Vlasi

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

zeljko612

Domaćin
Poruka
4.266
Pozz nzm da li postoji tema ali treba mi odgovori obrisite je posle.
Zanima me ko su bili Vlasi,od kada postoje,odakle su dosli,jesu li ratovali i kakav su narod?
Hvala
 
Postoje tri vrste vlaha/Vlaha.

1) vlasi, stočarski stalež u srednjovekovnoj Srbiji
2) Vlasi, romanizovani starosedeoci Balkana; dobrim delom su to romanizovani balkanski Sloveni i/ili Srbi; etimologija naziva od staroslovenskog vlak=težak, rob
3) (nepostojeći) Vlasi koje su izmislili hrvatski frankovci da bi razbili srpski etnički korpus na svojoj teritoriji i otvorili put ka asimilaciji Srba (kojima negiraju srpstvo) u Hrvate
 
Vlasi je naziv za vlahofono autohtono stanovništvo u istočnoj Srbiji srodno Rumunima, a koja živi na području između Morave, Timoka i Dunava na teritoriji četiri okruga: Borski, Braničevski, Zaječarski i Pomoravski. U manjem broju naseljavaju i Podunavski, Niški i Rasinski. U pogledu konfesije, Vlasi pripadaju pravoslavnoj veroispovesti i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, ali su se u njihovom verskom i obrednom životu do danas zadržali u znatnoj svežini mnogi prehrišćanski, indoevropski i paleobalkansi elementi.
Vlasi nisu kompaktni u etničkom smislu, već se dele na više grupa, među kojima su tri osnovne: Carani, na istoku, oko Kladova, Negotina i Zaječara, Ungurjani na zapadu u Homolju, Zviždu, Stigu, Braničevu, Mlavu, Resavi i okolini Ćuprije, i Munćani u sredini, naseljavaju slivove Porečke i Crne Reke. Zasebnu grupu Vlaha čine Bufani u Majdanpeku. Vlasi govore Vlaški jezik, koji nije knjizevan,odnosno opste prihvacen. Ungurjani govore banatskimdijalektom, Carani oltenskim dijalektom, dok je područje Munćana, u lingvističkom smislu, limitrofni govorni areal.
Prema podacima sa popisa stanovništva iz 2002. godine, u Srbiji živi 40.054 Vlaha. U Bugarskoj takođe živi oko 10.500 etničkih Vlaha, koji su srodni Vlasima u Srbiji, tačnije rečeno Caranima.
Vlasi su predstaljeni preko Nacionalnog saveta vlaške nacionalne manjine.

Don't mention it :mrgreen:
 
Ok hvala na informacijama,zanimalo me jer mi je keva vlahinja a cale sladajac.Tako da sam ja mesanac neki.Ziveo sam do svoje 4 godine u Milanovcu vlasko selo blizu krepoljina(pomoravski okrug),pa sam se od svoje 4 godine preselio u Sladaji(selo koje je zaostalo u razvoju).I posle od svoje 7 pa do sad u gradu despotovcu.A ovo je njegova zastava :D
Zastava Despotovca:
despotovac.jpg

Njegova opstina :D
Serbia_Despotovac.png
 
Mozes li da mi napises nesto o njima,osim za ove proterane za njih sam citao i znam da nisu pravi vlasi.

Mogu da napišem mnogo. Evo sad ću.

Primarno klasni i sekundarno romanofoni (V/)vlah. Objedinjeni pojam (V/)vlah.

Vlas, vlasulja, zatim vlat, sve su od vući, vlk. U ovim se slovenskim rečima krije stvarna etimologija reči vlah.

Ovde ću postaviti 'ipotezu da je Vlah ustvari sluga, tegljač, težak, rob, onaj što tegli, vuče. S tim u vezi, postaće jasno zašto ovaj pojam ima pejorativan prizvuk kod svih ljudi koji se tog imena taknu. Tome u prilog možemo pomenuti i Rumune, koji su u buđenju nacionalne države prestali da se nazivaju Vlasima.

