Zašto se reč svesnost ne pominje u hrišćanskim knjigama?

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
73.857
Zašto se reč svesnost ne pominje u hrišćanskim knjigama?
Da li postoji neki sinonim, koji ja nisam prepoznala?

Možda se ne koristi sama reč, ali se opisuje stanje, kao što je na
primer pad čovekov, grešnost i slično, što ukazuje na nizak stepen
svesnosti.

Čovek jeste samosvesno biće ali, da li smatrate da je nivo svesnosti
kojim raspolažete u svakodnevnim aktivnostima dovoljan? Da li je
to maksimum čovekov?
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.158
Zašto se reč svesnost ne pominje u hrišćanskim knjigama?
Da li postoji neki sinonim, koji ja nisam prepoznala?

Možda se ne koristi sama reč, ali se opisuje stanje, kao što je na
primer pad čovekov, grešnost i slično, što ukazuje na nizak stepen
svesnosti.

Čovek jeste samosvesno biće
ali, da li smatrate da je nivo svesnosti
kojim raspolažete u svakodnevnim aktivnostima dovoljan? Da li je
to maksimum čovekov?
Prvo se pitaj i objasni šta je to svesnost a šta svest da bi se moglo razgovarati o ovoj temi.
Sledeće; Kažeš, "Čovek jeste samosvesno biće" a ja te pitam, Koje biće nije samosvesno?
Ujedno se nameće pitanje, Zašto oni koji su se okrenuli Istočnjačkim učenjima jesu zaboravili šta je to svest i u svemu i svačemu koriste samo reč "svesnost".

I još nešto, šta je to za tebe pad čovekov, Šta je to grešnost i da li ona uopšte postoji?
To što čovek ne čini, sve što čin,i u skladu sa Zakonom Ljubavi i da li je u pitanju niski stadijum svesti ili one tvoje svesnosti.
Pa ipak, najvažnije je sagledati i razumeti dnevno, radnu svest u čoveku koju znamo još kao Humana svest koja i nije svest već samo vrsta softvera ili programa u radnom delu uma koju svako sam gradi i dograđuje u skladu sa svojom pravom svesti koja je duhovna kategorija, jer jedina razlika među ljudima je upravo u toj pravoj svesti koja je svest nas Duša. Svest koju iskustveno gradimo ili ekspandiramo od početne humane pa do stadijuma kojeg znamo kao Samo-Realizacija da bi je nastavili graditi (ekspandirati) do stadijuma Bog-Svesti iz koje znamo ne samo Sebe već i Boga, Kreatora svega je svest nas Duša koji smo ti koji ulazimo u svet u kojem smo kreirani...
 

Samsonight

Veoma poznat
Poruka
12.570
Svesnost ili savesnost...
Svest je je sveukupnost doživljaja i psihičkih procesa u pojedincu...
Sinonimi svesnosti su razum, prisebnost, pribranost, racionalno;

Sinonimi savesnosti su pažljivost, briga, preciznost, pedantnost, tačnost, punktualnost, opreznost, brižljivost, pedanterija, pozornost, temeljitost;
Savest se definiše najjednostavnije kao osećanje moralne odgovornosti za svoje postupke;
Biblija je cela satkana od primera u kojima se u kontinuitetu ove karakteristike i procesi kod nas ohrabruju i postavljaju visoko kao odličja dobrih ljudi, a lično ih sabiram u trajnu želju za učenjem i radom na sebi i konačno, mudrost, ali ne i savršenstvo.

Ako posmatram sebe u svakodnevnici, ima nešto praznog hoda između nekih instanci kad sam potpuno svesna jer zaokupljenost pojedinim radnjama potpuni fokus i ne zahteva. Gde tad delom sebe i mišlju odem, ni samoj mi nije jasno, pa to zato i doživljavam i zovem "praznim hodom".
Čovek jeste samosvesno biće ali, da li smatrate da je nivo svesnosti
kojim raspolažete u svakodnevnim aktivnostima dovoljan? Da li je
to maksimum čovekov?
Iz već napisanog, zaključujem da taj moj nivo svesnosti može biti i viši, ali po nekom sopstvenom nahođenju biram kada mogu da relaksiram pažnju i doživljaj, a kad treba da uložim i ono što sam u praznom hodu možda uštedela.
 
