zakon postojanja i novi narod

Jedini primer na kojem to može da se vidi i uči jeste PRAVEDAN POREDAK. NI jednog čpveka u ljudskom društvu kao pojedinca ne možeš uzeti za primer, pa ni sebe ili čak ni Isusa Hrista.

...

Ali možeš za primer uzeti bilo koju ćeliju u ljudskom organimu, sem ako ćelija nije kncerogena.
Eto, dakle u jednoj si rečenici i rekao i porekao.

Prvo kažeš bilo koja ćelija organizma je primjer ‘pravednog poretka’, a onda u istoj rečenici to opovrgavaš pobijajući prethodno rečeno sa “sem ako je ćelija kancerogena”. Dakle, bilo koja ćelija nije iz tvog primjera pravednog poretka. Taj pravedni poredak je stoga nešto umišljeno.

Zar ne vidiš da si u jednoj prostoproširenoj rečenici uspio stvoriti autoritativnu apsolutnu tvrdnju a odmah zatim je i pobiti???

Ne shvataš li da si tako stvorio apsurd kojim svoju tvrdnju totalno obesmišljavaš?


Ljubo2: Možeš za primer uzeri i svakog mrava u mravinjaku ili pčelu u košnici. Zato što su ljudski organizam, mravinjak i pčelinjak pravedna društva, a čovečanstvo to nije.

Možda i možeš zamisliti svoj idealizam košnice i mravinjaka samo dok su pčele u košnici a mravi u mravinjaku. Recimo da je to taj ideal koji nam propagiraš. Ali šta ćemo sa činjenicom da ni jedni ni drugi ne mogu opstati ni od košnice ni od mravinjaka?

Evo za primjer ću uzeti mrave.
Nisi li čuo da mravi uđu u čovjekovu kuću i pojedu mu i zidove i podove i konsttukciju?

Mravima dobro, najeli se, osvojili, ali čovjeku se kuća ruši... zbog mrava.

Gdje je tu pravednost tog poretka?

Ja još nisam vidio mrave koji žive isključivo od mravinjaka.

Vidio sam da žive u mravinjaku ali u njega unose dobra spolja.
...

Vidio sam, takođe, da su mjesecima okupirali kuhinju u mom ateljeu... ulazili su svugdje i u sve. Ni kafu nisam mogao napraviti a da mi ne uđu u šolju. Morao sam misliti kako da to činim a da ih ne ozlijedim, i da mi pri tom ne zagade i hranu i piće.

Mjesecima sam ih telepatski upozoravao da takav odnos nije po obostranom dobru i da se mora riješiti... njihovim odlaskom.

Nisu me poslušali.
Par puta je jedan prijatelj, kad je dolazio u posjetu u atelje, htio da ih tamani. Ja sam mu zabranio. Rekao sam da ih ne dira i da će se rješenje pojaviti.

Nedugo posle toga, par mjeseci kasnije, imao sam požar u kuhinji. Električni kabal za bojler se zapalio u zidu. Srećom, bio sam u ateljeu i ugasio požar. Ipak, dio zida i dio kuhinje su izgoreli. Bojler smo promijenili, promijenili dio kuhinje i zakrpili zid iza kuhinjskih kabineta.

Od tada više nisam vidio ni jednog mrava.
...