Prema mojoj hipotezi, originalna reč je vlak, sa kratkosilaznim akcentom što znači sluga. Akcenat je k pretvorio u h. Tome u prilog navodim dug opstanak nesibilarizovanog oblika "vlahi" i "vlaji" te pokrajinsko ime Morlak (Morlaki, Morlaci) gde nemamo sibilarizaciju završnog h, što takođe može ukazati da ono nije konsonant osnovnog (vlak-vlaki), već naknadno izvedenog korena (vlah-vlasi). Tako npr. nemamo množinu Morlasi, već Morlaki i, savremenu, Morlaci. Takođe nam na stari koren mogu ukazati pozajmljenice ove naše reči u nekim stranim neslovenskim i slovenskim jezicima. Italijanski Lacco?...., Nemački Wallachi ....

Stari Germani su susedna keltska plemena nazivali imenom Walha. Kako su Kelti na evropskom kontinentu polako romanizovani (između drugog veka pre nove ere i drugog veka posle nove ere), Germani su počeli da koriste termin Walha za Rimljane kao i za svo romanizovano stanovnistvo uopšte. Čak i danas nemačka populacija u Švajcarskoj za svoje francuske i italijanske sunarodnike koristi izraz Welchen.


Sluge su bile Sloveni i morali su da uče vulg. latinski koji govorahu njihovi gospodari. Zato su ih upravo Sloveni zvali vlaki.

Dokaz za to da su vlaki bili prvobitno (Za vreme rimskog carstva) Sloveni jeste mnoštvo slovenskih reči kod Vlaha (Rumuna posle 19. veka) – i to, ne bilo kakavih reči, već svih najintimnijih reči koje se odnose na ljudska osećanja, a to su reči koje nisu mogli čuti od svojih (vulg.) latinskih gospodara.

Albertro Fortis, 1774:
riječ Vlah nema nikakve sveze s latinskim,
glavnina dačanskoga stanovništva, unatoč kolonijama što ih je ondje osnovao Trajan, kako svatko zna, bila od ljudi slavenskoga jezika, isto kao i narodi koji su tamo nagrnuli u kasnijim stoljećima;
– da slavenski osvajači, ako su imali dati ili ostaviti neko ime pobijeđenim narodima, ne bi tim narodima nikad bili dali ili ostavili ono ime koje znači plemenitost i moć, kako su nužno kanili, jer je to čista i prava slavenska riječ​

... koja primarno označava nižu "vlačnu" klasu – težaka, slugu, neku vrstu roba.

Od latinskih gospodara odbegli robovi bežali su u brda i otud njihova sklonost ka stočarstvu – jedinom mogućem načinu dužeg opstanka u brdima.

Takođe, ovo objašnjava zašto su za vreme srednjovekovne Srbije, pod imenom vlah podrazumevali nižu klasu.


:hvala:

Biće još...
 
The Vlach Connection:
--------------------------------------------------------------------------------
Vlach is itself an interesting word. It seems to be a derivative from the same Germanic word cognate to welsch in German and Welsh in English, both meaning Roman, whether the Romans be Latin-speaking or Celtic-speaking. Vlach itself is Slavic (taking that form in Czech) and could mean Italian or Romanian, though the same word, with appropriate case endings, turns up in mediaeval Latin (Blachi) and Greek (Blakhoi, pronounced Vlakhi), only applied to the Romance speakers of the Balkans. It also occurs in Polish as Wloch, in Hungarian as Olasz, in Russian as Volokh, in Yiddish as Walach, and in various other forms even in those same languages (cf. "Vlach," A Dictionary of Surnames, Patrick Hanks and Flavia Hodges [Oxford University Press, 1988], p. 558). Vlach also significantly turns up in the name of the first Romanian principality: Wallachia (or sometimes "Walachia" . Thus, we can imagine the word being left behind in the Balkan Sprachbund by the German tribes during their stay in Eastern Europe and the Balkans.
--------------------------------------------------------------------------------

Ovo su tipična inkoherentna nagađanja koja su i danas deo main-stream istoriografije. Lupanje. Mislim, Walach u jidišu je preuzet iz nemačkog. Izraz Vlah su Germani preuzeli od Slovena, a jedina kopča s romanofonijom je u tome što su rimske robove Sloveni zvali vlakima/vlasima... Dobro kažu Rusi - Volok, što je opet tegljač, kao i vo(l), volak.

E sad, otkud Vlasi na baltiku, u Poljskoj itd... koji crni Romani?!?

Sami Poljaci imaju stariju reč za sebe Leh, što je isto ono što Vendi kažu - Lah. Razlika je u vokalizaciji suglasnika l kao u vlk - vlek, vlak, vuk. Ova prva dala je severnog Vlaha - Vleha, tj. 'Leha, a druga je dala Vlaha i 'Laha.

