Veselin Misita - Oslobodjenje Loznice

Koča

Elita
Poruka
15.249
Otvaram ovu temu povodom dana oslobodjenja Loznice, 31. avgusta 1941.

Loznica je bila prvi oslobođen grad u okupiranoj Kraljevini Jugoslaviji i u porobljenoj Evropi za vreme Drugog svetskog rata.


Prema razlicitim izvorima poginulo je 12(17), a zarobljeno 93(96) nemacka vojnika i oni predstavljaju prve nemacke zarobljenike u okupiranoj Evropi.


Četnici (Podrinjski, a kasnije Jadarski odred): 8 poginulih, 4(10) ranjenih__________________________________________________________________________

38l8h.jpg


Veselin Misita

Rođen u hercegovačkom selu Buni kod Mostara, 19. marta 1904. godine, Misita je bio peto od devetoro dece oca mu Vasilija. Neposredno pre izbijanja Prvog balkanskog rata, porodica Misita se preseljava u Banjaluku. Osnovnu školu i gimnaziju Veselin završava u Banjaluci. U istom gradu uspešno okončava nižu i višu vojnu školu, artiljerijsku školu gađanja i vojnu akademiju u Sarajevu 1934. godine. U toku školovanja završio je i više kurseva, od kojih je i jedan skijaški. Posle završene akademije, školovao se u Francuskoj i Češkoj. Odlično je govorio nemački, francuski u češki jezik. U braku je bio sa Čehinjom Margit Keclikov i sa njom je Veselin želeo zasnovati porodicu. Zatim je veoma brzo napredovao u službi, tako da je bio najmlađi major u Kraljevini Jugoslaviji.

Odlikovan je Zlatnom medaljom za revnosnu službu 1928. godine, Medaljom za vojne vrline 1937, i čehoslovačkim ordenom Belog lava četvrtog stepena 1938. godine. Aprilski slom i kapitulaciju dočekao je u Banjaluci, kao komandant artiljerijskog puka u činu potpukovnika. U maju 1941, sa grupom vojnika i oficira koji se nisu hteli predati okupatoru, ima prvi okršaj kod Doboja. Za vreme svog kratkog boravka na Ravnoj Gori u junu mesecu 1941, Veselin Misita je dobio upustva i naređenje da ide u zapadnu Srbiju (Podrinje) i tu sa svojim zamenikom, kapetanom Dragoslavom Račićem i ostalim saborcima, pripremi ustanak koji je bio planiran. Misita se 15. juna pojavljuje u Loznici i javlja se porodici trgovca Dušana Savića. Sin trgovca Savića, Lazar Savić, pre toga je bio na Ravnoj Gori i dobio instrukcije da sa svojim klasnim drugom Ratkom Martinovićem ode u istočnu Bosnu i pomogne majoru Jezdimiru Dangiću u odbrani srpskog življa od ustaša.

Savići su pomogli Misiti da se smesti na gornjem spratu njihove kuće u kojoj je bila čuvena Ticina kafana. Odavde je Misita uspostavio kontakte po celom Podrinju. Za mesto gde će biti smešten ustanički štab Podrinja Misita je odabrao manastir Tronošu, u kojem je iguman bio Georgije Bojić Džidža. Po tradiciji su srpski duhovnici bili prvi glasnici slobode u srpskom narodu, pa je i otac Džidža nastavio slediti njihov put. On u ustanak polazi sa dva brdska topa koje je sklonio u manastir prilikom aprilske propasti kraljevske vojske. Javlja se u štab Dragoslava Račića, uskoro biva član Gorskog štaba u Loznici, a zatim i četnički komandant Jadarske brigade Cerskog korpusa i zamenik komandanta 3. jurišnog korpusa. U manastir Tronošu su, radi dogovora o ustanku, dolazili i komunisti predvođeni Vladom Zečevićem, koji je bio sveštenik, političar, član Demokratske stranke, a na kraju rata i komunista. Sa komunistima Misita o politici nije hteo da diskutuje, već im je stavio do znanja da je sada najpreče oslobađanje okupiranih teritorija. Misita se komunistima predstavio kao energičan i sposoban oficir i poručio im da će kazniti svaku njihovu izdaju.

O Petrovdanu, 1941. godine u Božića kolibi na Širokoj ravni, iznad sela Miline na Ceru, održan je sastanak oficira kraljevske vojske na kome je dogovoreno da se izvrše sve pripreme za podizanje ustanka u zapadnoj Srbiji. Sastanku su prisustvovali sledeći oficiri: Dragoslav Račić, Dušan Jeremić. Dragoslav Jeremić, Lazar Savić, Slavko Dikosavić i Bogdan Drljača. Narod Podrinja se u velikom broju odazvao apelu svojih Ravnogorskih komandanata. Na Sveto Hristovo Preobraženje, 19. avgusta 1941. godine, na Širokoj Ravni u prisustvu mnoštvo naroda iz čitavog Podrinja, Dragoslav Račić postrojio je oficire i vojnike i održao im govor. Tada su ustanici dali zakletvu. Činodejstvuje Georgije Bojić Džidža, uz sasluženje Momčila Jeremića Mine, starešine manastira Radovašnica i Mitrofana Matića, igumana manastira Čokešina. Pored navedenih , prisutni su bili još: Dragoslav Jeremić, Miša Đukanović, Milovoje Kovačević. Stanimir Vasić, Miloš Slović, Vojislav Tufegdžić, Nikola Sokić, Lazar Savić, Janko Tufegdžić, Dušan Jeremić, Vlajko Antonić i ostali ustanički oficiri. Krajem avgusta, Račić šalje Jezdimiru Dangiću u Semberiju jedinicu sa kapetanom Bogdanom Drljačom na čelu. Ubrzo sa Ravne Gore stižu naređenja za napade na Loznicu, Bogatić, Banju Koviljaču, Zavlaku, rudnik Zajaču i Krupanj.

Veselin Misita vredno radi i veoma brzo na održanom sastanku u Tronoši 30. avgusta priprema napad na nemačku posadu u Loznici. Preko svoje organizacije četnički ustanici su pripremili narod Podrinja da na dati znak krenu ka Loznici, i da će početak napada oglasiti crkvena zvona. Podeljeni u tri grupe, četnici su, 31. avgusta, napali na sva tri nemačka uporišta, a napadom su rukovodili: Veselin Misita na kafanu Hajdukovića, poručnik Mika Komarčević na Vukov dom i Georgije Bojić Džidža na Gimnaziju.Na znak zvona, oko 7 časova, započeo je napad. Ostaće zabeleženo u istoriji Drugog svetskog rata da je Veselin Misita prvi oficir u zaposednutoj Evropi koji je Nemcima uputio pismeni ultimatum za predaju.

Prvi predlog za predaju garnizona Nemci su odbili, pa je zatim upućen i drugi, koji je glasio: „Aktivni i rezervni oficiri, podoficiri i redovi sa svojim učiteljima i sveštenicima i celim okolnim građanstvom traže predaju grada, pri čemu vam se jemči svaka vojnička čast. Ukoliko ne izvršite predaju grada, mi ćemo vas napasti i grad oteti.U tom slučaju nemate šta da od nas tražite, a rok za ispunjavanje ovog zahteva je 30 minuta.“. Potpukovnik Misita hrabro je jurišao na kafanu. Ubacivao je bombe kroz prozor, a kad su se Nemci počeli povlačiti iz lokala u dvorište, uskočio je kroz prozor u kafanu. Tu je pokošen rafalom iz automata. Kraj njega je pao i Mujaga Zečanović, Lozničanin sa sekirom u ruci. Posle Misitine smrti poručnik Komarčević je kod Vukovog doma započeo pregovore s Nemcima o njihovoj predaji.

Nemci su odbili da se povuku. Onda je i ovde počeo napad. Mase ustanika žestoko su jurišale, te su Nemci ubrzo bili primorani da istaknu belu zastavu. Nemačkoj posadi, koja je brojala 250 ljudi i bila odlično naoružana, nisu mogli pomoći ni nemački garnizon iz Banje Koviljače, ni ustaše iz Bosne, jer su bili onemogućeni da dejstvuju precizno isplaniranom akcijom potpukovnika Misite. Loznica je posle dva časa borbe bila u srpskim rukama. Sedamnaest Nemaca je poginulo u borbi, njih 96 palo je u zarobljeništvo, a ostatak je pobegao. Zarobljenici su sprovedeni u manastir Tronošu, a ranjenici u bolnicu. Previjeni su i prema njima se postupalo vrlo humano. Gubici oslobodilaca Loznice su bili: 8 poginulih i 4 ranjenih. Tako je Loznica postala prvi oslobođeni grad u porobljenoj Evropi i ujedno to je bila i prva pobeda nad silama Osovine u Drugom svetskom ratu i tzv. „saveznici“ su je vešto iskoristili u svoje propagandne svrhe. Ustanici su potom pod komandom Dragoslava Račića nastavili da nižu pobede i uskoro su bili oslobođeni Banja Koviljača, Bogatić i Krupanj.

