Zašto je Bog kaznio Adama , Evu i zmiju a

Zato što zmija nije imala zabranu, jer nije odgovorna Bogu .
da je kao što kaže narodno predanje sotona ušao u zmiju :
1. Zašto se napominje zmijina lukavost ako je sotona opseo?
2. Ako su doneli ljudi greh kako je postaojao pre njih učinjen od sotone?
3. Sotona je pomenut i kažnjen
sotona je želja tela koja se uvek protivi Bogu .
Ljudi su kažnjeni i zbog toga , zbog sotone u sebi.
 
Christadelphian:
kao što kaže narodno predanje sotona ušao u zmiju
Ali kaže li to i Sveto Pismo?
Po Svetom Pismu pravi se paralela između Satane i zmije (1. Mojsijeva 3,1 ; Otkrivenje 20,2)

A ne treba zaboraviti da je Isus Hrist rekao za zmije da su mudre a mudrost je po učenju Svetog Pisma pozitivna osobina.

Ako su doneli ljudi greh kako je postaojao pre njih učinjen od sotone?

Koji Satanin grijeh?

Sotona je pomenut i kažnjen

To je sad malo komplikovano...piše nešto što bi navelo na takav zaključak ali...Satana je Božiji sluga, on je potreban. To se može pronaći u Svetom Pismu.

Zanimljivo je Dostojevski pisao u "Braći Karamazovim" kada piše šta đavo govori

"Đavo: Mi tu komediju (život) razumijemo: ja, na primjer, otvoreno i prosto zahtijevam svoje uništenje. "Ne, ti moraš živjeti - kažu oni meni - jer bez tebe ništa neće biti. Kad bi na zemlji bilo sve mudro, onda se nikad ništa ne bi dogodilo. Bez tebe ne bi bilo nikad nikakvih događaja, a treba da bude događaja." Te tako ja - kako mi je da mi je - slušam, stegnuvši srce, da bi moglo biti događaja, i činim nerazumne stvari - po zapovijesti. Ljudi uzimaju svu tu komediju za nešto ozbiljno, čak kraj sve svoje neosporne pameti. I u tome je njihova tragedija. I pate se, naravno, ali...ali zato žive, žive realno, ne fantastički, jer patnja i jeste život."


Sveto Pismo uči baš to - da Satana sve radi po Božijoj zapovijesti, po Božijoj volji, da ništa ne radi bez Božijeg odobrenja.

Na Satanu se ne može bacati krivica za ono što (nam) se dešava jer bismo time bacali krivicu na Oca Nebeskog po čijoj volji Satana djeluje.


Evo jedan tekst pod imenom "Satana govori":

"Meni se čini nepravda što se sva krivica za zlo kod ljudi baca na mene. Jeste, ja, nadzemaljska sila neprijateljska Bogu i ljudima, ja sam uzročnik zla, ali nisam izvršilac!
Izvršilac je čovjek...
Da li ljudi mogu ukazati makar samo na jedan zločin, od najmanjeg do najvećeg tj. ubistva, da sam ga ja učinio? Da li su kod ikojeg zločina nađeni otisci mojih prstiju? Za svaki zločin ja imam odličan alibi! Da li ja imam laboratorije u kojima se izrađuju: nož, revolver, puška, bomba, raketa, atomska i hidrogenska bomba, uže za davljenje, vješala, giljotina... Ne, ništa od toga ja ne izrađujem i nemam.
To sve ima čovjek...
Moja laboratorija je pustinja bez sprava i fabrika, bez mašina i alata, bez života, travke, kapi vode; samo golo kamenje. Tu ja smišljam u miru, samoći i tišini. Iz pustinje, ja sam sufler zlih misli a glumci na pozornici čovječanstva su LJUDI..."


Satana jeste protivnik protiv koga se moramo boriti jer upravo u toj borbi se kušamo i testiramo, upravo u toj borbi se odvaja žito od kukolja što će pomoći Ocu Nebeskom da žitu da jednu platu a kukolju drugu.
 