Ne znam, opet, o kojim mravima ti govoriš(?)🤔
 
Nikada se Bog, a ni svjetlost, nikome nisu predstavljali kao Bog.
Verske knjige i učenja me nikaka nisu zanimala. Ono što o tome znam, uglavnom, znam iz razgovora sa vernicima. I ako sam ih dobro razumeo, govrili su da su i Mojsije i Hrist i Muhamed imali susrete sa Bogom. A i ti govoriš o nekakvom Apsolutu, tvrdeći da je ovakav ili onakav. Meni lično, kada sam prilikom jednog od mojih "izlazaka iz tel" susreo sa sa "svetlosnim bićem i upitao ga: "Ko si ti", dobio sam odgovor: Ja sam Bog"
Biće u prosvjetljenju koristi svoju pažnju kao svjetlost kojom prosvjetljava (otkriva) sebe.
Kada je njegova pažnja podjednako prostrta po svemu-što-(ono)-jeste svaki dio tog 'svega' biva otkriven svemu-što-jest (samom sebi).
To je prosvjetljenje.
Ovo ne bi mogao da razume ni sveti Petar. Kad govoriš o "biću", da li je to neka biljka, insekt, životinja ili čovek, jer u svakodnevnom govoru biće je TO? Pa objasni, kako ja kao biće mogu da koristim svoju pažnju kao svetlost i tako se prosvetlim?
Ni jedan 'dio' svega-što-jeste se u prosvjetljenju ne predstavlja Bogom ni jednom drugom dijelu svega-što-jeste, već sve-što-jeste Sviješću-o-sebi potvrđuje da ono JESTE.
Sve je Jedno, Jedno je sve.
To je nešto drugo. sa time se slažem, jer znam da je sve što postoji Svest. Ali ja govorim o "svetlosnim loptama-bićima", za koje ljudi od davnina zmaju da postoje, a koje sada možemo da vidimo i na mnogobrojnim snim cima na internetu.
Sve-što-JESTE nema ni imena ni oblika, ima Svijest-o-sebi (znanje-o-sebi kao svemu-što-jest),
To znam i ja to zovem imenom "Svest", koja raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti, pomoću kojih može fizički da se manifestuje kao oblik, da bi mogla na taj način da usmeri svoju pažnju na sbe kao fizički oblik i tako stekne znanje o sebi i bude svesna sebe.
Pojam Bog, dolazi od razuma čovjeka, dakle to je pojam kojim biće u čovjeku ukazuje sebi na nepromjenjivi aspekt sebe kojeg je osvijestilo neposrednim iskustvom sopstvene biti.
Kod mene, pojam "Bog" nije došao iz razuma, već mi se "svetlosno biće" predstavilo kao "Bog". A tokom kasnijih susreta sa "svetlosnim bićem" i telepatskih pouka koje su prenošene na mene, shvatio sam da samo Svest postoji i da je ceo Svemir sagrađen od napregnute i pokrenute Svesti, zatim, da nikakvog drugog Boga, sem Svesti nema i daje, prema tome, sve što postoji BOG. U nauci, dokazi već postoje da je sve Svest i da ona postoji sama po sebi, od uvek i zauvek, kao svoj i uzrok i posledica, tako što se večito pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja, sve uz pomoć svojih sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji.
Stoga, čim si 'vidio' svjetlost koja ti se predstavlja bićem i kaže ti 'Ja sam Bog', ja sam biće, to je projekcija, dulanost je (ti i svjetlosna manifestacija), to je projekcija tvoje percepcije svjetlosnog izraza bića iz kojeg ti to isto biće (apsolut) potvrđuje suštinu svog JA.
I tu nema ničeg spornog, sem teško razumljivog načina na koji ti to objapnjavaš. Jer moje susrete sa svetlosnim bićem, na primer, ja sam doživljavao na isti način kao i kad se susretnem sa mojim komšijom na ulici .
JA u bilo kome i bilo čemu je isto JA koje sebe doživljava kako Bogom, tako i s Tvorcem i stvorenjem.
JA ukazuje na apsolut.
Nije sporno da je JA u svemu isto, jer JA u svemu je Svest. Ali je sporno ako se kaže da Ja sebe doživljava Bogom, jer to nije tačno. Jstvo sebe može doživeti samo kao Svest. Sasvim druga stvar je ako tvrdimo da je Svest, Bog, pa onda tvrdimo da je svako JA, Bog".
Da si i mene pitao 'KO SI TI', JA u meni bi ti reklo: JA JESAM... BOG.
To je samo tvrdnja i vera, bez argumenata i logike da je tako. Tek ako znamo da je ono što se u mama oglašava kao JA, Svest i ako znamo odgovore na pitanja ŠTA je Svest, KAKO ona postoji i ZAŠTO, koji mogu do kraja da se iskustveno i naučno provere i logički do kraja objasne i razumeju, onda to više nije vera, već nauka. Prema tome, samo ovo što ja pričam kada objašnjavam Jastvo, tj. Svest, odnosno, Boga, je nauka, jer to svi ljudi mogu i da provere i razumeju. A to što ti pričaš je vera, koju samo ti znaš i razumeš i niko drugi.
Bog sam jer tako sam ljudskim razumom stvorio pojam (kao i sve pojmove) o nerodivom, nestovrivom, nepromjenjivom postojanju=biću=apsolutu.
Svest je materijal od kjeg je sve napravljeno i jedino je Svest večna i apsolutna. A sve ono što je od Svesti napravljeno je OBLIK Svesti sa značenjem BIĆA. Oblik, tj. biće nije apsolut, jer može i da nastane i nestane, tj. i da se sagradi i sruši, To važi za ceo Svemir i život u njenu, pa i za "svetlosna bića". Svest je, na primer, kao pseak na plaži, od kojeg deca mogu da grade i ruše svakojake kule, dok pesak uvek bude pesak - i pre kule i unutar kule i posle kule. Čovekovo ja, na primer, nije sam čovek, već ona živa i svesna građa od koje je čovek sagrađen i ono od čega je i sve drugo sagrađeno. To JA je večno i apsolutno, tj. nestvorivo i neuništivo, ma u kojem obliku da se nalazi.
Odatle, kada kažem Bog ja znam da ja-apsolut=biće sa znanjem-o-sebi (Sviješću) to jesam.
Problem je samo što ti ne znaš to da objasniš da ljudi mogu da razumeju o čemu pričaš. Zato jer to ne može da se objasni bez znanja da je sve Svest, i znanja odgovora na pitanja ŠTA je Svest, KAKO ona postoji i zašto. Drugim rečima, to što ti želiš da objasniš, nije moguće objasniti bez znanja ZAKONA POSTOJANJA.
JA je stoga u tebi, u meni, potsjetnik na sebe-Boga, potsjetnik koji se nikada na odvaja od bića.
Tek kad budeš shvatio da je JASTVO=SVEST i kad budeš do kraja znao da objasniš Svest, tada tvoje objašnjenje više neće da bude vera, već NAUKA. Nauka sa kojom se može promeniti svet od zla ka dobru, a ne vera, sa kojom se to ne može.
Krajnji cilj svih iskustava jeste manifestacija najviših potencijala, duše, a to podrazumijeva i osvješćenje istine o sebi-apsolutu ili prosvjetljenje.
Samo još kad bi znao da su najviši potencijali duše, jedinstvo, mir, uzajamno pomaganje, ljubav i pravednost i da se ti najviši potencijali ne mogu ostvariti uz pomoć praznih i šupljih priča o ljubavi i pravednosti, već samo uz pomoć jedunstvenog pravednog društvenog i ekonomskog poretka, sve bi bilo OK.
 