Preživeli borci koji su pod komandom Veseline Misite učestvovali u oslobađanju Loznice pamte svog komandanta kao inteligentnog, hrabrog i pravičnog oficira koji je svojom pojavom podsećao na mnoge slavne srpske velikane. Potpukovnik Veselin Misita je položio svoj mladi život na oltar otadžbine i tako će njegovo ime zauvek ostati zapisano zlatnim slovima u srpskoj istoriji. Jugoslovenska kraljevska vlada ga je posmrtno unapredila u čin pukovnika i odlikovala ga zlatnom Karađorđevom zvezdom sa mačevima. I pored svih ovih Misitinih nezaboravnih zasluga za slobodu srpskog naroda u Drugom svetskom ratu, narod Podrinja mu se do dana današnjeg nije na pravi način odužio, pa tako u Loznici, taj velikan, i pored nekoliko pokušaja pojedinaca i rodoljubivih organizacija, još nema svoju ulicu. Da bruka ne bude potpuna, na lozničkom groblju je položeno njegovo telo, a u centru grada, gde se odigrala bitka za oslobođenje Loznice, podignuta mu je spomen ploča.

Милан Старчевић

Republička asocijacija za negovanje tekovina Ravnogorskog pokreta, 2008.
 
Poslednja izmena:
LOZNICA, 31.08.2008.

Otkrivena spomen-ploča potpukovniku Misiti

Komemorativnim skupovima danas je u Loznici obeležena godišnjica smrti potpukovnika Vojske Kraljevine Jugoslavije Veselina Misite koji je pao na današnji dan komandujući operacijom oslobađanja tog grada u Drugom svetskom ratu, a na mestu pogibije je otkrivena spomen-ploča palom rodoljubu

Posle posete lozničkom goblju i polaganja venaca i cveća na grob i spomen-bistu potpukovniku Misiti, u ulici Mila Borisavljevića, prisutnima se obratio potpredsednik Skupštine Srbije Božidar Delić. Obraćajući se prisutnima on je izrazio duboko poštovanje palom srpskom oficiru, rođenom u Buni kod Mostara, čijem su se slobodarskom pozivu 31. avgusta 1941. godine odazvali Lozničani. Delić je podržao zalaganja mnogih Lozničana da se i na mestu pogibije hrabrom oficiru podigne znamenje dostojno njegovog herojskog dela, na kome će se vaspitavati buduće generacije, ne samo u Loznici.

Potom je, u prisustvu nekoliko desetina građana i čelnika grada, i na Trgu Vuka Karadzića, na mestu pogibije, otkrivena i osveštana spomen-ploča potpukovniku Misiti o kome su govorili očevidac događaja Božidar Panić, general u penziji Milisav Sekulić i profesor istorije Zoran Tošić.

Ranije pripremljen napad ustanika, kojim je Misita komandovao i lično ga predvodio, usledio je pošto su Nemci odbili da se predaju, podsetio je Tošić i naglasio da je Loznica 31. avgusta 1941. godine postala prvi oslobođeni grad u okupiranoj Evropi i to je bila 40 dana.Tada su zarobljena 93 nemačka vojnika, a zaplenjena je i značajna količina oružja dok su ustanici imali osam poginulih i četiri ranjena a oslobođenje Loznice, Banje Koviljače, Krupnja i Stolica stvorilo je slobodnu teritoriju u Jadru i Rađevini, istakao je Tošić.

http://www.pressonline.rs/page/stories/sr.html?view=story&id=45861&sectionId=33
 
LOZNICA, 31.08.2008.
Ranije pripremljen napad ustanika, kojim je Misita komandovao i lično ga predvodio, usledio je pošto su Nemci odbili da se predaju, podsetio je Tošić i naglasio da je Loznica 31. avgusta 1941. godine postala prvi oslobođeni grad u okupiranoj Evropi i to je bila 40 dana.Tada su zarobljena 93 nemačka vojnika, a zaplenjena je i značajna količina oružja dok su ustanici imali osam poginulih i četiri ranjena a oslobođenje Loznice, [/url]

40 dana :eek: nije mi jasno kako Nemci nisu uspeli da povrate grad više od mesec dana,moguće je da se još nisu konsolidovali sa okupacijom.
Interesantno bi bilo čuti kako su ovo komentarisali saveznici i kakva je bila reakcija Nemaca.
Slava hrabrom oficiru.
 
40 dana :eek: nije mi jasno kako Nemci nisu uspeli da povrate grad više od mesec dana,moguće je da se još nisu konsolidovali sa okupacijom.
Interesantno bi bilo čuti kako su ovo komentarisali saveznici i kakva je bila reakcija Nemaca.
Slava hrabrom oficiru.

Kasnije su Nemci doveli pojacanje i usledila je bitka na Ceru, jedina za koju oni kazu da su izgubili, tj. da su dovedene elitne jedinice izgubile jednu borbu....

____________________

Prvo, zureci u napad na Sovjetski Savez, Nemci nisu u Aprilskom ratu obavili posao kako su planirali, sto ce pokazati kasniji ustanci...Veliki deo vojnika, njih oko 300.000 (uglavnom Srba) nisu uspeli da uhvate, niti da zaplene veci deo naoruzanja...

Drugo, Nemci tada nisu mogli da ostave na srpskoj teritoriji vise od 4 posadne divizije (704, 714, 717, 718). Pve tri su se nalazile istocno, a cetvrta zapadno od Drine. Te divizije imale su po 10.000 vojnika drugog poziva i imale su slabu borbenu vrednost

Situacija nakon oslobodjenja Loznice...


''Bez sumnje ove tri divizije 15.talasa u Srbiji, kao ni do sada u Beograd upucena pojacanja, nisu bili ni izdaleka dovoljni da bi mogli zastititi samo vazne tacke'', stoji u izvestaju za period s pocetka septembra 1941.godine.....

Nekoliko dana kasnije 8.septembra, komandant Jugoistoka fedelmarsal List, u vezi s ovim pisao je Vrhovnoj komandi Vermahta:

...''Takodje sam misljenja da 4 divizije 15.talasa, koje su potcinjene visoj komandi 65, od kojih se 3 nalaze na podrucju Srbije, a jedna u Hrvatskoj, ni po jacini, ni po licnom sastavu, naoruzanju, opremi i obucenosti nisu dovoljni da ustanicki pokret brzo i sigurno uguse. Zato sam vise puta trazio pokretne i za borbu spremen jedinice za Srbiju, koj pak, nisu stavljene na raspolozenje...Zato ponovo i hitno predlazem da se u Srbiju prebaci bar jedna borbeno sposobna divizija...Nezavisno od ovoga, ne moze vise da se odugovlaci, brzo upucivanje dalnjih tenkova, izvidjackih oklopnih kola i oklopnih vozova iz Ruskog plena. Do sada dodeljeni tenkovi ''reno'' pokazali su se uglavnom kao neupotrebljivi ili im je bila potrebna opravka''....

Iz Soluna su u Beograd vec stigli 125. pesadijski puk i 220. artiljerijski divizion koji su vazili kao oprobane jedinice. Ni te jedinice nisu bile dovoljne...14. septembra Hitlerov glavni stan je obavestio komandu Jugoistoku da u Srbiju salje 342. pesadijsku diviziju iz Francuske. Ovo je bila elitna jedinica prvog poziva, od 20.000 ljudi.

16. septembra Jaris daje plan za upotrebu 342. pesadijske divizije. Spominje se oruzani ustanak, vojnicki organizovan, pod rukovodstvom bivsih Jugoslovenskih oficira i predpostavlja se da se rukovodstvo ustanickog pokreta nalazi na planini Cer....

U izvestaju Listu od 25. septembra Beme kaze o ustanicima kaze:

''Rukovodstvo je u rukama srpskih oficira, vojnika i komandnog kadra izgleda da ima dovoljno. Oruzje, medju kojima navodno i nesto artiljerije, izvukli su ustanici iz skrovista, manji deo je dobijen prepadima na nemacke jedinice i na srpsku zandarmeriju. Neprijatelj je dobio pojacanje u obucenom ljudstvu i oruzju i prelazom srpskih zandarma. Obuka kod bandi stalno se sprovodi pa i bojeva gadjanja...Do sada se jos uvek zivelo u zabludi da se radi o komunistickom pokretu i da ce vlada Nedica rascistiti situaciju''....

