Quantcast

Trojstvo u Starom Zavetu

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
837
E pa vidiš i u starim nebiblijkim religijama postoji koncept više božanskih osoba u jednoj. S tim što je razlika u tome da je biblijko-hrišćanski Bog jedinstvo u svakom smislu..i po stvaranju i po vlasništvu i po namerama itd...lepo si naveo da u nebiblijkim religijama postoji bleda senka pravog Bibljiskog Boga, očuvano u tragovima..baš u vidu "tri" ličnosti. Zato kada se u Bibliji pominje i kaže "Bog je jedan" ne misli se na jedan u smislu jedne ličnosti već na "jedan" u smislu "jedinstva" više ličnosti i u smislu "samo taj i takav" Bog postoji.

Oni koji se predstavljaju kao "strogi monoteisti" misle da pod izrazom "jedan" se misli na to da je Bog jedna ličnost međutim gramatička pravila hebrejskog jezika za ovaj izraz podrazumeva upravo ovo..jedinstvo više ličnosti i postojanje samo tog i takvog Boga za razliku od drugih lažnih.
Biblijski Bog jeste samo jedna ličnost nema tri ličnosti, ali to mnogima nije jasno.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Mr:
Biblijski Bog jeste samo jedna ličnost nema tri ličnosti, ali to mnogima nije jasno.
Biblijski Bog je jedinstvo ličnosti. Ovo je mnogima teško da razumeju..kako to može biti da više ličnosti čine takvo jedinstvo da je kao jedan. Da zaista to prevazilazi moć poimanja lljudskog sagledavanja ali zato je Bog tako nesaglediv nama ljudima. Evo jedan primer iz Torah tog jednistva Božanskih ličnosti...

"Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja", 1. Mojsijeva 19,24

Vidimo jedan Gospod-Jahve pušta oganj od onog Gospoda-Jahvea sa neba na Sodom i Gomor. Vidimo to jedinstvo delovanja Jahvea. Onaj što se spustio na Zemlju i u 18-tom poglavlju razgovarao sa Avramom je pustio oganj od Gospoda-Jahvea na nebu. Iako je Jahve se spustio na zemlju Jahve sad pušta oganj od Jahvea na nebu. I takođe sve što jedna ličnost Jahvea čini ona to čini u ime ostalih ličnosti i uvek koristi izraz "Ja" kao jedna ličnost iako je zapravo više.

Zato izraz "jedan" ukazuje na jedninstvo u namerama, vlasništvu, delovanju kao da je jedna. I izraz koji hebreji koriste za "jedan" tu brojnu imenicu koja stoji ispred imenice Gospod je pluralna jednina a ne singularna tj. "echad". Da je Gospod jedan, brojno jedan stajalo bi "yichad", singularna jednina. Ali to ne stoji već uvek plural.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Mr:
Bog je jedan i nema tu mesta za druga tumačenja. Svako drugo tumačenje je jeres i pljuvanje na Boga.
Pa kao Torah govori o Gospodu sa neba i Gospodu na Zemlji koji pušta oganj od Gospoda sa neba? Vidiš da je to Biblijski koncept.

Nebiblijske religije su preuzele u tragovima istinu o pravom Bogu samo na svoj način izmenile..ali vidiš da su preuzle nešto od izvornog.
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
837
Pa kao Torah govori o Gospodu sa neba i Gospodu na Zemlji koji pušta oganj od Gospoda sa neba? Vidiš da je to Biblijski koncept.

