Tito: Agrarna reforma ili etničko čišćenje Srba?

Da li su "planske migracije stanovništva" bile etničko čišćenje ili agrarna reforma?


  • Ukupno glasova
    19
  • Anketa je zatvorena .

Mrkalj

Buduća legenda
Poruka
28.041
Agrarna reforma (1945 – 1981) - Trajna planska migracija:

- Organizovano seljenje u Vojvodinu: 52.863 ljudi iz "agrarno prenaseljenih" i siromašnih krajeva;

- Emigracija iz Hrvatske (uglavnom u Vojvodinu) uglavnom iz Baranje, Korduna, Like i Kninskog kraja koji gube stanovništvo.

(Izvor: Hrvatski udžbenik geografije) !!!

Pavelić : "Gde ja stadoh, ti produži..." :whistling:
 

Mrkalj

Buduća legenda
Poruka
28.041
tito&cerkev.jpg


Tito dobija podršku Vatikana.
 

kiseli1

Ističe se
Banovan
Poruka
2.181
ZAKON O AGRARNOJ REFORMI I KOLONIZACIJI
("Službeni list FNRJ", br. 64/45, 16/46, 24/46, #99/46, 101/47, 105/48, 4/51, 19/51, 42-43/51,
21/56, 52/57, 55/57 i "Službeni list SFRJ", br. 10/65)

I. Opšte odredbe
Clan 1.
U cilju dodeljivanja zemlje zemljoradnicima koji nemaju zemlje ili je imaju nedovoljno,
izvršice se na celoj teritoriji Federativne Narodne Republike Jugoslavije agrarna reforma i
kolonizacija ostvarujuci nacelo: Zemlja pripada onima koji je obraduju.