Na Kvaternikov predlog da se napad izvrsi iz Srema preko Save, koji Nemci prihvataju, nemacka 342. divizija, ojacana 1. divizionom 202. protivtenkovskog puka, 28.septmebra, krece u svoju prvu vecu operaciju ali su se ustanici vec bili povukli prema jugozapadu, u brda...Prema Nemcima tih dana ubijeno je u Macvi preko 1000 i uhvaceno preko 14000 srpskih civila ali je od ''bandi'' uhvacen samo mali deo i oruzje nije zaplenjeno...civili su zavrsili u logorima...

Kako su udarili u prazno jer su se ustanici vec povukli na Cer, Kvaternikov plan smatran je greskom...

Nemci su dobro upamtili poraz Austrougara na Ceru u I sv.ratu, i bojali su se ove planine...Na Ceru su ih sada cekali Cerski cetnicki odred kapetana Dragoslava Racica i Jadarski cetnicki odred majora Vojsilava Tufegdzica, koji je za tu situaciju spevao pesmu:

''Noc zvezdana, vrh bezdana, medju tamno Cerje s'lazi,
Beskucnice s Rajne pazi, ovuda se ne prolazi.
Nisi pito tvoje stare, te ti noga kratko gazi,
Beskucnice s Rajne pazi, ovuda se ne prolazi''


Zbog straha od Cera general major Ferc predlozio je da se i ne krece na Cer vec da se sve nemacke snage usredsrede na cuvanje pruge Beograd-Solun, medjutim List je to odbio i naredio napad na Cer.

6.oktobra cetnici su iskoristili nemacke zarobljenike da sprece bombardovanje Loznice i Lesnice...Zarobljenici su izvedeni na trgove da masu belim carsavima...

10.oktobra 342.divizija ponovo krece u borbu protiv ustanika....Vec 11. stizu u Loznicu i tom prilikom oslobadjaju 40 ranjenih nemackih vojnika...

Ostalo je upamceno i da su cetnici korektno postupali sa nemackim nemackim zarobljenicima i ranjenicima koji su leceni u loznickoj bolnici i na ciju molbu nije izvrsena represija i odmazda u Loznici...

Opsirnije o ovome i bitci na Ceru 41. ovde

Bitka na Ceru


_______________________________

Saveznici su kako i pise oslobadjanje Loznice vesto iskoristili u svoje propagandne svrhe....O oslobodjenju srpskih gradova od strane cetnika pisali su i Majkl Liz, Dejvid Martin, itd....Za saveznike Draza je od tog trenutka prvi gerilac okupirane Evrope, njegov pokret prvi pokret otpora u Evropi....i to je ostao do dana danasnjeg
 
Poslednja izmena:
Pogledam s vremena na vreme PDF 'Поставите питање Милославу Самарџићу' na forumu sajta vidovdan.org i na nekoliko poslednjih stranica primecujem diskutanta pod nazivom chatnick, koji postavlja pitanja u vezi sa Misitom i jos kaze:

Постављам ову тему на један форум, на жалост још нисам узео ваше књиге ''Борбе четника са Немцима'' али планирам ускоро....Занима ме и која се немачка јединица (бројни састав, командант) налазила у Лозници јер ме збунио чланак у Википедији http://sr.wikipedia.org/sr-el/%D0%91%D0 ... D1%83_1941.

зашто тај датум није забележен у Ратном дневнику Вермахта?

sto opet nekim slucajem odgovara pitanjima iz gornjeg posta od nicka kiseli1.

Na forumu vidovdana jos nema odgovora ali kada stignu mislim da ce se i ova tema probuditi :per:

Inace, gos'n Samardzicu sam i sam postavio nekoliko pitanja u vezi cetnika pre neku godinu i odgovori su se uglavnom svodila da su to sve falsifikati i komunisticka propaganda da bi posle usledilo ne bas ubedljivo obrazlaganje...
 
Poslednja izmena:
:hahaha:

A ti si forumaski Poaro...obilizis forume i uporedjujes postove...dokolica je zaista cudo :D

Ja sam link ka tom forumu potsavljao masu puta, slao svakom ko me kontaktirao na mejl, u vezi ove teme, jer ce tu svakako dobiti pravi odgovor ili biti upuceni....

Jel si razmisljao o tome da kupis neku Samardzicevu knjigu ili mislis da covek treba da pise eseje za svako postavljeno pitanje...konkretan odgovor (zakljucak) se dobije, za detalje i obrazlozenja imas knjige...4 velika toma ''Draza i opsta istorija cetnickog pokreta'', na preko 3000 str. preko 3000 dokumenata, cetnickih, komunistickih, nedicevskih, saveznickih, nemackih, i drugih, 8000 fusnota...

kiseli ovakvim pitanjima samo kupuje vreme...ta pitanja su uvek zlonamerna, i treba da zavaraju neupucene citaoce...

1. pitanje koje ide u detalje, za koje kiseli zna da nemam odgovor...to je naravno pitanje za istoricare, tj. one koji su se konkretno bavili tim...

Profesor Zoran Tosic na dan otkrivanja spomen ploce Misiti u Loznici podseca da je Loznica prvi oslobodjeni grad u Evropi, da je to bila 40 dana, da su zarobljena 93 vojnika...itd...siguran sam da on zna, kao i Samardzic u detalje ovo oslobodjenje ali ja nisam istoricar....

...ipak volim da odgovorim na svako pitanje, a za to moram da konsultujem knjigu, koju trenutno nemam, ili pitam coveka koji ima svaki moguci dokument o tom dogadjaju....to jest sve ono sto je ostalo van domasaja komunista, koji su unistavali sve sto su stigli...

2. pitanje je jos zlonamernije...kiseli1 je dosta ranije diskreditovao prevod ''Srbi u ratnom dnevniku Vermahta'', optuzivski Nikolu Zivkovica, pisca, prevodioca, publicistu, nezavisnog novinara nekoliko ruskih, engleskih, nemackih i srpskih casopisa i listova, da ne prevodi vec izmislja...

ali tako je to kad neko ne odgovara za svoje postupke i lazi....kad je neko niko i nista na ovoj temi taj moze da optuzuje i da iznosi neiste do mile volje...

Druga stvar je da kiseli zna da u ratnom Dnevniku Vermahta, Nemci naravno ne pisu o svojim neuspesima na pocetku, i u toku rata, do 44. (pre toga je naravno proverio, pa ovako bezazleno postavlja pitanje...hehe) ili ce nam on naci neki od ''silnih poraza'' Nemaca od strane komunistima u toku rata, do 44.,o kojima je kiseli ucio u skolici, zabelezeno u ovom ratnom dnevniku...

Na sta bi to licilo da Nemci u svom ratnom dnevniku pisu, na pocetku rata, da im je od grupe ''bandita'' oduzet grad, a njihovi , tada neustrasivi vojnici zarobljeni...:dash:
 
Poslednja izmena:
Da ne otvaram novu temu....

povodom dana oslobodjenja Lazarevca, 6.septembra.

OSLOBOĐENjE LAZAREVCA OD NEMACA 1944.

Grad su oslobodili ''pogrešni'' oslobodioci (četnici), u društvu ''pogrešnih'' saveznika (Amerikanaca), tako da ovo nećete pročitati u rubrikama ''Dogodilo se na današnji dan'' - 6. septembar...

Najpotpuniji dokument o borbama protiv Nemaca u Šumadiji početkom septembra 1944. godine je izveštaj američkog poručnika Majkla Rajačića, člana obaveštajne misije ''Renier'', podnet šefu misije pukovniku Robertu Mekdauelu 22. novembra 1944. godine. Takođe, Rajačić je o borbama u Šumadiji svedočio pred Komitetom za pravedno suđenje Draži Mihailoviću, u Okružnom advokatskom udruženju u Njujorku, maja 1946. godine.