Eto, tako naziv Vlah odgovara nižoj ("vlačnoj") klasi Slovena!
(30.11.2008)
 
Morlaci, Morovlasi, Morlaki nisu ništa drugo do morski Vlasi, Vlasi sa mora, baš Sloveni (Srbi) kojima su, kakve li ironije, upravo Romani (jezika dalmatskog) bili u blizini, ali su se od njih jasno razlikovali.


Ivan Ivanić, 1899, str. 28:
--------------------------------------------------------------------------------
1579—1580. g. hteo je nadvojvoda štajerski Karlo naseliti Morlake iz okoline Šibenika, Trogira i Turske u Primorje. Po Lopašiću, ovi Morlaci su „po svoj prilici" srodnici podgorskih i ličkih Bunjevaca. Srbi „Morovlasi" (t. j. Vlasi sa mora) sa jadranskog Primorja naseliše se u gornjoslavonsku i Hrvatsku Krajinu i dobiše 1564. g. povlastice. 1596. god. pak naseliše se Srbi iz Knina u Gomirje (Gojimirje) i okolinu.
--------------------------------------------------------------------------------

Dakle, nisu nikakvi "crni Vlasi" - "Rumun(j)i crmpuraneri" u pitanju, već Srbi štokavci u primorju. A da, kanal između Velebita i Paga zove se kanal Morskih Vlaha (Canale della Morlacca), a sam Velebit je u srednjem veku poznatiji kao Planina Morlaka (Montagna della Morlacca).

(30.11.2008)
 
Poslednja izmena:
The Vlach Connection:
--------------------------------------------------------------------------------
Vlach is itself an interesting word. It seems to be a derivative from the same Germanic word cognate to welsch in German and Welsh in English, both meaning Roman, whether the Romans be Latin-speaking or Celtic-speaking. Vlach itself is Slavic (taking that form in Czech) and could mean Italian or Romanian, though the same word, with appropriate case endings, turns up in mediaeval Latin (Blachi) and Greek (Blakhoi, pronounced Vlakhi), only applied to the Romance speakers of the Balkans. It also occurs in Polish as Wloch, in Hungarian as Olasz, in Russian as Volokh, in Yiddish as Walach, and in various other forms even in those same languages (cf. "Vlach," A Dictionary of Surnames, Patrick Hanks and Flavia Hodges [Oxford University Press, 1988], p. 558). Vlach also significantly turns up in the name of the first Romanian principality: Wallachia (or sometimes "Walachia" . Thus, we can imagine the word being left behind in the Balkan Sprachbund by the German tribes during their stay in Eastern Europe and the Balkans.
--------------------------------------------------------------------------------

Ovo su tipična inkoherentna nagađanja koja su i danas děo main-stream istoriografije. Lupanje. Mislim, Walach u jidišu je prěuzet iz němačkog. Izraz Vlah su Germani prěuzeli od Slověna, a jedina kopča s romanofonijom je u tome što su rimske robove Slověni zvali vlakima/vlasima... Dobro kažu Rusi - Volok, što je opet tegljač, kao i vo(l), volak.

E sad, otkud Vlasi na baltiku, u Poljskoj itd... koji crni Romani?!?

Sami Poljaci imaju stariju rěč za sebe Leh, što je isto ono što Vendi kažu - Lah. Razlika je u vokalizaciji suglasnika l kao u vlk - vlek, vlak, vuk. Ova prva dala je sěvernog Vlaha - Vleha, tj. 'Leha, a druga je dala Vlaha i 'Laha.

Eto, tako naziv Vlah odgovara nižoj ("vlačnoj") klasi Slověna!
(30.11.2008)

aha
a otkud sloveni u svajcarskoj(Walo-Romansch), belgiji(Waloon) i britaniji(Welsh)?
 
Ako neko s razlogom priupita zašto se, onda, latinski ili romanski jezici uopšte (vulgarno) vlaškim nazivaju, odgovor je jednostavan: balkanski Sloveni raširili su ovo sekundarno značenje označavajući njime jezik onih u rimskom ropstvu, jezik vlaka. Vlaki su morali da znaju jezik svojih romanofonih gospodara i vremenom su potpuno prešli na tadašnji vulgarno-romanski jezik. Odatle su i Mađari za Latine/Italijane uzeli naziv "Vlas" tj. "Olasz"; zbog toga je i za Slovenca 'laško = italijansko.