Nebiblijske religije su preuzele u tragovima istinu o pravom Bogu samo na svoj način izmenile..ali vidiš da su preuzle nešto od izvornog.
Politeističke religije su mnogo starije od ove monoteističke. Tako da je moglo da bude samo obrnuto.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Mr:
Politeističke religije su mnogo starije od ove monoteističke. Tako da je moglo da bude samo obrnuto.
Upravo zato sam i naveo da su politeističke religije samo odraz, senka prave jer poseduju koncept trojstva. Samim tim Bbilijska monoteistička religija je starija. Međutim kada bi bilo tačno ono što zagovaraju ekstremni monoteisti..koji negiraju Božanski plural o kome govori Pismo, onda bi ispalo zaista da su politeističke religije starije. Upravo, sada se vidi da ekstremni monoteizam ide nesvesno u prilog ideji da su politeističke religije starije :). Ja sam zato i razumeo zašto ti kao zastupnik politeističkih religija opravdavaš ekstremne monoteiste jer time zapravo braniš politeizam kao stariji.

No, sada kada imamo na umu da Biblija govori o Božasnkom pluralu to nekako izbija argument politeistima da su stariji. Jasno je da je Biblijski koncept stariji jer je savršeniji princip Božasnkog plurala dok je politeistički koncept samo trag tog starijeg jer je prostiji..on razdvaja bogove od njihovih dela stvaranja..ima više bogova za razne stvari, bivaju antropomorfizovani, imaju ljudske osobine što jasno ukazuje na "kvarenje" ili falisfikat pravog starijeg koncepta.

Zato sam naveo ovaj izveštaj iz Torah gde se vidi da Jahve ima više ličnosti..ima još mnogo stihova u Torah koji ukazuju na jednstvo Božanstva.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Mr:
Naravno da su politeističke religije starije to je činjenica. Monotezam nastaje negde u takozvanom gvozdenom dobu, a politeizam je počeo da se razvija još u doba dok su ljudi bili u prvobitnim ljudskim zajednicama.
Ja naravno mogu navesti činejcnice da je došlo do obrnutog procesa i da su starije cilvilizacije bile naprednije o tome ima i nalazi se mnošvo artefakata. Pa samim tim vremenom dolazi do degradicije civilizacija a ne do napretka...isti je slučaj i sa religijom..ovaj uzvišeniji i složeniji Biblijski koncept je stariji a ovaj politeizam koji je jednostavniji oblik Biblijskog jeste mlađi. Biblijski monoteizam je zato stariji.

Evo primer sam naveo..šta kažeš za 1. Mojsijevu 19,24? Je li tu opisan plural Božasntva i otkud on?
 

coco bill

Poznat
Poruka
7.516
imaju ljudske osobine što jasno ukazuje na "kvarenje" ili falisfikat pravog starijeg koncepta.
Ali i ti Bogu daješ ljudsku osobinu kad kažeš da je Bog ličnost, odnosno trostruka ličnost, kako si ti nakaradno shvatio trojstvo.

Ličnost je ljudska i ona se stvara usled identifikacije čoveka sa spoljnim svetom. Bog ne može imati ličnost.
Dakle, ličnost čak nije ni urođena kod čoveka nego je naknadno stvorena. Čovek se rađa sa suštinom, a ličnost počinje da stvara kad se prvi put identfikuje sa svojim imenom. Ličnost je stoga lažna u čoveku, a suština istinita.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Ali i ti Bogu daješ ljudsku osobinu kad kažeš da je Bog ličnost, odnosno trostruka ličnost, kako si ti nakaradno shvatio trojstvo.

Ličnost je ljudska i ona se stvara usled identifikacije čoveka sa spoljnim svetom. Bog ne može imati ličnost.
Dakle, ličnost čak nije ni urođena kod čoveka nego je naknadno stvorena. Čovek se rađa sa suštinom, a ličnost počinje da stvara kad se prvi put identfikuje sa svojim imenom. Ličnost je stoga lažna u čoveku, a suština istinita.
Ličnost je najvažnija jer ukazuje na identitet..svesni identitet a ne neku bezličnu silu.Baš zato je ličnost najvažnija pa naš Gospod ima integritet, volju, suverenitet te nije bezličan. Zato Ličnost kao koncept Boga nije preslkavanje naših osobina Bogu već obrnuto..mi smo ličnost pa smo slični Bogu po toj karakteristici..to je ono što kaže Bog da "načinimo čoveka prema svom obličju"
 

