Успомена

Poruka
22.425
Сутра почињу преговори о уставним променама окупиране Србске БиХ, у ту част подсећам СРБЕ на једно давно заборављено време.

СЛУЖБЕНИ ГЛАСНИК
СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ
Година 1 – Број 1
Сриједа, 15. Јануар 1992, САРАЈЕВО
Прва сједница Скупштине српског народа у БиХ
1. Посланици Клуба Српске демократске странке и Клуба Српског покрета обнове, у Скупштини Босне и Херцеговине, као и легитимни представници српског народа у БиХ, на основу уставом утврђеног права на самоопредјељење, укључујући и право на отцјепљење, на сједници од 24. октобра 1991. године доносеОДЛУКУ О ОСНИВАЊУ СКУПШТИНЕ СРПСКОГ НАРОДА У БОСНИ И ХЕРЦЕГОВИНИ

I​
Оснива се Скупштина српскога народа у Босни и Херцеговини, као највиши представнички и законодавни орган српскога народа у Босни и Херцеговини.II
Скупштину српскога народа у БиХ сачињавају посланици Српске демократске странке и Српског покрета обнове у скупштини Босне и Херцеговине.

Посланицима Скупштине српског народа у БиХ постају и други посланици Скупштине БиХ српске националности потписивањемн изјаве о приступању овој скупштини.III
Скупштина српскога народа у БиХ разматраће и одлучивати о питањима која се односе на остваривање равноправности српског народа са осталим народима и народностима који живе у БиХ и заштиту интереса српског народа уколико би интереси били угрожени одлукама Скупштине СРБиХ.IV
Српски посланици настављају рад у Скупштини СРБиХ и радним тијелима у која су бирани, осим у случајевима када се оцијени да скупштинска акта која се разматрају и усвајају угрожавају равноправност и национални интерес српског народа у Босни и Херцеговини.V
Скупштина српског народа у БиХ признаје важност аката Скупштине БиХ, која нису у супротности са интересима српског народа.VI
Скупштина српског народа у БиХ признаје савезне прописе као и републичке прописе ако су у сагласности са савезним прописима и ако не повређују равноправност и интерес српског народа.


VII
Скупштина српског народа у БиХ ће до доношења аката о организацији, дјелокругу и начину рада, доњети Привремени пословник Скупштине српског народа у Босни и Херцеговини.VIII
Ова одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у Листу српског народа *Јавност*.Број 02 – 18/91

24. октобар 1991. године

Сарајево

Предсједник
Скупштине српског
Народа у БиХ.
Мр. Момчило Крајишник, с. р.
 
Poruka
22.425
Св.Серафим Саровски (упокојио се 1833.год)пророкује:

“Бог воли Словене зато што ће они до краја сачувати истиниту веру у Господа Исуса Христа. Они ће потпуно одбацити антихриста и неће га прихватити као месију, збод чега ће бити удостојени великих благослова Божијих. Словени ће бити први и најснажнији народ на свету и у читавом свету неће бити снажније државе од руско-словенске (државе)…”
 

Top