Visual studio 2008 pomoc

VB2008pocetnik

Početnik
Poruka
1
Koristim Visual studio 2008 i SQL server 2008 express radim u Visual Basic-u

Dakle kada napravim sledece:


Dim response As Integer = _
MessageBox.Show( _
"Da li želite da sačuvate izmene?", _
"Podaci su izmenjeni!!", _
MessageBoxButtons.YesNoCancel, _
MessageBoxIcon.Warning)

dobijem standardnu poruku sa dugmicima Yes No i Cancel i znakom za upozorenje...

ja hocu da umesto Yes stoji DA, umesto No stoji NE i umesto Cancel stoji ODUSTANI....

kako to da izvedem?

Hvala unapred.....


totalni pocetnik
 
Radim u Visual Basic 2008 - Console Application... Zamolio bih nekog ako moze da mi napise ova 2 programa.

1.Koristeći operator ^ napisati program koji će ispisivati n-ti koren primljene vrednosti. Program najpre treba da traži vrednost iz koje se vadi koren, potom koren koji se vadi i na kraju da ispiše rezultat.

2.Napisati program koji će od korisnika primljeni broj sekundi ispisati u obliku sati:minuti:sekunde. Na primer, ako se unese broj 12603, na ekranu treba da se ispiše 3 h 30 min 3 sec.
 
Poslednja izmena:

Back
Top