Prvo mesto koje su oslobodili četnici Rudničkog korpusa pod komandom kapetana Dragomira Topalovića, u Rajačićevom prisustvu, bilo je Kadina Luka. Borba između četnika i 86 Nemaca, ''mahom Prusa, pripadnika bivšeg vazduhoplovnog korpusa'', vođena je 2. septembra 1944. godine. Kapetan Topalović je protiv ovih Nemaca poslao 120 četnika, koji su najpre zatražili predaju bez borbe. Uzdajući se u brojne bunkere, kao i u pomoć iz svojih okolnih garnizona, Nemci su odbili da polože oružje. Rajačić piše:

''Borba je trajala čitavih 11 sati jer su Nemci dobili pojačanja iz Lajkovca u blindiranim kolima s 50 vojnika. Rezultat borbe je bio 15 poginulih Nemaca, 15 zarobljenih, a ostatak je pobegao kolima. Razgovarao sam s trojicom ranjenih Nemaca koji su sledećeg dana izdahnuli. Nacionalisti su imali jednog mrtvog i 10 ranjenih. Zaplenili su radio-stanicu, dva mitraljeza i municiju. Posle toga su uništili železničku prugu kod Ugrinovca, Ljiga i Lajkovca. Sve saobraćajne veze između Gornjeg Milanovca i Lajkovca bile su prekinute na neodređeno vreme.''

Tokom svedočenja u Njujorku Rajačić je iznosio i druge detalje. ''Video sam kako se ljudi puzeći prikradaju tim bunkerima, bosi, bez pušaka, samo sa ručnim granatama domaće izrade, kako ih bacaju u bunkere a hvataju za pušku (mitraljez)'', rekao je on pored ostalog.

U isto vreme, nastavlja Rajačić u izveštaju Mekdauelu, četnici Rudničkog korpusa napali su teretni i putnički voz kod Ugrinovaca. U putničkom vozu nalazilo se 300-400 Nemaca u povlačenju iz Sarajeva prema Beogradu. Voz je uništen, 50 Nemaca je poginulo a ostali su se razbežali po okolnim šumama; međutim, posle nekoliko dana svi ovi Nemci su se predali četnicima.

Tokom 2. septembra Rudnički korpus je izveo još jednu akciju: napadnuta je i onesposobljena električna centrala u Vreocima, koja je snabdevala strujom deo Beograda. U ovom napadu četnici su zarobili 50 Nemaca.

Najveću operaciju Rudnički korpus je preduzeo protiv nemačkog garnizona u Lazarevcu, brojnog 250 vojnika. Grad je najpre opkoljen i blokiran, a onda su započele ulične borbe. Nemci su na kraju držali samo bolnicu i crkveni toranj, odakle su davali otpor sve dok im nije nestalo municije, kada su se predali. Ušavši u Lazarevac, gde mu je 6. septembra priređen svečani doček, Rajačić je izbrojao 60 mrtvih Nemaca. Tokom večere u kući prote Čedomira Popovića, koju je priredio politički predstavnik i savetnik Rudničkog korpusa advokat Vojin Vojinović, radio Bi-Bi-Si je javio da su Kadinu Luku i Lazarevac od Nemaca zauzeli - partizani. Rajačić nastavlja:

''Jedna energična mlada lekarka, dr Vasiljević, starala se o ranjenicima. Posetio sam bolnice u Lazarevcu i Belanovici, koje su veoma oskudno snabdevene lekovima i hirurškim instrumentima, i video ranjene nacionaliste i Nemce...

Obišao sam školu u Belanovici koja je služila kao logor i razgovarao s nekima od 250 nemačkih vojnika koji su bili zarobljeni u nedavnim borbama. Među njima bio je i jedan mladić koji je rođen u Nemačkoj ali i proveo niz godina u Detroitu. Služio mi je kao tumač. Preko njega sam doznao da je većina zarobljenika još uvek verovala u Hitlerova 'čuda' pomoću kojih će dobiti rat. Jedina im je žalba bila da su im nacionalisti poskidali dobre uniforme i cokule i zamenili ih za pocepane. Inače, hranjeni su onoliko koliko su okolnosti dozvoljavale. Bilo im je dozvoljeno da rade na drumu ili na drugim radovima radi poboljšavanja opštih potreba.

Odmah posle zarobljavanja ili proterivanja Nemaca iz gradova, nacionalisti su formirali civilnu vlast, sud sa sudijama i privrednu komoru. Prisustvovao sam nekim njihovim sednicama na koje su me pozvali. Uverio sam se da se o svemu raspravljalo na demokratski način...

Ukratko, nacionalna vojska je verna kralju, sledi Dražu Mihailovića i poštuje demokratske principe ratovanja ustanovljene Ženevskom konvencijom. Moral vojske je na dobrom nivou. Za sada su čvrsto rešeni da se do kraja bore protiv Nemaca i partizana.''

Za pratioca poručnika Rajačića Draža je odredio kapetana prve klase Milana V. Stojanovića, pomoćnika načelnika Ađutantskog odeljenja Vrhovne komande, a negdašnjeg komandanta Topličkog korpusa. Stojanović piše da je u Lazarevac prva upala četa poručnika Brane Brkića, iz sastava Kolubarske brigade poručnika Milovana Vasiljevića. Kada su Stojanović i Rajačić ušli u Lazarevac, na kraljev rođendan, 6. septembra, još se čula sporadična pucnjava. Dočekao ih je kapetan Topalović, pozdravio i odveo u crkvu, gde je prota Čedomir Popović održao blagodarenje povodom oslobođenja varoši, uputivši ''molitve Bogu za oslobođenje vaskolike Srbije''. Stojanović nastavlja:

''Po završenoj službi Božjoj napustili smo crkvu i kroz grad se uputili protinoj kući. Narod, koji je bio izišao na ulice, burno je klicao: 'Živeo kralj! Živeo Mihailović!' Videći američkog oficira, njihova radost nije znala granice, jer su mislili da su se Amerikanci iskrcali. 'Živela Amerika!' Odnekuda su izneli stotine srpskih zastava. Ulicu pred nama posipali su cvećem, a nas su kitili vencima. Mnogi su pritrčali da nas poljube. Toga dana oni su plakali od radosti, ali docnijih dana lili su suze dubokog očajanja.''

Za vreme večere, kada je Bi-Bi-Si javio da su Kadinu Luku i Lazarevac oslobodili partizani, nastavlja Stojanović, kapetan Topalović je toliko pobesneo, da je uzeo radio aparat i tresnuo ga o pod. ''Kad budemo došli u Beograd, kupiću vam nov radio'', rekao je Popovićima, pošto se smirio i izvinio.
S druge strane, u izveštajima svih američkih obaveštajaca iz Srbije, pisalo je da su partizanske jedinice, koje su dolazile sa zapada, zaobilazile nemačke garnizone i napadale samo četnike.

http://pressonline.rs/page/blog/sr.html?view=post&id=40192&blogId=37
 
Poslednja izmena:
Koco, molim te, mani me tih tvojih balavljenja... Postavio si temu o kojoj ne znas nista ili znas jako malo - diskusiju na Krstarici razvijas sa delay-om u odnosu na paralelan razgovor koji vodis sa Samardzicem na Vidovdanu. Odes na drugi, cisto ideoloski forum u jedno instant lesinarenje selektivnih informacija i onda se bahato vratis na krstaricu da se pravis pametan i nazivas druge ljude neznalicama.

A ti si forumaski Poaro...obilizis forume i uporedjujes postove...dokolica je zaista cudo

Ja sam link ka tom forumu potsavljao masu puta, slao svakom ko me kontaktirao na mejl, u vezi ove teme, jer ce tu svakako dobiti pravi odgovor ili biti upuceni....

Ne, slucajno mi je upalo u oci. Poznato mi je da si Samardzicev fan ali da teme pokreces i razvijas na ovaj nacin, da me zaista zanimalo, primetio bih i ranije, s obzirom da si link ka tom forumu potsavljao masu puta. Vecinom ne citam sta pises - u stvari ti i ne pises nego uglavnom pejstujes na forum materijale koje kanalima privatne i javne komunikacije ocigledno dobijas/preuzimas od Samardzica. 'Edukujes' se na jednom da bi ispao vispren na drugom forumu.

Jel si razmisljao o tome da kupis neku Samardzicevu knjigu ili mislis da covek treba da pise eseje za svako postavljeno pitanje...konkretan odgovor (zakljucak) se dobije, za detalje i obrazlozenja imas knjige...4 velika toma ''Draza i opsta istorija cetnickog pokreta'', na preko 3000 str. preko 3000 dokumenata, cetnickih, komunistickih, nedicevskih, saveznickih, nemackih, i drugih, 8000 fusnota...

Nisam, takve knjige su na listi mojih knjiskih prioriteta i spiskovima would like to have knjiga na samom dnu. Vidim da znas celu bibliografsku statistiku o Samardzicevim knjigama, mozda si neku i kupio da imas na polici ali da si sta citao - slaba vajada... Ipak je 3000 strana za tebe obiman zahvat, zato ti je info iz prve ruke sa naucno-istrazivackih foruma kakav je vidovdan daleko drazi.


kiseli ovakvim pitanjima samo kupuje vreme...ta pitanja su uvek zlonamerna, i treba da zavaraju neupucene citaoce...

