Zašto naše sadašnje poznavanje fizike ne podržava ideju o životu posle smrti

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.672
Neverovatno ali istinito; što više se neko zadubljuje u nauku, to je manje mogućnosti da takva osoba vidi ikakvu verovatnoću postojanja ičega izven fizičke realnost. I ne samo to već i što više se udaljujemo od godina svoje granice mentalnog sazrevanja (oko 24-te godine) to je teže da uopšte prihvatimo ikakvu novinu u pravcu postojanja viših realnosti
Takav pojedinac, čak i kod ličnih doživljaja, ili iskustava izvan fizičke realnosti, imao bi užasne poteškoće da sve to prihvati kako ikakvu realnost. Istovremeno, moram priznati, da kod stotine knjiga, video snimaka na internetu i kazivanja mnogih ljudi kako iz nauke tako i ostalih da su imali iskustva izvan tela i na višoj realnost i to ne samo u svetovima nižeg pola mkreacije već i u svetovbima čiste svesti, još uvek ima ovakvih tema koje se pokreću.
Zašto diskutovati nečiju nesposobnost kao ikakvu validnu stvar ako je to već poznato, što mlađe generacije sa tim počinju odrastati i živeti kao sasvim normalnim činjenicama.
Danas sam šetajući po Youtzbe-u naleteo na priču čovek iz ovog podneblja koji je naširoko iznosio svoja iskustva na višim realnostima. Uistinu, njemu nije poznato da svako ima iskuistva koja su u skladu sa njegovim/njenim stanjem svesti, ali svejedno, takva iskustva su realnost.
Kada je reč o ZAKONU POSTOJANJA koji ovde promovišem, tu se dokazivanje života posle smrti ne bazira na doživljajima onostranog od strane pojedinaca, već na naučnim činjenicama iz kojih se može izvesti zaključak da je je sama materija napregnuta i pkrenuta Svest, tj. sam život, a da su materijalne forme - atomi, nebeska tela, galaksije, te tala ćelija, biljaka, životinja i ljudi - samo proddukti materijalizovane Svesti, čije stvaranje i rušenje, koje se uvek iznova ponavlja, ni na koji način ne može uticati, ni na nastanak svesnosti, koja je suština životnosti, kao ni na nestanak.

Iz tog razloga, fiziku, koja sa svojim empirijskim metodama istraživanja i eksperimentisanja, ne može da istražuje unutrašnju, subjektivnu, životnu i svesnu stranu materijalne stvarnosti, ne treba uzeti za ozbiljno kada daje svoju procenu o tako važnom egzistancijalnom pitanju, kao što je pitanje života posle smrti. Štaviše, zbog toga što je fizika sa svojom empirijskim metodama ograničena na istraživanje samo izvanjskog dela materijalne stvarnosti, a ne i na njenu unutrašnju, svesnu i životnu suštinu, fizičarima, kao i onom delu sveta koji fiziku smatraju neprikosnovenom, treba jasno staviti do znanja, da su sva objašnjenja koje fizika daje u vezi tzv. fizičkih zakna, a time ujedno i u vezi postojanja života i Sveta, najobićnija dogma, tj. vera, s obzirom da fizičari još uvek nemaju pojma čak ni šta je materija, ni kako je ona uopšte moguća.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.672
...fizika priznaje samo ono sto moze dokazati,
nedokazivo ne znaci i nepostojece
...ne mozemo sad ici do ,-Madam Blavatska...
Fizika ne može dokazati apsolutno, ništa. Isto toliko koliko ni hrišćanstvo, hinduizam, islam, taoizam i budizam, da ne pominjem kapitalizam, fašizam i komunizam, ne mogu dokazati apsolutno, ništa. Prosto iz razloga što nikakvi fizički zakoni ne postoje, već samo ZAKONI SVESTI i njenih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji - naprezanja kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja - bez kojih postojanje stvarnosti ne bi bilo moguće.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.672
... a nauka trazi dokaze, ne zdravu pamet....
Niti su to dokazi, niti je to zdrava pamet, kad fizačari, biolozi i neuropsihijatri, koji uzučavaju materiju, život i svest i Svemir, još uvek nisu objasnili i ne znaju šta je, ni materija, ni život, ni svest, ni Svemir, a usuđuju se da samouvereno tvrde da život nije moguš posle smrti.

A znaš li šta je nauka, šta su dokazi i šta je pamet. Evo ako ne znaš:

Zdrava pamet je kad čovek, na osnovu iskustva vlastite Svesti kojim raspolaže, koje je ravno naučnom dokazu i iskustvu, seti se i kaže da je Svest ono koje je sposobno da sebe dovede u stanje svesnosti i da svesnosti ne može da bude, ako onaj, ko želi sebe da dovede u stanje svesnosti, ne raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti: naprezanja, kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja, tog svog naprezanjai kretanja. To je ono što svaki čovek na svetu može da proveri i zna iz iskusva svoje vlastite svesti. Koje je ravno svakom naučnom dokazu i iskustvu.

I na kraju, nauka, dokaz i pamet je i to kad se setimo da fizičari i biolozi danas raspolažu dokazima da sem energije i informacije ničeg drugog nema. Što znači da već i fizičari i biolozi raspolažu dokazima da se Svemir ne sastoji ni od čega drugog do od sedam napred pomenutih fizičkih i psihičkih radnji - naprezanja, kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja. Jer energija se uvek fizički manifestuje uvidu dve fizičke radnje naprezanja i kretanja, a informacija u vidu pet psihičkih radnji, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja tognaprezanja i kretanja.

Dakle, nauka, dokaz i pamet se na kraju svodi na činjenicu da niko i ništa drugo, sem materije, od koje je sagrađen Svesmir, ne postoji koje bi bilo sposobno da vrši sedam fizičkih i psihičkih radnji. Zatim, da ništa drugo sem materije ne postoji koje bi pomoću tih sedam fizičkih i psihičkih radnji moglo da dovede sebe u stanje svesnosti. I na kraju, da ništa drugo, sem materije, ne postoji koje bi mogli da imenujemo sa rečima i pojmovima Svest i Život.

Kao što se iz napred rečenom vidi, mi imamo i iskustvo i nauku i dokaze da je sve Život, odnosno da je sve Svest. Jedino što nam još nedostaje jeste PAMET, da zaključimo da smtri nema, tj. da zaključimo da Život uvek nastaje iz Života i uvek završava kao Život.

