U toku ww2 na teritoriji Jugoslavije, Partizani su bili jedini borci koji su se borili besplatno!

Nikita Kulganov

Buduća legenda
Poruka
33.968
To je bila istorijska cinjenica koja je zbunjivala sve svetske istoricare i nadhnjivala pokolenja.
U toku ww2 na teritoriji Jugoslavije, Partizani su bili jedini borci koji su se borili besplatno.
Gladni, zedni, bosi, promrzli,borili su protiv okupatora. Svi ostali borci raznih oruzanih formacija pod okupatorskom komandom, svakog prvog u mesecu dobijali su platu.
sutjeska.jpg

Borci koji su se borili besplatno - Bitka za Kupres
„Mi i krajišnici smo zauzeli gotovo cijeli grad, osim nekoliko kamenih i tvrdih zgrada, među kojima i silos, koji je branila jedna ustaška bojna. Naš napad je bio snažan, on je pokolebao i razjedinio neprijateljsku obranu, ali nijesmo uspjeli da je do kraja slomimo. Izvršili smo bezbroj juriša na razne strane grada, utrošili svu municiju koju smo sa sobom donijeli ili oteli od neprijatelja, izbacili sve ručne bombe ali utvrđeni grad nijesmo mogli zauzeti. Žestina borbi se nije smanjila skoro cijele noći. Zbog vrlo jake vatre, u kojoj su se određenije čule samo eksplozije granata i ručnih bombi, zbog lupe bornih kola, koja je neprijatelj upotrebio u borbi, sulude ustaške vriske i leleka žena i djece, Kupres je ove stravične noći izgledao kao neki ogromni ponor u kome se sve lomi i huči. Ujutro, kad smo napuštali položaje, slika je bila još jezivija, jer je Kupres bio obavijen u dim od baruta, popaljenih kuća i prašine, ulica izrovanih i pokrivenih ustaškim leševima u crnim uniformama“…
Kupres ''ustaska tvrdjava i kapija Zagreba'' pada 04.10.1943 partizani je zauzimaju.
https://fr.scribd.com/document/190765712/DAVOR-MARIJAN-Borbe-Za-Kupres-1942
partiza.jpg

Bitka na Sutjesci
"Samo ideš... Fanatično napred. U magnovenju sam video ranjenog druga kako puca u sebe. Neće da ostane kao ranjenik. Izletili smo, iz te šume, i samo trčali, nezadrživo trčali... I naš stalni povik, više krik, svih nas: ‘Juriš proleteri! Juriš!...’ Samo juriš... Znamo da nemamo kud osim – napred. Mora da smo izgledali strašni, iz te šume, zarasli i neobrijani, izgladneli, iscepani i izmučeni... Samo trčiš, i taj žuti rov sve bolje vidiš; Nemce koji tu leže, njihove šarce... Nemci pucaju, ali mi nadiremo; jedan Nemac, vidim, podiže se da pobegne. Sećam se te slike: nemački oficir iz pištolja puca u njega, puca u svoje vojnike. Ne da im da beže. Uzalud, razbili smo Nemce, da ne znam ni kako. (...) Činilo se da ćemo zubima da ih pokoljemo.
https://6yka.com/bih/21121941-u-rudom-osnovana-najslavnija-partizanska-jedinica
Bitka za Bihac

Prva i Treća krajiška brigada likvidirale su spoljasnja utvrđenja, a najveći uspjeh bilo je zauzimanje Somišlja. Sa ovih položaja ove dve brigade izvršile su napad na dobro utvrđeni ustaški logor u Žegaru. Međutim, ustaše su odbile ovaj napad i u 4 sata krenule u protivnapad, ali je njihov napad bio odbijen. Tokom cele noći i narednog dana nizali su se napadi i protivnapadi obje strane.
Tokom prepodneva ustaška komanda iz Bihaća uporno je tražila "motorizovani sdrug" kao pomoć od Glavnog stožera. Ispade ustaša iz Bosanske Krupe i Cazina u pravcu Bihaća uspešno su neutralizirali Šesta krajiška i Četvrta kordunaška brigada. Oko mostova preko kanala rasplamsala se borba sa naizmjeničnim napadima obe strane. Dana 4. novembra u 12 sati Prva i Treća krajiška brigada izvršile su juriš preko mostova i po cenu znatnih gubitaka prešle kanal. Poslednji ustaški otpor slomljen je oko 16 sati istog dana. Bihać je oslobođen nakon 42 sata neprekidne borbe.
Ostatak ustaške posade koji je uspio da se izvuče iz grada u pokušaju da se probije do Cazina, upao je tokom noći na 5. novembra u postavljenu zasedu dva bataljona Pete i Šeste krajiške brigade
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bihaćka_operacija
odmor_pod_jelacic_banom_08051945.jpg

Takvih junaka nikad nije bilo !!!!!
 