A ti si, vidim, upucen u majcinu... Koliko si neiskren govori i ova recenica. Kiseli je pitanja o nemackim jednicima u Loznici i ratnom dnevniku Vermahta postavio 02.09.2009. u 20:24. Koliko ne pridajes vaznost njegovim pitanjima, ti si vec u Сре Сеп 02, 2009 8:34 pm postavio ista pitanja Samardzicu na Vidovdanu i posto nisi dobio odgovor tema je mirovala do danas. Ruzno je to da ides po forumima po tudju pamet, kakva god ona bila, i onda se bahato vratis na krstaricu predstavljajuci se kao veliki znalac. Znalac se tako ne postaje. Da li ti proveravas te podatke, prolazeli oni kod tebe kroz neki kriticki aparat, analiziras li ti nesto, ima li to kod tebe konntekst u globalnim okvirima WWII ili s neba pa u rebra prenosis i aminujes sve sta Samardzic kaze. Ti mu dodjes kao njegov PR.

Tebi to mozda izgleda apsolutno uverljivo jer ne cujes drugu stranu niti te zanima neko drugo misljenje. Imaj na umu ni da Samardzic nije istoricar i da su i njegovi motivi tako opseznog bavljenja cetnicima ideoloski - kod tolike pristrasnosti i jednog veoma emotivnog recnika ne moze biti govora o nekom objektivnom proucavanju, mada ti mislis da je svaki Samardzicev stav i zakljucak apsolutno tacan i slepo ga preuzimas.
 
Poslednja izmena:
Koco, molim te, mani me tih tvojih balavljenja... Postavio si temu o kojoj ne znas nista ili znas jako malo - diskusiju na Krstarici razvijas sa delay-om u odnosu na paralelan razgovor koji vodis sa Samardzicem na Vidovdanu. Odes na drugi, cisto ideoloski forum u jedno instant lesinarenje selektivnih informacija i onda se bahato vratis na krstaricu da se pravis pametan i nazivas druge ljude neznalicama.Ne, slucajno mi je upalo u oci. Poznato mi je da si Samardzicev fan ali da teme pokreces i razvijas na ovaj nacin, da me zaista zanimalo, primetio bih i ranije, s obzirom da si link ka tom forumu potsavljao masu puta. Vecinom ne citam sta pises - u stvari ti i ne pises nego uglavnom pejstujes na forum materijale koje kanalima privatne i javne komunikacije ocigledno dobijas/preuzimas od Samardzica. 'Edukujes' se na jednom da bi ispao vispren na drugom forumu.Nisam, takve knjige su na listi mojih knjiskih prioriteta i spiskovima would like to have knjiga na samom dnu. Vidim da znas celu bibliografsku statistiku o Samardzicevim knjigama, mozda si neku i kupio da imas na polici ali da si sta citao - slaba vajada... Ipak je 3000 strana za tebe obiman zahvat, zato ti je info iz prve ruke sa naucno-istrazivackih foruma kakav je vidovdan daleko drazi.
A ti si, vidim, upucen u majcinu... Koliko si neiskren govori i ova recenica. Kiseli je pitanja o nemackim jednicima u Loznici i ratnom dnevniku Vermahta postavio 02.09.2009. u 20:24. Koliko ne pridajes vaznost njegovim pitanjima, ti si vec u Сре Сеп 02, 2009 8:34 pm postavio ista pitanja Samardzicu na Vidovdanu i posto nisi dobio odgovor tema je mirovala do danas. Ruzno je to da ides po forumima po tudju pamet, kakva god ona bila, i onda se bahato vratis na krstaricu predstavljajuci se kao veliki znalac. Znalac se tako ne postaje. Da li ti proveravas te podatke, prolazeli oni kod tebe kroz neki kriticki aparat, analiziras li ti nesto, ima li to kod tebe konntekst u globalnim okvirima WWII ili s neba pa u rebra prenosis i aminujes sve sta Samardzic kaze. Ti mu dodjes kao njegov PR.

Tebi to mozda izgleda apsolutno uverljivo jer ne cujes drugu stranu niti te zanima neko drugo misljenje. Imaj na umu ni da Samardzic nije istoricar i da su i njegovi motivi tako opseznog bavljenja cetnicima ideoloski - kod tolike pristrasnosti i jednog veoma emotivnog recnika ne moze biti govora o nekom objektivnom proucavanju, mada ti mislis da je svaki Samardzicev stav i zakljucak apsolutno tacan i slepo ga preuzimas.

Kao prvo Vidovdan nije ideoloski forum osim ako nisi npr Hrvat...Dakle pre nego sto krenes da pricas o necemu, pogledaj bar o cemu se radi...

http://forum.vidovdan.org/index.php

iz tvog posta je vidno da si mala *********, tj. potomak istih, inace ne bi imao razloga da budes kivan na mene, a ocigledno jesi...nepojmljivo mi je i da neko juri ljude po drugim forumima, al kao sto rekoh dokolica je cudo...

Mogao si i sam da ucestvujes na temi, umesto sto si se uneo u ulogu detektiva i mislis da nesto senzacionalno otkrivas...kao da sam ja to nekad krio...:dash:

ljude koji su mi se obracali na mejl, sa ovog foruma, upucivao sam na Vidovdan, i temu gde mogu da nadju odgovore na pitanja koja ih zanimaju....linkove sa Pogleda postavljao sam masu puta...

kako se ta pamet o kojoj pricas stice, nego citanjem knjiga (zamisli tudjih)...Sta ima bolje nego konkretan razgovor sa istoricarem, u vezi konkretnih pitanja...

Tako da, ocigledno imas problem, a citav lezi u tome, da si ti zapravo zatrovan ideologijom...

Nisam nikakav Samardzicev fan, ali ako oces, svakako jesam fan istine, kada je ova tema u pitanju...Istine do koje je i danas, nakon 6 decenija tesko doci, jer je prezivele komunjare i njihovi potomci sabotiraju...ne sumnjam da si ti jedan od njih...

Ne bih ni trosio dalje reci, tvoj nastup na ovoj temi govori za sebe....oni koji su dobronamerno prihvatili moje ucestvovanje na forumu, jasne su moje namere, a narocito da nikad nisam glumio nikakvog velikog znalca.....da sam uvek tu, da ih uputim, i pomognem, kada je ova tema u pitanju...ti, ebiga, ako volis ucestvuj, ako ne, nastavi da uhodis ljude po forumima, kad nemas pametnija posla...
 
Poslednja izmena:
31. August 1941
Osten: Bei H.Cr. Sud werden die Briickenkopfe der 11. Armee bei Berislawl und
der Pz.Gr. 1 bei Dnjepropetrowsk erweitert.
17. Armee beginnt bei Derijewka planmafiig den Angriff iiber den Dnjepr und
bildet dort nach schneller Beseitigung des Feindwiderstandes einen Briickenkopf mit
Teilen der 97. und 100. lei.Div. Es ist beabsichtigt, mit dem LII. AK. den Briickenkopf
zu erweitern und den Angriff des XI. AK. nun schon am 1. 9. einzuleiten.
6. Armee erweitert den Briickenkopf Gornostaipol. Wiederholte heftige feindl.
Angriffe gegen diesen Briickenkopf werden abgewiesen. In der Nacht zum a. 9. soil
erstmalig die inzwischen fertiggestellte Kriegsbriicke eingefahren und damit der
Uferwechsel starkerer Krafte begonnen werden.
Bei H.Cr. Mitte gewinnt 2. Armee gegen zah kampfende Nachhuten Boden.
Pz.Gr. 2 halt die erreichten Raume, wehrt Feindangriffe von Westen, Siiden und
Osten ab und gruppiert sich fiir die am 1. g. vorgesehene Fortsetzung des Angriffes
in siidl. Richtung um. Zur Verstarkung wird durch H.Gr. Mitte nunmehr auch die
a. K.D. und SS=„R"Div. der Pz.Gr. unterstellt.
4. Armee stellt durch Gegenangriff mit 10. Pz.Div. und Teilen der 267. I.D. die
Lage bei 25. I.D. z. T. wieder her. Gegen den Jelnjabogen fiihrt der Feind erneut
Starke, angeblich von Stalin personlich befohlene Angriffe unter Einsatz neuer
Verbande.
An der Ostfront der 9. Armee ist nur geringe Artl.= und Gefechtstatigkeit. Der
Angriff auf dem Nordfliigel kommt, infolge schlechter Wege und zahlreicher Sperren,
nur langsam vorwarts. Die Masse des Feindes scheint sich hier in ostw. Richtung ab=
zusetzen.
Bei H.Cr. Nord erschwert die schlechte Wetterlage alle Angriffe und Bewegungen.
Auf dem rechten Fliigel der 16. Armee macht der Angriff trotz sich verstarkenden
Feindwiderstandes Fortschritte. Feindangriffe gegen das LVI. und X. AK. werden ab=
gewiesen, linker Fliigel des X. AK. erreicht im Angriff die Kolpinka.
In Fortsetzung des Angriffes gegen Leningrad werden bei I. und XXXIX. AK. ein=
zelne Feindgruppen vernichtet. XXVIII. AK. wehrt starke Feindangriffe aus west!.
Richtung ab und verengert im Zusammenwirken mit der Pz.Gr. 4 den Kessel um die
Feindkrafte nordl. Luga. Durch Angriff der 8. Pz.Div. in ostw. Richtung wird hierbei
die Verbindung mit 96. I.D. hergestellt und damit das Entkommen weiterer Feind*
telle aus dem Kessel nach Norden verhindert.
18. Armee greift mit XXXVIII. und XXVI. AK. in nordostw. Richtung weiter an
und setzt sich mit Teilen des XXXXII. AK. in den Besitz von Haapsalu. Die Saube=
rung der Westkiiste Estlands von Feindresten wird fortgesetzt.