Ali možeš za primer uzeti bilo koju ćeliju u ljudskom organimu, sem ako ćelija nije kncerogena.
.Eto, dakle u jednoj si rečenici i rekao i porekao.
Ova tvoja tvrdnja je zlonamerna. Šta ti tu nije jasno? Nije greška govoriti o zdravom ljudskom organizmu kao pravednom poretku ćelija i organa. Niti je greška govoriti o kanceroznamo ljudskom organizmu kao nepravednom poretku. Gde ti tu vidiš grešku. To je isto kao kad bi govorili o Čovečanstvu kao pravednom poretku u kojem vlada mir i ljubav, zato jer u njemu svi pojedinci uspevaju da ostvare svoje duhovno i materijalno blagostanje kao cilj i smisao života. Nasuprot Čovečansvu kao nepravednom poretku, u kjem većina ne uspeva da ostvari svoje duhovno i materijalno blagostanje i u kojem svi uvek iznova žele da sruše i unište takvo Čovečanstvo.
Zar ne vidiš da si u jednoj prostoproširenoj rečenici uspio stvoriti autoritativnu apsolutnu tvrdnju a odmah zatim je i pobiti???
To nije tačno. Ta jedna moja rečenica ukazuje samo na to da je ljudski organizam pravedan poreak kada je zdrav, a nepravedan kada je kancerozan. Kao i Čovečanstvo što je kancerozan, nepravedan organizam, jer jedni ga uvek iznova grade, a drugi uvek iznova pokušavaju d ga sruše.
Ne shvataš li da si tako stvorio apsurd kojim svoju tvrdnju totalno obesmišljavaš?
Ti likuješ, jer si umislio da si u mojim objašnjenima postojanja materije, života i Svemira, pronašao grešku. Ali nisi, već tu grešku svojim površnim i nepotpunim razumevanjem sam praviš, pa je pripisuješ meni.
Možda i možeš zamisliti svoj idealizam košnice i mravinjaka samo dok su pčele u košnici a mravi u mravinjaku. Recimo da je to taj ideal koji nam propagiraš. Ali šta ćemo sa činjenicom da ni jedni ni drugi ne mogu opstati ni od košnice ni od mravinjaka?

Evo za primjer ću uzeti mrave.
Nisi li čuo da mravi uđu u čovjekovu kuću i pojedu mu i zidove i podove i konsttukciju?

Mravima dobro, najeli se, osvojili, ali čovjeku se kuća ruši... zbog mrava.

Gdje je tu pravednost tog poretka?
Opet tvoje totalno nerazumevanje mojih objašnjenja. Gde si video ili čuo da ja govorim o pravednom poretku koji prave pčele, mravi i ljudi zajedno. Gde to ima? Izmišljaš. Ljudi se druže sa ljudima, jer imaju zajedničke životne potrebe koje najefikasnije mogu da zadovolje ako zajedno rade na njihovom ostvarivanjuni zadovoljavanju. To isto važi i za pčele i mrave. Ljudi se ne mogu udruživati i vršiti podelu rada sa pčelama i mravima, niti mravi ili pčele sa ljudima, niti jedni sa drugima vršiti pravednu podelu rada, jer su im životne potrebe različite. Ali, eto, ti si izmislio i tu glupost kao da ja tvrdim da je tako nešto moguće i da ja zagovaram pravedan društveni i ekonomski poredak koji ljudi, mravi i pčele prave zajedno. Baš mrave briga za ljude i njihove drvene kuće, ako je to dobra hrana za njih.
Ja još nisam vidio mrave koji žive isključivo od mravinjaka.
Vidio sam da žive u mravinjaku ali u njega unose dobra spolja.
Otkrio si toplu vodu. Ni ćelije u ljudsko organizmu ne žive od ljudskog organizma, već od svega što se nalazi izvan organizma. I upravo da bi uspele što efikanije da prikupe ili obrade sve to što se nalazi izvan ljudskog organizma, sa ciljem da pomoću toga održe organizam u životu što duže i da im u njemu bude što bolje, nužno je da se organizuju u svom radu i naprave prabdedan društveni i ekonomski poredak, da svim članovima u društvu bude dobro, a ne nepravedan u kojem će jednma da bude dobro,a drugima loše, da bi ovi kojima je loše težili da sruše poredak, zato jer im je loše.
Vidio sam, takođe, da su mjesecima okupirali kuhinju u mom ateljeu... ulazili su svugdje i u sve. Ni kafu nisam mogao napraviti a da mi ne uđu u šolju. Morao sam misliti kako da to činim a da ih ne ozlijedim, i da mi pri tom ne zagade i hranu i piće.
NIje problem kad druga bića ugrožavaju ljude, jer ljudi se od drugih bića lako odbrane. I nije ovde reč o tome, već o ugrožavanju jednih ljudi od strane drugih ljudi koje traje već hiljadama godina i načinu kako dovesti ljude u red, da to prestanu uzajamo da čine.
Mjesecima sam ih telepatski upozoravao da takav odnos nije po obostranom dobru i da se mora riješiti... njihovim odlaskom.