To je bila istorijska cinjenica koja je zbunjivala sve svetske istoricare i nadhnjivala pokolenja.
U toku ww2 na teritoriji Jugoslavije, Partizani su bili jedini borci koji su se borili besplatno.
Gladni, zedni, bosi, promrzli,borili su protiv okupatora. Svi ostali borci raznih oruzanih formacija pod okupatorskom komandom, svakog prvog u mesecu dobijali su platu.
Pogledajte prilog 1534904
Borci koji su se borili besplatno - Bitka za Kupres
„Mi i krajišnici smo zauzeli gotovo cijeli grad, osim nekoliko kamenih i tvrdih zgrada, među kojima i silos, koji je branila jedna ustaška bojna. Naš napad je bio snažan, on je pokolebao i razjedinio neprijateljsku obranu, ali nijesmo uspjeli da je do kraja slomimo. Izvršili smo bezbroj juriša na razne strane grada, utrošili svu municiju koju smo sa sobom donijeli ili oteli od neprijatelja, izbacili sve ručne bombe ali utvrđeni grad nijesmo mogli zauzeti. Žestina borbi se nije smanjila skoro cijele noći. Zbog vrlo jake vatre, u kojoj su se određenije čule samo eksplozije granata i ručnih bombi, zbog lupe bornih kola, koja je neprijatelj upotrebio u borbi, sulude ustaške vriske i leleka žena i djece, Kupres je ove stravične noći izgledao kao neki ogromni ponor u kome se sve lomi i huči. Ujutro, kad smo napuštali položaje, slika je bila još jezivija, jer je Kupres bio obavijen u dim od baruta, popaljenih kuća i prašine, ulica izrovanih i pokrivenih ustaškim leševima u crnim uniformama“…
Kupres ''ustaska tvrdjava i kapija Zagreba'' pada 04.10.1943 partizani je zauzimaju.
https://fr.scribd.com/document/190765712/DAVOR-MARIJAN-Borbe-Za-Kupres-1942
Pogledajte prilog 1534906
Bitka na Sutjesci
"Samo ideš... Fanatično napred. U magnovenju sam video ranjenog druga kako puca u sebe. Neće da ostane kao ranjenik. Izletili smo, iz te šume, i samo trčali, nezadrživo trčali... I naš stalni povik, više krik, svih nas: ‘Juriš proleteri! Juriš!...’ Samo juriš... Znamo da nemamo kud osim – napred. Mora da smo izgledali strašni, iz te šume, zarasli i neobrijani, izgladneli, iscepani i izmučeni... Samo trčiš, i taj žuti rov sve bolje vidiš; Nemce koji tu leže, njihove šarce... Nemci pucaju, ali mi nadiremo; jedan Nemac, vidim, podiže se da pobegne. Sećam se te slike: nemački oficir iz pištolja puca u njega, puca u svoje vojnike. Ne da im da beže. Uzalud, razbili smo Nemce, da ne znam ni kako. (...) Činilo se da ćemo zubima da ih pokoljemo.
https://6yka.com/bih/21121941-u-rudom-osnovana-najslavnija-partizanska-jedinica
Bitka za Bihac