Clan 2.
Dodeljeno zemljište prelazi u privatnu svojinu domacinstva kome je dodeljeno i odmah ce se
upisati u zemljišne knjige.
Pravo vlasništva upisuje se na sve clanove domacinstva kojem je zemlja dodeljena, tako da
svi clanovi domacinstva imaju jednaka suvlasnicka prava. Ovo važi i za slucaj kad je zemlja
dodeljena prema stavu 2) clana 23. ovog Zakona.
II. Eksproprijacija
Clan 3.
Da bi se stvorio zemljišni fond potreban za dodeljivanje, u smislu clana 1, kao i radi stvaranja
ili dopunjavanja velikih državnih uglednih i oglednih poljoprivrednih dobara, oduzece se od
sadašnjih vlasnika i preci ce u ruke države sledeca poljoprivredna dobra:
a) veliki posedi, tj. takva poljoprivredna i šumska dobra cija ukupna površina prelazi 45
hektara ili 25 do 35 hektara obradive zemlje (oranice, livade, vocnjaci i vinogradi), ako se
iskorišcavaju putem zakupa ili najamne radne snage;
b) zemljišni posedi u svojini banaka, preduzeca, akcionarskih društava i drugih privatnopravnih
lica i drugih pravnih lica odredenih zakonom, izuzev one delove tih zemljišta koji ce
se vlasnicima ostaviti za industrijske, gradevinske, naucne, kulturne i druge društveno korisne
svrhe;
v) zemljišni posedi crkava, manastira, verskih ustanova i svih vrsta zadužbina, svetovnih i
verskih;
g) višak obradive zemlje zemljoradnickih poseda iznad zakonom odredenog maksimuma;
d) višak obradive zemlje iznad 3 do 5 hektara ciji vlasnici nisu zemljoradnici po glavnom
zanimanju te ga ne obraduju sami sa svojom porodicom vec putem zakupa ili najamnom
radnom snagom;
d) zemljišni posedi koji su u toku rata ma iz kog razloga ostali bez sopstvenika i bez pravnog
naslednika.
Clan 4.
Zemlja koja se oduzima u celini (clan 3. tac. a, b, v, i d) preci ce u ruke države sa svim
zgradama i postrojenjima na njoj i sa celokupnim živim i mrtvim poljoprivrednim inventarom,
bez ikakve otštete vlasnicima.
Ako se ustanovi da vlasnik poseda iz cl. 3, tac. 1) nema osim toga poseda nikakve druge
imovine niti drugog zanimanja od cega bi mogao živeti i da su mu prihodi sa toga poseda bili
iskljucivo sredstvo izdržavanja, tako da bi eksproprijacijom u smislu stava 1) ovog clana
ostao bez sredstava za izdržavanje, ostavice se izuzetno takvom vlasniku, pored kuce za
stanovanje s pripadajucim stvarima, 5 hektara obradive zemlje i ovoj kolicini zemlje
odgovarajuce poljoprivredne zgrade i odgovarajuci živi i mrtvi inventar, a sav ostali posed,
zgrade i inventar oduzima se bez naknade.
Ako posednik iz clana 3. tac. a) nema više od jedne kuce za stanovanje, ova mu se nece
oduzeti. Zamkovi (dvorovi) ne mogu se racunati kao kuce za stanovanje.
Ako ima smetnje da se posedniku iz stava 2) i 3) ovog clana zemlja i kuca ostavi na
dosadašnjem posedu, to ce mu se naknaditi na drugom mestu u toj okolini.
O ovim slucajevima donose odluku u prvom stepenu okružni agrarni sudovi (okružne agrarne
komisije), a žalba se podnosi Ministru poljoprivrede, odnosno agrarne reforme i kolonizacije
narodne republike, cija je odluka konacna.
Traktori, mašine i krupne poljoprivredne sprave sa ovih poseda ulaze, ukoliko takvo zemljište
nije odredeno za veliko državno poljoprivredno dobro, u inventar državnih poljoprivrednih
stanica.
Clan 5.
Maksimum zemljoradnickog poseda, koji ce ostati u svojini zemljoradnika koji ga obraduje sa
svojom porodicom (clan 3, tac. g) odredice zemaljskim zakonima, s tim da ne može biti manji
od 20 ni veci od 35 hektara obradive zemlje. U ovim granicama odredivanje maksimuma
vršice se u svakom pojedinom slucaju s obzirom na broj clanova porodice (zadruge), kvalitet
zemljišta i vrstu kulture.
U planinskim krajevima ako je zemlja vrlo slaba, ili u slucaju gde postoji veca porodicna
zadruga mogu zemaljski zakoni povisiti ovaj maksimu.
Clan 6.
U slucaju kad se oduzima samo višak zemljišta iznad odredene maksimalne granice (clan 3,
tac. g. i d) sopstve niku ce isplatiti naknada za oduzetu zemlju u visini jednogodišnjeg prinosa
po hektaru.
Kod oduzimanja viška zemlje iz cl. 3. tac. g i d. mora u oduzetom višku biti srazmeran deo
oranice. Vlasnik može zadržati vocnjake i vinograde sve do odredenog maksimuma. Zgrade i
živi i mrtvi inventar ne potpadaju na tim zemljištima pod ovu eksproprijaciju.
Clan 7.
Ako lice nezemljoradnickog zanimanja, kome se po cl. 3. tac. d) ekspropriše višak zemlje
iznad 3 hektara, ima blisku rodbinu koja se iskljucivo bavi zemljoradnjom, zakonom narodne
republike odredice se uslovi pod kojima ce se eksproprisani višak preko 3 hektara dodeliti po
pravu nasleda i obicaju takvim bliskim srodnicima zemljoradnicima s tim, da posed
srodnicnog domacinstva sa dodeljenim mu posedom ne prede zemljoradnicki maksimum i
vodeci pri tome racuna o imovnom stanju toga domacinstva, o stanju zemljišnog fonda toga
mesta, kao i o potrebama i broju agrarnih interesenata u mestu.
U slucaju kad se najmanje godinu dana pre 28. avgusta 1945. lice nezemljoradnickog
zanimanja stalno naselilo sa svojom porodicom na svoj zemljišni posed i otada se iskljucivo
bavilo zemljoradnjom, smatrace se takvo lice zemljoradnikom pod uslovom da konacno
napusti raniju profesiju i da za 10 godina ne sme posed otuditi, razdeliti, darovati ili založiti ni
davati pod zakup.
Radnici, pecalbari i iseljenici koji su vlasnici zemlje smatrace se kao zemljoradnici koji
obraduju zemlju.
Clan 8.
Od postojecih poseda pojedinih bogomolja, manastira i verskih ustanova oduzece se samo
višak preko 10 hektara njihove ukupne površine, njiva, bašti, vinograda, vocnjaka, utrina i
šuma.
Verskim ustanovama (crkvama, manastirima , crkvenim vlastima) veceg znacaja ili veše
istorijske vrednosti ostavice se od sadašnjeg njihovog poseda do 30 hektara obradive zemlje i
do 30 hektara šume.
Clan 9.
Zemljoradnicke, radnicke i zanatlijske porodice, koja su usled rata ili drugih okolnosti ostale
bez dovoljno radne snage, te su prinudene da zemlju daju drugim licima na obradu, smatrace
se kao ze mljoradnici koji sami obraduju svoju zemlju.

