Вукова реформа језика

Да ли је Вукова реформа донела добро нашем језику и писмености


  • Ukupno glasova
    16

milance19

Hot, blue and righteous
Moderator
Poruka
38.909
Вукова реформа је била реформа српске ћирилице коју је спровео Вук Стефановић Караџић у 19. веку, у складу са начелом једно слово — један глас и пиши као што говориш, читај као што је написано. Тако је практично настала "фонетска азбука" (један глас-једно слово).

Постоје различита мишљења у вези са овом реформом чак и данас.
 
Вук је из старословенске азбуке задржао следећа 24 слова:

А аБ бВ вГ гД дЕ еЖ жЗ з
И иК кЛ лМ мН нО оП пР р
С сТ тУ уФ фХ хЦ цЧ чШ ш
Њима је додао једно из латинице:

Ј ј
И пет нових:

Љ љЊ њЋ ћЂ ђЏ џ
Избацио је следећа слова:

Ѥ ѥ (је)Ѣ, ѣ (јат)І ї (иже)Ѵ ѵ (ижица)Ѹ ѹ (у)Ѡ ѡ (он)Ѧ ѧ (мало јус)Ѫ ѫ (велико јус)Ы ы (јери, тврдо и)
Ю ю (ју)Ѿ ѿ (от)Ѳ ѳ (тита)Ѕ ѕ (зјело)Щ щ (шча)Ѯ ѯ (кси)Ѱ ѱ (пси)Ъ ъ (дебело јер)Ь ь (танко јер)Я я (ја)
 
Све што је Вук урадио било је да је био тврдоглав (упоран) и увео слово "Џ", којег је било у румунској ћирилици, као и спојио "Л" и "Н" са меким знаком "Ь" (што је већ раније предлагао Сава Мркаљ).

Слова "Ј" и "Ћ" (потоње и за савремено "Ћ" и за савремено "Ђ" тј није стандардизовано још увек) користе се много пре Вука, што може да види свако ко оде у било који архив у Србији и затражи документ из нпр 1837. године.

Те године је уведено обавезно вођење матичних књига у Србији, уосталом исте године и у Француској и Великој Британији -- ове две државе су књиге водиле и много раније, али није било обавезно према држави него само према цркви, а Србија тад уводи заједничку обавезу за СПЦ и аутономну Кнежевину у оквиру Отоманске империје, вероватно је реч о неком међународном договору, који Србија, која тад није независна, али је много прогресивнија него данас, сама својом вољом прихвата.
 
Сава Мркаљ – Вуков претеча и борац против унијаћења

Мркаљ је реформисао црквену ћирилицу избацивши из ње 20 сувишних писмена и сводећи је на 29 графема које је у почетку и Вук преузео додајући касније сугласник џ и нова решења за љ, њ, ћ и ђ
 
Mrkaljevu reformu je Jernej Kopitar prihvatio i odlično prokomentarisao: „Na ovih 18 strana ima više filozofije nego u kakvoj debeloj gramatici. Takav bistar gramatički um nisam našao u Izrailju.” Kopitar je Vuku Karadžiću savetovao da svoja dela štampa Mrkaljevom azbukom, tzv. „mrkaljicom”, što je Vuk i učinio. U „Pismenici serbskoga jezika” iz 1814. Vuk je o Mrkaljevoj azbuci rekao sledeće: „…imajući za namjerenje uspjeh Serbskog Knjižestva ne mogu druge Azbuke upotrebiti nego Merkailevu, jerbo za Serbski jezik lakša i čistija ne može biti od ove.”

Iako je reforma u filološkim krugovima naišla na izuzetan prijem, srpska crkva se izričito nije slagala s njom. Mitropolit Stefan Stratimirović je smatrao da „Salo debeloga jera” uništava srpsku tradiciju i ugrožava veze Srbije i Rusije (koja je tada štitila vojvođanske Srbe), te je uspeo da uz pomoć austrijskih vlasti zabrani Mrkaljevu azbuku. Sava Mrkalj je bio izložen velikim pritiscima, pa je 1817. godine u „Novinama srpskim” objavio tekst „Palinodija libo obrana debeloga jera, u kojem se na neki način odriče stavova izrečenim u raspravi iz 1810.
 
