VEČNI OGANJ

Christadelphian

Aktivan član
Poruka
1.554
Biblija često upotrebljava predodžbu večnog ognja da predoči Božiji gnev prema grehu, koji će rezultirati potpunom uništenju grešnika u grobu. Sodoma beše kažnjena "večnim ognjem" (Juda 7), tj. bila je potpuno uništena zbog zloće stanovnika. Danas je taj grad ruševina, uronjen ispod vode Mrtvog mora; ni u kom slučaju sada ne gori u ognju, šta bi bilo nužno kad bismo doslovno shvatili 'večni oganj'. Takođe je Jerusalimu pretio večni oganj Božijeg gneva, zbog greha Izraela: "onda ću raspaliti oganj na vratima njegovijem, koji će upaliti dvorove Jerusalimske i neće ga ugasiti" (Jer.17:27). Pošto je Jerusalim bio predskazana prestonica budućeg Kraljevstva (Is.2:2-4; Ps.48:2), Bog nije nameravao da mi shvatimo ovo doslovno. Velike kuće Jerusalima su izgorele ognjem (2Car.25:9), ali taj oganj nije trajao večno.

Slično; Bog je kaznio zemlju edomsku ognjem koji "Neće se gasiti ni noću ni danju, dovjeka će se dizati dim njezin, od koljena do koljena ostaće pusta… sova i gavran naseliće se u njoj… trnje će izniknuti u dvorima njihovijem" (Is.34:9-15). Budući da će biti životinja i biljaka u razrušenoj zemlji Edoma, govor o večnom ognju se mora odnositi na Božiji gnev i Njegovo potpuno uništenje tog mesta, umesto da se shvati doslovno.

Hebrejska i grčka fraza koja je prevedena "zauvek" znači striktno, "za vek". Ponekad ovo se odnosi na doslovnu beskrajnost, na primer vek Kraljevstva, ali ne uvek. Is 32:14,15 je jedan primer. "kule i stražare postaće pećine dovijeka… Dokle se ne izlije na nas duh". Ovo je jedan način razumevanja 'večnosti', 'večnog ognja'.

Opet i iznova je Božiji gnev na grehe Jerusalima i Izraela upoređen s ognjem: "gnjev moj i jarost moja izliće se na ovo mjesto (Jerusalim)…raspaliće se, i neće se ugasiti" (Jer.7:20; drugi primeri uključuju Pla.4.11 i 2Car.22:17).

Oganj je takođe povezan s Božijim sudom grehu, naročito za Hristov povratak: "Jer, gle, ide dan, koji gori kao peć, i svi će ponositi i svi koji rade bezbožno biti strnjika, i upaliće ih dan koji ide" (Mal.4.1). Kad strnjika, ili čak ljudsko telo, bude spaljeno ognjem, ono se pretvara u prah. Nemoguće je bilo koja tvar, naročito ljudsko telo, doslovno da gori zauvek. Govor o 'večnom ognju' stoga ne može doslovno da se odnosi na večno mučenje. Oganj ne može trajati zauvek ako nema šta goreti. Treba se zabeležiti da je "pakao" bačen "u jezero ognjeno" (Otk.20:14). To pokazuje da pakao nije isto što i "jezero ognjeno"; ovo predstavlja potpuno uništenje. U simboličnom stilu knjiga Otkrivenja, nam veli da će grob biti potpuno uništen, jer na kraju hiljadugodišnjice neće više biti smrti.
toliko o ognju a o geheni u nastavku: :wink:
 
U Novom zavetu ima dve grčke reči prevedene 'pakao'. 'Hades' je ekvivalent hebrejskog 'šeola'. 'Gehena' je naziv smetlišta koje je bilo nedaleko izvan Jerusalima, gde je bio sagorevan gradski otpad. Ovakva smetlišta su tipična za mnoge gradove u razvoju danas (pr. 'Smoky Mountain' izvan Manile u Filipinima). Kao vlastita imenica – tj. naziv dotičnog mesta – trebala je ostati neprevedena kao 'Gehena' umesto da bude prevedena kao 'pakao'. 'Gehena' je aramejski ekvivalent hebrejskog 'Ge-ben-Hinnona'. Ovo se nalazilo blizu Jerusalima (Isus 15:8), i u Hristovo vreme bilo je gradsko smetlište. Mrtva tela kriminalaca su bila takođe bacana u vatru koja je uvek gorela tamo, tako da je Gehena postala simbolika potpunog uništenja ili odbacivanja.