Mr.Infinity

Primećen član
Poruka
837
Taj stih
Ja naravno mogu navesti činejcnice da je došlo do obrnutog procesa i da su starije cilvilizacije bile naprednije o tome ima i nalazi se mnošvo artefakata. Pa samim tim vremenom dolazi do degradicije civilizacija a ne do napretka...isti je slučaj i sa religijom..ovaj uzvišeniji i složeniji Biblijski koncept je stariji a ovaj politeizam koji je jednostavniji oblik Biblijskog jeste mlađi. Biblijski monoteizam je zato stariji.

Evo primer sam naveo..šta kažeš za 1. Mojsijevu 19,24? Je li tu opisan plural Božasntva i otkud on?
Nešto si pomešao 1.Mojsijeva 19,24 ti je ovo:

Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja,

Ja i onako ne verujem u Bibliju niti u tog Boga. Za mene je to laž i prevara.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Mr:
Nešto si pomešao 1.Mojsijeva 19,24 ti je ovo:

Tada pusti Gospod na Sodom i na Gomor od Gospoda s neba dažd od sumpora i ognja,

Ja i onako ne verujem u Bibliju niti u tog Boga. Za mene je to laž i prevara.
Pa za taj stih te pitam, i to sam i naveo.

Ti si malo pre rekao da je Biblijski koncept Boga da je Bog jedan, inokosan i da je "sramota" za one koji veruju da je Bog plural. E sad ja ti navodim Bibliski stih koji ukazuje na Božanski plural. Pa te pitam da li i dalje tvrdiš da je Biblijski koncept da je Bog jedna ličnost ili si uvideo da Bibija ukazuje na Božanski plural. To dalje implicira da je politeizam samo kopija Biblijkog Božanskog plurala.
 

coco bill

Poznat
Poruka
7.516
Ličnost je najvažnija jer ukazuje na identitet..svesni identitet a ne neku bezličnu silu.Baš zato je ličnost najvažnija pa naš Gospod ima integritet, volju, suverenitet te nije bezličan. Zato Ličnost kao koncept Boga nije preslkavanje naših osobina Bogu već obrnuto..mi smo ličnost pa smo slični Bogu po toj karakteristici..to je ono što kaže Bog da "načinimo čoveka prema svom obličju"
Pa dobro, ako ti veruješ da Bog ima ličnost, to je tvoje pravo. Možeš verovati šta hoćeš, čak i u neki lažni identitet koji mu u neznanju pripisuješ. Daješ mu neka imena i tako ga identifikuješ. To isto rade i JS.

Tebi ustvari nije potpuno jasno šta je to ličnost. Misliš da je "Jovanov" identitet ličnost jer se identifikuješ sa imenom koje ti je neko drugi dao (roditelji ili kum). To je lažno Ja, to nisi ti. Ti si ono suštinsko u tebi sa čim si se rodio.

Ako otkriješ tu suštinu u sebi, prepoznaćeš i sliku božju po kojoj si stvoren.
 

Jovan Prezviter

Ističe se
Poruka
2.644
Pa dobro, ako ti veruješ da Bog ima ličnost, to je tvoje pravo. Možeš verovati šta hoćeš, čak i u neki lažni identitet koji mu u neznanju pripisuješ. Daješ mu neka imena i tako ga identifikuješ. To isto rade i JS.

Ja verujem da je Bog Ličnost jer kao što rekoh jedino ličnost ima svoj integritet. Sve što nije ličnost nema. Zato i postoji taj koncept u Pismu. Ne, imena nisu identitet...upravo sam i pisao o tome na drugim temama. Jer imena otkrivaju samo delimično karkateristike Boga. Zato sam i rekao da je pogrešno insistirati samo na jednom. Da, to rade JS i neki još...ali to je pogreno. Ali Ličnost je sasvim nešto drugo. Ona ukazuje na nezavisnost i integritet sa karakteristikama.

