UME LI NEKO OVO DA RESI

bbllaa

Početnik
Poruka
6
1.Pocetkom svakog meseca u toku od tri godine ulaze se po 8000 dinara uz 12 % godisnje kamate i polugodisnje kapitalisanje. Odrediti sumu uloga posle pet godina.

2.Preduzece duguje banci 1000000 dinara sa rokom dospeca 31.12.2003. Radi izmirenja tog duga preduzece daje banci 01.04.2003. jednu menicu od 300000 sa rokom dospeca 15.07.2003., drugu menicu od 200000 sa rokom dospeca 25.08.2003., i trecu menicu sa rokom dospeca 28.09.2003. Na koliko glasi treca menica ako je eskontna stopa 6%
 

Back
Top