Za dr Boru: Virus ili ...

Jovan010

Početnik
Poruka
25
Poštovanje,
koristim AV Nod32 koji je pronašao virus ili ..., neznam šta je.
Uglavnom Nod32 nedaje ni jednu od mogućih akcija nakon pronalaženja virusa. Ništa nije aktivno.
U prilogu sam poslao zipovan skeniran izveštaj koji je dao Nod32.

Nakon toga sam napravio i log fajl, korišćenjem HijackThis v1.99.1, i on je:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 15:22:17, on 8.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
C:\Program Files\Multimedia Protector Premium\1.3\checkupdmp.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Ivan\Desktop\XXXXXXXX.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://webmail.neobee.net/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neobee.net
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O2 - BHO: NOW!Imaging - {9AA2F14F-E956-44B8-8694-A5B615CDF341} - C:\Program Files\Raketa Krstarice\components\NOWImaging.dll (file missing)
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Internet Download Accelerator] C:\Program Files\IDA\ida.exe -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZNfox000
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Ivan\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: Mirage Computer Systems: Multimedia Protector update permissions manager. 14007. - Unknown owner - C:\Program Files\Multimedia Protector Premium\1.3\checkupdmp.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
:(:(:(:(:(
 

Prilozi

  • System volume.zip
    43,5 KB · Pregleda: 3

dr_Bora

Aktivan član
Poruka
1.248
Ovako... Ovde nema aktivnog malware-a. File koji je NOD32 detektovao je u System Restore-u. Samo ćemo malo da počistimo...

Pokreni HT, skeniraj i čekiraj sledeće linije:

O2 - BHO: NOW!Imaging - {9AA2F14F-E956-44B8-8694-A5B615CDF341} - C:\Program Files\Raketa Krstarice\components\NOWImaging.dll (file missing)
O4 - Global Startup: Adobe Reader Speed Launch.lnk = C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\Reader\reader_sl.exe
O8 - Extra context menu item: &Search - ?p=ZNfox000

Klikni Fix Checked.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Potrebno je resetovati System Restore:
Control Panel - System: System Restore tab: čekiraj Turn off System Restore on all drives.
Restartuj kompjuter, a zatim dečekiraj gornju opciju (tj. uključi SR).

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

To je to...
 

Jovan010

Početnik
Poruka
25
Poštovanje,
Uradio sam sve kao što ste rekli.
Napravio sam novi log HijackThis.
Molim vas pogledajte sada.

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 21:55:04, on 8.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
C:\Program Files\Multimedia Protector Premium\1.3\checkupdmp.exe
C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\SOUNDMAN.EXE
C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe
C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
C:\WINDOWS\AGRSMMSG.exe
C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe
C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnf.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\WINDOWS\system32\wuauclt.exe
C:\Documents and Settings\Ivan\Desktop\XXXXXXXX.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://webmail.neobee.net/
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://www.neobee.net
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: (no name) - {53707962-6F74-2D53-2644-206D7942484F} - C:\PROGRA~1\SPYBOT~1\SDHelper.dll
O4 - HKLM\..\Run: [SoundMan] SOUNDMAN.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [FineReader7NewsReaderPro] "C:\Program Files\ABBYY FineReader 7.0 Professional Edition\AbbyyNewsReader.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\jusched.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Share-to-Web Namespace Daemon] C:\Program Files\Hewlett-Packard\HP Share-to-Web\hpgs2wnd.exe
O4 - HKLM\..\Run: [GhostStartTrayApp] C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartTrayApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [AGRSMMSG] AGRSMMSG.exe
O4 - HKLM\..\Run: [nod32kui] "C:\Program Files\Eset\nod32kui.exe" /WAITSERVICE
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [Internet Download Accelerator] C:\Program Files\IDA\ida.exe -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [BgMonitor_{79662E04-7C6C-4d9f-84C7-88D8A56B10AA}] "C:\Program Files\Common Files\Ahead\Lib\NMBgMonitor.exe"
O4 - Global Startup: Adobe Gamma Loader.lnk = C:\Program Files\Common Files\Adobe\Calibration\Adobe Gamma Loader.exe
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.5.0_04\bin\npjpi150_04.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\OFFICE11\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: (no name) - {9819CC0E-9669-4D01-9CD7-2C66DA43AC6C} - (no file)
O9 - Extra button: Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Windows Messenger - {FB5F1910-F110-11d2-BB9E-00C04F795683} - C:\Program Files\Messenger\msmsgs.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - http://fpdownload.adobe.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O23 - Service: Adobe LM Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Adobe Systems Shared\Service\Adobelmsvc.exe
O23 - Service: GhostStartService - Symantec Corporation - C:\Program Files\Symantec\Norton Ghost 2003\GhostStartService.exe
O23 - Service: hpdj - Unknown owner - C:\DOCUME~1\Ivan\LOCALS~1\Temp\hpdj.exe (file missing)
O23 - Service: Macromedia Licensing Service - Unknown owner - C:\Program Files\Common Files\Macromedia Shared\Service\Macromedia Licensing.exe
O23 - Service: Mirage Computer Systems: Multimedia Protector update permissions manager. 14007. - Unknown owner - C:\Program Files\Multimedia Protector Premium\1.3\checkupdmp.exe
O23 - Service: NOD32 Kernel Service (NOD32krn) - Eset - C:\Program Files\Eset\nod32krn.exe
O23 - Service: StarWind iSCSI Service (StarWindService) - Rocket Division Software - C:\Program Files\Alcohol Soft\Alcohol 120\StarWind\StarWindService.exe
 

FLUID

Poznat
Poruka
7.917
E moram sad kad je problem rešen da napišem nešto... :D
Ovih dana dok je još Karla Del Ponte aktivna napisaće tužbu protiv ovog Dr Bore, jer čovek je mučio i masakrirao toliki broj virusa raznim metodama da to ne sme da prođe nezapaženo. Haški tribunal vapi za ovakvim masovnim ubicama! Dr Boro, jeb'o si ježa u leđa, ne gine ti da gledaš one smešne perike... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: ;-)
 
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.