Nisu me poslušali.
Par puta je jedan prijatelj, kad je dolazio u posjetu u atelje, htio da ih tamani. Ja sam mu zabranio. Rekao sam da ih ne dira i da će se rješenje pojaviti.
I ja ponekad imam takve probleme i ja to uvek lako rešim. Sklonim svu hranu , svaku i najmanju mrvu, da u kući ne mogu nigde ništa da nađu i mravi za dan-dva nestanu iz kuće. NIsu ni oni blesavi da se zadržavaju tamo gde ne mogu ništa da nađu d apojedu, već samo tamo gde ima.
Ne znam, opet, o kojim mravima ti govoriš(?)🤔
Govorim o istim mravima o kojima i ti, koji svi vredno rade, traže hranu i nose je u mravinjak i ravnopravno tu hranu međusobno dele. Bez da im padne na pamet da u mravinjaku zbog hrane ili, ne daj bože, zbog vere, nacije ili politike zarate jedni protiv drugih i međusobno se poubijaju, kao što to glupi ljudi rade.
 
Zašto nas onda ubjeđuješ da su 'svjetlosna bića' nekakvi bogovi???
Dogovori se sam sa sobom pa nam javi.
Neke religije (hinduizam i hriščanstvo) uče da je bog TROJEDAN. U hinduizmu to su Višnu, Svedržitelj, Brama, Stvoritelj i Šiva R.ušitelj. U stvarnosti imamo primer jajeta, kao Boga Svedržitelja. U njemu je onaj živi i svesni materijal sa DNK sa informacijom o piletu i koki, koji će od žive i svesne tvari da kreira pile i koku, sa značenjem Boga Stvoritelja ili Kreatora. Da bi kasnije koka, kada dostigne punu zrelost, a kasnije osari i umre, sa značenjem Boga Ruitelja, ostavila iza sebe novo jaje sa DNK informacojom o sebi, sa značenjem novog Boga stvoritelja, koji će ponovo da kreira jaje i koku.

Isto je tako i sa Čovečanstvom. I ono je biće ili pak civilizacija, koja iznova uvek nastaje i nestaje, koja iza sebe ostavlja svoju semenku, tj. svj DNK, sa znanjem o sebi po kojem će kasnije ponovo da se razvije to isto čovečanstvo. Taj DNK čovečanstva sa genima u sebi koji kreiraju ovu sadašnju verziju Čovečanstva, sa značenjem Boga Stvoritelja ili Kreatora, su upravo "Svetlosna bića". To su duše naprednih i umnih ljudi koji su bili žitelji ranijeg Čovečanstva, koji su tokom života u ranijojci naprednoj civilizaciji, tj. Čovečansvu, saznali i sačuvali sve tajne života, koje sada prenose na ljude u ovom sadašnjem Čovečanstvu i tako kao Bogovi Kreatori kreiraju ovo sadašnje Čovečanstvo.

Isto je tajko i sa celim Svemirom. Kvantni vakuum kao polje Svesti iz kojeg Svemir nastaje i razvija se je Bog Svedržitelj. Koji u sebi takođe sadrži semenku o Svemiru sa svim znnjem o Svemiru, koja kreira sadašnji Svemir. Ta semenka je ona tačka, za koju fizičari pretistavljaju da će da ostane kada se ovaj naš Svemir na krju sruši, koju su nazvali imenom "Singularitet".

Eto, "dogovorio sam se sam sa sobom" i javljam ti zašto je Svest Bog Svedržitelj, Zašto su svetlosna bića Bog Stvoritelj ili kreatora i zašto će i Čovečansvo jednog dana ostareti, oslabiti i srušiti se i biti Bog Šiva, Rušitelj.

Ili kao to u Hruišćanstvu stoji kada se govori o Svetom Duhu, sa značenjem Svesti kao Boga Svedržitelja. Izkojeg se rađa Svemir sa značenjem Boga Sina kao Stvoritelja, koji će takože na kraju da ostari i sruši se, sa značenjem Boga Oca, koji će iza sebe da ostavi novu semenku, sa svim znanjem o Svemirru, sa znčenjem novog Boga Sina.
 
A koja je ovo strana na kojj sam ja - đavolovba?

Свето Јеванђеље по Матеју 12

30
Који није са мном, против мене је; и који не сабира са мном, просипа.

https://svetopismo.pouke.org/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=40&chap=12Коринћанима посланица прва (светог апостола Павла ) 12

3
Зато вам дајем на знање да нико ко духом Божијим говори неће рећи: анатемате Исуса; и нико не може Исуса Господом назвати осим Духом светијем.


Прва саборна посланица (светог апостола Јована Богослова ) 4

1
Љубазни! не вјерујте свакоме духу, него кушајте духове јесу ли од Бога; јер многи лажни пророци изиђоше на свијет.

2
По овоме познајте Духа Божијега, и духа лажнога; сваки дух који признаје да је Исус Христос у тијелу дошао, од Бога је;

3
А сваки дух који не признаје да је Исус Христос у тијелу дошао, није од Бога: и овај је антихристов, за којега чусте да ће доћи, и сад је већ на свијету.

https://svetopismo.pouke.org/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=62&chap=4
 
Poslednja izmena:
A koja je ovo strana na kojj sam ja - đavolovba?

Колошанима посланица (светог апостола Павла ) 2

8
Браћо! чувајте се да вас ко не зароби филозофијом и празном пријеваром, по казивању човјечијему, по науци свијета, а не по Христу.
https://svetopismo.pouke.org/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=51&chap=2

Галатима посланица (светог апостола Павла ) 1

1
Павле апостол, ни од људи, ни кроз човјека, него кроз Исуса Христа и Бога оца, који га васкрсе из мртвијех,

2
И сва браћа која су са мном, црквама Галатијскијем:

3
Благодат вам и мир од Бога оца и Господа нашега Исуса Христа,

4
Који даде себе за гријехе наше да избави нас од садашњега свијета злога, по вољи Бога и оца нашега,

5
Којему слава вавијек вијека. Амин.