original ratnog dnevnika , za dan 31 august,nema spomena o loznici.....
 
zasto bi bilo?

sta ti uopste oces da kazes?

i postavi link...

navedi mi sve uspesne borbe partizana sa Nemcima, do 44. i dolaska crvene armije, i onda postavi Ratni dnevnik Vermahta, koji to potkrepljuje?

kada je Samardzic govorio o falsifikovanju dogadjaja u ratnom Dnevniku Vermahta mislio je upravo na ovakve stvari, gde Nemci naravno prikrivaju svoje gubitke, umanjuju svoje poraze, velicaju svoje pobede itd...samo sto si ti tu njegovu recenicu kao po obicaju zloupotrebio pa nastavio sa klevetom Zivkovica....

Kao sto rekoh sta bi znacilo za Nemce priznanje, da ih je neka grupa ''bandita'' savladala i oduzela grad....eee, slavna nemacka vojska...sta ocekujes da stoji u ratnom dnevniku Vermahta, kakav tekst...zato se naravno sve nalazi u Zbornicima dokumenata...

al kao sto rekoh, moze ti se, nisi niko i nista, krijes se iza nika kiseli1, i mozes do milje volje da lazes, izmisljas, optuzujes ljude koji su neko i nesto itd....


Tebe najvise boli cinjenice da je Loznica (srpski gard) prvi oslobodjeni grad u okupiranoj Evropi....da su je oslobodili cetnici Draze Mihailovica (''Srbi'')
 
Poslednja izmena:
kada je Samardzic govorio o falsifikovanju dogadjaja u ratnom Dnevniku Vermahta mislio je upravo na ovakve stvari, gde Nemci naravno prikrivaju svoje gubitke, umanjuju svoje poraze, velicaju svoje pobede itd...samo sto si ti tu njegovu recenicu kao po obicaju zloupotrebio pa nastavio sa klevetom Zivkovica....

tja, izgleda da gospodin samrdzic, zivkovic.... i ti niste imali priliku da sluzite neku redovnu vojsku. postoji knjiga dezurnog oficira, sa obelezim stranicama, gde na kraju cak pise broj stranica, overen sa pecatom, pa nemas sanse da istrgnes stranicu, ili pokusas da nesto brises...akcija oko loznice, naravno da je bilo u vise navrata, i to jos od 20 augusta (general liszt, "hostage trail" nurnberg, 1946), , no u loznici nije bilo nikakvih borbenih jedinica, nego grupa rudarskih inzinjera...
potpukovnika Misitu ubio kafedžija Laza Hajduković, kada je doticni upao u kafanu, gde su sedeli nemci.laza ga je ubio nemackim pistoljem. napad na loznicu je izvrsen , na incijativu misite (bez znanja mihailovica), i nije se imalo sta osloboditi tamo)
U Loznicu smo stigli 6. septembra ujutro i saznali da je Koviljača oslobođena. Iz Krupnja je stigao i pop Zečević, koji se tamo zadržao radi izbora za narodnu vlast, pa smo odmah otišli u komandu mesta, koju su već uspostavili četnici igumana Džidže i kapetana Račića. Komandant mesta bio je Jovan Marjanović, stariji penzionisani potpukovnik, koji se nerado primio te dužnosti. Njegov zamenik, trgovac Nikola Gordić, vodio je glavnu reč.
Nije bilo teško videti da taj Gordić nije za partizane. On čak nije ništa preduzeo ni protiv kafedžije Laze. Naime, u kafani Laze Hajdukovića bila je nemačka posada i kada je Misita sa svojim borcima upao u kafanu, Laza je dograbio pištolj jednog nemačkog oficira i ubio potpukovnika Misitu.
Kada je reč o Misiti, dužan sam da kažem i ovo.
U Tronoši sam se lično uverio da Misita nije znao šta se radi na Ravnoj gori, da Draža Mihailović, pod izgovorom da "nije vreme", uopšte ne namerava da se bori protiv okupatora. Siguran sam, isto tako, da nije imao naređenje Draže Mihailovića da napadne Loznicu. Nesumnjivo je i to da su oko njega bili ljudi koji su imali sasvim druge stavove, kao kaluđer Georgije Bojić, trgovac Nikola Gordić, poručnik Mika Komarčević. Oni su uticali na Misitu da napadne Loznicu bez saradnje sa partizanima. Ne bi bilo opravdano praviti pretpostavke kojim bi putem krenuo Misita da je ostao živ, zbog čega se i ja zadržavam samo na ove dve činjenice: prvo, napad na nemačku posadu u Loznici izveo je bez naređenja Draže Mihailovića, i drugo, hrabro je poginuo u borbi protiv Nemaca.
Mrtav, potpukovnik Misita nije mogao smetati Draži Mihailoviću, koji je ovu priliku iskoristio da narodu pokaže kako se i njegovi četnici bore protiv Nemaca.
Kao dobar poznanik popa Zečevića, kaluđer Džidža nas je po kuriru pozvao da mu pomognemo u napadu na Koviljaču. Kad smo došli, Koviljača je bila oslobođena, ali kaluđer Džidža nije ni pokušao da sa Zečevićem ili sa mnom porazgovara o organizaciji komandovanja posle pogibije potpukovnika Misite.
Umesto dogovora, kaluđer je poslao hitno kurira Draži Mihailoviću sa molbom da odredi novog komandanta. Koliko je brzo radio kaluđer Džidža da uspostavi vezu sa Ravnom gorom, pokazuje i podatak da je major Pantelić, koga je Draža odredio da zameni Misitu, bio u Loznici već 8. septembra, a mene je njegov ađutant našao 10. septembra u Osečini i predao mi pismo u kome je Pantelić tražio da se stavim pod njegovu komandu.
Kasnije je Džidža i lično odlazio na Ravnu goru.
Zečević i ja jedva smo nagovorili kaluđera Džidžu da se obrazuje preki sud i da se osudi kafedžija Laza Hajduković koji je ubio Misitu. Posle javno pročitane presude, kafedžija je pogubljen.

citat je iz "iz ravne gore do vrhovnog staba" ratka martinovica...nema potrebe da ti kazem, koliko je akcija bila besmislena, i kakve su represalije bile nakon toga..mogu da ti cititam generala liszta, po tom pitanju. pre nego otvoris usta i pocems pricati o komunistickoj propagandi, uzmi u obzir da ovaj citat recito govori o figurama koje se ti (tvoj mentor ) spomenuo , ali nije dao objasnjenje o njihovim ulogama...macvanski odred je podrinjski odred ....iz partizanskog sastava, ne iz cetnickog. u ono vreme je bila saradnja izmedju partizana i cetnika

OSLOBOĐENjE LAZAREVCA OD NEMACA 1944.

Grad su oslobodili ''pogrešni'' oslobodioci (četnici), u društvu ''pogrešnih'' saveznika (Amerikanaca), tako da ovo nećete pročitati u rubrikama ''Dogodilo se na današnji dan'' - 6. septembar...