Ako otkriješ tu suštinu u sebi, prepoznaćeš i sliku božju po kojoj si stvoren.
Da, mi jesno stvoreni na sliku Božiju..imamo svoj integritet, svoju ličnost. Problem je karakter...pad u greh je prekinuo tu sličnost sa Bogom. Inače pre pada u greh čovek je sličio Bogu i u tom segmentu. Zato je sada nemoguće da u nama spoznamo Boga...samo u tragovima ali oni su tako ništavni da se na njih ne možemo osloniti. Tu samo igra ulogu neposredno otkrivenje Boga i Njegove volje. Zato sam ranije i naglašavao da "gnozis" polazi od pretpostavke da u nama možemo spoznati Boga ali prenebregava činjenicu da se desilo nešto što je poremetilo taj prvobitni Božiji plan. To je pad u greh. Gnozis polazi od pretpostavke zapravo i mora da se nije ništa deslio i da je sve od početka stvaranja isto (kao što evolucija polazi od pretpostavke da je sve isto u pogledu prirodnih procesa od početka) pa smo mi sada onakvi kakvi smo izišli iz ruke Božije. Ne, desio se prekid, diskontinuitet. Zato u nama nije suština spoznanja Boga. Eto nije zgoreg da ponovim..znam da sam pisao o tome no nametnulo se novim postovima :)
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.453
Mr:
Biblijski Bog jeste samo jedna ličnost nema tri ličnosti, ali to mnogima nije jasno.
Jasno je da je Bog jedan svima koji znaju Bibliju.

Problem je sto malo njih poznaje Bibliju ili je ne zeli slediti.

Jer jedan je Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos (1. Timotiju 2:5)

Psalam 83:18 da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova,
Svevišnji koji je nad svom zemljom!


Ja proucavam Bibliju i iznosim Biblijske dokaze.

Samo je Bog Tvorac svega JHVH besmrtan a besmrtna osoba ne moze umreti.

Isus kao Bozji sin je dao svoj zivot, umro je.... za nas...
Znaci nije bio besmrtan, posto je mogao da umre...


Dakle samo malo logike

Ko je vaskrsao Isusa kad je Isus umro?
sam sebe vaskrsao? :D
Sam se sebi molio???

i mnogo nelogicnosti koje neceete nikada moci dokazati

Biblija jasno kaze da je JHVH Bog baskrsao Isusa,

Da se Isus Molio Ocu JHVH itd...

Biblija jasno sve kaze samo se treba shvatiti ispravno :)a plus Biblija koja ni ne spominje termin trojstvo.

ne moze nesto sto je najbitnije u Bibliji - priroda Boga da se ne spominje.

Jasno se spominje da je Bog jedan, da je Veci od Isusa,
da je Isu Bozji Sin, da je umro i vaskrsao.

da je Bog JHVH besmrtan, a da je Isus umro... itd...


to sve pise i to je tako

takodje je odlican stih koji kaze da ce se svaka hula oprostiti i hula na Sina ,
samo ne hula na sveti duh.

Tu je jasno da se pravi razlika izmedju Isusa i Boga jer se hula na isusa oprasta

a hula na sveti duh koji je deo Boga ne.Naravno kada Sveti Duh potice od BOGA JHVH JEHOVE
a Bog Jehova je veci od Isusa

Isus je rekao:

Čuste da vam kazah: idem i doći ću k vama. Kad biste me ljubili, obradovali biste se što rekoh da idem k Ocu.
Jer je Otac moj veći od mene.
(Jovan 14:28)


Sam Bog je sa neba posvedocio da je Isus Hrist dok je bio na Zemlji njegov sin.

Znaci tada je Bog JHVh na nebu a Sin - Isus Hrist na Zemlji...


Dok je Isus na Zemlji on se moli Bogu Ocu JHVH koji je na nebu.

Svedocanstvo Boga da je Isus njegov Sin, tj Sin Bozji...