Dakle, upravo onako kao fizičari i biolozi tvrde, da sem energije i informacije ničeg drugog nema, zatim da je energija nestvoriva i neuništiva i da se ona večito pretače iz oblika u oblik. I biće sve Ok kad fizičarima i biolozima se stavi malo soli u glavu, da mogu da se sete i kažu da sem NAPREGNUTE I POKRENUTE, tj. MATERIJALIZOVANE SVESTI, koja ŽIVOT znači, ničeg drugog nema, zatim da je Svest nestvoriva i neuništiva i da se ona samo večito pretače iz oblika u oblik.

Sva druga i drugačija razmišljanja i teorije o postojanju Materije, Svesti, Života i Svemira, su razmišljanja malog Perice i Đokice i uvek se svode na dogme i vere.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.672
Trazim naslov " Ljuba resio problem materije " i nema....
Ljuba nije "rešio" problem materije. Ljuba nije "rešio" ništa i Ljuba ne rešava "NIŠTA". Ljuba samo OBJAŠNJAVA postojanje materije, postpjanje života, postojanje Svesti i postojanje Svemira.

A šta naučnici rade? Oni NE OBJAŠNJAVAJU NIŠTA. Zato jer jer su glupi. Ali zato oni uz pomoć svoje gluposti sve REŠAVAJU. Kao najglavnije, REŠILI SU DA UNIŠTE SVET. Da unište materiju, planetu Zemlju i sve živo na joj. Sa tim ciljem smislili su razne vrste oružja - klasična, tenkove, bojne brodove i avione. Pa nuklearna, biološka i hemijska. Čak i meteorološka. Smislili su virus koronu da njome pomore ceo svet, a zatim su smislili bezvrednu vakcinu, sa kojom i nemaju nameru da spase svet od korone, već samo da se na račun sveta koji umire, obogate. I sve to protiv čovečanstva rade samo zato jer se na tome dobro zarađuje. Jer se uništenje materije, života i planete Zemlje dobro plaća. I sve to ne treba osuđivati, već poštovati, hvaliti i slaviti, jer sve to zlo koje naučnici od vajkada svetu rade, obavezno je i empirijski, eksperimentalno, tj. NAUČNO DOKAZANO.

Hebo ih cernski "veći od najvećeg sudarač čestica"! Nek si ga gurnu u ....!

Naučnici sa svojim REŠENJIMA mogu samo uništiti svet. A spasiti svet od uništenje, može samo Ljuba sa svojim OBJAŠNJENJIMA sveta.
 
Poslednja izmena:

louiskrstic

Ističe se
Poruka
2.931
Kada je reč o ZAKONU POSTOJANJA koji ovde promovišem, tu se dokazivanje života posle smrti ne bazira na doživljajima onostranog od strane pojedinaca, već na naučnim činjenicama iz kojih se može izvesti zaključak da je je sama materija napregnuta i pkrenuta Svest, tj. sam život, a da su materijalne forme - atomi, nebeska tela, galaksije, te tala ćelija, biljaka, životinja i ljudi - samo proddukti materijalizovane Svesti, čije stvaranje i rušenje, koje se uvek iznova ponavlja, ni na koji način ne može uticati, ni na nastanak svesnosti, koja je suština životnosti, kao ni na nestanak.

Iz tog razloga, fiziku, koja sa svojim empirijskim metodama istraživanja i eksperimentisanja, ne može da istražuje unutrašnju, subjektivnu, životnu i svesnu stranu materijalne stvarnosti, ne treba uzeti za ozbiljno kada daje svoju procenu o tako važnom egzistancijalnom pitanju, kao što je pitanje života posle smrti. Štaviše, zbog toga što je fizika sa svojom empirijskim metodama ograničena na istraživanje samo izvanjskog dela materijalne stvarnosti, a ne i na njenu unutrašnju, svesnu i životnu suštinu, fizičarima, kao i onom delu sveta koji fiziku smatraju neprikosnovenom, treba jasno staviti do znanja, da su sva objašnjenja koje fizika daje u vezi tzv. fizičkih zakna, a time ujedno i u vezi postojanja života i Sveta, najobićnija dogma, tj. vera, s obzirom da fizičari još uvek nemaju pojma čak ni šta je materija, ni kako je ona uopšte moguća.
Gospodine Ljubo,
Već par godina ranije preporučih ti da pod obavezno potražiš knjigu Beyond the Light od Ginny Katz. Sada dodajem još jednu knjigu; The Tiger's Fang od Paula Twitchela.
Zašto?
Meni je dosadno da pričam čoveku koji veruje u svetlosna bića iz sveta nižeg pola kreacije, i koji veruje u takaqv jedan Zakon Postojanja. Jer, taj tvoj zakon je uistinu besmislica. Ta tvoja priča o jajima, pilićima i tome da je materija svest i ko zna šta sve još udrobiš u tu papazjaniju.
Tačno je da su energija i materija kreirane viz same suštine života koja je poznata pod nekoliko desetina imena a ovde se zna kao Duh, Sveti Duh, Reč Boga.... ali, pre tog kreiranja sama suština je razdvojena na duhovnu Svetlost i duhovni Zvuk.
Itd., itd.
Tvoje je pravo da veruješ i u žablje batake ali ostavi se maltretiranja ljudi ovde kao da si pod teškom hipnozom.
I(maš slobodu, koju svako od nas mora garantovati svima da bi je i sam imao, ali ne skači okolo kao janičar sa isukanom sabljom.
Ličiš na Jehovine Svedoke koji bi sve da izokrenu i stvore raj na ovoj planeti ne znajući da na ovoj planeti nikada nije bilo niti će ikada biti mesto poput željenog raja.
Zašto?
Jednostavno što mi, Duše, jedina svest koja je u čovekovom telu, ovde smo da iskustveno učimo i ekspandiramo svest te nadrastemo "znanja" i zavođenja svih drugih bića koja su postavljena u nižim svetovima sa ciljem da nas ometaju, zavode i nude nazopvi istinu... Jer, to je način da na najbolji način izrastamo u svojoj svesti. Istovremeno, sami ljudi, oni koji su odmakli i oni koji su u početku svog ciklusa, jedni drugima jesu oponenti ali i odlična prilika za lično izrastanje u svesti.
Znam da si imao iskustva, ali si poverovao u nešto što je neistina....
Onda kada ti bude dosadilo i kada sam uspeš sagledati svoju zabludu, što se događa i sa svakim od nas, nastavićeš dalje odbacivši ono za šta si se vezao ovih godina, a verovatno i u celom ovom životu. Ipak ne brini, mi ovde dolazimo stotine hiljada života pa i preko milion. Jer, to je način.
U svakom slučaju, uživaj u tome što radiš jer, iluzija je u ogromnom broju života naša najbolja zaštita od istine dok ne sazrimo da se sa njom suočimo. Jedan od najvećih duhovnih velikana rekao je: "Istina je poput mkoplja za one koji nisu spremni da se sa njom suoče."
Budi pozdravljen, a ako potražiš one knjige, kojima bih dodao i "On the Breath of the Gods" od Ariel Tomioka, mislim d ćeš sagledati mnogo više nego što ti ovde mogu pričati i pisati.
Inače, možeš pisati kilometarske komentare, ja ih neću čak ni pogledati jer su bez ikakvih vrednosti. Naravno, ako tebi znače, uživaj u njima.
Ćao!
 