Najpotpuniji dokument o borbama protiv Nemaca u Šumadiji početkom septembra 1944. godine je izveštaj američkog poručnika Majkla Rajačića, člana obaveštajne misije ''Renier'', podnet šefu misije pukovniku Robertu Mekdauelu 22. novembra 1944. godine. Takođe, Rajačić je o borbama u Šumadiji svedočio pred Komitetom za pravedno suđenje Draži Mihailoviću, u Okružnom advokatskom udruženju u Njujorku, maja 1946. godine.

Kadina Luka je naselje u opštini Ljig u Kolubarskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 508 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 575 stanovnika).

a 1948 godine je bilo 800....
nemci mora da su se rasturili da drze ovako vaznu selendru...inace nemci su bili poznati da u selima drze trupe ( ovako vaznoj vukojebini)

a ono o lazarevcu, sam sajt lazarevca ne spominje ovakvu glupost
kazi majstore, koja je to nemacka jedinica drzala lazarevac, broj trupa, tko je bio komandant?

Мајкла Рајачића, члана обавештајне мисије ''Ренyер'', поднет шефу мисије пуковнику Роберту Мекдауелу 22. новембра 1944. године.

ime obavestajne misije je "ranger" rendjer, a mekdauel je 7 novembra vec bio u napulju, na belom lebu . a Michael Rayacich (majkl rajacic) je imao cin starijeg narednika.....i nije imao potrebe da mu salje bilo kakav izvestaj....

За пратиоца поручника Рајачића Дража је одредио капетана прве класе Милана В. Стојановића, помоћника начелника Ађутантског одељења Врховне команде, а негдашњег команданта Топличког корпуса

kapetan prve klase kao pratilac starijeg narednika. :D draza skrahirao totalno
28 augusta 1944 godine, ukinuta je "vrhovna komanda" i funkcija nacelnika staba vrhovne komande,kraljevskim dekretom, pa draza mihailovic postaje privatno lice
12 septembra 1944 kralj petar poziva sve da se stave pod komandu marsala tita
u novembru mesecu, draza je vec bio u bosni.....i to davno...beograd je oslobodjen u oktobru....nije bilo cetnickih djepova vise nigde u srbiji :D
 
tja, izgleda da gospodin samrdzic, zivkovic.... i ti niste imali priliku da sluzite neku redovnu vojsku. postoji knjiga dezurnog oficira, sa obelezim stranicama, gde na kraju cak pise broj stranica, overen sa pecatom, pa nemas sanse da istrgnes stranicu, ili pokusas da nesto brises...akcija oko loznice, naravno da je bilo u vise navrata, i to jos od 20 augusta (general liszt, "hostage trail" nurnberg, 1946), , no u loznici nije bilo nikakvih borbenih jedinica, nego grupa rudarskih inzinjera...
potpukovnika Misitu ubio kafedžija Laza Hajduković, kada je doticni upao u kafanu, gde su sedeli nemci.laza ga je ubio nemackim pistoljem. napad na loznicu je izvrsen , na incijativu misite (bez znanja mihailovica), i nije se imalo sta osloboditi tamo)


citat je iz "iz ravne gore do vrhovnog staba" ratka martinovica...nema potrebe da ti kazem, koliko je akcija bila besmislena, i kakve su represalije bile nakon toga..mogu da ti cititam generala liszta, po tom pitanju. pre nego otvoris usta i pocems pricati o komunistickoj propagandi, uzmi u obzir da ovaj citat recito govori o figurama koje se ti (tvoj mentor ) spomenuo , ali nije dao objasnjenje o njihovim ulogama...macvanski odred je podrinjski odred ....iz partizanskog sastava, ne iz cetnickog. u ono vreme je bila saradnja izmedju partizana i cetnikaKadina Luka je naselje u opštini Ljig u Kolubarskom okrugu. Prema popisu iz 2002. bilo je 508 stanovnika (prema popisu iz 1991. bilo je 575 stanovnika).

a 1948 godine je bilo 800....
nemci mora da su se rasturili da drze ovako vaznu selendru...inace nemci su bili poznati da u selima drze trupe ( ovako vaznoj vukojebini)

a ono o lazarevcu, sam sajt lazarevca ne spominje ovakvu glupost
kazi majstore, koja je to nemacka jedinica drzala lazarevac, broj trupa, tko je bio komandant?ime obavestajne misije je "ranger" rendjer, a mekdauel je 7 novembra vec bio u napulju, na belom lebu . a Michael Rayacich (majkl rajacic) je imao cin starijeg narednika.....i nije imao potrebe da mu salje bilo kakav izvestaj....kapetan prve klase kao pratilac starijeg narednika. :D draza skrahirao totalno
28 augusta 1944 godine, ukinuta je "vrhovna komanda" i funkcija nacelnika staba vrhovne komande,kraljevskim dekretom, pa draza mihailovic postaje privatno lice
12 septembra 1944 kralj petar poziva sve da se stave pod komandu marsala tita
u novembru mesecu, draza je vec bio u bosni.....i to davno...beograd je oslobodjen u oktobru....nije bilo cetnickih djepova vise nigde u srbiji :D

nisi odgovorio na moje pitanje, a to je da postavis link....nisam ni ocekivao...

nisi mi citirao ratni dnevnik Vermahta do dolaska Crvene Armije koji govori o nemackim porazima pretrpeljenim od partizana....ni to nisam ocekivao....:mrgreen:

Citiras one izvore koji se tebi svidjaju....i da to jeste uvek komunjarska propaganda, zasto bezati od pravog naziva....I dalje ne postavljas linkove, vec moramo da ti verujemo na rec, a s obzirom na iskustvo TESKO....:mrgreen:

Ratko Martinovic,pobegulja u partizane, naprasni komunista, komunisticki general....pa dolazimo do price o poturici i krvavim ramenim....eto to su tvoji izvori...i jos ces ti da mi kazes kojim cu imenom da ih nazovem...

kao sto rekoh ovo su jos uvek vruce teme, komunjare se i dalje migolje na vlasti, ali nece jos dugo....sto se tice Loznice, nije ni bilo sporno...zvanicna verzija :mrgreen:

Otkrivena spomen-ploča potpukovniku Misiti


Komemorativnim skupovima danas je u Loznici obeležena godišnjica smrti potpukovnika Vojske Kraljevine Jugoslavije Veselina Misite koji je pao na današnji dan komandujući operacijom oslobađanja tog grada u Drugom svetskom ratu, a na mestu pogibije je otkrivena spomen-ploča palom rodoljubu
.........

..........
Ranije pripremljen napad ustanika, kojim je Misita komandovao i lično ga predvodio, usledio je pošto su Nemci odbili da se predaju, podsetio je Tošić i naglasio da je Loznica 31. avgusta 1941. godine postala prvi oslobođeni grad u okupiranoj Evropi i to je bila 40 dana.Tada su zarobljena 93 nemačka vojnika, a zaplenjena je i značajna količina oružja dok su ustanici imali osam poginulih i četiri ranjena a oslobođenje LozniceUhvatio si se za stamparsku gresku, gde umesto dz pise u, a i sam pravis istu, kazes Rendjer, ili je to standard kod vas Hrvata da mesate č, ć, dž, kao najbolji dokaz ne prihvatanja do kraja ukradenog srpskog jezika....:mrgreen:

''nije imao potrebe da mu salje izvestaj''.......VAU, kakav argument:zcepanje:

u toku 44. , od avgusta do oktobra, cetnici su oslobodili sledeca mesta...po redu:

Majdanpek
Kučevo
Leskovac
Vlasotince
Petrovac na Mlavi
Svrljig
Breza
Kadina Luka
Lazarevac
Pljevlja
Podlugovi; bilo je i ustaša,
Varvarin
Ražanj
Kruševac

 
Poslednja izmena:
Kao prvo Vidovdan nije ideoloski forum osim ako nisi npr Hrvat...Dakle pre nego sto krenes da pricas o necemu, pogledaj bar o cemu se radi...

http://forum.vidovdan.org/index.php

Vidovdan.org je virtualni hibrid najgoreg nadripravoslavlja (glavni moderator foruma je neki pop, zatrovani kreacionista koji svakodnevno prosipa salvu gluposti protiv teorije evolucije), autisticne nacionalne frazeologije, dverjanskih bogoljubivih pro_seravanja, apokaliptickih snovidjenja ovcarsko-kablarskog prororoka Vlade Dimitrijevica Svetog, online cetnistva, zatim geopolitickih analiza u kojima Rusija uvek ispada ne_prejebiva, teoreticara 'neokortikalnog rata', vizantofilije, etc. Na forumu Vidovdana mogu se naci i teme kao sto su "Јасмина Лековић - иконе и психотерапија", "Kako se spasti GLOBALNE POČASTI" i slicno. Sami ucesnici kazu da je vidovdan 'pravoslavni forum'.

