Talenat vs genijalnost

Talenat je urođen.Rađamo se sa njim.Ali vremenom talenat nije dovoljan da nas pogura i postavi na ono mesto najviših dostignuća.Tada dolazi genijalnost.Dakle, on se zasniva na talentu, ali istom dodaje ambiciju,želju za učenjem i napredovanjem, dubinu misli, širinu misli i na kraju -sposobnost da se iskoristi snaga kojom će taj genije zapanjiti i svet i sebe.
 
U mom mozgicu genijalac se radja a talenat je da ga prepoznas i gajis da nedozvolis
da ne postane "prosek" da se ne stopi sa masom.

Takodje smatram da svako od nas poseduje minimum pet vrsti talenta
i da ako se fokusira na jedan da ga gaji , obogacuje i radi na tome
moze postati kao neko ko je genijalan po rodjenu.
 
Koja je sustinska razlika izmedju genijalnosti i talenta?
talenat je sposobnost da brže napreduješ u određenoj veštini ili oblasti života...genijalnost je sposobnost da stvoriš kreativna i pametna rešenja koja drugi nisu u stanju da osmisle...

po meni ni talenat ni genijalnost nisu urođeni nego se razvijaju najviše u ranom detinjstvu ali u nekim slučajevima i kasnije...imamo slučaj sestara Polgar čiji je otac bio eminentni psiholog sa tvrdnjom da se od svakog deteta može napraviti genije i to je dokazao eksperimentišući sa sopstvenom decom tako što je od sve tri kćerke napravio genijalne šahiste...

talenat je interesovanje i ljubav prema onome što se radi plus pametan rad
veština je talenat plus pametan rad
uspeh je veština plus pametan rad plus prilika
genijalnost je uspeh preko kreativnosti i pametnog rada

pametan rad je ono što naučnik Anders Erikson naziva deliberate practice...znači mora pre svega da postoji kvalitetna povratna informacija od nekog trenera ili učitelja i naporan rad da se uočeni nedostaci prevaziđu...to je praćeno jakom težnjom da se stalno napreduje u oblasti interesovanja...
 
Screen-Shot-2016-11-07-at-1.57.21-PM.png
 
Genijalnost bi trebala biti vezana za isključivo intelektualnu sposobnost, sa druge strane talenat uključuje intelektualne i fizičke sposobnosti, preformanse.
Iako je nivo u oba slučaja uglabvnom urodjen, učenjem i radom mogu se unaprediti obe oblasti, ali je nemoguće dostići nivo talenta nekog ko se posvećeno angažuje u toj oblasti gde talenat dolazi do maksimalnog izražaja, npr. slikarstvo, neko ko nema talenat za isti, može da vježba i da uči kolio god hoće, nikada neće dostići taj nivo vrhunskog slikara.
 
Talenat je urođena sposobnost za neku kreativnost i ima ga svako samo ga mnogi ne otkriju u sebi. Kada u talenat ugradiš volju - a volja je sposobnost da vidiš rešenje pre nego što je zadatak postavljen - onda dobiješ genijalnost.
Dakle, da bi bio genije moraš imati volju i otkriti svoj talenat.
 
Talenat je urođena sposobnost za neku kreativnost i ima ga svako samo ga mnogi ne otkriju u sebi. Kada u talenat ugradiš volju - a volja je sposobnost da vidiš rešenje pre nego što je zadatak postavljen - onda dobiješ genijalnost.
Dakle, da bi bio genije moraš imati volju i otkriti svoj talenat.
Samo bih dodala da imamo više talenata. Nego smo kroz život usmeravani
na ono što se traži, što se isplati, što je neostvarena želja roditelja i slično,
a ne na otkrivanje talenata.
 

Back
Top