Odatle je jasno zašto srpski bosanski vladari dubrovčane nazivaju vlasima – zato što ih smatraju naslednicima/potomcima latinizovanih Slovena.

Istovremeno termin vlak opstaje kao oznaka niže, "vlačne" klase.

Kasnije postaje i sinonim za Slovena (vidi gore 'Leh = Poljak; Vlah = Srbin), dok naporedo opstaje kao naziv za bivše Slovene a danas Romane/Rumune, odnosno bivše rimske robove; npr. Vlasi u Rumuniji, Vlasi u Makedoniji, Grčkoj, Istri itd. Tako Poljaci, dok sebe nazivaju "Leh", istovremeno Italijane zovu "Wlohi" što je primer sekundarnog značenja, koje se moglo značajno raširiti u doba Ćirila i Metodija.

(27.12.2008)

Je l' mi ostalo još nešto?

Čuće se.
 
Poslednja izmena:
aha
a otkud sloveni u svajcarskoj(Walo-Romansch), belgiji(Waloon) i britaniji(Welsh)?

Naravno da nema Slovena tamo. :dontunderstand:

Na osnovu ovog što sam prethodno napisao, jasno je zašto su, osim klase vlaha u srednjovekovnoj Srbiji, srednjevekovni Srbi zvali i potomke romanizovanih Slovena vlasima. Poznato je da se Srbi u srednjem veku Dubrovčanima obraćaju kao vlasima. Dobar deo romanizovanih Slovena su takođe bili pastiri. Nakon doseljavanja naroda u 6. veku, među romanizovanim Slovenima ponovo počinje da preovlađuje slovenksi jezik, a romanski se održava i dalje daleko na jugu dokle talas Slovena u 6/7 veku ne dopire.

Priličan broj romanskih ali i romanizovanih imena srećemo u starosrpskim i dubrovačkim spomenicima XIII-XIV veka. Jedan deo takvih ličnih imena je čisto je romanski, kao:

1) Ursul, Drakul, Barbag, Bun, Fečor, Bukor;

ali druga su, opet, slovenska sa romanskom sufiksacijom:

2) Vladul, Radul, Gradul, Črnul, Bratul itd.

Upravo ova druga imena su nam najinteresantnija jer upravo ona podupiru tezu o romanizovanim Slovenima.

Po Negriju, Vlasi u Dalmaciji govorili su među sobom jezikom koji je sadržao iskvarene latinske reči. Bilo je to stanje dvojezičnosti, u kome je romanski nadvladavao slovenski a nakon seoba je počeo opet slovenski da nadvlađuje romanski, koji je u u Iliriku najzad iščeznuo.

Romanizovani starosedeoci očuvali su svoj jezik, sve do današnjih dana, u jakim naseobinama u Albaniji, Makedoniji, Epiru i osobito u Tesaliji koja se, u srednjem veku zvala „Velika Vlaška" (Μεγάλη Βλαχία).


Biće još...
 
Poslednja izmena:
Malo o aspektima hrvatske kvazinauke. U samoj reči Morlak krije se dvoje: kako istorija etimološke prevare, tako i istinit odgovor. Sama reč sačuvala je korensko k, (more + vlak) i to je istina koju je ova reč od davnina čuvala sa sobom.

Uobičajena tendenciozna frankovska konstrukcija (Josip Bratulić, 1984) glasi ovako:

Naziv Morlak, Morlaci potječe od grčke složenice Μαυρόβλαχοι (Maurovlahi) koja je označavala romanizirane stanovnike južnoga Balkana. Od 14. i 15. st. u dalmatinskim se izvorima spominju kao Moroulachus, Moroulachi, odnosno Moroblachi. U hrvatskom se jeziku riječ Vlah spominje u izvorima od 1321. god., u srpskim zemljama izvori ih spominju i ranije. U to vrijeme naziv Vlah označava ponajprije romansko stanovništvo koje se poslavenilo i bavilo stočarstvom, te se odvajalo u načinu života od hrvatskog (i srpskog) stanovništva. Kada su Mlečani počeli naseljavati novo stanovništvo iz Bosne i Hercegovine na opustjela selišta, starosjedioci i mletačka uprava to novo, pretežno hrvatsko stanovništvo, počinje nazivati Vlasima, odnosno Morlacima. Josip Bratulić, 1984 (obrati pažnju na sufiks u prezimenu, prim. Mrkalj :mrgreen: )​

(Kao što vidimo, pominje se i doseljavanje "pretežno Hrvata iz Bosne" što takođe slikovito govori u prilog lažljivog diskursa.)