Poslednja izmena:

Jasna

Legenda
Moderator
Poruka
73.857
Prvo se pitaj i objasni šta je to svesnost a šta svest da bi se moglo razgovarati o ovoj temi.
Sledeće; Kažeš, "Čovek jeste samosvesno biće" a ja te pitam, Koje biće nije samosvesno?
Ujedno se nameće pitanje, Zašto oni koji su se okrenuli Istočnjačkim učenjima jesu zaboravili šta je to svest i u svemu i svačemu koriste samo reč "svesnost".

I još nešto, šta je to za tebe pad čovekov, Šta je to grešnost i da li ona uopšte postoji?
To što čovek ne čini, sve što čin,i u skladu sa Zakonom Ljubavi i da li je u pitanju niski stadijum svesti ili one tvoje svesnosti.
Pa ipak, najvažnije je sagledati i razumeti dnevno, radnu svest u čoveku koju znamo još kao Humana svest koja i nije svest već samo vrsta softvera ili programa u radnom delu uma koju svako sam gradi i dograđuje u skladu sa svojom pravom svesti koja je duhovna kategorija, jer jedina razlika među ljudima je upravo u toj pravoj svesti koja je svest nas Duša. Svest koju iskustveno gradimo ili ekspandiramo od početne humane pa do stadijuma kojeg znamo kao Samo-Realizacija da bi je nastavili graditi (ekspandirati) do stadijuma Bog-Svesti iz koje znamo ne samo Sebe već i Boga, Kreatora svega je svest nas Duša koji smo ti koji ulazimo u svet u kojem smo kreirani...
Svest ti je sve što jest. Svesnost je individualna i ima različite nivoe.
Uobičajeno se svesnošću naziva stanje koje je u suprotnosti sa snom,
budno stanje.
Za mene je pad čovekov pad njegovog nivoa svesnosti. Odvajanje
ili udaljavanje od Izvora, pa samim tim dolazi i do grešnosti, odnosno
do škodljivog ponašanja.
 

Samsonight

Veoma poznat
Poruka
12.570
Za mene je pad čovekov pad njegovog nivoa svesnosti. Odvajanje
ili udaljavanje od Izvora, pa samim tim dolazi i do grešnosti, odnosno
do škodljivog ponašanja.
Sad bi bilo najkorisnije to podupreti nekim, makar i banalnim primerom, jer da bi svesnost ostala kao pojam različit od ostalih, čitaoci imaju pravo, a i potrebu da ga i živopisno osete.
 
Poslednja izmena:

dixieland

Domaćin
Poruka
4.922
Zašto se reč svesnost ne pominje u hrišćanskim knjigama?
Piše , ali to što si navela u 'Našim Knjigama' ne dolazi iz unutrašnjosti naše prirode već delovanjem Odozgo ako je naša unutrašnja priroda sposobna da svojom čistotom , pravdom, i zaslugom primi to.
.............................................................................................................................................................................................( takav slučaj unutrašnje spoznaje koji je poznat kao Prosvetljenje Bude je drugačije u odnosu na ovo o čemu je tema. )
 

Kerkyra

Legenda
Poruka
51.132
Piše , ali to što si navela u 'Našim Knjigama' ne dolazi iz unutrašnjosti naše prirode već delovanjem Odozgo ako je naša unutrašnja priroda sposobna da svojom čistotom , pravdom, i zaslugom primi to.
.............................................................................................................................................................................................( takav slučaj unutrašnje spoznaje koji je poznat kao Prosvetljenje Bude je drugačije u odnosu na ovo o čemu je tema. )
Pa to ona i hoce, da stalno promovise budizam i nalazi mane hriscanstvu, sve namecuci neke budisticke pojmove, koji su tamo vazni kao "svesnost". Pa podrazumeva se da si u hriscanstvu i svestan.
 

Konj_na_belom_princu

miriomorfoskoptičar
Moderator
Poruka
63.226
Zato što je reč svest sinonim za duh. Retko ko kapira da tu postoji jednakost. Svest je zapravo isto što i duša.

Drugo, stari sloveni su imali najbolji sinonim za svesnost. Uvid. Odnosno vid. Onaj koji "vidi" stvari je njih i svestan.

