Trikovi sa kartama

NUSKMP

Zainteresovan član
Poruka
474
TRIKOVI SA KARTAMA


Trikovi sa Kartama predstavljaju zaseban deo veštine Kartanja,koji skoro da nema nikakve veze sa Kartaškim Igrama i Pasijansima.Krug ljudi,koji se bavi Trikovima sa Kartama je potpuno različit od onih,koji vole Preferans,Bridž,Poker.Čak vrlo često,pravi virtuozi u izvođenju Trikova,neznaju,ili vrlo slabo igraju,tek po neku igru sa kartama.Međutim,ko god igra „Karte“,zna i po neki Trik.Oni su vrlo popularni kod dece,ali samo mali broj njih u kasnijem uzrastu, ostaje veran ovoj problematici.
Pored karata,izvođači trikova obično koriste i konopce,marame i mnoge druge rekvizite.S toga bi ovo poglavlje bolje pristajalo uz „Mađioničarske Trikove“,pa mu na prvi pogled ovde i nije mesto.Međutim,pošto je ovo izdanje namenjeno i onima koji prave prve korake u kartanju,red je da se vrlo kratko osvrnemo i na ovu oblast.
Posmatrajući kroz istoriju,Trikovi su se uvek tretirali zasebno od ostalih oblika kartanja.Mnoge zabrane kartanja su izuzimale izvođenje Trikova.Imamo i primere,gde su zabranjivani Trikovi i Hazard,a dopuštane popularne igre sa kartama.To se objašnjavalo, povezanošću veštine izvođenja Trikova,sa veštinom varanja kod Hazardnih igara.
Specijalizovana literatura o izvođenju Trikova je veoma obimna.Širom Sveta postoje i mesta za okupljanje izvođača Trikova sa Kartama,a otvaraju se i škole,kursevi i slično.
Postoje Trikovi sa Kartama,za koje se špil predhodno mora pripremiti i oni,koji se zasnivaju na matematičkim zakonima,a izvode se automatski.Takođe,ima i onih,koji zahtevaju gipkost i uvežbanost prstiju,ali su oni profesionalni i sa njihovom problematikom se ovde nećemo baviti.Za Trikove se često koriste i tzv, „Mađioničarske Karte“,koje su na jednoj strani, neprimetno oku, nešto uže,a sa njima se vrlo efikasno izvodi stotinak Trikova.
Mi će mo se ovde ipak zadržati na Trikovima,koji se izvode sa standardnim špilovima karata.Mora se naglasiti,da uspešnost izvođenja Trika,u mnogome zavisi od šarma izvođača, njegove moći govora,zbijanja šala i slično.Drugim rečima,izvođač mora biti Šoumen, sposoban da odvuče pažnju posmatrača sa kritičnog mesta.Npr,ako se trik izvodi matematički, izvođač se trudi da predstavi,kako se on izvodi veštinom ruku.Ako se pak,trik izvodi unapred pripremljenim špilom,izvođač pokušava da izvede,kako je u pitanju igra brojeva.Pri tome,da bi popustila pažnja posmatrača,on mora zbijati šale,pričati viceve,govoriti kako prepoznaje karte po mirisu i tome slično.
Ovde su opisani samo oni najosnovniji Trikovi sa Kartama,od kojih ste većinu upoznali još u detinjstvu,ali će te možda naučiti i nešto novo.ČAROBNA FORMULA

Ovaj trik se izvodi automatski i ne zahteva nikakvu pripremu.
KARTE : Iz špila se najpre odbroje 20 karata i trik se izvodi samo sa njima.One se ređaju naizmenično,jedna okrenuta na gore,sledeća na dole,pa opet na gore itd.Gornja karta je okrenuta licem na dole i prema njoj se treba orijentisati.
Tako pripremljene karte uzimate u ruke,okrećete glavu na stranu da ih ne gledate i presecate ih,bilo gde.Posmatrači su dužni zapamtiti dve karte preseka.Ako su karte presečene tako,da su okrenute poleđinom,prisutni vam to govore,a Vi ih zatvarate i ponovo sečete.To se može činiti i po nekoliko puta,sve dok se presek ne izvede tako,da karte budu vidljive.
Pošto su ih prisutni zapamtili,zatvarate presečeni špil i bez mešanja ga poređate,u 4 horizontalna reda,po 5 karata,ali po određenim pravilima.
Zatim pitate posmatrače:„U kojim horizontalnim redovima,ili redu se nalaze dve zapamćene karte?“Pošto dobijete odgovor,skupljate karte bez ikakvog poretka,mešate ih i spajate sa preostalim delom špila,koji nije ni učestvovao u ređanju.Zatim prelistavate špil,pravite se da ih tražite,a zatim pred posmatrače izbacujete dve pomenute karte.
Ovaj trik nije dobro izvoditi više od dva puta.
IZVOĐENJE TRIKA : Kluč je u ređanju karata.Morate zapamtiti „Čarobnu Formulu“,po kojoj se ređa:
M A R I A
V I V E T
P R O P E
M U T U O