louiskrstic

Ističe se
Poruka
2.931
...fizika priznaje samo ono sto moze dokazati,
nedokazivo ne znaci i nepostojece
...ne mozemo sad ici do ,-Madam Blavatska...
Nisam sledbenik Biblijskih učenja, ali ima jedna rečenica koju je izrekao Isus, ako se dobro sećam, "Blago onome ko poveruje a da nije video."
Zašto tako?
Jednostavno što niko od nas, nezavisno od stadijuma duhovne zrelosti, svojim fizičkim čulima nikada ne može videti višu realnost. (Za naučnika bi važilo da nikada ne može instrumentalno dokazati višu realnost.)
Pa ipak, popjedinci koji su duhovno odmakli u svojoj duhovnoj zrelosti mogu znati ili videti svojim duhovnim čulima. Jer, ono što nazivamo Duhovnim Okom, jeste instrument svesti i njime vidimo i znamo višu realnost. Ovo kaže da iako fizička čula i instrumenti takvoj osobi neće reći ništa, ona će ipak poverovati jer već unutar sebe ima osećaj da nešto jeste ili nije istina.
Metafizika, okultizam, astrologija i sve ostalo što pripada nižem polu kreacije je samo nešto iz poligona na kojem se stiču životna iskustva tako da i pisanja Gospđe Blavatski su u tom opsegu koji ne dodiruje pravu istinu.
Istina je mnogo iznad tih svetova i znanja.
Ali, ima nešto što mnogi zatežu konce a da ne znaju čak ni osnovu od koje treba poći.
Šta je to?
Sve ono što je kreirano u nauci nije isisano iz mozga naučnika već je takav jedan pojedinac noću, dok njegovo telo i mozak spavaju, odlčazio u centar za istraživanje (štop znači on, Duša u svojim unutarnjim telima gde je tada Astralno telo kao spoljašno i funkcionalno), provodio noći i noći istražujući na polju za koje je zainteresovan. Tamo je dolazio do mnogih saznanja koja su u opsegu njuegove svesti. Jer, sve ono što je iznad svesti pojedinca za takvu osobu je nevidljivo ili bolje rečeno, nesaznajno.
Tako je Mendeljejev doneo periodni sistem elemenata kao i hiljda i hiljade drugih inovacija širom sveta. Čak je i sami Tesla to video direktno u tom istom centru i konstruisao bez eksperimenata. Ne postoji ništa što je iko ikada inovirao a da to nije video na unutarnjim svetovima.
Primera ima premnogo daq bismo ih dodirivali.
Čak i onda kada nekome klikne ideja, ona ne klikne iz mozga ili iz lakta već pojedinac kao Duša, proturi ideju do niže svesnog ili egho svesnog i gle, rešenje je tu. A gde smo mi kao Duša, pokupili tu ideju ili znanje? Pa jedan deo toga već rekoh.
Na kraju želim reći baš ono zbog čega i pisah sve ovo; Duhovna strana života nije dokaziva za fizička čula ali mi sami nju moramo otkriti i dokazati je sebi. Jer, SEBI i samo sebi svako od nas je može dokazati jer duhovna istina ne sledi logiku uma. Logika uma je za "naučnike" i dnevni život. Zato su naučnici ili ljudi uronjeni u materijalnu stranu života i rada gotovo nesposobni da tako lako ili uopšte sagledaju pravu realnost a to je upravo duhovna strana života.
 

Ljubo2

Domaćin
Poruka
3.672
Gospodine Luise Krstiću,
Konačno si se oglasio sa svojim mišljenjem i kitikom mog pogleda na svet. Do sada si izbegavao da komentarišeš moje postove, čak i one naslovljene na tvoje ime. Drago mi je da si sa ovim sadašnjim obraćanjem meni lično, obznanio pravi profil svoje ličnosti, tj. svog znanja, ubjeđenja i poimanja sveta i sveukupne stvarnosti. Tako da i ja sada mogu na isti način da kritikujem tvoj pogled na svet, koji se drastično razlikuje od mog. Problem je što ti uopšte i ne razumeš o čemu ja pričam, što je razumljivo jer navodiš da čak i ne čitaš ono što pišem, Dok ja tebe i tvoj pogled na svet savršeno razumem, tako da uopšte nema potrebe da čitam navedena dela i autore koje mi preporučuješ.

U čemu je glavni problem tvog nerazumevanja mojih stavova?

U tome je što su tvoja i moja područja interesovanja u vezi pokušaja saznavanja istine o postojanju sveukupne stvarnosti, drastično različita. Naime, postoje ukupno TRI RAZLIČITA PRISTUPA izučavanja sveukupne stvarnosti sa ciljem da se otkrije Istina o njenom postojanju.

Jedan od ta tri je NAUČNI, EMPIRIJSKI; EKSPERIMENTALNI. To je način na koji naučnici po načinu izvanjskog opažanja sveukupne stvarnosti, pokušavaju da saznaju Istinu o njenom postojanju. Ovaj način je manjkav, tj. nedovoljan da bi se pomoću njega mogla saznati Istina o postojanju stvarnosti, iz razloga što se po načinu empiriskog i eksperimentalnog načina istraživanja stvarnosti može odgovoriti samo na pitanje ŠTA POSTOJI. Pa se zbog toga svaka naučna teorija pomoću koje se pokušava objasniti stvarnost, na kraju uvek svodi samo na VERU.