Pogledajmo koncept:

"Naziv Morlak, Morlaci potječe od grčke složenice Μαυρόβλαχοι (Maurovlahi) koja je označavala romanizirane stanovnike južnoga Balkana."​

Da je ova rečenica imala i najmanju želju da bude naučna, umesto demagoška, glasila bi ovako:

Naziv Morlak, Morlaci potječe od grčke složenice Μαυρόβλαχοι (Maurovlahi) u kojoj "Μαυρό" (Mauro) na grčkom znači "to i to", dok "βλαχοι" (vlahi) znači "to i to" (bez proizvoljne i nedokazive kvalifikacije: "koja je označavala romanizirane stanovnike južnoga Balkana.") U slučaju da nijedna komponenta navodno grčke reči na (staro)grčkom ništa ne znači, a ne znači, suludo je govoriti o grčkoj reči "Maurovlahi". A, ako ne možemo govoriti o grčkoj reči, onda bi cela ova konstrukcija, da nije zlonamerna, bila više nego suluda.​

(18.01.2009)
 
Poslednja izmena:
Reč uskok (kao i morlak) ima slovensko značenje. Uskok znači lukav, prevejan. (Hipoteza da su oni negde "uskočili" je više nego tanka.) Vlaki su težaci; tur. eflakani, ital. morlaki. Beli vlaki su gajili bele, a crni vlaki crne ovce. Nema blage veze s bojom kože i bojom nošnje.

Sloveni su sve rimske sluge zvali vlakima, a rimljani njih Servima i Slavima. Za razliku od uvrežene podvale upravo su današnje latinske reči Sclavus i Servus nastale od imena naroda, dok je reč vlak nastala kao naziv klase težaka, teškog radnika, tegljača. Rimske sluge poprimali su latinski jezik, pa je kroz vekove nastalo sekundarno značenje reči vlak - onaj koji zna latinski. Ovo značenje se raširilo na Mađare, Nemce, pa je njihova istoriografija to uzela zdravo za gotovo. Pogrešno.


Nema sumnje da je sam srpski narod svoje lukavce nazivao uskocima (prevejancima) a da su italijani to preuzeli kao škoko, skoko. Kako znamo da preuzimanje nije išlo u obrnutom smeru? Ko zna italijanski, zna da ne postoji italijanska reč koja završava na grleni suglasnik, zato je na kraj reči uskok dodato "italijansko debelo jer" tj. glas o kao uostalom i u reči Morlacco (Morlak). Iz mor(v)lak ispada v po pravilu kao u ovim primerima: ob(v)esiti, ob(v)ećati, ob(v)ući, (v)lače itd..

(26.05.2009)
 
Poslednja izmena:

Hrvatska vikipedija, gde uz ovu sliku prepoznatljive nošnje Morlaka:


Morlaci.jpg

stoji ovaj, naravno kontradiktoran, tekst:

Hrvatska Vikipedija:
Morlaci, čije ime označava u hrvatskom jeziku crne Vlahe, svoje ime dobivaju po odjeći od crnoga sukna, po kojoj su odmah bili prepoznatljivi.​
:worth:

Inače, ceo tekst o Morlacima na hrvatskoj vikipediji, u svojoj osnovi i detaljima teška budalaština, koncipiran je kao najcrnja propaganda. Jedino to je crno na stranici o Morlacima.

Na sreću, sliku sa hrvatske vikipedije verodostojno opisuje sledeći citat iz Britanike:
Morlaci.jpg

Enciklopedija Britanika:
The Morlachs wear a picturesque and brightly-coloured costume, resembling that of the Serbs (see Servia).

