Torrent kradja?

Da li je skidanje filmova, sotwera i ostalih stvari sa torrenta kradja?

НЕ НИ НАЈМАЊЕ... Сасвим је легално скидати са торента...то је размена фајлова...продавање њих скинутих већ јесте крађа и злоупотреба права

Али ако већ желиш да будеш савесан грађанин ти купуј све легално и ботати шугаве глобалисте...
 
НЕ НИ НАЈМАЊЕ... Сасвим је легално скидати са торента...то је размена фајлова...продавање њих скинутих већ јесте крађа и злоупотреба права

Али ако већ желиш да будеш савесан грађанин ти купуј све легално и ботати шугаве глобалисте...

Ajde ti snimi film i ne povrati kesh nego ga pusti na torrent:mrgreen:

All rights reserved

"All rights reserved" is a phrase that originated in copyright law as part of copyright notices. It indicates that the copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works; that is, they have not waived any such right. Copyright law in most countries no longer requires such notices, but the phrase persists. The original understanding of the phrase as relating specifically to copyright may have been supplanted by common usage of the phrase to refer to any legal right, although it is probably understood to refer at least to copyright.

In former times, the phrase was required as a result of the Buenos Aires Convention of 1910 which mandated that some statement of reservation of rights be made in order to secure protection in signatory countries of the convention.[1] It was required to add the phrase as a written notice that all rights granted under existing copyright law (such as the right to publish a work within a specific area) were retained by the copyright holder and that legal action might be taken against infringement.

The requirement to add a notice became obsolete and essentially deprecated on August 23, 2000, as every country that was a member of the Buenos Aires Convention (which is the only copyright treaty requiring this notice to be used) is also a member of the Berne Convention which requires protection be granted without any formality of notice of copyright.

Since copyright law is neither straightforward nor widely understood in its details, nor is the Buenos Aires Convention's previous requirement and current deprecation of the phrase common lay knowledge, the phrase continues to hold popular currency and serve as a handy convention widely used by artists, writers, and content creators to prevent ambiguity and clearly spell out the warning that their content is not up for grabs.
 
Ajde ti snimi film i ne povrati kesh nego ga pusti na torrent:mrgreen:
z:cry:All rights reserved

"All rights reserved" is a phrase that originated in copyright law as part of copyright notices. It indicates that the copyright holder reserves, or holds for their own use, all the rights provided by copyright law, such as distribution, performance, and creation of derivative works; that is, they have not waived any such right. Copyright law in most countries no longer requires such notices, but the phrase persists. The original understanding of the phrase as relating specifically to copyright may have been supplanted by common usage of the phrase to refer to any legal right, although it is probably understood to refer at least to copyright.

In former times, the phrase was required as a result of the Buenos Aires Convention of 1910 which mandated that some statement of reservation of rights be made in order to secure protection in signatory countries of the convention.[1] It was required to add the phrase as a written notice that all rights granted under existing copyright law (such as the right to publish a work within a specific area) were retained by the copyright holder and that legal action might be taken against infringement.

The requirement to add a notice became obsolete and essentially deprecated on August 23, 2000, as every country that was a member of the Buenos Aires Convention (which is the only copyright treaty requiring this notice to be used) is also a member of the Berne Convention which requires protection be granted without any formality of notice of copyright.

Since copyright law is neither straightforward nor widely understood in its details, nor is the Buenos Aires Convention's previous requirement and current deprecation of the phrase common lay knowledge, the phrase continues to hold popular currency and serve as a handy convention widely used by artists, writers, and content creators to prevent ambiguity and clearly spell out the warning that their content is not up for grabs.


English to Serbian translation


Сва права задржана

"Сва права задржана" је израз који потиче из законом о ауторским правима, као део Обавештења о ауторским правима. То указује да резерве носиоца ауторског права, или држи за сопствену употребу, сва права предвиђена законом о ауторским правима, као што је дистрибуција, перформансе, као и стварање изведених дела, то јест, они нису одрекле било такво право. Ауторских права у већини земаља више не захтева таква обавештења, али израз и даље постоји. оригинални схватање фразе као што се специфично односе на ауторска права може бити замењен заједничким коришћење фразе да се односи на било које законско право, иако је вероватно схватио да се односи бар на ауторска права.

Некада, фраза је била потребна као резултат Буенос Аиресу Конвенције од 1910 која мандатом да су неке изјаве о резервација права се како би се обезбедила заштиту у земљама потписницама Конвенције. [1] Било је потребно да додате израз као писано обавештење да су сва права додељена на основу постојећих закона о ауторским правима (као што је право да објави рад у одређеној области), задржан од ауторских права и да је правни поступак се може предузети против повреда.