(Дарко Новваковић / Каленић)

https://www.politika.rs/scc/clanak/343877/Mrkaljeva-i-Vukova-reforma-cirilice


Осамнаести век Срби су дочекали са два језичка израза: српскословенским и народним језиком. Српска православна црква добила је посебан језички израз с обзиром на тадашњи положај Срба у јужној Угарској – руску редакцију старословенског језика, тј. рускословенски језик (Србија је тражила помоћ од православне Русије у књигама и учитељима с обзиром на то да је национални, културни и верски идентитет Срба у јужној Угарској у првој половини XVIII века био озбиљно угрожен).

Значајно је поменути да се класичном саставу српскословенске азбуке прикључују и слова [ћ] (за сугласнике ћ и ђ) и [џ], која означавају штокавске гласове. Не треба заборавити да Срби од друге половине XVIII века знају и за руску грађанску ћирилицу, намењену световним текстовима.

У другој половини XVIII века, у складу са захтевима новог времена, са епохом просвећености која се приближавала, неразумљивост рускословенског и руског, посебно у текстовима са световном садржином, условила је настанак славеносрпског језика (мешавине рускословенског, руског књижевног, српскословенског и српског народног језика). Са употребом славеносрпског језика у последњим деценијама XVIII века осећала се све више потреба прилагођавања ћирилице особинама српског језика.

Врхунац поступака у вези са правописном реформом везан је за књижевника Саву Мркаља (Сало дебелога јера либо азбукопротрес, Будим 1810). Мркаљ је у овој својој књижици насупрот дотадашњим покушајима извршио свеобухватну реформу ћирилице намењену српском књижевном језику на народној основи.

Анализирајући слово по слово, Мркаљ је нека задржао, а нека предвидео само за одређену употребу. Непотребна слова је избацио. На тај начин добијена, његова реформисана азбука изгледала је овако: а, б, в, г, д, дь (=ђ), е, ж, з, и ï (=ј), к, л, ль (=љ), м, н, нь (=њ), о, п, р, с, т, ть (=ћ), у, ф, х, ц, ч, ш. О слову и гласу џ Мркаљ се није изјаснио.
Мркаљева ћирилица или „мркаљица” могла се одмах примењивати јер је Мркаљ у својој реформи тражио решења у оквиру постојећег словног фонда. На тај начин штампарије нису морале резати посебна слова, што је ову ћирилицу чинило лако применљивом. Овде, свакако, треба поменути да је у Мркаљ преуредио ондашњу црквену ћирилицу, што је резултирало директним отпором цркве, али и световних власти према реформи.

Четири године после Мркаљеве књижице појавио се Вук Караџић са својом Писменицом сербскога ïезика (Беч, 1814). Вук је заправо у Писменици пошао од Мркаљеве реформе, коју је високо ценио, с тенденцијом да оствари принцип један глас (фонема) = један знак. Тако је за консонанте љ, њ, ћ, ђ Мркаљеве диграме [дь], [ль], [нь], [ть] Вук свео на по један знак. Уместо диграма Вук је увео знаке: [љ], [њ], [ћ] и [дь] (спојено у једно слово) за сугласник ђ.