Maksimum svesnosti ne postoji jer ne postoji maksimum duše ili tačnije ako je duša čestica Boga.. kao recimo kap u Okeanu onda je maksimum svesti da shvati da je voda.
 

coco bill

Poznat
Poruka
9.747
Svest ti je sve što jest. Svesnost je individualna i ima različite nivoe.
Uobičajeno se svesnošću naziva stanje koje je u suprotnosti sa snom,
budno stanje.
Za mene je pad čovekov pad njegovog nivoa svesnosti. Odvajanje
ili udaljavanje od Izvora, pa samim tim dolazi i do grešnosti, odnosno
do škodljivog ponašanja.
Da, svest je znanje o svemu zajedno, u Hrišćanstvu to je Hrist, a svesnost je stanje budne prisutnosti u sadašnjem trenutku.
Svest je jedna i nepromenjiva, a stanje svesnosti može da se menja po nivoima, zavisno od stepena budnosti.
Kada je budnost na dovoljno visokom nivou, svesnost tada dobija znanje od svesti koje nije moguće registrovati čulima, kao intuicija npr.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.158
Svest ti je sve što jest. Svesnost je individualna i ima različite nivoe.
Uobičajeno se svesnošću naziva stanje koje je u suprotnosti sa snom,
budno stanje.
Za mene je pad čovekov pad njegovog nivoa svesnosti. Odvajanje
ili udaljavanje od Izvora, pa samim tim dolazi i do grešnosti, odnosno
do škodljivog ponašanja.
(1) "Svest je sve što jeste.." kažeš. ali šta je to sve što jeste?
Gde je tvoja svest, tebe, duhovnog Bića, Duše, ono što jesi i što si besmrtno i većito Biće?
Ona svest koja je sveukupna i obuhvata svu svest Kreatora, Boga je sama suština života koju znamo pod nekoliko desetina imena a ovde kao Duh Sveti ili Reč Boga.
(2) Svest radnog dela uma ili uma koji je zadužen za naše budno stanje je ono što još znamo kao svest naše ličnosti ili ego svest odnosno svest nižeg "ja". Otuda, to nije svesnost već je prihvaćeno sa širenjem metafizičkih učenja baš ta reč.
Promena svesnosti je kada spoznajemo nešto malo više nego što smo o tom nečem znali ranije pa otuda podižemo sami nivo svesnosti o otom nečem. Inače to još uvek nije ekspanzija svesti našeg nižeg ja. Mada, u isto vreme to i jeste ali tako majušno da se čak i ne primeti ta promena u nivoima naše svesti.
Naročito treba o tome voditi računa jer, ako je neko u visokom stanju duhovne svesti on može i te kako i to veoma osetno menjati svoju dnevno budnu svest ili svoj program (softver) te budne svesti ili ego svesti. To je način kada neko inkarnira među dušama (roditeljima čija duhovna svest i nije na zavidnom nivou ali on ipak kroz sazrevanje promeni svoja shvatanja i odnos prema životu da zavidnogh nivoa.
Pad čoveka je jedan religijski izraz koji oslikava neznanje i nerazumevanje samih religijskih lidera.
Naša duhovna Svest nikada ne možemirovati u jednom stanju već uvek sa svakom našom misli, odlukom, radnjom ili nekim delom uvek se uzdiže (ekspandira) ili se spusta na prethodno stanje. Jednostavno svest nije jedna konstanta mada, sa veremenom uvek pokazuje progres. To je nešto poput jedne krive na dijagramu koja u generalnom stalno pokazuje kretanje ka naviše ali sa neprekidnim malim oscilacijama, u vidu stepenika "naviše-naniž".
Čovek ili ma ko kao Duša (jer sve što je živo je u osnovi Duša) da izraz "čovekov pad" ne odgovara istini. Udalajvanje od Kreatora, Boga, kao takvo ne postoji jer je ON svestan i zna da naš duhovni progres ne može teći drugačije i On to nikada nikome ne uzima za prekor ili za kaznu.
Jednostasvno mi ekspandiramo svoju svest uvek iz upare3nih uzroka i posledica jer na svaki pokrenuti uzrok dobijamo povratnu posledicu i iz tih rezultata sagledavamo (percepiramo) mi, Duša i tako ekspandiramo svoju svest.
U svetovima Boga niko i nikada ne može otpasti niti postoje otpali anđeli ili bilo šta i bilo ko. To je jednostavno nemoguće ili da neko uopšte može sam bez plana samog Kreatora preduzeti išta svojevoljno.
Naravno, mi smo ovde u školi u kojoj kao što rekoh jedni drugima nesvesno p"odmećemo nogu" ili "pružamo ruku pomoći" i iz svega toga sagledavamo i učimo živeti u skladu sa Zakonom Ljubavi.
Da ponovim, odvajanje od Boga (kojeg nazivaš Izvor) nije moguće a samim tim grešnost ne postoji u onom smislu kako to podučavaju religije. Kako bi i bilo ako nas je Bog poslao da upravo iz učinjenih uzroka ubiramo posledice pa bilo da imaju predznak (+) ili (-). Naravno to je ono što na Istoku zovu karma a na zapadu Sudbina, jer mi smo to uzrokovaliu i sa time se suočavamo.
U skladu sa tim ne postji oprost kako to ljudi vweruju jer kada bismo izbegli posledice kako bismo mogli naučiti živeti sa Zakonom Ljubavi.
Ta reč "svesnost" je uglavnom nastala kao posledica pomodfarstva onih koji su hteli pokazati da nešto jesu stvarno saznali bez da sagledaju da su prihvatili nešto nakaradnije nego što su ga imali u vlastitoj religiji ili duhovnim učenjima.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.158
Zato što je reč svest sinonim za duh. Retko ko kapira da tu postoji jednakost. Svest je zapravo isto što i duša.