Захтев да додате обавештење је постао застарео и углавном застареле 23. августа 2000, као свака земља која је била члан Буенос Ајресу Конвенције (који је једини споразумом о ауторским правима захтевају ово обавештење да се користи) је такође члан Берн Конвенција која захтева заштиту бити одобрен без формалности обавештења о ауторским правима.

Будући да закон о ауторским правима није ни једноставан ни широко схваћена у детаљима, нити је у Буенос Аиресу конвенције претходни услов и текуће амортизације од фразе уобичајене лежао знање, фраза и даље држи популарне валуту и да послужи као згодан Конвенција у широкој употреби од стране уметника, писаца , и креаторима садржаја да спречи нејасноћа и јасно срицати упозорење да њихов садржај није за посезање.
 
Svejedno, kako neko može da poseduje nešto tako apstraktno kao što je muzika na primer? Danas su se muzičari pretvorili beskrupulozne zgrtače para koji muziku više i nesmatraju "umetnošću" već alatom za bogaćenje. Kažu "moram i ja od nečega da živim." I upravu su. U stvari, sve o tome je ukratko rekao Felini u svom Satirikonu:


Pošto je na italijanskom, titlovaću šta je ovde rečeno:

Enkolpio (mladić)
Ganimed...Narcis... Apolon, koji pretvori senku mladića u cvet. Svi mitovi nam govore o ljubavi...nerivalskih zajednica.Ali, ja sam k srcu primio nezvanog gosta....

Starac:
Pesnik sam. Možda ćeš pitati, zašto si tako loše obučen?"To je poenta...Strast ka umetnosti nikoga nije učinila bogatim. Ne znam zašto, ali siromaštvo uvek ide uz genijalnost. Ime mi je Eumolpius. Remek dela koja vidiš u galeriji potvrđuju trenutni nedostatak energije. Danas niko ne bi znao a slika ovako. Šta nas je dovelo u ovo jadno stanje? Želja za novcem! Nekada davno, ideal čovekov je bio vrlina, jednostavno. Zato je liberalna umetnost procvetala. Eudoksus je ostario na planini proučavajući kretanje planeta. Lisip je crtao isti model celoga života.....i umro od gladi. A mi, sa svojim opijanjem i k*urvanjem......i ne znamo za remek dela koja postoje. Šta je sa diskusijom o dijalektici? Šta bi sa astronomijom? Gde je filozofija, koja nam je nekada pokazivala put? Ne iznenađuj se time da je slikarstvo mrtvo...kada danas vidimo više lepote u činiji od zlata......nego u delima Apellesa ili Fidije.. Ti ludi Grci!


Odričem svakom pravo da svojevoljno naplaćuje umetnost, sem ako neko svojevoljno ne poželi da dar dar umetniku. Odričem pravo svakog da mi zabrani njegovo stvaralaštvo ako ga ne platim. Odbijam da kupin apstrakciju, tonove, note. Odbijam da kupim pogled na sliku. Ako želim nagradiću umetika, ali umetnika mora stvarati radi umetnosti same, a ne radi novca. Onog momenta kad počne daradi za novac, prestaje biti umtnik, a postaje zanatlija.
Takođe odbijam pravo svakom da naplati znanje. Znanje treba da postoji radi prosperiteta čovečanstva, a ne radi nečije zarade.

Stoga, krađom ne smatram niti torente niti bilo koji drugi oblik preuzimanja kulturno-umetničkih sadržaja. Sa programima je već drugačije, ali i tu postoji besplatna alternativa za sve.

Naravno, ko želi da priži podršku umetniku, može otići na koncert, kupiti sliku, ili disk, ploču, šta već....Umetnina se može kupiti, ali pogled, zvuk i dodir iste mora biti besplatan.

Aj pozdrav, idem da skidam neke torente :D
 
Paganko, skidanje muzike nije kradja, jer je mozes slusati i na you tubeu gde se besplatno distribuira... Medjutim ako pricamo o filmu pak, sama cinjenica da kompanija koja ima prava na distribuiranje filma stavlja CENU na svoj film znaci da ti krades/rusis sistem, ako ne platis tu cenu... Jasno je da je to lopovluk. Mada i ja skidam torente redovno, jer ne mogu platiti, doduse neki put i kupim original igricu/program/film, ali retko.
 