Вук Караџић је у својој реформи пошао од Мркаљеве ћирилице, коју је усавршио нашавши графијска решења за шест слова, и то: [љ], [њ], [ћ] (раније у Писменици 1814), [ђ] (створеног модификацијом слова [ћ] по нацрту добијеном од Лукијана Мушицког, [џ] и [ј] (преузео из латинице). На тај начин Вук је у потпуности спровео принцип један глас (фонема) = једно слово.
Вукову реформисану ћирилицу јавност је усвајала постепено. Званично је призната и прихваћена у Србији тек 1868. године.
Како се из овог прегледа развоја српске ћирилице види, у историјском ходу времена српски црквени и књижевни језик мењао се. У њему је, заправо, записана сва историја српског народа. Са његовом судбином је уско повезана и судбина његових старословенских писама глагољице и ћирилице, а у последњем веку и латинице. Јер оно што језик памти, писмо чува. У вртлогу балканске историје судбина српског народа може стати у две речи: сеобе и деобе. Најстарија подела по вери између Срба и Хрвата, а и по религији (XV век) каснијих муслимана (данас Бошњака) стоји као симбол, нажалост, данас протумачен као симбол раздвајања.

Међутим, треба имати у виду, да постоји нешто много јаче и узајамније међу овим културама. Свеће су нам различите – али нам је светлост иста.

Професор Филолошког факултета Универзитета у Београду
 
Ја истражујући своје породично стабло у историјском архиву, међу црквеним књигама налазим и руско слово "ЈА" све до 60-их година 19. века.
па да
данашња азбука се постепено "примала" у пракси
многа литература из каснијег 19 века има слова којих данас нема, која су замењена Вуковом реформом
 
Vuk je sastavio pismo koje koristimo i nazvao ga srpsko grcko pismo, a ne cirilica. Dakle nema prostora da se to pismo zove cirilica. To je vazno shvatiti da bi se shvatio demokratski crkveni banditluk.
Drugo, ako su Kraljevi mogli pisati u 12. vijeku nekim pismom i pismo bilo potpuno upotrebljivo nije ga trebalo mjenjati, nema razloga. To pismo se treba i danas koristiti.
 
Тако почињу небулозе....
Па зашто га није заправо назвао само грчким, пошто је ћирилица углавном грчко писмо.
Или зашто не Вуковица?
Ко ће га знати.
Вероватно писмо зовемо ћирилицом јер наликује старој ћирилици а ово је модификована.
 
Тако почињу небулозе....
Па зашто га није заправо назвао само грчким, пошто је ћирилица углавном грчко писмо.
Или зашто не Вуковица?

Nazvao ga je srpsko grcko pismo, i to mu je ime. Nije tvoje da mu ti prekrajas ime. autor daje ime i dao je ime, I nije grcko jer nije, ne podudara se potpuno.
Mi koristimo Vukovo pismo, ono nije grcko, Vuk mu je dao ime, zove se srspko grcko pismo, ne zove se cirilica ili nesto drugo.
 
Nazvao ga je srpsko grcko pismo, i to mu je ime. Nije tvoje da mu ti prekrajas ime. autor daje ime i dao je ime, I nije grcko jer nije, ne podudara se potpuno.
Mi koristimo Vukovo pismo, ono nije grcko, Vuk mu je dao ime, zove se srspko grcko pismo, ne zove se cirilica ili nesto drugo.
Зашто не можемо да га зовемо ћирилицом?
Који су критеријуми за то?
 
Зашто не можемо да га зовемо ћирилицом?
Који су критеријуми за то?

Nisi ti autor. To je broj jedan razlog. Isto kao sto ne mozes zvati Rat i Mir nekim imenom kao Iskusenja Svetog Grigorija. Autor je vlasnik naziva a ne ti.
Drugo, ne mozes lagati, da je pismo po nekom Cirilu koji je to stvorio pa se zove po njemu Cirilica. To je laz. Vuk je napravio to pismo a ne Cirilo!
Ne moze se lagati i krasti! To su kriteriji, ne mozes biti kriminalac na slobodi.
 
