Tesla je u 12 tačaka opisao internet još 1900.

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
345.915
tesla-internet.jpg


Srpskoj javnosti je nedovolјno poznato da je Nikola Tesla prvi na svetu zamislio internet i to predstavio još 1900. godine, u svom projektu bežičnog prenosa „Svetski sistem“.Teslina zamisao na prelasku iz 19. u 20. vek je bila da sve oblike tadašnjih elektronskih komunikacija poveže u jedan – Svetski sistem, a da korisnici sve to dobiju kroz bežičnu vezu, bez obzira na vrstu sadržaja i udalјenost. Baš kao što to danas radi internet – povezivanje svih digitalnih komunikacija u jednu celinu! Upravo onako kako je naš genije to od početka sagledavao.

Teslini patenti
Osim što je bio vizionar, Nikola Tesla je imao i registrovane patente, koji će biti značajni za stvaranje interneta i čitavog današnjeg bežično umreženog i multimedijalnog digitalnog sveta. Znamo da je Tesla otac bežičnog prenosa (i informacija i energije), ali evo kako je on 1900. opisao svoj „Svetski sistem“ i njegove praktične multimedijalne mogućnosti upotrebe:
„Omogućava ne samo trenutni i precizni bežični prenos bilo koje vrste signala, poruka ili znakova, u sve delove sveta, već i međusobno povezivanje postojećih telegrafskih, telefonskih i drugih signalnih stanica…“
“Jeftin prijemnik, ne veći od ručnog sata, omogući će mu da sluša bilo gde, na kopnu ili moru, govor koji se drži ili muziku koja se svira na nekom drugom mestu, koliko god daleko bilo.“

Internet u 12 tačaka
Govoreći tadašnjim tehničkim rečnikom, Tesla je u 12 tačaka opisao u ono što danas poznajemo, koristimo i zovemo bežični internet, mobilna telefonija i GPS, a sve to vezano za multimedijalnu komunikaciju na dalјinu.

Teslinih 12 zamisli odnosile su se na bežični prenos na dalјinu teksta, podataka, informacija, zvuka, fotografija, crteža, dokumenata… nedostaje samo video (pokretne slike tada još uvek nisu postale ni film, u punom smislu). U projektu „Tesla prvi zamislio internet“, Tesline zamisli su date uporedo sa 12 današnjih digitalnih pojmova: E-mail, Digital certificate, VOIP, RSS, Instant Messaging app, VPN, Streaming media, NTP, EDI, GPS, Digital printing i FTP.

Multimedijalni projekat „Tesla prvi zamislio internet“ je nastao u zanimlјivom sadejstvu Lazara Boškovića, autora koncepta, teksta i dizajna, i generativne veštačke inteligencije koja je kreirala retro ilustracije u stilu 1900. godine. Produkcija je delo agencije AgitPROP (internet mediji)
 

Back
Top