Ugovor o poklonu

boris desic

Početnik
Poruka
3
Pre par dana zajedno sa roditeljima, dogovorio sam se da jednu od dve kuće koje poseduju moji roditelji, prepišu na mene i na brata. Nazvao sam jednog advokata kako bi mi sačinio ugovor o poklonu. Pošto je taj advokat tražio 150e za tu uslugu, što je meni previše, odlučio sam da se nekako snađem i sam obavim to. Našao sam 20ak primera ugovora o poklonu, ali nisam našao nijedan primer gde poklonodavac poklanja kuću dvojici poklonoprimaca, pa ako neko može da mi pomogne oko sastavljanja ugovora, odnosno, oko sastavljanja prvog člana gde se opisuje šta to poklonodavac poklanja poklonoprimaocima.

Imam dilemu da li je potrebno da opišem na ovaj način:
- Poklonodavac je vlasnik placa površine 2 ara i kuće ukupne površine 220 m2 koja se nalazi u Novom Sadu, u ulici Partizanskoj broj 49, a sastoji se od prizemnog dela i prvog sprata, pa poklonodavac predmetni stan ovim ugovorom poklanja prizemni deo i plac 1/2 prvom poklonoprimaocu i prvi sprat kuće i plac 1/2 drugom poklonoprimaocu, bez ikakve naknade.

ili
-Poklonodavac je vlasnik placa površine 2 ara i kuće ukupne površine 220 m2 koja se nalazi u Novom Sadu, u ulici Partizanskoj broj 49, a sastoji se od prizemnog dela i prvog sprata, pa poklonodavac predmetni stan ovim ugovorom poklanja kuću i plac 1/2 prvom poklonoprimaocu i kuće i plac 1/2 drugom poklonoprimaocu, bez ikakve naknade.

ili
-Poklonodavac je vlasnik placa površine 2 ara i kuće ukupne površine 220 m2 koja se nalazi u Novom Sadu, u ulici Partizanskoj broj 49, a sastoji se od prizemnog dela i prvog sprata, pa poklonodavac predmetni stan ovim ugovorom poklanja kuću i plac poklonoprimaocima, bez ikakve naknade.

ili se ovaj deo formuliše na neki drugi način.

p.s. znam da treba da stoji u prvom članu i detalji o listu nepokretnosti i broju parcele.


hvala unapred na pomoći
 
Moj ti je savet da nepišeš sam Ugovor o poklonu, jer danas jedna mala nejasnoća, ili još gore netačan ili nepotpun podatak, sutra ćeš dati pet puta više istom advokatu da ispravi to. Pogotovo imaj u vidu da moroš da regulišeš porez, a kako si u ovom slučaju kao prvi nasledni red oslobođen plaćanja, to ne znači da ćeš biti jer sve zavisi od Ugovora. Pa da nebi posle imao problema i morao da se žališ na Rešenje o porezu, ili kasnije se sudio sa bratom, idi makar u pravnu pomoć pri opštini.
Savet: Ako ipak odlučiš sam da pišeš jednostavnije, manja mogućnost greške, je da napišeš dva ugovora.

Srećno!​
 
UGOVOR
O
POKLONU NEPOKRETNOSTI

Ovaj ugovor o poklonu zaključen je dana 27. Decembra 2010. Godina u Novom Sadu između sledećih ugovornih strana:

1. Dešić (Cvija) Miroslav m.b. 1212957123505 iz Šajkaša, ulica Save Dimitrijević 10a kao poklonodavac (u daljem tekstu „poklonodavac) sa jedne strane i
2. Dešić (Miroslav) Boris m.b. 0607989193068 iz Šajkaša, ulica Save Dimitrijević 10a kao prvi poklonoprimalac (u daljem tekstu „prvi poklonoprimalac) i
3. Dešić (Miroslav) Željko m.b. 0412991191255 iz Šajkaša, ulica Save Dimitrijević 10a kao drugi poklonoprimalac (u daljem tekstu „drugi poklonoprimalac), o sledećem:


Član 1.

POKLONODAVAC, koji je otac poklonoprimaocima, poklanja POKLONOPRIMCIMA nepokretnost u svom vlasništvu i to: Kuću površine 180 m2 u ulici Sajlovo 26, u Novom Sadu, kućni brojevi 15/1 i 15/2, izgrađena na palcu površine 600 m2, parcela 9252 k.o. Novi Sad IV, upisan u list nepokretnosti 710 k.o. Novi Sad IV, na taj način što prvom poklonoprimaocu poklanja prizemlje pomenute kuće, kućni broj 15/1 i plac ½, dok drugom poklonoprimaocu poklanja prvi sprat pomenute kuće, kućni broj 15/2 i plac ½.

Član 2.

Poklonoprimaoci sa zahvalnošću primaju učinjeni poklon iz člana 1. ovog Ugovora. Poklonodavac poklanja nekretninu navedenu u članu 1 ovog Uvogora neopozivo i bez tereta i ne uračunava se u nasledni deo.


Član 3.

POKLONODAVAC ovlašćuje POKLONOPRIMCA da može, bez svog daljeg pitanja i odobrenja, u zemljišnim i drugim javnim knjigama izvršiti na svoje ime uknjiženje prava vlasništva (odnosno prava korišćenja) na poklonjenoj nepokretnosti iz člana 1. ovog Ugovora.


Član 4.

U posed poklonjene nepokretnosti iz člana 1. ovog Ugovora poklonoprimaoci stupaju dana overe potpisa u nadležnom sudu i od toga dana snosi sve poreze i druge obaveze vezane za njeno vlasništvo odnosno korišćenje.


Član 5.

Troškove takse i poreze vezane za sklapanje ovog Ugovora, te prenos prava vlasništva (korišćenja) u zemljišnim knjigama snosi poklonodavac.


Član 6.

Ovaj Ugovor je zaključen u 9 (devet) istovetnih primeraka, od kojih svaka ogovorna strana zadržava po 1 (jedna) primerak, a ostali služe za potrebe overe potpisa ugovornih straan pred sudom i radi uknjižbe pred katastrom za nepokretnosti.

Ugovor je ugovornim stranama pročitan, protumačen, pa ga u znak potpune saglasnosti volja i prihvatanja svih ugovornih odredbi, ugovorne strane svojeručno potpisuju.U Novom Sadu, dana 12.01.2011 godine

POKLONODAVAC POKLONOPRIMAC
Dešić Miroslav Dešić Boris


POKLONOPRIMAC
Dešić Željkodanas u 1 imam zakazano u opštini u vezi besplatne pravne pomoći pa ću im poneti ovaj primer ugovora i videti da li je ok ili ne :)
 
potrebna mi je pomoc,
dvospratnu kucu povrsine 220 m kvadratnih moj deda zeli da pokloni na sledeci nacin:
prizemlje u kome zivi poklonodavac u zajednici sa mladjim sinom, tj. mojim stricem, i njegovom porodicom poklanja njemu.
a sprat kuce zeli da pokloni svom starijem sinu, mom ocu, i meni, njegovom unuku.

da li je moguce sprat pokloniti nama dvojici, tj. poklon imenovati na dva lica.

molim vas za sto brzi odgovor, unapred hvala.
 

Back
Top