gde pise u zakonu srbija?
niko nije nikoga preseljavao. srbi u baranji , koji su tamo dosli posle prvog svetskog rata, kao i srbi koji su tamo jos od vojne krajine, se nisu nigde selili. cemu pitanje baranje? darda, beli manastir su uvek bili sa srpskom vecinom

Agrarna reforma (1945 – 1981) - Trajna planska migracija:

- Organizovano seljenje u Vojvodinu: 52.863 ljudi iz "agrarno prěnaseljenih" i siromašnih krajeva;

- Emigracija iz Hrvatske (uglavnom u Vojvodinu) uglavnom iz Baranje, Korduna, Like i Kninskog kraja koji gube stanovništvo.

(Izvor: Hrvatski udžbenik geografije) !!!

Pavelić : "Gdě ja stadoh, ti produži..."

cemu te lazi?

u vojvodinu su se doselili crnogorci, srbi sa kosmeta, i makedonije, i to na nemacka imanja, jer su nemci bili proterani ( zbog svoje uloge u ratu i stvaranju 7SS divizije prinz-eugen). nemci koji su ucestvovali na partizanskoj strani su ostali.
 
Poslednja izmena od moderatora:

Lesandar

Buduća legenda
Poruka
27.932
gde pise u zakonu srbija?
niko nije nikoga preseljavao. srbi u baranji , koji su tamo dosli posle prvog svetskog rata, kao i srbi koji su tamo jos od vojne krajine, se nisu nigde selili. cemu pitanje baranje? darda, beli manastir su uvek bili sa srpskom vecinomcemu te lazi?

u vojvodinu su se doselili crnogorci, srbi sa kosmeta, i makedonije, i to na nemacka imanja, jer su nemci bili proterani ( zbog svoje uloge u ratu i stvaranju 7SS divizije prinz-eugen). nemci koji su ucestvovali na partizanskoj strani su ostali.


Kako bi se u krajevima koje su napustili napravila "ravnoteža" koja je kulminirala 1991.
 
Poslednja izmena od moderatora:

Mrkalj

Buduća legenda
Poruka
28.041
Da, biće da je ipak polupismenost u pitanju kad si Petru Vidas proglasio za srbijansko-fašističkog lažova.

Petra Vidas:
I. Trajna planska migracija
Agrarna reforma (1945 – 1981)
Organizirano seljenje u Vojvodinu: sudjelovalo 52.863 ljudi.
1). MEĐUREPUBLIČKA MIGRACIJA
a) Emigracija iz Hrvatske ( uglavnom u Vojvodinu)
stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj.

Vežbaj čitanje:

stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)


stanovništvo gube Baranja, Kordun, Lika i Kninski kraj. ( uglavnom u Vojvodinu)

...
 

kiseli1

Ističe se
Banovan
Poruka
2.181
1.imas gore postavljen zakon o agrarnoj reformi.
2.agrarna reforma je zavrsena 1950 godine, kao neuspesna, i napustena je

Agrarna reforma– uvedena nakon II. svjetskog rata radi ukinuća preostalih feudalnih odnosa i razdiobe velikih posjeda. Dobrovoljci iz I. svjetskog rata zemlju su dobivali besplatno. Relacija migracije: Hrvatsko Zagorje – Slavonija te Dalmacija – Slavonija.
Do 1940 preselilo se oko 150.000 osoba.

DRUGO RAZDOBLJE (1945 – 1981)

Porast udjela migracijskog stanovništva u ukupnome stanovništvu pod utjecajem industrijalizacije i urbanizacije: 1948. - 23%, 1981. – 44%

nema nikakve veze sa agrarnom reformom, nego se radi o normalnom trazenju posla.
zasto lazes?