Dragi brate
Ovde si stvarno proširo temu
Trebaće mi mudrosti da ti sve odgovorim ukratko, zato izvini i pitaj za delove posebno!?
Pararela 1Moj.3:1 i Otk. 20:2
Jeste pararela ali na zlo a ne na biće
Jer kako onda upada u šemu »zmaj«
Dali je to zmaj iz Otk.12:3 koji ima sedam glava i deset rogova ?
Jasno je da je simbolika a pararela je izmedju onoga što čini zmaj , zmija, djavo , sotona!!! A ne što jeste !!
2. Pa satana je morao napraviti greh pre čoveka
jer je poželeo da vlada da bude prvi jer je izdao Boga i uzprotivio mu se i naveo ljude da nebudu poslušni (po narodnom verovanju)
Zar to nije greh?
Za koju uzgred nije ni umro kao ljudi čak kao i Hrist koji je umro samo zbog naslednosti grešne prirode iako nije sam bio grešan !!!
3 Sveto Pismo uči baš to - da Satana sve radi po Božijoj zapovijesti, po Božijoj volji, da ništa ne radi bez Božijeg odobrenja.
Navedi mi činjenice koje te navode na ovo razmišljanje!

>Na Satanu se ne može bacati krivica za ono što (nam) se dešava jer bismo time bacali krivicu na Oca Nebeskog po čijoj volji Satana djeluje.<

Ovde si do pola u pravu (sa moje tačke tumačenja)Baš taj merazumljivi odnos dovodi do pitanja koje opet treba da dovede do proučavanja . Jer nije greška u Pismu ili Bogu već u našim teorijama.
Mi nismo kažnjeni zbog delovanja satane već zbog uspeha delovanja satane popustio je naš karakter nad nama samima nad našim željama .
Bog nikoga ne iskušava već svakog iskušava svoja želja
Time Bog ne daje nekome da nas iskušava ni indirektno

>Evo jedan tekst pod imenom "Satana govori":

"Meni se čini nepravda što se sva krivica za zlo kod ljudi baca na mene. Jeste, ja, nadzemaljska sila neprijateljska Bogu i ljudima, ja sam uzročnik zla, ali nisam izvršilac!
Izvršilac je čovjek... <

Tačno tu si u pravu samo ubaci da je sotona naša želja personifikovana i složiće se sve.

>Da li ljudi mogu ukazati makar samo na jedan zločin, od najmanjeg do najvećeg tj. ubistva, da sam ga ja učinio? Da li su kod ikojeg zločina nađeni otisci mojih prstiju? Za svaki zločin ja imam odličan alibi! Da li ja imam laboratorije u kojima se izrađuju: nož, revolver, puška, bomba, raketa, atomska i hidrogenska bomba, uže za davljenje, vješala, giljotina... Ne, ništa od toga ja ne izrađujem i nemam.
To sve ima čovjek...<

I dalje se slaže

>Moja laboratorija je pustinja bez sprava i fabrika, bez mašina i alata, bez života, travke, kapi vode; samo golo kamenje. Tu ja smišljam u miru, samoći i tišini. Iz pustinje, ja sam sufler zlih misli a glumci na pozornici čovječanstva su LJUDI..."<

Simbolika simbolike


>Satana jeste protivnik protiv koga se moramo boriti jer upravo u toj borbi se kušamo i testiramo, upravo u toj borbi se odvaja žito od kukolja što će pomoći Ocu Nebeskom da žitu da jednu platu a kukolju drugu.<

Žito od kukolja se odvaja na kraju , u dan suda
Ispitaj sebe i svoje misli . Da li se boriš u sebi protiv svojih misli i želja ?
Da li te satana kao biće na to navodi .
Npr banalno (nema veze sa vernikom ili nevernikom) držiš dijetu ,ili ne smeš pušiti, jesti slatko itd .
Tvoja želja te mami (želja tela) a ne neko biće sa strane koje je toliko moćno ali ipak ljude mora na prevaru navući na svoju stranu a opet oni nisu ni svesni da su na njegovoj strani????????
Poydrav
 

Back
Top