6
Чудим се да се тако одмах одвраћате на друго јеванђеље од онога који вас позва благодаћу Христовом,

7
Које није друго, само што неки сметају вас, и хоће да изврну јеванђеље Христово.

8
Али ако и ми, или анђео с неба јави вам јеванђеље друкчије него што вам јависмо, проклет да буде!

9
Као што прије рекосмо и сад опет велим: ако вам ко јави јеванђеље друкчије него што примисте, проклет да буде!

10
Зар ја сад људе наговарам или Бога? Или тражим људима да угађам? Јер кад бих ја још људима угађао, онда не бих био слуга Христов.

11
Али вам дајем на знање, браћо, да оно јеванђеље које сам ја јавио, није по човјеку.

12
Јер га ја не примих од човјека, нити научих, него откривењем Исуса Христа.
https://svetopismo.pouke.org/biblija.php?lang=ijekav&lang2=&book=48&chap=1
 
Citirao si samo ovaj deo moje rečemice, sa bezobrazmom zlonamerom da me uporediš sa Hitlerom.

"...pronalaženju moćnih oružja ili virusa pomoću koji bi najlakše mogli da se sa planete istrebe glupi i štetni ljudi."

Zašto nisi citirao celu moju rečenicu ili ceo pasus u kojem se ta rečenica nalazi, da se vidi za koga tvrdim da pronalazi moćna i štetna oružja da istrebi ljudi. Za sebe, sigurno. ne.
Verujem ja da bi u tom tvom sistemu bilo sasvim normalno istrebljivati ljude po nekom šablonu.
Cilj i smisao života ne može biti istrebljivanje ljudi i ne možeš tako nešto porediti sa umetnošću ili gajenjem cveća.
Evo citiram ceo pasus 👇🏻
Nema nikakvog razloga smatrati da se samo u umetnosti može pronaći smisao i cilj života. Može i u bilo čemu drugom. Na orimer, u gajenju cveća, druženju sa prirodom i drugim živim bićima, igranju fudbala ili tablića. Ili u nauci i pronalaženju moćnih oružja ili virusa pomoću koji bi najlakše mogli da se sa planete istrebe glupi i štetni ljudi.
 
Evo citiram ceo pasus:
Nema nikakvog razloga smatrati da se samo u umetnosti može pronaći smisao i cilj života. Može i u bilo čemu drugom. Na orimer, u gajenju cveća, druženju sa prirodom i drugim živim bićima, igranju fudbala ili tablića. Ili u nauci i pronalaženju moćnih oružja ili virusa pomoću koji bi najlakše mogli da se sa planete istrebe glupi i štetni ljudi.👇🏻
U pravu si. Ispalo je da sam napisao tako kako si ti razumeo. Ali da nisam hteo baš to da kažem, mogao si da zaključiš iz svih drugih mojih postova. Sa time sam hteo reći nešto sasvim drugo. Hteo sam da napravim usporedbu između pravednog i nepravednog poretka. Gde u pravednom poretku ljudi pronalaze svoj smisao života u umetnosti, gajenju cveća itd, a u nepravednom poretku u kojem vlada bezgranična sloboda i u kojem je dozvoljeno sve, ljudi su slobodni da svoj smisao života pronalaze čak i u "pronalaženju moćnih oružja ili virusa pomoću kojih najlakše mogli da se sa planete istrebe glupi i štetni ljudi."

Jer jedna od bitnih razlika između pravednog i nepravednog poretka je to što u nepravednom poretku svaka vrsta rada može da se uvrsti u podelu rada. Dakle i rad čiji rezultati rada nisu nužani za opstank društva, kao što je na primer, umetnost, sport itd, Čak i rad koji je štetan za opstanak društva, kao što je rad naučnika koji smišljaju ratne tehnologije.

A u pravednom poretku su te dve vrste rada strogo razgraničene. U podelu rada se mogu uvrstiti samo one vrste rada čiji rezultati rad su nužni za opstanak društva. A one vrste rada koje nisu nužne, a ljudi takvim vrstama rada žele da se bave, jer u takvim vrstama rada pronalaze svoj smisao života, ne mogu da se uvrste u podelu rada, već takvom vrstom rada mogu da se bave samo u slobodnom vremenu.

A one vrste rada čiji rezultati rada su čak štetni za opstanak društva, potpuno su izbačene iz sistema podele rada i zabranjene. Kao što je, na primer, smišljanje i proizvodnja ratnih tehnologija. Zatm, bavljenje vojnim veštinama čija je svrha učenje kako se koriste ratne tehnologije, ruše privredni i drugi objekti i ubijaju ljudi. U takvu vrstu rada spada i sva svetska politika, političke institucije i administracija kao uzrok političke podele sveta i svih istorijskih političkih i osvajačkih ratova. U vrstu štetnog rada spada i novac i sva svetsak administracija pomoću koje se vrši razmena rezultata rada. Tu spada i proizvodnja svih vrsta narkotika. Kao i gostiteljstvo koje se bavi distribucijom tih narkotika. Ima tu još dosta manje štetnog rada koji je uvršten u podelu rada, bez čijih rezultata društvo može i da opstane i čak bude mnogo sretnije, tako, da po mojoj slobodnoj oceni, Čovečanstvo bi moglo da ukine i zabrani barem 50% raznih vrsta nekorisnog i štetnog rada i tako olakša svoj život, a da to ne utiče na smanjenje životnog standarda ljudi sveta.