1). MEĐUREPUBLIČKA MIGRACIJA
a) Emigracija iz Hrvatske ( uglavnom u Vojvodinu)
stanovništvo gube Baranje, Kordun, Lika i Kninski kraj.
b) Imigracija u Hrvatsku (najprivlačnija su velika urbana središta)
npr. Zagreb (1976 - 1981) prima stanovništvo iz B i H, Kosova i Makedonije.

sta si "zaboravio da spomenes" ovu drugu recenicu, o imigraciji? ili ne odgovara tvojoj nameri, da prikazes nesto sto nije?
 

kiseli1

Ističe se
Banovan
Poruka
2.181

menjam.se

Iskusan
Banovan
Poruka
5.943
Колонизација има и своје друго лице, а то је ојачавање Војводине српским живљем које је у старту ојачано са 35% на 51% (уз истовремено исељавање Немаца, јер ово ипак није био чист пораст), а затим високим прираштајем првих пар генерација новопридошлог становништва нарасло и до 60%. Знам да поједини антитријанонски кругови у Мађарској читав тај след догађаја тумаче не као антисрпски, него као великосрпски, не знам шта о таквом гледишту мисле људи са теме, да ли су за Србију битнији пасивни крајеви из којих је становништво исељено или Војводина. За хрватски национални пројекат није спорно да су тиме били у чистом плусу.
 

Петар Адамов

Zainteresovan član
Poruka
312
Колонизација има и своје друго лице, а то је ојачавање Војводине српским живљем које је у старту ојачано са 35% на 51% (уз истовремено исељавање Немаца, јер ово ипак није био чист пораст), а затим високим прираштајем првих пар генерација новопридошлог становништва нарасло и до 60%. Знам да поједини антитријанонски кругови у Мађарској читав тај след догађаја тумаче не као антисрпски, него као великосрпски, не знам шта о таквом гледишту мисле људи са теме, да ли су за Србију битнији пасивни крајеви из којих је становништво исељено или Војводина. За хрватски национални пројекат није спорно да су тиме били у чистом плусу.

Свакако да је привредно важнија Војводина, али по правди Божијој и по историјском и државотворном праву - важније је јачати традиционалне српске крајеве са јаком националном и пркосном свешћу.
 

Mrkalj

Buduća legenda
Poruka
28.041
Колонизација има и своје друго лице, а то је ојачавање Војводине српским живљем које је у старту ојачано са 35% на 51% (уз истовремено исељавање Немаца, јер ово ипак није био чист пораст), а затим високим прираштајем првих пар генерација новопридошлог становништва нарасло и до 60%. Знам да поједини антитријанонски кругови у Мађарској читав тај след догађаја тумаче не као антисрпски, него као великосрпски, не знам шта о таквом гледишту мисле људи са теме, да ли су за Србију битнији пасивни крајеви из којих је становништво исељено или Војводина. За хрватски национални пројекат није спорно да су тиме били у чистом плусу.

:hvala:

Objektivno i tačno - kao i uvek. Smisao i cilj pokretanja ove teme upravo je aspekat srpskog iseljavanja iz Hrvatske pod firmom Agrarne reforme. Referat Petre Vidas, (prema: Ivo Nejašmić: Migracijske teme, Zagreb, 1992, br.2 str. (141 – 165))

Petra Vidas u radu kaže da je "organizovano seljenje u Vojvodinu 52.863 ljudi iz Hrvatske, uglavnom iz Baranje, Korduna, Like i Kninskog kraja koji gube stanovništvo."

To je poenta ove teme. Zapamtiti zaključak: Namerno ili slučajno, Tito je agrarnom reformom etnički očistio 10% Srba sa područja NR Hrvatske.

PS. Inspiraciju za temu mi je dao Tuđmanov snimak sa YouTubea u kojem govori da su strane sile, iako nisu javno rekle, dale zeleno svetlo za preseljavanje stanovništva u Bosni. Takođe, da nisam pročitao da su seljeni Srbi iz Baranje u Vojvodinu, verovatno ne bih ni pokretao temu.
 

kiseli1

Ističe se
Banovan
Poruka
2.181
:hvala:

Objektivno i tačno - kao i uvěk. Smisao i cilj pokretanja ove teme upravo je aspekat srpskog iseljavanja iz Hrvatske pod firmom Agrarne reforme. Referat Petre Vidas, (prema: Ivo Nejašmić: Migracijske teme, Zagreb, 1992, br.2 str. (141 – 165))

Petra Vidas u radu kaže da je "organizovano seljenje u Vojvodinu 52.863 ljudi iz Hrvatske, uglavnom iz Baranje, Korduna, Like i Kninskog kraja koji gube stanovništvo."