Prva i Treća krajiška brigada likvidirale su spoljasnja utvrđenja, a najveći uspjeh bilo je zauzimanje Somišlja. Sa ovih položaja ove dve brigade izvršile su napad na dobro utvrđeni ustaški logor u Žegaru. Međutim, ustaše su odbile ovaj napad i u 4 sata krenule u protivnapad, ali je njihov napad bio odbijen. Tokom cele noći i narednog dana nizali su se napadi i protivnapadi obje strane.
Tokom prepodneva ustaška komanda iz Bihaća uporno je tražila "motorizovani sdrug" kao pomoć od Glavnog stožera. Ispade ustaša iz Bosanske Krupe i Cazina u pravcu Bihaća uspešno su neutralizirali Šesta krajiška i Četvrta kordunaška brigada. Oko mostova preko kanala rasplamsala se borba sa naizmjeničnim napadima obe strane. Dana 4. novembra u 12 sati Prva i Treća krajiška brigada izvršile su juriš preko mostova i po cenu znatnih gubitaka prešle kanal. Poslednji ustaški otpor slomljen je oko 16 sati istog dana. Bihać je oslobođen nakon 42 sata neprekidne borbe.
Ostatak ustaške posade koji je uspio da se izvuče iz grada u pokušaju da se probije do Cazina, upao je tokom noći na 5. novembra u postavljenu zasedu dva bataljona Pete i Šeste krajiške brigade
https://sh.wikipedia.org/wiki/Bihaćka_operacija
Pogledajte prilog 1534909
Takvih junaka nikad nije bilo !!!!!
Svaka čast! Ovom temom si nadhebao sve svoje dosadašnje prokomesarske mudre provale! :hahaha:

A ko im je trebao davati plate? Kraljevina Jugoslavija protiv koje su krenuli u KRVAVU boljševičku revoluciju? :hahaha:

Usput, ovom temom si popishao Staljina: On im je trebao SLATI plate jer su u njegovo ime ŠIRILI BOLJŠEVIZAM na Balkanu! Bili su njegovi PSI RATA!:bravo:
 
Svaka čast! Ovom temom si nadhebao sve svoje dosadašnje prokomesarske mudre provale! :hahaha:

A ko im je trebao davati plate? Kraljevina Jugoslavija protiv koje su krenuli u KRVAVU boljševičku revoluciju? :hahaha:

Usput, ovom temom si popishao Staljina: On im je trebao SLATI plate jer su u njegovo ime ŠIRILI BOLJŠEVIZAM na Balkanu! Bili su njegovi PSI RATA!:bravo:
Po tebi ce ispasti sada da cetnici nisu primali plate, a imali pet obroka dnevno pored dorucka, rucka i vecere imali su jos i dve uzine pesenje i gibanicu.
 
Po tebi ce ispasti sada da cetnici nisu primali plate, a imali pet obroka dnevno pored dorucka, rucka i vecere imali su jos i dve uzine pesenje i gibanicu.
Da te podsetim: Kada je Tito boravio u SSSR-u kod Staljina PRE DSR-a, sigurno nisu razmatrali kako će se Tito boriti protiv Nemaca, nego kako će na Balkanu SRUŠITI Monarhiju i uvesti boljševizam! Kako to da Tito nije dogovorio i plate za borce? Ili mu je Staljin rekao: Kada srušimo Monarhiju, opljačkaćemo VEĆINU građana i to će vam biti naknadna isplata sa kamatama! Staljin valjda nije verovao Titu i nije ga mislio plaćati dok ne odradi krvavo- prljavi posao!?
 
Da te podsetim: Kada je Tito boravio u SSSR-u kod Staljina PRE DSR-a, sigurno nisu razmatrali kako će se Tito boriti protiv Nemaca, nego kako će na Balkanu SRUŠITI Monarhiju i uvesti boljševizam! Kako to da Tito nije dogovorio i plate za borce? Ili mu je Staljin rekao: Kada srušimo Monarhiju, opljačkaćemo VEĆINU građana i to će vam biti naknadna isplata sa kamatama! Staljin valjda nije verovao Titu i nije ga mislio plaćati dok ne odradi krvavo- prljavi posao!?
i to bokan rekao na pinku i zato je to istina... :rotf:
 
?? Onda mi TI objasnio zašto Staljin NIJE plaćao Titove borce... već su ih saveznici opskrbljivali!?
Kako ti mutis vodu kada ti ne odgovaraju istorijske cinjenice.

Nemacki vojnici su dobijali platu u rajh markama, Italijani u lirama, ustase u kunama, cetnici nemacke rajh markama, lirama, kunama , a i u naturi ( pecenje i gibanica ), a partizani - NISTA !
 
Kako ti mutis vodu kada ti ne odgovaraju istorijske cinjenice.