Drugi od tri moguća načina pokušavanja otkrivanja Istine o sveukupnoj stvarnosti je TRANSCENDENTALNI. To je način kad ljudi, uz pomoć meditacije, pokušavaju da poniru u dubinu svoje svesti, a time ujedno i dubinu postojeće stvarnosti, takođe sa ciljem da vide i saznaju čega tamo sve ima. I naravno, tu otkrivaju Božije postojanje, nebesa, anđele, đavole, umrle duše itd. I ovaj način istraživanja sveukupne stvarnosti je manjkav, isto kao i empirijski, naučni, jer na ovaj način se otkriva samo unutrašnjost postojeće stvarnosti i takođe se na taj način odgovara samo na pitanje ŠTA U INUTRAŠNJOSTI STVARNOSTI POSTOJI. To je razlog što se i svaki pkušaj odgonetanja Istine o postojanju stvarnosti uvek svodi samo na VERU. Ti si, Luiste sledbenik i pobornik ovakvog načina pokušavanja odgonetanja Istine o postojanju stvarnosti, što podrazumeva da si ti ipak, isto kao i svi naučnici sveta, samo VERNIK. i knjige koje mi preporučuješ, pretpostavljam da su samo verničke, isto kaoi naučne.i.

Međutim, postoji i treći mogući (malo teži od prva dva), način odgonetanja Istine u vezi postojanja sveukupne stvarnosti i ja sam pristalica ovog trećeg načina, kojemu ti nisi dorastao i kojeg ne razumeš. To je FILOZOFSKI, odnosno LOGIČKI put i način da se sazna Istina o postojanju sveukupne stvarnosti. To je način kada se sva znanja do kojih može da se dođe uz pomoć NAUKE o izvanjskim, materijalnim karakteristikama stvarnosti, kao i ona znanja o duhovnim, svesnim i životnim karakteristikama stvarnosti, do kojih može da se dođe uz pomoć TRANSCENDIRANJA u unutrašnjost materijalne stvarnosti. koriste u filozofiji i logici kao PREMISE, sa ciljem da se po sistemu UZROK-POSLEDICA otkrije i odgovori na pitanje, ne samo ŠTA zaista postoji, već i na dva ostala veoma važna egzistencijlna pitanja, KAKO postoji to što postoji i ZAŠTO postoji. Kako bi se na kraju došlo do kompletnog odgovora na pitanje, kako je postojeća stvarnost uopšte moguća. Odnosno, ako tvrdimo da postoji samo energija, tj. materija, kao što naučnici tvrde, onda treba da logički odgovorimo na pitanje, da možemo do kraja da razumemo, kako je energija, tj. materija uopšte moguća. Ili, ako tvrdimo da samo Bog postoji koji je iz ništa sve stvorio, onda je potrebno pronaći logiku koja do kraja može da se razume, kako je božije postojanje uopšte moguće i kako je Bog uspeo da stvori svet iz ništa. Ja sam, po načinu korištenja svih i naučnih i verskih znanja, kao i mog ličnog iskustva u vezi i izvanjskih materijalnih, kao i unutrašnjih, svesnih karakteristika stvarnosti, uspeo da izvučem ispravne i neoborive logičke zaključke, sa značenjem Večite i Konačne Istine , koje i mala deca mogu da provere i razumeju.

Sve ovo podrazumeva da ti Luise kao vernik i pristalica samo ovog drugog, transcendentnog pristupa istraživanja stvarnosti, koji pojma nema o ovom trećem, filozofskom i logičkom naćinu, pristupu i pokušaju odgonetanja Istine o postojećoj stvarnosti, nisi dorastao da možeš da daš bilo kakvu kritiku ovog trećeg, filozofskog i logičkog načina. Zbog toga ovu tvoju gore kritiku neću da shvatim ozbiljno i neću da ti je uzmem za zlo.

Živeo!
 

Ludist

Obećava
Poruka
82
Kako sam upoznat, tehnika je uspela uvideti, da je sve energija. O tome sam čuo još pre nekih 15 godina.
Znači uspeli su elektronskim uveličavanjem videti da nema ni ćelije, ni protona ni elektrona.
Znači, ovaj moj mobitel, kao i moj prst kojim kuckam su oblici energije. Mislim da ta E zbog naelektrisanja ima čvrstoću.
Mrtvo telo se suši. Pošto je Energija ne uništiva, verujem da se time samo menja oblik te Energije.
Voleo bih čuti vaše mišljenje o ovome.
p.s.Verujem u reinkarnaciju.
 