To je poenta ove teme. Zapamtiti zaključak: Naměrno ili slučajno, Tito je agrarnom reformom etnički očistio 10% Srba sa područja NR Hrvatske.

PS. Inspiraciju za temu mi je dao Tuđmanov snimak sa YouTubea u kojem govori da su strane sile, iako nisu javno rekle, dale zeleno světlo za prěseljavanje stanovništva u Bosni. Takođe, da nisam pročitao da su seljeni Srbi iz Baranje u Vojvodinu, věrovatno ne bih ni pokretao temu.

zaboravio si da spomenes drugu recenicu u tekstu i sam naslov:

1). MEĐUREPUBLIČKA MIGRACIJA
a) Emigracija iz Hrvatske ( uglavnom u Vojvodinu)
stanovništvo gube Baranje, Kordun, Lika i Kninski kraj.
b) Imigracija u Hrvatsku (najprivlačnija su velika urbana središta)
npr. Zagreb (1976 - 1981) prima stanovništvo iz B i H, Kosova i Makedonije.

srbende su strasno nesretne kada nisu na vlasti. onda su im svi krivi....:D
ili ti nije jasna rec "imigracija" ?
 
Poslednja izmena:

kiseli1

Ističe se
Banovan
Poruka
2.181
To nije odgovor, već izbjegavanje odgovora... :rtfm:

nisam strucnjak za agrarnu reformu, i kolonizaciju, mogu samo da procitam clanke sa razlicitih strana barikade.
koliko sam citao o BiH, zemlja je zahvaljujuci tome sto su bili pod turcima bila vecinom muslimanska, bez obzira da li su ti muslimani bili originalno srbi ili hrvati, ili bogumili. ako je suditi po izjavama iz vilajeta, oni tvrde da je agrarna reforma/kolonizacija u BiH,za vreme kraljevine SHS,znacila oduzimanje muslimanske zemlje bez odstete, i davanje zasluznim srbima.
u samoj srbiji, logicno posle balkanskog rata, napustena/ oduzeta muslimanska zemlja se delila ....................
 

Lesandar

Buduća legenda
Poruka
27.932
nisam strucnjak za agrarnu reformu, i kolonizaciju, mogu samo da procitam clanke sa razlicitih strana barikade.
koliko sam citao o BiH, zemlja je zahvaljujuci tome sto su bili pod turcima bila vecinom muslimanska, bez obzira da li su ti muslimani bili originalno srbi ili hrvati, ili bogumili. ako je suditi po izjavama iz vilajeta, oni tvrde da je agrarna reforma/kolonizacija u BiH,za vreme kraljevine SHS,znacila oduzimanje muslimanske zemlje bez odstete, i davanje zasluznim srbima.
u samoj srbiji, logicno posle balkanskog rata, napustena/ oduzeta muslimanska zemlja se delila ....................
Слабо си читао о Босни па не знаш да Срби и Хрвати не могу да иду у исти кош са Богумилима који су верска категорија. То си вероватно читао од неког паћеника који потура да су Богумили били народ па од њих настали Бошњаци:hahaha:
Нити је Босна икада до 1945. била већински муслиманска, опет лаж.
 
Poruka
71.600
nisam strucnjak za agrarnu reformu, i kolonizaciju, mogu samo da procitam clanke sa razlicitih strana barikade.
koliko sam citao o BiH, zemlja je zahvaljujuci tome sto su bili pod turcima bila vecinom muslimanska, bez obzira da li su ti muslimani bili originalno srbi ili hrvati, ili bogumili. ako je suditi po izjavama iz vilajeta, oni tvrde da je agrarna reforma/kolonizacija u BiH,za vreme kraljevine SHS,znacila oduzimanje muslimanske zemlje bez odstete, i davanje zasluznim srbima.
u samoj srbiji, logicno posle balkanskog rata, napustena/ oduzeta muslimanska zemlja se delila ....................

To je tačno. Međutim, stalna nailazim optužbe za ono što je Jugoslovenska demokratska straka htjela sprovesti a radikali spriječili za velikosrpski pokret, što su notorne budalaštine, i to to čujem ne samo od Bošnjaka, već i od Hrvata; i to u najvećem slučaju istih ljudi koji slave to što je agrarna reforma konačno sprovedena u doba komunizma...
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.