Zakon o izmenama i dopunama Krivicnog zakonika RS

Marsupilami

Aktivan član
Poruka
1.029
Poostrena kazna i uvedena kazna za borbe zivotinja


Član 107.

U naslovu iznad člana 269. reč: „mučenje” zamenjuje se rečju: „zlostavljanje”.
U članu 269. stav 1. menja se i glasi:
„(1) Ko kršeći propise ubije, povredi, muči ili na drugi način zlostavlja životinju,
kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do jedne godine.”.
Posle stava 2. dodaje se stav 3. koji glasi:
„(3) Ko iz koristoljublja organizuje, finansira ili je domaćin borbe između životinja iste ili različite vrste ili ko organizuje ili učestvuje u klađenju na ovakvim borbama,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine i novčanom kaznom.”.


Sl. glasnik 72/09
 

Back
Top