I gle, glas s nebesa progovori: Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje. (Matej 3:17)

Dok on još govoraše, oblak sjajan zakloni ih, i, gle, ču se glas iz oblaka koji reče:
Ovo je Sin moj ljubljeni, na kome je moje blagovoljenje; njega poslušajte! (Matej 17:5)
I ču se glas s nebesa koji progovori: Ti si sin moj ljubljeni, u kome je moje blagovoljenje! (Marko 1:11)
I dođe oblak te ih zakloni, i iziđe glas iz oblaka: Ovo je Sin moj ljubljeni, njega poslušajte! (Marko 9:7)

i siđe na nj Duh Sveti u telesnom obliku kao golub, i ču se glas s neba koji progovori:
Ti si Sin moj ljubljeni, u tebi je moje blagovoljenje! (Luka 3:22)

Jer on primi od Boga Oca čast i slavu kad dođe k njemu glas: "Ovo je sin moj ljubljeni, u kome je moje blagoslovljenje." (2. Petrova 1:17)

A danu tome i o času niko ne zna, ni anđeli nebeski, ni Sin, nego Otac sam. : (Matej 24:36)

i ovde se pravi jasna razlika izmedju Oca i Sina, Otac zna vreme i cas suda Sin ne zna...

to su sve neoborivi dokazi...

cela Biblija sadrzi previse dokaza da je Bog Jedan.

tako da ne moze biti trojedan niti trojstvo
a ti termin ise ne spominju u Bibliji

Jer jedan je Bog, i jedan posrednik između Boga i ljudi, čovek Isus Hristos (1. Timotiju 2:5)

Jasno pise da je Jedan Bog i da je Isus nas posrednik.

Psalam 83:18 da bi se znalo da si jedino ti, kojemu je ime Jehova,
Svevišnji koji je nad svom zemljom!

Jedan jedini Svevisnji Bog Otac Tvorac svega JHVH Jehova Bog.


Eto Moze se proveriti da sve pisem kako je u Bibliji
i citiram Bibliju samo :)

na ovoj temi sam iznela puno Biblijskih dokaza a ovo je sasvim dovoljno sada
evo tu sam objasnila da je Bog jedan
 
Poslednja izmena:

AvramIsakIzrael

Početnik
Poruka
31
2 Mojsijeva 3
1 A Mojsije pasaše stado Jotoru tastu svom, svešteniku madijanskom, i odvede stado preko pustinje, i dođe na goru Božiju Horiv.
2 I javi mu se anđeo Gospodnji u plamenu ognjenom iz kupine. I pogleda, a to kupina ognjem gori a ne sagoreva.
3 I Mojsije reče: Idem da vidim tu utvaru veliku, zašto ne sagoreva kupina.
4 A Gospod kad ga vide gde ide da vidi, viknu ga Bog iz kupine, i reče: Mojsije! Mojsije! A on odgovori: Evo me.
5 A Bog reče: Ne idi ovamo. Izuj obuću svoju s nogu svojih, jer je mesto gde stojiš sveta zemlja.
6 Još reče: Ja sam Bog oca tvog, Bog Avramov, Bog Isakov i Bog Jakovljev. A Mojsije zakloni lice svoje, jer ga strah beše gledati u Boga.
 

Zoran Štros

Zainteresovan član
Poruka
259
GDJE U istinitoj Božjoj Riječi - BIBLIJI
PIŠE – koji stih
;

1.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Bog?
Gdje je Isus rekao – Ja sam Bog! - ?

2.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Bog?
Gdje je SD rekao – Ja sam Bog! - ?

3.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On sve stvorio?
Gdje je Isus rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?

4.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On sve stvorio?
Gdje je SD rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?

5.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da se ljudi
trebaju Njemu klanjati kao Bogu?

6.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da se ljudi
trebaju Njemu klanjati kao Bogu?

7.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Alfa i Omega?
Gdje je Isus rekao – Ja sam A&0! - ?

8.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Alfa i Omega?
Gdje je SD rekao – Ja sam A&0! - ?