Drugo, stari sloveni su imali najbolji sinonim za svesnost. Uvid. Odnosno vid. Onaj koji "vidi" stvari je njih i svestan.

Maksimum svesnosti ne postoji jer ne postoji maksimum duše ili tačnije ako je duša čestica Boga.. kao recimo kap u Okeanu onda je maksimum svesti da shvati da je voda.
Svst je svest as ne sinonim. Kada govorimo o svesti Duše odna trebamo znati da svako od nas kao Duša živi u svom trenutno dosegnutom stanju svesti.
Otuda, svest i Duša nisu isto. Jer mi jesmo Duše alči našu svest neprekidno kroz mnoge živote ekspandiramo.
To "drugo" ili uvid nije isto što i vid. U fizičkom svetu vidimo svojim čulima u duhovnom svetu takođe vidimo na sličan način kao ovde i imamo deo uma koji je zadužen da na datom svetu možemo imati iskustva i imamo komunikaciju okolo. Ako si mislila na vidovitost onda je to samo data mogućnost pojedincima da imaju neku posebnu mogućnost kao što ima onih koji mogu računatu matematičke zadatke od po desetocifrenih brojeva i to napamet. ili bilo kou drugu mogućnost da bi se videlo kako će oni to upotrebljavati ili zloupotrebljavati. Nešto što tokom svih stotine hiljada života svako od nas ima po koji od života sa takvim mogućnostima.
Ograničenost svesti ne postoji a ne svesnosti. Pa ipak, postojki nešto kao najviša mogućnost svesti koju možemo dosegnuti dok smo u fizičkim telima a to je Bog-Svest. ona jeste teško dostižna alči nije nedostiužna i pre ili kasnije ona jeste naš dostižni cilj jer je to momenat kada ulazimo u samo Carstvo Nebesko koje u Hrišćanstvu zovu Spasenje.
Zašto spasenje?
Zato što posle toga dobijamo druge obaveze u svetovima čiste svesti i ne vraćamo se u ove svetove koji su takvi kakvim jesu....
Duša jeste čestica Boga ali mi kao ta Čestica možemo imati svest koja može biti na vrhu same čiode ali i obuhvatiti ceo univerzum.
Pazi! U istom, trećem redu si rekao/la da nema maksimuma svesti a onda pri kraju da postoji maksimum svesti.
Naravno, ovim samo ukazujem da nema celosti u razumevanju ove teme već je to sve samo nagađanje.
Pozdrav!
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.158
Da, svest je znanje o svemu zajedno, u Hrišćanstvu to je Hrist, a svesnost je stanje budne prisutnosti u sadašnjem trenutku.
Svest je jedna i nepromenjiva, a stanje svesnosti može da se menja po nivoima, zavisno od stepena budnosti.
Kada je budnost na dovoljno visokom nivou, svesnost tada dobija znanje od svesti koje nije moguće registrovati čulima, kao intuicija npr.
Znanje o svemu?
Koje znanje o svemu?
Mentalno?
Takvo znanje o svemu ovde ne bi pokupio kada bi jedan život tzrajao milion godina i stalno učio.
Svest je duhovna kategorija a ne kategorija uma.
Budizam je upravo to, golo mentalisanje i ništa više.
 

louiskrstic

Domaćin
Poruka
3.158
Svesnost ili savesnost...
Svest je je sveukupnost doživljaja i psihičkih procesa u pojedincu...
Sinonimi svesnosti su razum, prisebnost, pribranost, racionalno;

Sinonimi savesnosti su pažljivost, briga, preciznost, pedantnost, tačnost, punktualnost, opreznost, brižljivost, pedanterija, pozornost, temeljitost;
Savest se definiše najjednostavnije kao osećanje moralne odgovornosti za svoje postupke;
Biblija je cela satkana od primera u kojima se u kontinuitetu ove karakteristike i procesi kod nas ohrabruju i postavljaju visoko kao odličja dobrih ljudi, a lično ih sabiram u trajnu želju za učenjem i radom na sebi i konačno, mudrost, ali ne i savršenstvo.

