Zašto je metaverse toliko važan i bitan?

Smartanabil

Buduća legenda
Poruka
28.240
U najkraćem, metaverse ili metaverzum predstavlja jednu novu, veliku poslovnu priliku za preduzeća, investitore i pojedince, ali i mnogo više od toga. Sledeća priča o internetu će se voditi na metaverzumu sa korišćenjem pravih dolara.

Da li ste znali da ako ukucate pojam “next internet”, u Google polju za pretragu, prva stranica sa rezultatima se uglavnom odnosi na metaverzum. Ukoliko su kriptovalute predstavljale jednu potpuno novu kategoriju imovine, metaverzum predstavlja buduću tehnološku putanju koja će omogućiti ljudima da provedu više vremena i potroše više novca u virtuelnom svetu.

Pojava COVID-19 pandemije je samo ubrzala trend golbalizacije, prisiljavajući pojedince da rade i druže se preko interneta i više kupuju robu i koriste usluge preko internet prodavnica i virtuelnih servisa. Sve to deluje gotovo kao naučna fantastika i nemoguće je ne povući paralelu sa nekim filmovima koji polako, ali sigurno postaju naša stvarnost.

Jedan od najboljih pokazatelja ekspanzije virtuelnog sveta i dobara su svakako kriptovalute. U samom početku niko nije verovao da će od toga išta biti, jer se transakcije virtuelnim novcem smatraju visokorizičnim špekulativnim poslovima, ali tokom kratkog vremena, kriptovalute su doživele veliku ekspanziju i mnogim donele čitavo bogatstvo. Iako je još uvek rano suditi o krajnjem ishodu sudbine kriptovaluta, dovoljno je samo pogledati podatak o rastu vrednosti ovog tržišta u poslednje tri godine, gde su ukupne transakcije dostigle vrednost od 3000 milijardi američkih dolara.

metaverzum2.jpg


Ono što se očekuje kao sledeći pravac u kome će ići čitava priča, jesu velike start-up investicije u metaverzum, kao i zvanična saopštenja mega tehnoloških kompanija o metaverzum poslovnoj strategiji, kao što je to učinio Qualcomm koji je osnovao fond od 100 miliona USD za investicije na ovom polju ili Facebook koji je promenio ime u Meta. Zajedno sa Web3 pričom, NFT dobrima tj digitalnom obliku umetničkih dela, muzike, gejming predmetima ili video klipovima, koji sve češće postaju predmet investicija i ulaganja, u poslednje vreme je sve prisutnije trgovanje virtuelnim posedima i nekretninama. U pitanju je poslovna šansa za koju se formiraju sve veći fondovi spremni da ulaže ogorman kapital na tom polju. Velika finansijska imena, pa čak i banke poput HSBC i J.P. Morgan, takođe vide metaverzum kao neophodan deo strategije budućeg poslovanja. Zauzvrat, prava zarada može privući više preduzetnika i programera stvarajući prostor za pojavu još više mega uspešnih kompanija.

I dok je nekadašnju pojavu i ekspanziju interneta pratila tehnologija softvera i hardvera poput TCP/IP standarda, personalnih računara, mobilnih telefona i čipova, slično pravilo se može primeniti i na metaverzum. U toj široj slici svega onog na čemu počiva i raste metaverzum, treba sagledati iz prave perspektive. Naime delovi metaverzuma imaju različite pojavne verzije i interakcije tehnologija koje se mogu razlikovati u zavisnosti o kom tipu metaverzuma pričamo. Možemo reći da metaverzum ima odličnu poziciju jer polako postaje uobičajen u primeni pomenutih tehnologija.

Takođe treba pomenuti da su kripto imovina i “blockchain” tehnologija stvorile prostor za Web3 metaverzum za koga je karakteristična interoperabilnost, kriptovalute i digitalna imovina. Međutim, Web3 metaverzum je još uvek u ranoj razvojnoj fazi i mnogo je manji u smislu tržišne vrednosti od Web2 tj interneta u obliku kakav danas poznajemo i koristimo.

Pošto koncept metaverzuma uključuje holistički aspekt ljudskog ponašanja u virtuelnom okruženju, industrije od uticaja u ovoj sferi mogu direktno ili indirektno prevazići tehnologiju, ali i skoro sve glavne sektore uključujući: zabavu, gejming, obrazovanje, potrošnju ili komunikacije.

metaverzum3.jpgMože li se metaverzum nazvati još jednim probnim balonom – u čemu je razlika ovog puta?