Ludist

Obećava
Poruka
82
Nisam sledbenik Biblijskih učenja, ali ima jedna rečenica koju je izrekao Isus, ako se dobro sećam, "Blago onome ko poveruje a da nije video."
Zašto tako?
Jednostavno što niko od nas, nezavisno od stadijuma duhovne zrelosti, svojim fizičkim čulima nikada ne može videti višu realnost. (Za naučnika bi važilo da nikada ne može instrumentalno dokazati višu realnost.)
Pa ipak, popjedinci koji su duhovno odmakli u svojoj duhovnoj zrelosti mogu znati ili videti svojim duhovnim čulima. Jer, ono što nazivamo Duhovnim Okom, jeste instrument svesti i njime vidimo i znamo višu realnost. Ovo kaže da iako fizička čula i instrumenti takvoj osobi neće reći ništa, ona će ipak poverovati jer već unutar sebe ima osećaj da nešto jeste ili nije istina.
Metafizika, okultizam, astrologija i sve ostalo što pripada nižem polu kreacije je samo nešto iz poligona na kojem se stiču životna iskustva tako da i pisanja Gospđe Blavatski su u tom opsegu koji ne dodiruje pravu istinu.
Istina je mnogo iznad tih svetova i znanja.
Ali, ima nešto što mnogi zatežu konce a da ne znaju čak ni osnovu od koje treba poći.
Šta je to?
Sve ono što je kreirano u nauci nije isisano iz mozga naučnika već je takav jedan pojedinac noću, dok njegovo telo i mozak spavaju, odlčazio u centar za istraživanje (štop znači on, Duša u svojim unutarnjim telima gde je tada Astralno telo kao spoljašno i funkcionalno), provodio noći i noći istražujući na polju za koje je zainteresovan. Tamo je dolazio do mnogih saznanja koja su u opsegu njuegove svesti. Jer, sve ono što je iznad svesti pojedinca za takvu osobu je nevidljivo ili bolje rečeno, nesaznajno.
Tako je Mendeljejev doneo periodni sistem elemenata kao i hiljda i hiljade drugih inovacija širom sveta. Čak je i sami Tesla to video direktno u tom istom centru i konstruisao bez eksperimenata. Ne postoji ništa što je iko ikada inovirao a da to nije video na unutarnjim svetovima.
Primera ima premnogo daq bismo ih dodirivali.
Čak i onda kada nekome klikne ideja, ona ne klikne iz mozga ili iz lakta već pojedinac kao Duša, proturi ideju do niže svesnog ili egho svesnog i gle, rešenje je tu. A gde smo mi kao Duša, pokupili tu ideju ili znanje? Pa jedan deo toga već rekoh.
Na kraju želim reći baš ono zbog čega i pisah sve ovo; Duhovna strana života nije dokaziva za fizička čula ali mi sami nju moramo otkriti i dokazati je sebi. Jer, SEBI i samo sebi svako od nas je može dokazati jer duhovna istina ne sledi logiku uma. Logika uma je za "naučnike" i dnevni život. Zato su naučnici ili ljudi uronjeni u materijalnu stranu života i rada gotovo nesposobni da tako lako ili uopšte sagledaju pravu realnost a to je upravo duhovna strana života.
Isus je, bar u filmu, kad su ga razapinjali, rekao >
Oče oprosti im, neznaju šta rade.
Logično mi se nameće pitanje, koga je to Isus nazvao Oče??
Dal je to bio Jakov, Buda, ili neki vrhovni Bog koji je sve stvorio!?!
 

louiskrstic

Ističe se
Poruka
2.931
Isus je, bar u filmu, kad su ga razapinjali, rekao >
Oče oprosti im, neznaju šta rade.
Logično mi se nameće pitanje, koga je to Isus nazvao Oče??
Dal je to bio Jakov, Buda, ili neki vrhovni Bog koji je sve stvorio!?!
Mi, Duša, koji imamo ova tela (kako fizičko tako i još nekoliko unutarnjih), kreirani smo u samom Srcu Kreatora, Boga.
ON, Kreator je jedini i pravi Bog. ON i niko drugi nije niti je ikada mogao biti naš Otac. Doduše, jedini onaj kojeg možemo zvati Ocem, u ovom svetu, jeste fizički Otac.
Da bude jasnije, proširiću odgovor.
Naš pravi Kreator, Bog i Otac ne egzistira u nižim svetovima što znači čak ni u ovom svetu iako ljudi to uporno tvrde.
Otac, Bog, egzistira u visokom, čisto duhovnom svetu a na nama je da ekspandiranjem naše svesti i kapaciteta ljubavi, jednoga dana, kao što je to učinio i sami Isus i mnoštvo drugih, da dosegnemo to visoko duhovno stanje ZNajući Sebe, Dušu a onda spoznamo Boga, našeg Kreatora. To ćemo učiniti dosezanjem svesti koju znamo kao Bog-Svest.
Pozdrav!
 

Ludist

Obećava
Poruka
82
Mi, Duša, koji imamo ova tela (kako fizičko tako i još nekoliko unutarnjih), kreirani smo u samom Srcu Kreatora, Boga.
ON, Kreator je jedini i pravi Bog. ON i niko drugi nije niti je ikada mogao biti naš Otac. Doduše, jedini onaj kojeg možemo zvati Ocem, u ovom svetu, jeste fizički Otac.
Da bude jasnije, proširiću odgovor.
Naš pravi Kreator, Bog i Otac ne egzistira u nižim svetovima što znači čak ni u ovom svetu iako ljudi to uporno tvrde.
Otac, Bog, egzistira u visokom, čisto duhovnom svetu a na nama je da ekspandiranjem naše svesti i kapaciteta ljubavi, jednoga dana, kao što je to učinio i sami Isus i mnoštvo drugih, da dosegnemo to visoko duhovno stanje ZNajući Sebe, Dušu a onda spoznamo Boga, našeg Kreatora. To ćemo učiniti dosezanjem svesti koju znamo kao Bog-Svest.
Pozdrav!
Zanimljivo pojašnjenje. Ali, kome je onda Isus rekao "Bože oprosti im, ne znaju šta rade"??
Ja znam, da svi mi nosimo svog Boga, negde iza grudne kosti, ali isto tako svi mi imamo i glavu na ramenima. Tako da nije lako razlikovati glas Boga (Srca) od glasa Uma.
Neko se rodio takav i još radio na tome, da može lako razlikovati odakle mu dolazi koji glas.

Ljubo, ne znam dal si pročitao ono objašnjenje, koje sam napisao o energiji. Naučnici su skontali, da ne postoji materija, već samo Energija. Energija je neuništiva.
Zanima me tvoje mišljenje o tome, jer to bi mogo pojasnilo neke crtice oko zagrobnog života.
p.s.Rođen sam kao Hrišćanin, ali verujem u reinkarnaciju.
 

ljgww

Aktivan član
Poruka
1.240
Jedan naučnik govorio je o tome kako je vreme da se pomerimo od mišljenja da je moguće živeti nakon smrti, kao od ideje koja je jednostavno izvan realizma naučnih verovatnoća...

Pogledajte prilog 1104847
Šin Kerol je kosmolog i profesor fizike na Kalifornijskom Tehnološkom Institutu, koji je veći deo svog života i rada posvetio proučavanju i rasvetljavanju zakona fizike.
Kerolovi zaključci po pitanju života posle smrti baziraju se na razumevanju da zakoni fizike stoje iza svakodnevnog života i da su potpuno razumljivi, stoga se sve dešava unutar ovih okvira. Kako bi život posle smrti postojao, svest bi trebalo da bude nešto potpuno odvojeno od našeg fizičkog tela, dok su upravo to mogućnosti koje zakoni fizike poriču.
Za sve ljude koji nisu previše zagrejani za nauku, svest može biti svedena na najjednostavniju moguću formu i objašnjena nizom atoma i elektrona koji nam u suštini pružaju um kakav imamo danas. Sudeći prema Kerolu, zakoni univerzuma ne dozvoljavaju ovim česticama nastavak operisanja nakon što naš organizam prestane da funkcioniše.