Nisi ti autor. To je broj jedan razlog. Isto kao sto ne mozes zvati Rat i Mir nekim imenom kao Iskusenja Svetog Grigorija. Autor je vlasnik naziva a ne ti.
Drugo, ne mozes lagati, da je pismo po nekom Cirilu koji je to stvorio pa se zove po njemu Cirilica. To je laz. Vuk je napravio to pismo a ne Cirilo!
Ne moze se lagati i krasti! To su kriteriji, ne mozes biti kriminalac na slobodi.
Добро али цела Србија ово писмо зове "ћирилицом", шта ћемо са тим?
Ако је усвојен такав назив шта ћемо онда?
Писма се мењају, нису иста као пре 300 година, долази до модификације, ни руска ћирилица није иста као пре 150 година.
 
Вукова реформа је била реформа српске ћирилице коју је спровео Вук Стефановић Караџић у 19. веку, у складу са начелом једно слово — један глас и пиши као што говориш, читај као што је написано. Тако је практично настала "фонетска азбука" (један глас-једно слово).

Постоје различита мишљења у вези са овом реформом чак и данас.
Будалаштина и лаж. Фонетска азбука не постоји, никад не можеш словима да покријеш све гласове и њигове варијације. Можеш само да тежиш томе, а и то је идиотизам.
 
Будалаштина и лаж. Фонетска азбука не постоји, никад не можеш словима да покријеш све гласове и њигове варијације. Можеш само да тежиш томе, а и то је идиотизам.
Да ли мислиш да је идиотизам прави израз?
Да ли мислиш да би нам било лакше, поготову у раном 19.веку да се није догодила реформа која је имала за циљ описмењавање народа?
 
Добро али цела Србија ово писмо зове "ћирилицом", шта ћемо са тим?
Ако је усвојен такав назив шта ћемо онда?
Писма се мењају, нису иста као пре 300 година, долази до модификације, ни руска ћирилица није иста као пре 150 година.
Pismo nije Cirilovo nego Vukovo, i zove se srpsko grcko pismo.
 
Poslednja izmena od moderatora:
Да ли мислиш да је идиотизам прави израз?
Да ли мислиш да би нам било лакше, поготову у раном 19.веку да се није догодила реформа која је имала за циљ описмењавање народа?
Дакле ти и сам признајеш да смо спустили критеријуме и квалитет писма да би и они најглупљи могли да савладају азбуку.

Ако је већ тако, а јесте, чиме се ми то онда хвалимо?
 
Pismo nije Cirilovo nego Vukovo, i zove se srpsko grcko pismo.
У научној литератури не постоји израз "српско грчко писмо". Старословенско писмо је ћирилица, а Вуково писмо српска ћирилица. Све остало је измишљотина.
 
Дакле ти и сам признајеш да смо спустили критеријуме и квалитет писма да би и они најглупљи могли да савладају азбуку.

Ако је већ тако, а јесте, чиме се ми то онда хвалимо?
Да ли узимаш у обзир историјски контекст?
Ако најглупљима називаш народ који није видео школе деценијама од турског ропства, ни хлеба често није видео?
 
У научној литератури не постоји израз "српско грчко писмо". Старословенско писмо је ћирилица, а Вуково писмо српска ћирилица. Све остало је измишљотина.
Мислим да је ово најлогичније објашњење
 
Да ли узимаш у обзир историјски контекст?
Ако најглупљима називаш народ који није видео школе деценијама од турског ропства, ни хлеба често није видео?
Околности су друга прича, а чинењице неумољиве.
 
Околности су друга прича, а чинењице неумољиве.
Које чињенице?
Околности су биле језиве благо речено.
Егзистенција је била у питању а културе нигде сем усмене. По мени Вукова улога и заслуга (која јесте подложна критици) је да се народ описмени што једноставније и што брже.
 
Које чињенице?
Околности су биле језиве благо речено.
Егзистенција је била у питању а културе нигде сем усмене. По мени Вукова улога и заслуга (која јесте подложна критици) је да се народ описмени што једноставније и што брже.
Па и Бугари су били у сличној ситуацији, па нису имали такву реформу.
 

Back
Top