Karte se ređaju 2 po 2,na isto slovo.Znači,prve dve idu na slovo „M“,druge dve na „A“ itd.Kada vam posmatrači zatim kažu,da se karte nalaze npr, u II i III redu,ista slova u njima su „E“,pa tražene karte su na tim mestima.Pošto ih odmah zapamtite,dalje mešanje i traženje je samo odvlačenje pažnje posmatrača od suštine trika.
VARIJACIJE : Postoji čitav niz trikova,koji se izvode po istom principu.Suština trika je ista,ali ga vi sami možete još dodatno obogatiti,smišljanjem neke druge formule,uvođenjem nekog drugog broja karata u igru itd.Vrlo su česti trikovi sa 30 karata (6x5),ili sa 42 karte (6x7). Pri tome,najprostiji sistem ređanja je sledeći:

1 2 3 5 7 9
4 11 12 13 15 17
6 14 19 20 21 23
8 16 22 25 26 27
10 18 24 28 29 30

Karte se raspoređuju po parovima,znači (1,2) se nalaze u I redu, (3,4) u I i II redu,(5,6) u I i III redu itd.Ako se koristi ova šema,ređanje treba izvesti brzo i po mogućstvu ne ponavljati trik.
Okretanje karata jedne ka drugoj i zatim veliki broj beuspešnih sečenja možete izbeći tako, što uzimate 30 karata i pokazujete ih igračima redom,2 po 2.Oni su dužni zapamtiti jedan par od njih,a njih više mogu izabrati i različite parove.Kako ko govori u kom su redu njegove zapamćene karte,tako vi odmah znate o kojima je reć.
Takođe,vi možete smisliti i neku vašu originalnu šemu ređanja,ali pri tome morate voditi računa,da se svaki par nalazi, u različitoj kombinaciji redova.
 
KARTA IZLAZI SAMA

Vrlo lep i efektan trik.Ne zahteva nikakvu predhodnu pripremu.ali špil mora biti relativno nov,kako se karte međusobno ne bi lepile.
Iz sredine špila izvlačite 5 karata,raširite ih u lepezu i to ,licem ka posmatračima, kako bi bile vidne njima,a ne vama.Njihov zadatak je,da zapamte jednu od njih,a vi ih zatim spuštate na sto,licem na dole,pri čemu ih ne smete pogledati.
Dalje uzimate ostatak špila,pa izdvojene karte ubacujete u njega po posebnoj proceduri, ali je poželjno relativno brzo,jer tu leži ključ trika.Odbrojavate sa vrha 2,pa zatim postavljate jednu od 5 sa stola,dalje odbrojavate 4 iz špila,pa uzimate sledeću sa stola,pa opet 4 karte špila,jedna sa stola i tako do kraja.Znači,samo ste prvi put odbrojali 2 karte Ostatka,a na dalje,uvek po 4.Sada se u špilu predhodno pokazane karte nalaze na: 3-em,8-om,13-om,18-om i 23-em mestu.
Skupljate špil bez mešanja licem na dole,kako bi svima bilo jasno,da ih ne možete videti.Uzimate 5 karata sa vrha špila,pokazujete ih posmatračima i pitate ih,da li se među njima nalazi upamćena karta.Ako dobijete negativan odgovor,jednostavno ih stavljate na dno špila,a sa vrha pokazujete sledećih 5 itd.Kada posmatrači daju pozitivan odgovor,pokazanih 5 karata bez mešanja spuštate na sto,licem na dole,a vi već znate,da je zamišljena karta u sredini ove grupe. Ipak,vama za sada još uvek nije cilj da je vidite,već se trik produžava dalje.
Ostatak špila negde u sredini,otvarate u lepezu,kao na slici 1.
13909190.jpg
U međuprostore ređate redom 5 karata,pri čemu ni jedan od njih ne smete preskočiti. Karte sa stola se u špil uvlače samo do polovine (sl.1).Špil se zatim skuplja, a „naših“ 5 karata štrče iz njega (sl.2).Sada sa dva prsta hvatate špil sa strane (sl.4) i činite potez,kao da želite da karte koje štrče,pritiskom o sto vratite u špil.Pošto ih pridržavate samo sa strane,5 pomenutih karata ulaze slobodno u špil,ali zato 4,koje se nalaze između njih,izlaze na drugu stranu.Špil okrećete na drugu stranu za 180 stepeni,pa ubacujete u špil te 4 karte,dok na drugu stranu izlaze 3,koje su između njih.Postupak okretanja i potiskivanja se ponavlja još dva puta,a na kraju će se pojaviti samo jedna karta i to je ona zamišljena.
Za ovaj trik je potrebna izvesna spretnost ruku,posebno u poslednjoj fazi,jer kartama morate dozvoliti da istiskuju one između njih,na drugu stranu.Ipak,to će mnogima uspeti još u prvom pokušaju.
 