Kako je Kerol napisao u Scientific American publikaciji: „Tvrdnje da neka forma svesti može opstati nakon što naša tela umru i krenu da se raspadaju na svoje gradivne materijale, suočava se sa jednom velikom, nepremostivom preprekom: zakonima fizike na kojima se naša svakodnevnica zasniva i koji su potpuno razumljivi, a ujedno ne postoji nikakav način unutar njihovih granica da se omogući zadržavanje informacija i njihovo odlaganje u našim mozgovima nakon što umremo“.
Kako je naučnik nastavio: „
„Ukoliko je svest ništa drugo do atoma i poznatih prirodnih sila, onda očigledno ne postoji ništa što bi dušu održalo i omogućilo joj da preživi smrt. Verovanje u život posle smrti, da pojednostavim, zahteva fiziku koja je izvan Standardnog modela, odnosno teorije fizike elementarnih čestica“.

Kako dr Kerol veruje, kada jednom ovo bude prihvaćeno od strane naučne zajednice, onda će ona zaista početi da razume na koji način ljudski um funkcioniše.

Kako je dodao: „Nema nikakvih razloga da budemo agnostički nastrojeni prema idejama koje su dramatično nespojive sa svim što znamo od modernoj nauci. Jednom kada zaobiđemo nevoljnost da se suočimo sa realnošću ovog problema, možemo krenuti da se bavimo daleko interesantnijim pitanjima vezanim za to na koji način ljudi i svest zaista funkcionišu.“

M.M.

'Zivot' posle zivota nije fizicka pojava, to je uteha da mozemo ziveti duze posle datuma neizbezne smrti.

Na odredjeni nacin mi svi potencijalno zivimo duze od nase smrti, a da bi se to pojmilo potrebno je sagledati refleksiju onog koji je umro u njegovim bliznjima.

Palamudjenje i mudrosiranje ide samo do tacke dok vam ne umre neko blizak.
 

ljgww

Aktivan član
Poruka
1.240
Ljubo, ne znam dal si pročitao ono objašnjenje, koje sam napisao o energiji. Naučnici su skontali, da ne postoji materija, već samo Energija. Energija je neuništiva.
Da to je jedan od interesatnih pogleda na stvar. Koliko god e=mc2 tvrdi da materija prelazi u energiju i obrnuto, u sustini moze da se posmatra tako sto se materija proglasi koncetrovanom energijom.

U to spada ono cuveno - ako izmedju atoma ima toliko praznog mesta kako to da ne propadnemo kroz pod? I tu ide ono jos interesatnije objasnjenje - zbog sila (energije) koja ne dopusta da jedna mreza atoma prodje kroz drugu mrezu atoma. Zapravo u tom smislu kad stojimo na podu u stvari lebdimo na jako tankom polju sila.
 
Poslednja izmena:

Ludist

Obećava
Poruka
82
Slažem se s tobom da sve to izgleda since fiction , ali nauka tako govori, a savremeni čovek veruje prvenstveno naučnim objašnjenjima, (a ne svojim osećanjima).
Prema tome, telo se pretvori u energiju, koja se (u zavisnosti od naelektrisanja) posle opet može pretvoriti u materiju.
To je naučno objašnjenje za reinkarnaciju.
Dok god:think: ta materija (energija) ima naelektrisanje ona će kružiti.
p.s.U zavisnosti od naelektrisanja te energija će brže ili sporije preći u materiju.
 

Ludist

Obećava
Poruka
82
Izgleda since fiction , ali nauka tako govori, a savremeni čovek veruje prvenstveno naučnim objašnjenjima, (a ne svojim osećanjima).
Prema tome, ne postoji materija, već samo energija.
Ukoliko uzmemo da se ćelije sastoje od atoma (ili energije), time ćemo isključiti diskusiju o ćeliji i sedmogodišnjem obnavljanju ćelije (biologiju).
Znači, telo se pretvori u energiju, koja se (u zavisnosti od naelektrisanja) posle opet može pretvoriti u materiju.
Hmm, znači i kamen je vrsta zarobljene energije.
Dok god :think: ta materija (energija) ima naelektrisanje ona će kružiti.
To je naučno objašnjenje za kruženje energije u vremenu i prostoru, ili za reinkarnaciju.
Ispravite me molim vas, ukoliko nisam u pravu.
p.s.U zavisnosti od naelektrisanja te energija će brže ili sporije preći u materiju.
 

georgejune

Starosedelac
Poruka
177.590
Jedan naučnik govorio je o tome kako je vreme da se pomerimo od mišljenja da je moguće živeti nakon smrti, kao od ideje koja je jednostavno izvan realizma naučnih verovatnoća...

Pogledajte prilog 1104847
Šin Kerol je kosmolog i profesor fizike na Kalifornijskom Tehnološkom Institutu, koji je veći deo svog života i rada posvetio proučavanju i rasvetljavanju zakona fizike.
Kerolovi zaključci po pitanju života posle smrti baziraju se na razumevanju da zakoni fizike stoje iza svakodnevnog života i da su potpuno razumljivi, stoga se sve dešava unutar ovih okvira. Kako bi život posle smrti postojao, svest bi trebalo da bude nešto potpuno odvojeno od našeg fizičkog tela, dok su upravo to mogućnosti koje zakoni fizike poriču.
Za sve ljude koji nisu previše zagrejani za nauku, svest može biti svedena na najjednostavniju moguću formu i objašnjena nizom atoma i elektrona koji nam u suštini pružaju um kakav imamo danas. Sudeći prema Kerolu, zakoni univerzuma ne dozvoljavaju ovim česticama nastavak operisanja nakon što naš organizam prestane da funkcioniše.