Eto, to su moji stavovi u vezi kako bi Čovečanstvo trebalo da bude organizovano, da bi sebe dovelo u stanje harmonije i dobra. Uz napomenu, da ovakvi moji stavovi nisu rezultat mog proizvoljnog mišljenja i verovanja, već uočavanja zakona i pravila po kojima su sve materijalne forme kao savršene ekonomske zajednice, u Svemiru sagrađene. U koje spada i ljudski organizam, kao jedna od takvih savršenih ekonomskih zajednica, sastavljena od oko 42.000 deliča i organa i više milijardi ćelija unutar tih ddelića i organa. Dakle, moj predlog savršene organizacije života i rada Čovečanstva, kao jedinstvene ljudske društvene i ekonomske zajednice, je po ugledu na ljudski organizam i u vezi toga , tu ne bi trebalo da bude nikakvih zamerki.
 
Ovaj tvoj stav nije ni naučni, ni logički, već verski. Između biljke, insekta, životinje i čoveka, ne postoji nikakva druga razlika, do samo u obliku. Odnosno u INFORMACIJIJAMA po kjima BOG (SVEST) od sebe samoga sva bića gradi.
Šta misliš Ljubo, da li je onda i neživa priroda, voda, kamen, vazduh ista kao životinje, ljudi, insekti, jer ne svi, nego SVE, je sačinjeno od čestica atoma koji se kreću!
 
Ovaj tvoj stav nije ni naučni, ni logički, već verski. Između biljke, insekta, životinje i čoveka, ne postoji nikakva druga razlika, do samo u obliku. Odnosno u INFORMACIJIJAMA po kjima BOG (SVEST) od sebe samoga sva bića gradi.
Sve to sto si naveo su stvorenja, a ne bića

Nisam vernik. Ne moram da verujem.
Ti tražiš Boga kroz nauku i logiku, a treba ga tražiti u sebi.
 
Šta misliš Ljubo, da li je onda i neživa priroda, voda, kamen, vazduh ista kao životinje, ljudi, insekti, jer ne svi, nego SVE, je sačinjeno od čestica atoma koji se kreću!
Sve što smatramo živim ili neživim, je Svest koja raspolaže sa sedam fizičkih i prihičkih sposobnosti - naprezanja, kretanja, opažanje, osećanja, pamćenja, mišljenja i raumevanja tog svog naprezanja i kretanja. To su sposobnosti koje život znače. Prema tome sve što postoji, živo je i sveno. Naravno, sve na svoj način. Dakle, sve što postoji zna onoliko i svesno je onoliko koliko mu je potrebno da bude to što jeste. Nebitno da li je reč o elementarnoj ćestici, atomu, nebeskom telu, galaksiji. Ili ćeliji, biljci, životinji, čoveku. Ili vodi, vazduhu, kamenu itd.
 
Sve to sto si naveo su stvorenja, a ne bića
Da bi me u to uverio, treba to da objasniš šure. Da dadneš definiciju, posebno, bića, a posebno stvorenja, da bih ja mogao da razumem u čemu je razlika.

Za mene su sve materjalne forme od kojih se Svemir sastoji - i organske i neorganske - BIĆA. Jer svim materijalnim formama je zajedničko to da su to ORGANIZACIJE kretanja i rada eNERGIJE. I atom je organizacija, i nebesko telo i galaksija, i ćelija i biljka i životinja i čovek i čovečanstvo itd, su organizacije. A energija od koje su organizacije napravljene je, naravno, napregnuta i pokrenuta Svest, što podrazumeva i to da su sve materijalne forme žive i svesne. Jer da nisu, ne bi mogle, ne samo da budu bića. već ne bi mogle ni da postoje. Jer ono koje ne bi bilo živo i svesno, ne samo da ne bi moglo organizvano da se kreće, več ne bi moglo ni da postoji. Samo ono koje je živo i svesno, može da postoji, a to i može da se SAMOORGANIZUJE. To je uvek ono koje raspolaže sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radni. A to je uvek i samo SVEST.
Nisam vernik. Ne moram da verujem.
Ti tražiš Boga kroz nauku i logiku, a treba ga tražiti u sebi.
U pravu si. S obzirom da sem Svesti nikakvog drugog Boga nema. logično je da Boga možemo spoznati samo u sebi. Jer znamo da je svali čovek Svest i da Svest, a time ujedno i Boga, moženo spoznati samo u sebi.

I ja sam prvo spoznao Svest, tj. Boga u sebi.

Spoznao sam da sam Svest po tome što raspolažem sa sedam fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji - naprezanja, kretanja, opažanja, osećanja, pamćenja, mišljenja i razumevanja - jer bez toga ne bih mogao da dovedem sebe u stanje svesnosti i budem to što jesam - Svest.

A spoznavajući pomoću tih svojih sedam sposobnosti i radnji sebe kao Svest, ujedno sam spoznao sebe kao Boga, jer sam shvatio da me nije nikakav Bog uzrokovao, već da ja, uz pomoć tih svojih sedam sposobnosti, uspevam da postojim sam po sebi, kao svoj i uzrok i posledica.