Ako posmatram sebe u svakodnevnici, ima nešto praznog hoda između nekih instanci kad sam potpuno svesna jer zaokupljenost pojedinim radnjama potpuni fokus i ne zahteva. Gde tad delom sebe i mišlju odem, ni samoj mi nije jasno, pa to zato i doživljavam i zovem "praznim hodom".

Iz već napisanog, zaključujem da taj moj nivo svesnosti može biti i viši, ali po nekom sopstvenom nahođenju biram kada mogu da relaksiram pažnju i doživljaj, a kad treba da uložim i ono što sam u praznom hodu možda uštedela.
Svest nema ništa zajedničko sa psihičkim procesima u pojedincu. Svest je duhovna kategorija i svest je ono što mi, Duša, stalno ekspandiramo tokom stotine hiljada života u ovim svetovima i to po metodi Uzrok-posledica.
Racionalnost je vezana za um kao što je i razum. Prisebnost i pribranost dolazi tek kada mi svojom duhovnom svešću kao Duša ovladamo mehaničkim reakcijama uma i ne damo mu da istrči ispred našeg razmišljanja i sagledamo šta neophodno ili istinito reći ili učini nešto.
Da ne komantarišem detalje samo ću reći da ako odmaknemo u svojoj svesti dosta visoko onda je ne živimo po moralnosti okoline već po svojoj unutarnjoj etiučnosti koja je daleko iznad one duštvene moralnosti. Ta etičnost izražava naše visoke principe koji su rezultat naše visoke svesti - nas Duše.
Ljudi jesu jako zabrinuti ako ne odrade nešto u skladu sa moralom zajednice bez da se pitaju da li je to u skladu sa duhovnim zakonima odnosno da li je to i visoko etično. Da, kada pogrešno urade onda proradi savest.
Pa šta je to savest?
Šta i kako rade pojedinci je nešto sa čime se trebaju sami pozabaviti.
Ukoliko pžele da imaju pomoć sveznajuće i svemoguće suštine onda oni mogu početi sarađivati sa tom sveznajućom suštinom i ona će im ukazivati preko budnih ili noćnij snova ili na još mnoge druge načine.
Problem čoveka je što pročita koju religijsku ili metafizičku knjigu i misli da je to svešto mu/joj treba. Ili, još gore, završi kakve studije i odmah prihvati da je svemoguć i sveznajuć pa uvek trči da rešava sve probleme čovečanstva. Tako da umasto da napredujemo dobili smo čovečanstvo koje je zaglavilo pa ne zna kako izaći iz vlasttog vrtloga.
Duhovnost je nešto što se treba spoznavati li učiti celog života. Napominjem, Duhovnost a ne učenja mnogih religija istoka i zapada.
Pozdrav!
 

DedaStojan

Iskusan
Banovan
Poruka
6.802
nije to bila misija budizma,da dokaže da su svi nesavršeni,nego da ne budu ekstremisti i da mislima i koncentracijom rešavaju probleme i sagledavaju celinu i sebe u njoj
drugačije društvo i prioriteti zbog drugačijeg društvenog organizovanja i okolnosti okruženja
Budizam je jedna od mnogih alatka podela,politika kao i sve drugo.
Covjek sam moze bez tih pokvarenjaka da sagleda siru sliku.
No ljudu su dozvolili da ih tretiraju ko debile pa ih to toboze vraca u pocetno kad nisu bili debili.
 

bas kao

Elita
Poruka
21.242
Zašto se reč svesnost ne pominje u hrišćanskim knjigama?
zato sto se podrazumeva da ko je u nesvesti, nije svestan sebe

ja sam jednom bio u nesvesti posle sudara, tako bar kazu, ali se ja cak i ne secam detalja
plus sam jednom kolabirao u gsp-u,. visoka temperatura, smlatio me neki virus


obrni-okreni, svo ostalo vreme sam svestan, ali tebi badava govoriti da sam i prosvetljen, ti sumnjas da sam u nesvesti, tesko LUDILO, PA NISAM SAD U BUNILU, I DA IMAM 40 STEPENI TEMP.!

MI HRISCANI DA SMO VECINOM SVESNI - TO SE PODRAZUMEVA, ZATO SE NE GOVORI O TOME U KNJIGAMA
 
Poslednja izmena:

Top