 
Poslednja izmena:
Tema o vlasima a niko me nije zvao:sad2: pa mi debatovasmo o vlasima mesecima cak i na internet konferenciji sa jednim antropologom istoricarem Miodrag Milanović koji mi je dao zanimljive odgovore

Ali ono sto treba da znas o vlasima je da VLASI NISU RUMUNI kako neki zele da naglase

Znaj da vlasa ima u svim bivsim zemljama yugoslavije,rumuniji,bugarskoj,grckoj a rumuni nisu bili osvajaci i nisu rasipali svoje spermatozoide po tim mestima( tako da nismo rumuni mi vlasi) ali znamo da Rimljani jesu
 
Poslednja izmena:
Ako sam mrkalja razumeo on prica o stalezu vlaha, a ne o narodu vlaha.

Vlasi i rumuni su minimalno srodni narodi

Konstantine, vidiš sam naslov:

Primarno klasni i sekundarno romanofoni (V/)vlah. Objedinjeni pojam (V/)vlah.

Moja teza (jedina) objašnjava kako je to dvoje (klasni vlah i romanofoni vlah) ustvari počelo od jednog pa se raslojilo i zadržalo dva osnovna značenja. Takođe, ova teza jedina daje realističku etimologiju pojma vlah.


I još jednom iz Britanike iz 1911:

Britannica 1911, Dalmatia
"The Morlachs wear a picturesque and brightly-coloured costume, resembling that of the Serbs (see Servia). In appearance they are sometimes blond, with blue or grey eyes, like the Shumadian peasantry of Servia; more often, olive-skinned, with dark hair and eyes, like the Montenegrins, whom they rival in stature, strength and courage; while their conservative spirit, their devotion to national traditions, poetry and music, their pride, indolence and superstition, are typically Servian."

Toliko o frankovskim podmetačinama (Graga Novak & Co.) da su ti plavooki ljudi koji slave Marka Kraljevića neki Rimljani (hrvatska istoriografija ni sama ne zna šta smatra pod pojmom Vlah - u traljavim pokušajima definicije ne koriste izraz narod nego "stanovništvo" ). :manikir:
 
Postoje tri vrste vlaha/Vlaha.

1) vlasi, stočarski stalež u srědnjověkovnoj Srbiji
2) Vlasi, romanizovani starosěděoci Balkana; dobrim dělom su to romanizovani balkanski Slověni i/ili Srbi; etimologija naziva od staroslověnskog vlak=težak, rob
3) (nepostojeći) Vlasi koje su izmislili hrvatski frankovci da bi razbili srpski etnički korpus na svojoj teritoriji i otvorili put ka asimilaciji Srba (kojima negiraju srpstvo) u Hrvate

Pa to 3. ne dođe posebno, već valjda uključuje ovo prvo? :think:

Inače, ima tu istine. Od XIII vijeka Hrvatska ima značajan broj pravoslavnih Vlaha. Međutim, Srbi se u brojnosti počinju tek od XV vijeka doseljavati u HR (prije toga ih moglo biti samo izolovana šaka, npr. pratnja koju je Jelena sestra Dušanova dovela u Hrvatsku i naselila prilikom udaje za bana Mladena Šubića i sl.)
 
Pa to 3. ne dođe posebno, već valjda uključuje ovo prvo? :think:

Inače, ima tu istine. Od XIII vijeka Hrvatska ima značajan broj pravoslavnih Vlaha. Međutim, Srbi se u brojnosti počinju tek od XV vijeka doseljavati u HR (prije toga ih moglo biti samo izolovana šaka, npr. pratnja koju je Jelena sestra Dušanova dovela u Hrvatsku i naselila prilikom udaje za bana Mladena Šubića i sl.)


Slavene, hajde ti definiše te "Vlahe". Narod? Etnička grupa? Ili pak "romanofono starosedelačko stanovništvo" (uz dokaz o romanofonosti if you please). :bye:
 
Slavene, hajde ti definiše te "Vlahe". Narod? Etnička grupa? Ili pak "romanofono starosědělačko stanovništvo" (uz dokaz o romanofonosti if you please). :bye:
Ne brini, oma će izvuče rumunski rečnik da ti dokaže retroaktivnu primenu romanofonije..... ili čak velikog naučnika Nikolae Densusianua koji je i Pelazge smatrao Rumunima......
 
Slavene, hajde ti definiše te "Vlahe". Narod? Etnička grupa? Ili pak "romanofono starosědělačko stanovništvo" (uz dokaz o romanofonosti if you please). :bye:

Etnička grupa, samo uslovno se može reći; zasnovana na porijeklu od cjelokupnog romanskog stanovništva, na balkanskom poluostrvu; koje se dijeli na četiri različite grupe naroda.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top