Paganko, skidanje muzike nije kradja, jer je mozes slusati i na you tubeu gde se besplatno distribuira... Medjutim ako pricamo o filmu pak, sama cinjenica da kompanija koja ima prava na distribuiranje filma stavlja CENU na svoj film znaci da ti krades/rusis sistem, ako ne platis tu cenu... Jasno je da je to lopovluk. Mada i ja skidam torente redovno, jer ne mogu platiti, doduse neki put i kupim original igricu/program/film, ali retko.

Kompanija koja jeiydala album je tako]e nametnla cenu na svoju muyiku. Jel vidi[ na primer [ta ona lopovska banda poznata kao SOKOJ radi ugostiteljskim radnjama. Yapravo oni su jo[ gori, jer su sebi dali ya pravo da naplaćuju puštnaje bilo kakve muzike, nezavisno da li je autor iste tražio da ubira harač od slušanja. Čak prema zakonu mogu da te opotrezuju i za muziku koju pazi ovo: ti lično komponuješ i i puštaš u svom ličnom kafe/klubu/štagod.

Drugo, i youtube gasi povremeno sadržaje ako to zahteva izdavač - što će reći ako slušaš muiku na tube-u, ne znači da je ista dospela tamo legalnim tokovima.

A o filmu bih imao tek svašta da kažem....
 
Kompanija koja jeiydala album je tako]e nametnla cenu na svoju muyiku. Jel vidi[ na primer [ta ona lopovska banda poznata kao SOKOJ radi ugostiteljskim radnjama. Yapravo oni su jo[ gori, jer su sebi dali ya pravo da naplaćuju puštnaje bilo kakve muzike, nezavisno da li je autor iste tražio da ubira harač od slušanja. Čak prema zakonu mogu da te opotrezuju i za muziku koju pazi ovo: ti lično komponuješ i i puštaš u svom ličnom kafe/klubu/štagod.

Drugo, i youtube gasi povremeno sadržaje ako to zahteva izdavač - što će reći ako slušaš muiku na tube-u, ne znači da je ista dospela tamo legalnim tokovima.

A o filmu bih imao tek svašta da kažem....

ali kompanija koja izdaje album, ima troskove marketinga, troskove za umetnika, troskove rezanja cdeova i ostalo... Oni su stavili tu cenu koju su stavili, ti ako ne zelis da im platis jednostavno nemoj uzeti taj proizvod. Postoji zakon o zastiti intelektualne svojine. Ista stvar je i sa video igrama, pogotovu danas gde ne postoje igre koje su napravili dva lika u supici za mesec dana. Vec za igre je potreban dugogodisnji razvoj i ogroman tim...
 
Ajde ti snimi film i ne povrati kesh nego ga pusti na torrent:mrgreen:

All rights reserved

Хоћеш да кажеш да ће неко из Warner Brosa остати гладан и бос јер неће успети да поврати уложен новац ако ја новог Харија Потера скинем са торента а не одем у биоскоп? Шта треба да богатим појединице из САД и ЕУ који ће 50% свог зарађеног новца да дају држави као порез којим ће те исте државе финансирати даље ратове по свету...? НЕ ПАДА МИ НА ПАМЕТ...

С друге стране...да су цене софтера иоле реланије (ниже) пиратерија би се итекако смањила поготово у данашње време када клинци НЕ ЖЕЛЕ да науче да рецимо крекују игру већ само оће да убаце и да им ради...Шта мислиш јел такви не би издвојили рецимо 1500 динара за игру и купили је само да немају муке са крековањем и сл. ? Наравно да би би...али не и 5500+ динара који су за наше услове право богатство...

Оно што би људи требали да гледају јесте да колико је могуће својим средствима домаће софтвеске произоводе узимају легалне како би повећали привреду своје земље...

Значи пиратерија сама по себи јесте кршење ауторских права али знаш како се код нас каже "Красти од лопова није злочнин" :D

ali kompanija koja izdaje album, ima troskove marketinga, troskove za umetnika, troskove rezanja cdeova i ostalo... Oni su stavili tu cenu koju su stavili, ti ako ne zelis da im platis jednostavno nemoj uzeti taj proizvod. Postoji zakon o zastiti intelektualne svojine. Ista stvar je i sa video igrama, pogotovu danas gde ne postoje igre koje su napravili dva lika u supici za mesec dana. Vec za igre je potreban dugogodisnji razvoj i ogroman tim...

Али менаџери који имају те силе трошкове живе у огромним кућама са по неколико базена? И то говори нешто зар не?....Ако и поред толике пиратерије и силних трошкова могу да тако лепо живе питање је шта им онда заправо фали...?? Одговор је једноставан. Ништа...то природна људска халавост....
 
Poslednja izmena:

Back
Top