9.
Trojstvo, 3 Božanske Osobe, Trojedini Bog, Bogočovjek, Bog u tijelu?

10.
Da za spasenje treba vjerovati da je Isus Bog?

11.
Da za spasenje treba vjerovati da je SD Bog?

12.
Da za spasenje treba vjerovati u TTT?

----------------------------------------------------------------------------

Da li imaš jasne nedvosmislene stihove za gornje.
Jer to gornje je temelj tvoje vjere.
Ako ti je to temelj – onda imaš u Bibliji masu takovih stihova.

ALI – ako nema takovih stihova – onda tvoj nauk nije Biblijski.
Onda ti imaš dogmatski nauk – NE-Biblijski.

A pošto NIJE Božji Očev Jahvin,
onda je od Oca Laži.
 

bakonja

Buduća legenda
Moderator
Poruka
42.265
Prica o Samarjanki :

"...
23 Ali ide vreme, i već je nastalo, kad će se pravi bogomoljci moliti Ocu duhom i istinom, jer Otac hoće takve bogomoljce.24 Bog je Duh; i koji Mu se mole, duhom i istinom treba da se mole.25 Reče Mu žena: Znam da će doći Mesija koji se zove Hristos, kad On dođe kazaće nam sve.26 Reče joj Isus: Ja sam koji s tobom govorim.
..."...
 

Arianna

Buduća legenda
Poruka
43.453
GDJE U istinitoj Božjoj Riječi - BIBLIJI
PIŠE – koji stih
;

1.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Bog?
Gdje je Isus rekao – Ja sam Bog! - ?

2.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Bog?
Gdje je SD rekao – Ja sam Bog! - ?

3.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On sve stvorio?
Gdje je Isus rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?

4.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On sve stvorio?
Gdje je SD rekao – Ja sam stvorio…….! Ja sam Stvoritelj! - ?

5.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da se ljudi
trebaju Njemu klanjati kao Bogu?

6.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da se ljudi
trebaju Njemu klanjati kao Bogu?

7.
Da je Božji Sin Isus Krist za sebe rekao da je On Alfa i Omega?
Gdje je Isus rekao – Ja sam A&0! - ?

8.
Da je Sveti Duh za sebe rekao da je On Alfa i Omega?
Gdje je SD rekao – Ja sam A&0! - ?

9.
Trojstvo, 3 Božanske Osobe, Trojedini Bog, Bogočovjek, Bog u tijelu?

10.
Da za spasenje treba vjerovati da je Isus Bog?

11.
Da za spasenje treba vjerovati da je SD Bog?

12.
Da za spasenje treba vjerovati u TTT?

----------------------------------------------------------------------------


Da li imaš jasne nedvosmislene stihove za gornje.
Jer to gornje je temelj tvoje vjere.
Ako ti je to temelj – onda imaš u Bibliji masu takovih stihova.

ALI – ako nema takovih stihova – onda tvoj nauk nije Biblijski.
Onda ti imaš dogmatski nauk – NE-Biblijski.

A pošto NIJE Božji Očev Jahvin,
onda je od Oca Laži.
Isus nije nikada rekao Ja sam Bog, jer nije.
Isus je rekao: Ja sam Bozji Sin. Mesija.

Bog je rekao : Izlazak 3


Tada Bog još jednom reče Mojsiju:

„Ovako kaži Izraelovim sinovima: ’Jehova, Bog vaših praočeva, Bog Avrahamov, Bog Isakov
i Bog Jakovljev, poslao me je k vama.‘ To je moje ime doveka i to je moj spomen iz naraštaja u naraštaj
 

bakonja

Buduća legenda
Moderator
Poruka
42.265
Isus nije nikada rekao Ja sam Bog, jer nije.
Isus je rekao: Ja sam Bozji Sin. Mesija.