Opet poenta mora da se dovede u našu korist , pošto ono što tamo bejaše bacano u vatru nije ostalo onde zauvek da gori – tela su se raspala u prahu. "Bog naš je oganj koji proždire" (Jev.12:29) u danu suda; oganj Njegova gneva proždret će grešnike s njihovim gresima tj. uništiti, umesto da ih ostavi u stanju opeklina i još uvek ostavljene u životu. U vreme predhodnih Božija presuda Svome narodu Izraela u rukama vavilonaca, Gehena je bila ispunjena lešinama grešnika iz Božijeg naroda (Jer.7:32,33).

Svojim majstorskim načinom, Gospodin Isus udružio je sve ove starozavetne ideje u svoju upotrebu reči 'Gehena'. On je često govorio da će oni koji budu odbačeni kod suda za njegova povratka otići "u pakao (Gehenu), u oganj neugasivi, gde crv njihov ne umire" (Mk.9:43, 44 (Karadžić)). Gehena bi dočarala jevrejskom umu ideje odbacivanja i uništenja tela, a mi smo videli da je večni oganj jedan idiom koji predstavlja Božiji gnev prema grehu, i večno uništenje grešnika smrću.

Primer "gdje crv njihov ne umire", očito je deo ovog istog idioma za potpuno uništenje – nezamislivo je to da može biti doslovnih crva koji nikad ne umiru. Činjenica da je Gehena bila mesto prijašnjih kažnjavanja zlih među Božijem narodu, nadalje pokazuje Hristovu sklonost upotrebe ove simbolike o Geheni.
 
Gornji tekst je iz knjige Osnove Biblije
od Duncan Heaster može se naći na sajtu www bbie. org. koji vam je uvek dostupan i predložen u mom opisu. Ja sam ga samo preveo na srpski i time mi se nalazi u wordu .
Naravno da bi i svojim rečima mogao dati doduše kraći i sažetiji odgovor jer sam, non stop na netu .
Ali najbitnije je pojmove i teorije opisati svojim rečima što tebi baš ne ide jer ni sam ne znaš u šta veruješ i kako.
Ps
Ti verovatno i bez Pisma za pomoć znaš sve ?
Ja nisam toliki pismoznalac ali znam u šta verujem! :wink:
 
Bibliji
brate
a Duncan i ja ti dajemo primere i tumačenje
da proveriš a ne da veruješ bezuslovno meni ili njemu
zato je vidiš i njemu i meni svejedno da li ja pišem ili on u onome u čemu se slažemo .
Što bolja analiza
nema sujete moje ili njegovo ili nekog trećeg bitna je misao i razmišljanje.
A ne prihvatanje ili ne prihvatanje .
Ja neću da prihvatim ono što mi nije jasno ili što mi je sumnjivo zdravo za gotovo i to tražim od svakoga kome govorim ono u šta verujem .
 
"Geena
1)Grčki naziv u Novom zavetu za dolinu Hinom (jevr. ge hinom), prema zapadu i jugu od Jerusalima, gde su mnogobošci žrtvovali decu bogu Molohu (2 Car16:3, 21:6, 23:10). Reč je počela da označava "pakao" (Mt.5:22);
...
Josija izdao je zapovest da se ovde baca svaka uginula životinja i leševi prestupnika (2Car.23:10-14) ...u ovoj dolini neprestano su gorela velika vatrišta, spaljujući sve što je donešeno. Zato se Geena naziva "Geena ognjena"- pakao"
Meni pravoslavci nisu neprijatelji i meni je dozvoljeno čitanje "jeretičkih" knjiga
pa tako dobro pa i dva puta pročitaj ovaj tekst koji je napisao tvoj sveštenik tvoje prave crkve
Protođakon Radomir Rakić prof. i Lektor Bogoslovskog fakulteta.
Uporedi sa mojim i Duncanovim tekstom i sa svojim vidjenjem iste teme !Imaš 4 teksta , prouči malo
Pozdrav
 

Back
Top