Takmicenje iz matematike

ok evo ti prvi, kao dokaati da x pripada skupu realnih brojeva ako je 4x*x -4x+3<0

drugi - zbir kateta pravouglog trougla je 22, ako se jedna smanji za 4 a druga poveca za 2 povrsine ostaju iste...naci te katete.

3. odrediti sva resenja za x,z,y tako da xy=20 yz=35 a xz=28


4. u kruznicu poluprecnika R, upisano je 6 manjih krugova poluprecnika r, takvih da svaki dodiruje veliku kruznicu i dva susedna. izraziti preko r, R.

5. koliko ima cetvorocifrenih brojeva takvih da imaju tacno 2 razlicite cifre.
 

Back
Top