Kao jedan od glavnih pojavnih oblika metaverzuma, virtuelna realnost je doživela rast, koji su mnogi opisali kao “mehur” tj probni balon koji je lansiran u periodu 2016-2017. godine, tokom kojeg je finansirnaje u ovoj oblasti bilo u usponu. U jednom momentu je došlo do usporenja u investicije na ovom polju, ali još uvek možemo videti da su ulaganja u VR “start-up” kompanije i samim tim očekivanja od ove oblasti ogromna sa velikim procenjenim potencijalom u budućnosti. U pitanju je tržište vredno više milijardi dolara sa veoma velikim rastom zabeležnim tokom prošle godine.

Razlog zbog koga se tvrdi da je VR bio samo jedan probni balon je mahom posledica slabe prodaje usled lošeg i nezadovoljavajućeg korisničkog iskustva, nedostatka kvalitetnih sadržaja i skupih VR uređaja. Međutim, sve greške su zapravo bile pokušaji koji uobičajeno utiru put za prodor nove tehnologije, ovog puta ekspanziju metaverzuma. Ovo je potpuno drugačije vreme za VR i sledeća etapa u razvoju jer:

- VR naočari su postale značajno unapređene i bolje u kontekstu iskustva korisnika. Metaquest 2 je osetno bolji u ondosu na prethodnu generaciju VR naočara, a treba pomenuti i novu generaciju VR/AR uređaja koje su predstavili SONY, HTC i Microsoft.

- VR sadržaji podstiču korisnike da više troše. Što više kompanija za razvoj igara i programera uzme učešća u stvaranju VR sadržaja, utoliko će biti veće tržište, a što će se svakako odraziti na rast njegove vrednosti i stavaranja lančanog efekta povećanog interesovanja ka učešću kompanija.

- VR pokazuje rast u više različitih sektora. To se pre svega odnosi na sektor turizma, zdravstvene zaštite, proizvodnje, edukacije i obrazovanja koja u značajnoj meri počinju da prihvataju i eksploatišu VR tehnologiju.


Metaverzum uvodi novu generaciju kulture

Sledeći trend u kome veliki broj ljudi sve više vremena i novca troši u virtuelnom svetu i virtuelnim proizvodima, treba razmisliti i o tome kako ljudi predstavljaju sebe u tom novom okruženju i kako se druže. Pošto prednosti savremenih tehnologija iniciraju novi talas ponašanja i kulture, metaverzum će pratiti kurs u kome će nastaviti cyber-kulturu internet doba, dok će istovremeno otvoriti nove horizonte i postaviti nove obrazce ponašanja u sferi komunikacije i zabave.

Jedna od očiglednih promena u ponašanju je da ljudi počinju trošiti hiljade, pa čak i milione dolara na virtuelna dobra i imovinu (NFT) u broju i obimu koji do sada nije zabeležen u ljudskoj istoriji. Jedno od obhjašnjenja zašto ljudi plaćaju tako visoke svote novca za digitalnu imovinu je da posedovanje digitalnih sredstava i imovine, utiču na vaš status i pripadnost prestižnim tehnološkim krugovima.

Dok je trošenje ogromnog novca na “jpeg” zaista nešto novo i do sada neviđeno u šablonu ljudskog ponašanja, psihologija koja stoji iza toga, zapravo nije nova jer je dovoljno samo uporediti sa trošenjem na luksuznu robu koja takođe ima daleko veću cenu od realne upotrebne vrednosti.

Nije samo do novca - stvaramo društvene vrednosti koje želimo

Značaj predviđanja nije samo u otkrivanju mogućnosti i koristi, već i u sprečavanju rizika. Ukoliko se više društvenih aktivnosti događa u virtuelnom okruženju, možemo očekivati iste probleme koji se događaju u stvarnom svetu, kao što su prevare i različiti oblici diskriminacije.

Razumevanje šta zapravo predstavlja metaverzum i koje su njegovi uticaji može pomoći kompanijama i pojedincima da ugrade određenu vrednost kao što su želja za učešćem ili očuvanjem privatnosti u okruženu virtuelnih svetova kroz precese kao što su dizajn proizvoda ili kodeks ponašanja. Investitori mogu usmeriti resurse u projekte i timove koji daju vrednost i vrše pozitivan društveni uticaj.

Novi diplomci mogu imati priliku da shvate nove mogućnosti koje ih čine jedinstvenim talentima na tržištu rada dok biraju timove koji odgovaraju njihovom sistemu vrednosti ili pak započinju sopstveni biznis.

Kao što nas istorija uči, u ljudskoj prirodi je da svaku novu popularnu priliku označimo kao nešto rizično, probni balon koji je osmišljen kao prevara i obesmislimo svaki napor pionira u nekoj oblasti. Na žalost, praksa je takva da nas uči kako ispod novih trendova se krije mnogo primera za otimanje novca. Sa druge strane, ne zaboravimo da je svaki početak tehnoloških inovacija šansa da se ljudski životi poboljšaju ili pogoršaju!

Izvor: Metaverse Research by Andrea Chang and Jane Lu
 

Back
Top