Kako je Kerol napisao u Scientific American publikaciji: „Tvrdnje da neka forma svesti može opstati nakon što naša tela umru i krenu da se raspadaju na svoje gradivne materijale, suočava se sa jednom velikom, nepremostivom preprekom: zakonima fizike na kojima se naša svakodnevnica zasniva i koji su potpuno razumljivi, a ujedno ne postoji nikakav način unutar njihovih granica da se omogući zadržavanje informacija i njihovo odlaganje u našim mozgovima nakon što umremo“.
Kako je naučnik nastavio: „
„Ukoliko je svest ništa drugo do atoma i poznatih prirodnih sila, onda očigledno ne postoji ništa što bi dušu održalo i omogućilo joj da preživi smrt. Verovanje u život posle smrti, da pojednostavim, zahteva fiziku koja je izvan Standardnog modela, odnosno teorije fizike elementarnih čestica“.

Kako dr Kerol veruje, kada jednom ovo bude prihvaćeno od strane naučne zajednice, onda će ona zaista početi da razume na koji način ljudski um funkcioniše.

Kako je dodao: „Nema nikakvih razloga da budemo agnostički nastrojeni prema idejama koje su dramatično nespojive sa svim što znamo od modernoj nauci. Jednom kada zaobiđemo nevoljnost da se suočimo sa realnošću ovog problema, možemo krenuti da se bavimo daleko interesantnijim pitanjima vezanim za to na koji način ljudi i svest zaista funkcionišu.“

M.M.
A sto da se pomeramo od tog misljenja,sta bi trebali da radimo u drugom pravcu,da unistavamo zemlju i ljude
 

Ludist

Obećava
Poruka
82
Mali problem je, što mi imamo i glavu. Naša duša nije u glavi. Mi često delujemo iz glave ili uma.
Tu veliku ulogu igraju i naše želje i strahovi. Na osnovu tih želja i strahova mi računamo i planiramo.
Npr.sad je Rusija ušla u Ukrajini. Oni tamo nisu ušli, jer im treba prostor i toplija površina.
Putin je naredio napad, jer je video da Ukrajinci u dogovoru s Amerikom, nikad neće priznati DR i LR. Ušao je i, jer predvideo da će Ukrajina proterati sve ljude iz DR i LR, onako kako je reagovala Hrvatska na stvaranje Kninske Krajine.
Tako je i za mnoge stvari koje uništavaju prirodu.
Npr. Brazil je imao ogromna šumska prostranstva. Onda je predsednik Brazila pomislio, zašto bi ovde bila pluća sveta, kad druge države nisu ne misle o tome. Bolje da mi raskrcimo tu prašumu, pa da imamo drvo za preradu, i da lakše dođe industrija..
 

louiskrstic

Ističe se
Poruka
2.931
Zanimljivo pojašnjenje. Ali, kome je onda Isus rekao "Bože oprosti im, ne znaju šta rade"??
Ja znam, da svi mi nosimo svog Boga, negde iza grudne kosti, ali isto tako svi mi imamo i glavu na ramenima. Tako da nije lako razlikovati glas Boga (Srca) od glasa Uma.
Neko se rodio takav i još radio na tome, da može lako razlikovati odakle mu dolazi koji glas.