Nemacki vojnici su dobijali platu u rajh markama, Italijani u lirama, ustase u kunama, cetnici nemacke rajh markama, lirama, kunama , a i u naturi ( pecenje i gibanica ), a partizani - NISTA !
Sam sebi odgovaraš na pitanje..ali malo teže shvaćaš: Nemci ratovali i osvajali za Hitlera, dobijali dojčmarke od njega.... A partizani ratovali i OSVAJALI MONARHIJE za Staljina.. i dobijali ***** od ovce! Pitaj to Staljina, kada ga sretneš.. u paklu! :hahaha:
 
Sam sebi odgovaraš na pitanje..ali malo teže shvaćaš: Nemci ratovali i osvajali za Hitlera, dobijali dojčmarke od njega.... A partizani ratovali i OSVAJALI MONARHIJE za Staljina.. i dobijali ***** od ovce! Pitaj to Staljina, kada ga sretneš.. u paklu! :hahaha:
Ti sam sebi postavljas pitanje kaoje nema veze sa temom, a ti pricaj sa Trumanom kada ga sretnes u poljskom klozetu
 
Ti sam sebi postavljas pitanje kaoje nema veze sa temom, a ti pricaj sa Trumanom kada ga sretnes u poljskom klozetu
Čista logika.. tebi nepoznati pojam jer si naučio da 'misliš' debilnim ispranim komesarskim mozgom. Ako je Nedić plaćao 'svoju' vojsku za saradnju sa Nemcima, onda je logično da je Staljin trebao da plaća Titove partizane zbog saradnje sa njim! :bravo:
 
Čista logika.. tebi nepoznati pojam jer si naučio da 'misliš' debilnim ispranim komesarskim mozgom. Ako je Nedić plaćao 'svoju' vojsku za saradnju sa Nemcima, onda je logično da je Staljin trebao da plaća Titove partizane zbog saradnje sa njim! :bravo:
Ti si naucio da mislis punim cetnicik stomakom gibanice i pecenja, a tvoj mozak je fantastican sa takvim mastarijama.
Istorija to su utvrdjene i proverljive naucne cinjenicee, a ne sta bi bilo kad bi bilo, tj trebao je....
Nauci vec jednaput sta je sitorija !!!!
 
Čista logika.. tebi nepoznati pojam jer si naučio da 'misliš' debilnim ispranim komesarskim mozgom. Ako je Nedić plaćao 'svoju' vojsku za saradnju sa Nemcima, onda je logično da je Staljin trebao da plaća Titove partizane zbog saradnje sa njim! :bravo:
Partizani su dobili penzije. A četnici ne bi dobili ništa čak i da su pobedili. U Kraljevini nije postojala penzija, uveo Tito.
 
Da, jer robijanje ne poništava nečiji radni ili borački staž. Ko je ratovao makar godinu dana je imao još 30% bonusa na radni staž.
Kod Tita je bila velika razlika da li si robijao radi provale u trafiku, ili za 'kontrarevolucionarno' dejstvovanje VELIČANJEM Staljina.... A on je rado OTIMAO imovinu takvim osuđenim osobama... Daj ti meni linkove-dokaze o tim 'penzijama' bivših političkih robijaša, staljinista....
 
Kod Tita je bila velika razlika da li si robijao radi provale u trafiku, ili za 'kontrarevolucionarno' dejstvovanje VELIČANJEM Staljina.... A on je rado OTIMAO imovinu takvim osuđenim osobama... Daj ti meni linkove-dokaze o tim 'penzijama' bivših političkih robijaša, staljinista....
Moj deda je u firmi imao bivšeg robijaša sa Golog Otoka. Oboje su otisli u penziju u istoj godini. Penziju su imali čak i Četnici jer je parlament FNRJ izglasao penziju za četnike iz 1941. koji su ratovali protiv okupatora.
 
Kod Tita je bila velika razlika da li si robijao radi provale u trafiku, ili za 'kontrarevolucionarno' dejstvovanje VELIČANJEM Staljina.... A on je rado OTIMAO imovinu takvim osuđenim osobama... Daj ti meni linkove-dokaze o tim 'penzijama' bivših političkih robijaša, staljinista....
Kada si ti bilo kada dao neke dokaze ? :hahaha:
 

Back
Top