A na nauku se pozivam da pomoću nje dokažem da sve što postoji, a to je ENERGIJA od koje je sve napravljeno, kao i ja sam, takođe raspolaže sa tih istih sedam sposobnosti i da je upravo ENERGIJA - SVEST, a time ujedno i sam Bog.
 
Komentar je bio upućen na Ljubin komentar o potrebama tijela kao prioritetnim.
Tek kad telesne potrebe zadovoljiš, možeš da se baviš zadovoljavanjem duhovnih potreba. Ako si gladan, žedan, umoran, pospan, ako se smrzavaš od hladnoće, ako nemaš krov nad glavom,, ako si bolestan itd, ne možeš da ideš u atelje da slikaš slike.

Pojedinac ne može efikasno zadovoljavati svoje telesne potrebe sam, na pustom ostrvu. Na pustom ostrvu pojedinac bi stanovao u pećini, hranio se gloginjama i pokrivao se smokvinim listom.

Pojedinac može efkasno zadovoljsavati svoje telesne potrebe samo u zajednici sa drugim ljudima, organizovano, uz pomoć pravedne podele rada i rezultata rada. U tu podelu rada mogu se uvrstiti samo oni oblici rada čiji rezultati rada su potrebni svim ljudima za zadovoljavanje njihovih telesnih potreba. Svi drugi oblici rada treba da se izbace iz podele rada. Takođe, svi ljudi, koji su sposobni za rad, treba da budu uključeni u podelu rada pomoću koje se zadovoljavaju telesne potrebe, jer svi ljudi imaju i tela i telesne potrebe. Za rad sposobni pojednci koji nisu uključeni u podelu onih vrsta rada čiji rezultati rada su nužni za preživljavanje društva, nemaju pravo ni da učestvuju u podeli i korištenju rezultata rada društva.

Nisam ništa izmislio. Ove gore moje zaključke o savršeno i pravedno organizovanim društvima izveo sam iz primera savršenih i pravednih organizacija života i rada ćelija i organa od kojih su sagrađena sva tela biljaka, životinja i ljudi. U tako savršena društva ubrajam i društva pčela i mrava.

Po istim principima harmonije i dobra su sagrađena i sva nebeska tela kao društva atoma. Takođe i galaksije, kao društva nebeskih tela. Dakle, princip harmonije i dobra o kojem govorim, je princip po kojem je Bog stvarao svet.

Pametni vernici, ako takvih ima, koji sumnjaju u dobronamernost mojih objašnjenja postojanja materije, života i Svemira i princip harmonije i dobra i odbacuju ih, smatrajući ih prevarom, lako mogu prepoznati da su ova moja objašnjenja podudarna sa Hristovim učenjem o harmoniji i dobru, samo sa tom razlikom što sada ta objašnjenja više nisu vera, već iskutveno proverljiba i do kraja objašnjiva i razumljiva nauka.
 
Poslednja izmena:
Pametni vernici, ako takvih ima, koji sumnjaju u dobronamernost mojih objašnjenja postojanja materije, života i Svemira i princip harmonije i dobra i odbacuju ih, smatrajući ih prevarom, lako mogu prepoznati da su ova moja objašnjenja podudarna sa Hristovim učenjem o harmoniji i dobru, samo sa tom razlikom što sada ta objašnjenja više nisu vera, već iskutveno proverljiba i do kraja objašnjiva i razumljiva nauka.

Ljubomire, mogu li tvoja objašnjenja ikako bez uzdizanja tvog ega?

Recimo ovako: ti nama ponudiš svoja objašnjenja i mi ih za sebe i po sebi razumijemo, shvatamo, prihvatamo ili pak odbacujemo, bez da ti sudiš ko je od nas dovoljno pametan a ko nije. Nije to do tebe.

Do tebe/mene je da dajemo a ne da sudimo.
 
Dakle, Bog nije stvarao svijet, već ga uvijek iznova stvara u SADA.

Vrijeme je iluzija.
Da li si čuo nekad d je Bog TROJEDAN. Odnosno, da je Bog JEDAN, ali se večito pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja. Kao "jaje-pile-koka". Ili kao kad pluća dišu. Ili kao kad srce kuca. Ili kao kad se želudac uvek iznova puni i prazni. Ili kao kad u veče ležemo u krevet i spavamo. Pa u jutro ustajemo i idemo da se krećemo, radimo da proizvedemo hleb da bi mogli u životu da se održimo. A posle radnog vremena idemo u atelje da slikamo da se relaksiramo. A u veče ponovo idemo u krevet da spavamo. Ili kao kad se Svemir uvek iznova diže iz kvantnog vakuuma, naprže se, kreće i razvija (sintropija), pa kad se razvije do kraja, onda počne po malo da se opušta, slabi i ponovo vraća u stanje kvantnog vakuuma (entropija) itd.

Sve ovo što sam napred rekao su ARGUMENTI. Takođe i logika, jer postojati na drugačiji način NIJE MOGUĆE.

I sada ti meni objasni kakvo vreme, koje je "iluzija", tu vidiš? A onda odmah zatim tvrdiš da nije iluziha, već da je "SADA",

Ja tvrdim da ne postoji nikakvo vreme - ni prošlo, ni sadašnje, ni buduće. Postoji samo Biog, tj. Svest, koja se u prošlosti večito pretalala kroz svoja tri prirodna oblika i stanja. Koja se i u sadašnjosti pretaće. I koja će i u budućnosti beskonačno da se pretače. Dakle, pojmovi: prošlost, sadašnjost i budućnost se ne odnose ni na kakvo vreme, već na Svest. To koje je u prošlosti TRAJALO i pretakalo se, koje i u sadašnjosti TRAJE i pretače se i koje će u budućnosti da TRAJE i pretače kroz svoja tri prirodna oblika i stanja, dakle, nije VREME, već SVEST.