IZ DŽEPA

Ovaj trik se izvodi na osnovu igre reči,ali ga morate izvesti brzo i nikako ne ponavljati.
Pružate špil nekome od posmatrača da ga preseče,a vi pri tome neprimetno zapamtite donju kartu.Pole toga,karte stavljate u svoj džep.Znate da je poslednja karta npr, „6-pik“.Vi govorite da možete željenu kartu izvući iz džepa i obraćate se jednom posmatraču:

-Hoćeš „velike“,ili „male“ karte?
-Velike.
-Uzeo si „velike“,a u igri ostaju „male“,od Dvojke,do Sedmice.Hoćeš li parne,ili neparne?
-Parne.
-U redu.Hoćeš li Dvojku,Četvorku,ili Šesticu?
-Četvorku.
-Ostaju Dvojka i Šestica.Koju ćeš od njih?
-Šesticu.
-Crvenu,ili Crnu?
-Crvenu.
-Uzeo si Crvenu,a ostaju crne.Koju ćeš od njih,pik,ili tref?
-Pik.
Vi se kao malo pomučite i izvlačite „6-pik“.
Već vam je jasno,da ako protivnik kaže „Tref“,sledio bi vaš odgovor: „Uzeo si Tref,a ostaje Pik“.
U svakom slučaju,vi uvek navodite na Šesticu-pik,koju jedinu i znate.Znači,kad god posmatrač izabere odgovarajuće,vi to prihvatate,a kada izabere suprotno,govorite „Uzeo si ovo,a ostaje ono“ itd.
Uglavnom,posmatrači prvi put ne obraćaju pažnju na pitanja i odgovore.
U slučaju da jako insistiraju da ponovite trik,vi se nećkate,a pri tome neprimetno postavljate npr: „5-herc“ odozdo,sledeću odozdo „J-herc“,a odozgo npr, „2-karo“.Pošto su vam sada poznate čak 3 karte,mogućnosti manipulacije su mnogo veće.Kada vas nekako jedva namole da ponovite trik,neće ni obratiti pažnju na to,da karte nisu ni sečene.Izvođenje sada može ići npr, sledećim tokom:
-Hoćeš li „visoke“,ili „niske“ karte?
-Visoke.
-Uzeo si „visoke“,a ostaju „niske“.Hoćeš li „parne“,ili „neparne“?
-Neparne.
-Uzeo si „neparne“,a ostaju „parne“.Koje ćeš od njih:2,4,ili 6?
-Dvojku.
-Koju,crvenu,ili crnu? Itd.
Ako se igrač pobuni,vi mu kažete: „Dobro,hoćeš da to bude Četvorka?“Vi zatim odmah,ne čekajući da se posmatrači usaglase i bez daljih pitanja,izvlačite Četvorku.
Sada tek nastupa potpuna zabuna kod posmatrača,koji su bili na pragu da otkriju trik. Ovaj trik vi sami možete još dodatno obogatiti,npr. zapamtiti više karata i slično.
 
IZA LEĐA

Ovo je jako prost trik,koji se pokazuje na blic i iznenada,a često ga ne treba ponavljati.
Uzimate špil karata u ruke i stavljate ih iza leđa.Zatim izbacujete špil tako,da je donja karta okrenuta prema posmatračima i pri tome govorite koja je.Vraćate špil iza leđa i ponovo ga izbacujete;sada je vidljiva druga karta,koju takođe pogađate.Na taj način,iza leđa prebacujete kartu po kartu,a svaku pogađate.
IZVOĐENJE : Kada prvi put stavljate karte na leđa,potrebno je,da neprimetno zapamtite poslednju kartu špila.Dok su karte iza leđa,jedan deo špila preokrećete „licem na gore“ Kada pokazujete i govorite kartu sa dna špila,vi istovremeno vidite gornju kartu sa špila.Vraćate karte iza leđa,nju prebacujete na dno,izgovarate je,a istovremeno gledate gornju kartu,koja će se prebaciti na dno i biti izgovorena u sledećem potezu.
Jasno je sasvim,da vam niko od posmatrača ne sme biti iza leđa,a ni sa boka.
 

Back
Top