Prema tome, to je jedan duboko ideologizovan forum, ciju urednici, velikom vecinom polupismeni ucesnici, autori tekstova koji se prenose na sajtu - svi kao istomisljenici guslaju istu pesmu.


iz tvog posta je vidno da si mala *********, tj. potomak istih, inace ne bi imao razloga da budes kivan na mene, a ocigledno jesi...nepojmljivo mi je i da neko juri ljude po drugim forumima, al kao sto rekoh dokolica je cudo...

Jao, geak jedan, sta ti znas o komunizmu. Tek toliko da su ovde bili neki partizani na celu sa drugom Titom koji su se tako nazivali. Kao i sto Slobodana Jovanovica znas samo sa novcanice od 5000din i kao predsednika vlade u izgnanstvu. Naravno, o marksizmu, antimarskizmu, revizionistima o cemu niko bolje od njega nije pisao jos od knjige 'Iz istorije politickih doktrina' pojma nemas, ne bi nista mogao da kazes o centralnoj antinomiji marksizma izmedju deterministicke i voluntaristicke dimenzije Marksove politicke filozofije, o odnosu komunizma i tzv. raznocinske inteligencije u Rusiji, veze nemas o Marksovoj 'apokaliptici', o fenomenu boljsevizma, ni na jednu ozbiljnu temu koja ima veze sa komunizmom siguran sam ne bi mogao da das nikakav smislan odgovor a radis sta - nazivas druge ljude komunjarama. I jos se usudjujes da necije pretke prozivas za potencijalne komuniste, iako ne poznajes ni njih ni diskutanta kome se obracas, i izvodis genijalan zakljucak o uzrocnoj vezi necijih stavova i ideoloskoj orijentaciji njegovih predaka. Ti si mnogo glup tip, ***.


kako se ta pamet o kojoj pricas stice, nego citanjem knjiga (zamisli tudjih)...Sta ima bolje nego konkretan razgovor sa istoricarem, u vezi konkretnih pitanja...

Ma kakva tvoja crna pamet, ti imas unapred formirane stavove, unapred formulisano ideolosko opredeljenje i ides iskljucivo kod Samardzica, kao da on drzi monopol na istinu, da ga pothrani nekim informacijama da bi toboz delovalo kao istinito i objektivno, sto delimicno jeste, ali iskljucivost sa kojom nastupas je krajnje odbojna i onda i ono sto je tacno, jednim ostrascenim pristupom i demonizacijom neistomisljenika gubi svoju objektivnost i pretvara se u prizeman ideoloski sadrzaj.


Tako da, ocigledno imas problem, a citav lezi u tome, da si ti zapravo zatrovan ideologijom...

Ja sam zatrovan ideologijom? :) Kojom?

Nisam nikakav Samardzicev fan, ali ako oces, svakako jesam fan istine, kada je ova tema u pitanju...Istine do koje je i danas, nakon 6 decenija tesko doci, jer je prezivele komunjare i njihovi potomci sabotiraju...ne sumnjam da si ti jedan od njih...

Pocni da sumnjas i u mene i u Samardzica, koji ne drzi monopol na istinu, kad pocnes da sumnjas i kriticka cula ti postanu senzibilnija videces da ispadas beskrajno smesan...
 
Poslednja izmena:
dzaba si se raspisao ovoliko, to sto govoris nema veze sa temom, kao sto rekoh ili ucestvuj na istoj ili nastavi da proganjas ljude po forumima...

imas neki problem sa Samardzicem, resi to sa njim...suvise je stranih izvora koji predstavljaju Drazu i njegove cetnike u pravom svetlu, suprotno od komunjarske propagande, da bih se drzao samo i iskljucivo Samardzica...nisi uzeo jednu njegovu knjigu u ruke, proverio njegove tvrdnje, argumente, izvore koje koristi, a sudis, pa jos ovakav nastup....

lepo sto si sebi dao za pravo da sudis i o forumu Vidovdan, njegovim moderatorima, korisnicima...e, vidis to sa strane izgleda beskrajno smesno...

vidim da si i psiholog....all in one...:klap:

ovde nisam bitan ja, bitno je ono sto iznosim...za razliku od tebe nemam nikakvu zelju da se raspravljam, dok god se ne drzis teme, o kojoj ocigledno ne znas nista...pa do tada :bye:
 
Poslednja izmena:
Uhvatio si se za stamparsku gresku, gde umesto dz pise u, a i sam pravis istu, kazes Rendjer, ili je to standard kod vas Hrvata da mesate č, ć, dž, kao najbolji dokaz ne prihvatanja do kraja ukradenog srpskog jezika....

''nije imao potrebe da mu salje izvestaj''.......VAU, kakav argument

pa kakav izvestaj da mu salje, ako obojica se de u napulju ,u istoj kancelariji, 7 novembra 1944 godine....? :hahaha::hahaha:

kako to da ne komentarises kafedziju sto je ubio misitu...?
 
sta da komentarisem :dash:, postavio si ovde jedan, jedini izvor kao apsolutan i to ni manje ni vise nego komunistickog generala Ratka Martinovica, ''poturicu'', koji je koristio svaku priliku da pljuje po Drazi, standardnim komunistickim izmisljotinama...al to i lici na tebe...Djilas, Velebit, Tito...to su tvoji izvori....malo Slobodne Jugoslavije i po koji forumas sa Stormfronta...hehe...a to je upravo ono sto se danas nalazi na smetlistu istorije...

gore navedene tvrdnje nicim ne dokazujes...opet tvoje, koje nemaju nikakvu vrednost uz dva smajlija pride...hehe

jos jedan od mnogih komunjarskih pokusaja da se diskredituju cetnici, u ovom slucaju umanji njihova borba, znacaj prvog oslobodjenog grada u okupiranoj evropi, da bi se dalo mesta komunjarskim bajkama u stilu ''Otpisanih''...nista novo, na sta nismo navikli...isto ono sto je priznao Djoko Jovanic...cilj je uvek bio jasan...''da se do kraja kompromituje cetnicki pokret''...to su komusti doktorirali...

sto se tice macvanskog odreda, koji ne znam iz kog razloga pominjes kao partizanski, kao da je neko tvrdio drugacije, mora da ti je poznata njegova ''hrabra'' borba u bitci za Sabac, kada su ostavili cetnicki cerski odred na cedilu...no doci cemo i do tog datuma, sve po redu...
 
Poslednja izmena:
sto se tice macvanskog odreda, koji ne znam iz kog razloga pominjes kao partizanski, kao da je neko tvrdio drugacije, mora da ti je poznata njegova ''hrabra'' borba u bitci za Sabac, kada su ostavili cetnicki cerski odred na cedilu...no doci cemo i do tog datuma, sve po redu

ne, nije mi poznato, da su ih ostavili na "cedilu", a cerska bitka, ima suvise prizvuk na onu pravu cersku bitku. uzevsi u obzir da cetnici oslobadjaju selendre, u kojima ima 100 stanovnika, i vode bitke, za koje nitko izuzev cetnika nije nikada cuo, mogu se pripremiti, na jos jedan herojski narativ samardzica uz zvonjavu crkvenih zvona...:)
 
naravno da ti nije poznato, nema na Slobodnoj Jugoslaviji...

mozes ti u svom stilu do mile volje, ali ostaju cinjenice:

Do dolaska Crvene Armije cetnici su u Srbiji oslobodili 36 mesta, partizani 0...

Samardzic je izgleda najveci krivac sto je ''ceprkao'' po svim zivim arhivama, zbornicima NOR-a, itd...

ocigledno da su komunisti radili na unistavanju svega sto u pravom svetlu prikazuje Drazu i njegove cetnike, ali nesto je ostalo i van njihovog domasaja...

Izvori za oslobodjenje Loznice su sledeci:

Дојчило Митровић, Западна Србија 1941, Београд, 233,234;
ИаН, (п),АВИИ, НА, 44 X—6/1—132;
National Archives Microfilm Publication, Roll 132, Declasified D-1978, CIA-HR 70-2 (Biografija Dragoslava Racica-документ се налази у поседу Милослава Самарџића


wikipedia koristi i sledeci

Dušan Trbojević, Cersko - majevička grupa korpusa Dragoslav Račića, str. 28 - 32.


a ti se pojavis sa komunjarom Ratko Martinovicem, i mislis da si doktorirao temu...

ti se bez osnove izjasnjavas kao neki veliki poznavaoc istorije II sv.rata na ovim prostorima pa izvoli procesljaj te izvore...ili nisi u stanju, daleko si :mrgreen:
 
Poslednja izmena:

Back
Top