Ljubo, ne znam dal si pročitao ono objašnjenje, koje sam napisao o energiji. Naučnici su skontali, da ne postoji materija, već samo Energija. Energija je neuništiva.
Zanima me tvoje mišljenje o tome, jer to bi mogo pojasnilo neke crtice oko zagrobnog života.
p.s.Rođen sam kao Hrišćanin, ali verujem u reinkarnaciju.
Trebamo znati činjenicu da su propovedi ili pouke Isusa zapisivane mnogo kasnije od vremena kada je iznosio njegove pouke. To je razlog da ne možemo pouzdano tvrditi da je on baš tim rečima rekao. Zato mogu reći da, i ako su bile egzatno te reči onda je on radije hteo impresionirati um prisutnih da bi shvatili bar pouku da i najvećem neprijatelju treba oprostiti nedela.
Stojim iza takvog objašnjenja baš zato što je on bio učenik od njegove 13-te do 30-te godine istih onih duhovnih velikana koji i danas iznose ta ista učenja - koja ja ovde zovem Živa Učenja Svetog Duha iako ona imaju sasvim drugačiji naziv.
Zato da pojasnim ako već nisam izneo taj detalj: Bog, Kreator ne egzistira u ovom svetu niti u bilo kom svetu nižeg pola kreacije (Astralnom, Kauzalnom, Mentalnom i Eteričkom (Podsvesnom) Svetu). Bog ne egzistira niti u svetovima čiste svesti ili čisto duhovnim svetovima kojih ima još pet iznad ovih navedenih. Tek u svetu iznad ovih jeste Bog, Kreator. Ipak, ON je svestan svega što se ovde događa preko same suštine života koju znamo kao Duh Sveti ili Reč Boga i pod još nekoliko desetina drugih imena. Otuda, Isus je i te kako znao da nije imao šta govoriti Bogu ili da od Njega traži da im oprosti. On sam, Isus trebao je da oprosti da ne bi u sebi zadržavao negativna osećanja i vezivao se karmički sa dželatima i bio priumoran na dalju inkarnaciju. Baš zato je i iznosio pouku svojim sledbenicima, "Ako vas neko lupi po levi okrenite mu i desni obraz."
Zato postoji jedna izreka ili pojašnjenje koje kaže: "Bog jeste u vam ali i Bog nije u vama." To je baš ono što već navedouh u prethodnim rečenicama.
Pomenuo si Glas Boga i glas uma pa ću pokušati da pojasnim.
Glas Boga je drugi naziv za Intuiciju. Međutim moramo znati da nemaju svi ljudi intuiciju funkcionalnom. Šta je ona? To je odeđena poruka ili znanje koje prosleđujemo mi, Duša, svom dnevnom delu uma koji je zadužen za komunikaciuju sa spoljašnim svetom. Ta poruka može biti kao podsticaj da se negde ode ili nešto uradi ili kao razumevanje nečega da jeste prihvatljivo ili da uopšte nije tačno. Uistinu, može biti još mnogih drugačijih podsticaja... Moramo znati da nas intuicija nikada neće podstaći da bilo kome na bilo koji način naudimo pa ni sebi.
Znanje koje Mi, Duša, prenesemo preko intuicije dobijemo od sveprisutnog Duha Svetog koji je Reč Boga pa se zato intuicija često zove baš tako: Glas ili Reč Boga.
Međutim, glas uma kao takav ne postoji već to može nas podsticati neka od negativnih pasije da se nekom osvetimo ili naudimo na neki način što mnogi znaju tumačiti pogrešno. Ako neko čak i čuje glas izrečen u svojoj glavi onda on mora znati da to mogu učiniti duhovni velikani o kojima i govorim ovde. Njihova poruka će biti samo za dobrobit te osobe ali i za dobrobit celine. Nikada ni po koju cenu se ne podstiče pojedinac da bilo kome učini bilo šta negativno. U suprotnom, ako to bude sa namerrom da uradimo nešto protiv nekog ili protiv duhovnih zakona onda to može biti kakav entitet sa nižih nivoa Astralnog sveta. To je razlog da se nikada ne treba petljati sa okultnim učenjima ,bilo kakvim magijskim radnjama ili se kloniti metafizičkih učenja budući da su ona sa nižih nivoa.
Mimo toga što duhovni velikani o kojima govorim mogu reći nešto korisno i poučno oni često znaju ostaviti prijatan miris kojim obznanjuju svoje prisustvo. Čisti Duh Svetu može biti iskušen iliu imati se iskustvo sa Nim kao duhovna Svetlost u svom Duhovnom Oku i/ili kao glas u duhovnom uhu a to je u centru glave, Duhovni Zvuk, kojeg takođe zovemo glas Boga može se čuti kao zujanje pčela ili zategnutih žica na vetru, kao hujanja vetra, zvuk violine ili nekog drugog instrumenta. U današnje vreme ljudi imaju isklustva sa zvukom ali ga često mešaju sa Tinitusom koji je izvesni zdravstveni problem a koji ima i zvuk koji može biti praćen bolom.
Jedan od učesnika na Forumu ovde pre izvesnog broja godina rekao je da je imao ovaj Zvuk o kojem govorim i da od tada on nekako radi stvari baš onako kako ih treba uraditi najbolje da od toga ima dobar ishod.
Imati ova dva aspekta Duha Svetog je nešto najviše što neko može poželeti jer samo sa niima on sebi ima obezbeđenu mogućnost bržeg duhovnog progresa tako da još u ovom životu može, ako se dovboljno potrudi, zaraditi ulazak u čisto duhovne svetove a to je ono što se naziva Spasenjem u Hrišćanstvi, jer od tada nadalj takav pojedinac više ne inkarnira u niži pol kreacije. To je pravi trenutak kada nema više umiranja jer je inkarnacija ili ulazak u fizičko telo ono što se uistinu smatra umiranje. Ne znam da li sam sa ovim jasan. Baš zato se i čin ulaska u čisto duhovne svetove smatra spasenjem.
Naučnici su izašli sa tim objašnjenjem ali imaju i druga objkašnjenja tek pošto su iznešena Živa Učenja Duha Svetog u javnost. ovi duhovni velikani su to objasnili ovako (ovo su moje reči): Čak i najmanja čestica ili deo atoma nije materija već je to određena porcija energije koja je šuplja jer je to praktično majušna energija koja kruži oko te šupljine. Isto važi i za ostale delove atoma. Pa ipak, atom pokazuje svojstva takva da ga možemo posmatrati i kao materiju i kao energiju.
Ovo bjašnjene materija i energija u smislu objašnjenja sitnijih čestica ne objašnjava reinkarnaciju. Zašto? Zato što onaj koji inkarnira jesmo Mi, Duša, a ne naše fizičko telo. Mi, Duša, oko sebe iumamo još nekoliko finijih tela pa mi njih nosimo sa sobom kada napustamo fizičko telo ali se sa njima vraćamo u novo telo male bebe. Baš ovaj detalj kaže da mi ne ulazimo u telo bebe pre nego napusti utrobu majke jer telo male bebe mora biti dovoljnop zrelo da podnese naše visoke vibracije. U suprotnom, ono ne bi preživelo.
Ispričaću ti jednu priču koege koji sledi ova učenja o kojima govorim.
Rođen je i odrastao u nekom od ogranaka Hrišćanstva, u Americi. Odlazio je nedeljom u crkvu i bio na misama. Kao dečak služio je oko oltara jer to je bilo u skladu sa njihovim obredima. Jednom kada su svi pevali on je bio oduševljen pa je u sebi rekao, "Bože, i ja ću te ovako služiti." Tada je čuo glas u svojoj glavi, "Ti ćeš učiniti mnogo više."
Tek posle njegovog odrastanja i završetka studija sreo se sa ovim učenjima i poželeo je da ih sledi ali se bojao da će biti proklet zbog napustanja Isusa. Takva verovanja su mu nametnuta od tamošnjih vernikja. Onda jednoga dana usnio je san kako je njemu prišao Isus, uhvatio ga za ruku i odveo ispred jednog čovek sa kim ga upoznao uz reči, "Nadalje ćeš ići sa njim."
Taj čovek kome ga je predao bio je duhovni učitelj učenja o kojima govorim. U ovim učenjima, i to živim učenjima jer su ona jedina koja na svom čelu imaju živog predstzavniak Boga pojedinac može dosegnuti ono što već rekoh.
Moj pozdrav!
 

Ludist

Obećava
Poruka
82
Po joga učenju Sahasrara je Božanska čakra, ali ja više volim osvestiti Anahatu jer tu je Duša. Ta srčana čakra je meni, kao i drugima bliže.
Rekao sam taj primer s energijom, kako bi eventualno i ostali ukapirali, da život posle života stvarno postoji, jer nauka se tu ne protivi.
Verujem da postoji glas iz uma, jer svi mi jurimo sreću i bežimo od nesreće. Više bih voleo raditi po glasu iz Anahate, jer to je uvek nesebično, ali pitanje je kolko je kratkoročno isplativo (mislim da je ovo formulisano u umu).
O razgovoru o tim višim svetovima neću ni razmišljati, jer ja sam rođen i živim u ovom.
Znači u ovom svetu se trebam i razvijati, da bih mogao napredovati ka višim, i ka izlasku iz kruga rađanja i umiranja.
Nažalost trenutno ne uspevam meditirati, :( jer nemam volje, a znam da je to potrebnije i korisnije od mnogih drugih stvari.
Malo mi je bilo gupo što spominješ Hrista, a pričaš o reinkarnaciji, onda sam pomislio, pa mi živimo u Hrišćanskoj zemlji, a i Hrist je velika Duša.
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.