Bog je rekao : Izlazak 3


Tada Bog još jednom reče Mojsiju:

„Ovako kaži Izraelovim sinovima: ’Jehova, Bog vaših praočeva, Bog Avrahamov, Bog Isakov
i Bog Jakovljev, poslao me je k vama.‘ To je moje ime doveka i to je moj spomen iz naraštaja u naraštaj

Matej 10:30-33:
Ja i otac jedno smo...."...!

Jovan 5:37 :

Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,

Jovan 5:39 „Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život vječni; i ona svjedoče za mene.“


Jovan 10:36).
"36 Kako vi govorite Onome kog Otac posveti i posla na svet: Hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božji?

Lk. 1:35, Jn. 3:17, Jn. 6:27, Jn. 9:35


37 Ako ne tvorim dela Oca svog ne verujte mi.

Jn. 15:24


38 Ako li tvorim, ako meni i ne verujete, delima mojim verujte, da poznate i verujete da je Otac u meni i ja u Njemu.

Jn. 14:10"


Isaija 7:14:
“Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo.”
Isaija 9:6:
“Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mira.”
Mihej 5:2:
“A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju, kome su izlasci od početka, od večnih vremena.”

Zaharija 9:9:
“Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj, kćeri jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinom.”
Psalam 22:16-18:
“Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb. ”
 

ISTRAZIVAC9

Veoma poznat
Poruka
12.763
Pa kao Torah govori o Gospodu sa neba i Gospodu na Zemlji koji pušta oganj od Gospoda sa neba? Vidiš da je to Biblijski koncept.

Nebiblijske religije su preuzele u tragovima istinu o pravom Bogu samo na svoj način izmenile..ali vidiš da su preuzle nešto od izvornog.
Nije bas tako, postoji Zapeta izmedju, tako da opet iamo jednoga Boga.

24 Then YHWH caused to rain upon S’dom and upon Amora, brimstone and fire from YHWH, out of heaven.

Gde ti vidis dva Boga,. vidi se lepo Zapeta, i jedno ime se pomonje: YHWH.
Sin se zvao YAHusha.
Jovane, moras malo bolje da razumes, :)
 

Сале!

Buduća legenda
Poruka
32.110
Matej 10:30-33:
Ja i otac jedno smo...."...!

Jovan 5:37 :

Pa i Otac koji me posla sam je svjedočio za mene. Niti ste glasa njegova ikada čuli niti ste lica njegova ikada vidjeli,

Jovan 5:39 „Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život vječni; i ona svjedoče za mene.“


Jovan 10:36).
"36 Kako vi govorite Onome kog Otac posveti i posla na svet: Hulu na Boga govoriš, što rekoh: Ja sam Sin Božji?

Lk. 1:35, Jn. 3:17, Jn. 6:27, Jn. 9:35


37 Ako ne tvorim dela Oca svog ne verujte mi.

Jn. 15:24


38 Ako li tvorim, ako meni i ne verujete, delima mojim verujte, da poznate i verujete da je Otac u meni i ja u Njemu.

Jn. 14:10"


Isaija 7:14:
“Zato će vam sam Gospod dati znak; eto devojka će zatrudneti i rodiće Sina, i nadenuće Mu ime Emanuilo.”
Isaija 9:6:
“Jer nam se rodi Dete, Sin nam se dade, kome je vlast na ramenu, i ime će Mu biti: Divni Savetnik, Bog silni, Otac večni, Knez mira.”
Mihej 5:2:
“A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među hiljadama Judinim, iz tebe će mi izaći koji će biti Gospodar u Izrailju, kome su izlasci od početka, od večnih vremena.”

Zaharija 9:9:
“Raduj se mnogo, kćeri sionska, podvikuj, kćeri jerusalimska; evo, Car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinom.”
Psalam 22:16-18:
“Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje. Mogao bih izbrojati sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje. Dele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju žreb. ”
Isus mu reče: toliko sam vrijeme s vama i nijesi me poznao, Filipe? koji vidje mene, vidje oca; pa kako ti govoriš: pokaži nam oca?
 
Top