A NIKAKVO VREME, niti je pstojalo i TRAJALO u prošlosti, niti postoji i TRAJE SADA, niti će da postoji i TRAJE u budućnosti.

Dakle, samo SVEST = BOG POSTOJI I VEČITO TRAJE.. Naravno, uz pomoć svojih SEDAM fizičkih i psihičkih sposobnosti i radnji.
 
Aha, vjernici su inače glupi ali postaju pametni samo kada prihvate sve što Ljubo kaže.
Pametan je samo onaj ko je sposoban da otkriva, spoznaje i razume ISTINU. A onaj ko lupeta i ne razume ništa, već samo veruje, je glup. Hebiga, takva je logika.
Kakve sve vratolomije tvoj ego neće izvoditi da bi se dokopao mjesta koje je sebi odredio
O kakvom mom EGU ti besediš? Gde si ti video da sam ja bilo kada, bilo kakve "VRATLOMIJE" uzvodio da bi na taj način sebi nekakvo mesto odredio? Sasvim druga stvar je što ja IZVODIM VRATOLOMIJE da bih ZAKONU POSTOJANJA odredio mesto koje mu pripada. Mesto ISTINE o postojanju materije, života i Svemira, u moru LAŽI koje sada vladaju svetom. A onaj ko se s tom ISTINOM ne slaže ili ga ona žulja, neka je argumentovano i razložno obori i rešio je problem. A ako ne može, onda neka peva borbene pesme!
.Da si bio akrobata, cirkusant, bio bi do sada na vrhu Cirkusa.
Kada neko otkrije ISTINU o postojanju materije, života i Svemira, to nije nikakva akrobatika, ni Cirkus, već argumenti i logika. Akrobatika i cirkus su ideje koje su do sada vladale i koje još uvek vladaju svetom, na štetu sveta. To su nedokzive naučne teorije, filozofije, ideologije, politike i religije. U šta spada i to tvoje što propovedaš.
 
Ljubomire, mogu li tvoja objašnjenja ikako bez uzdizanja tvog ega?
To se tebi samo ćini. Ne uzdižem ja moj EGO, već ZAKON POSTOJANJA.
Recimo ovako: ti nama ponudiš svoja objašnjenja i mi ih za sebe i po sebi razumijemo, shvatamo, prihvatamo ili pak odbacujemo, bez da ti sudiš ko je od nas dovoljno pametan a ko nije. Nije to do tebe.
Kako ne bi bilo do mene da sudim kad Sudija uvek može da bude samo onaj ko ZNA, a ne neko ko ne zna. U ovom slučaju, onaj ko ZNA I RAZUME ZAKON POSTOJANJA. Koji mogu da provere i razumeju i mala deca od 10 godina, kad im se lepo, argumentovano i logčki objasni. Kao što ja to objašnjavam. I šta onda reći za odrasle ljude koji nisu u stanju da to provere i razumeju?
Do tebe/mene je da dajemo a ne da sudimo.
Praksa takvu tvrdnju demantuje. Da je tako, čovek bi bio samo poslušna ovca. Ili ti možda želiš da kažeš da ćovek to treba da bude?
 
Praksa takvu tvrdnju demantuje. Da je tako, čovek bi bio samo poslušna ovca. Ili ti možda želiš da kažeš da ćovek to treba da bude?
Možda, ipak, ti ne shvataš o čemu pričam?
Možda, recimo, tebi nije jasno da sam rekao da tvoje znanje, da moje znanje, ne trebamo davati samo onima za koje sudimo da su sposobni primiti ga, već da mi treba da ga dajemo bez suda a uzimat' će ga samo oni koji su sposobni za to. Ko je sposoban a ko nije, to nije do nas da sudimo.

U tvom slučaju, već 40 godina pokušavaš tim istim putem i nemaš uspjeha u prenošenju znanja, čak si jednom rekao da niko ovdje na forumu ne može razumjeiti o čemu ti govoriš... a onda tvrdiš da je to što govoriš i kako govoriš svima razimljivo ?????

Do sad si bio nerazumljeni genije... ako ovako nastaviš, mislim da se to i od sada neće promijeniti. ;)

A opet, ne kažem ti: "Ljubo prestani da izlažeš svoja znanja i iskustva!"
To nije do mene.
Ono što kažem jeste da neke od tvojih tvrdnji po meni nisu u skladu sa onim što propovijedaš, i na to osjećam dužnost da ti obatim pažnju.
Ako si primijetio, ja se specifično obraćam tebi a ne mnogima.
Zašto se obraćam baš tebi?
Zato što si ti onaj koji tvrdiš da znaš.
Zato, upravo zato od tebe zahtijevam da budeš jasan, da uvidiš gdje ti se ego miješa u znanje i kako iskrivljuje istinu.
Ti tvrdiš da istinu znaš, stoga, ti si u mom fokusu, tj. tvoje tvrdnje jesu.
Na osnovu onoga što smatram da je iskrivljeno ja dajem svoje uvide.

Ako na kraju i tokom ovih razgovora istina izađe na vidjelo onda smo i ti i ja obavili svoj duhovni zadatak.
 

Back
Top