Subvencije za organsku proizvodnju, zasade voća, vinove loze....

Lorelajn

Legenda
Supermoderator
Poruka
62.438
U toku su razne subvencije.

Bespovratno 9 miliona dinara za organsku proizvodnju

elaine-casap-qgHGDbbSNm8-unsplash-scaled.jpg

VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo, raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje troškova nabavke priključne mehanizacije, mašina i opreme za organsku proizvodnju u AP Vojvodini u 2023. godini.​

Za realizaciju aktivnosti predviđeno je ukupno 9.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 80% od ukupno prihvatljivih troškova investicije.
Maksimalni iznos sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi jeste 800.000,00 dinara.
Prilikom razmatranja podnetih prijava za ostvarivanje bespovratnih sredstava priznavaće se jedino priključna mehanizacija, mašine i oprema kupljene posle 01.01.2023. godine.
Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu po Konkursu, za više namena u okviru konkursa.
Konkurs je otvoren zaključno sa 18.04.2023. godine.
Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, Izjava dobavljača, forma poslovnog plana, Izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu i Upustvo o načinu podnošenja elektronske prijave i elektronskom opštenju između organa, mogu se preuzeti sa internet adrese: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/487-4601 od 12 do 14 časova.
 
Bespovratna sredstva za podršku investicija za nove zasade voća, vinove loze i hmelja

grapes-553462_960_720.jpg

VOJVODINA – Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke mehanizacije u sektoru voćarstva i vinogradarstva i opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada voća, vinove loze i hmelja u 2023. godini.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos od 80.000.000,00 dinara.
Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 % za posebne kategorije podnosilaca prijave. Bespovratna sredstva namenjena su za nabavku opreme za zaštitu od vremenskih nepogoda i elemenata potrebnih za podizanje proizvodnih zasada. Takođe i za nabavku potrebne mehanizacije.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može preći 5.850.000,00 dinara. Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 200.000,00 dinara, odnosno u razmatranje će biti uzete prijave čija je vrednost investicije jednaka ili veća od 333.000,00 dinara bez PDV-a.

Konkurs je otvoren do utroška sredstava, a zaključno sa 18.04.2023. godine.
Tekst Konkursa, obrazac prijave i Pravilnik, mogu se preuzeti na zvaničnoj internet stranici Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.
Sve dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona 021/456-267, od 10 do 12 časova.
 
Za nabavku opreme za navodnjavanje 370 miliona dinara iz pokrajisnkog budžeta

farm-4421270_960_720.jpg

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje nabavke opremei sistema za navodnjavanje i opreme za poboljšanje vodnog, vazdušnog i toplotnog režima biljakau AP Vojvodini u 2023. godini.

Predmet konkursa je dodela bespovratnih sredstava za sufinansiranje nabavke opreme i sistema za navodnjavanje, opremanje bunara,nabavka pumpi i agregata za navodnjavanje, nabavka sistema za navodnjavanje veštačkom kišom, subirigacija, materijala za pokrivanje povrtarskih i voćarsko – vinogradarskih kultura i cveća u cilju zaštite od mrazai korova- agrotekstili,agril, malč folije i drugo.

Za realizaciju Konkursa predviđen je ukupan iznos do 370.000.000,00dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija utvrđuju se u iznosu do 60% od prihvatljivih troškova investicije, odnosno 70 % za posebne kategorije podnosilaca prijave.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi ne može biti veći od 7.700.000,00 dinara.

Minimalan iznos bespovratnih sredstava po jednoj prijavi iznosi 21.000,00 dinara, a razmatraće se samo prijave čija je vrednost prihvatljivih troškova investicije jednaka 35.000,00 dinara ili veća od tog iznosa.

Konkurs je otvoren do 18.04.2023. godine.

Tekst konkursa, Pravilnik, obrazac prijave, izjava dobavljača, izveštaj o namenskom utrošku sredstava i zahtev za isplatu mogu se preuzeti sa zvanične internet stranice Pokrajinskog sekretarijata: www.psp.vojvodina.gov.rs.

Dodatne informacije mogu se dobiti putem telefona: 021/487-4379; od 12 do 14 časova.
 
Za zaštitu od požara Vojvodina bespovratno daje 20 miliona dinara

firefighters-115800_1920.jpg

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za podsticanje programa ili nedostajućeg dela sredstava za finansiranje programa od javnog interesa koji su značajni za zaštitu i spasavanje od požara u 2023.godini, a koje realizuju udruženja.

Cilj ovog Konkursa je podizanje svesti građana o značaju aktivnosti dobrovoljnoih vatrogasnih društava, popularizacija dobrovoljnog vatrogastva, kao i podizanje nivoa znanja i veština pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Ukupan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po ovom konkursu je 20.000.000,00 dinara.

Bespovratna sredstva za podršku investicija po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100% od ukupne vrednosti investicije, za prijave podnete od strane dobrovoljnih vatrogasnih društava.

Maksimalan iznos bespovratnih sredstava koji se dodeljuje po jednoj prijavi iznosi do 600.000,00 dinara.

Podnosilac prijave može podneti samo jednu prijavu na konkurs.

Konkurs je otvoren zaključno sa18.04 2023. godine.

Tekst konkursa, obrazac prijave, obrazac liste članova udruženja, obrazac izjave i Pravilnik se mogu se preuzeti sa (www.psp.vojvodina.gov.rs).

Dodatne informacije mogu sedobiti putem telefona: 021/4874546 od 10 do 14 časova.
 
ok , treba ulagati u poljoprivredu a strucnjaci sigurno znaju gde skripi

ali zasto je vojvodina druga drzava?

zasto istih subvencija nema u celoj srbiji?
Ne bih znala reći zaista.
To je nešto slično kao kada su samo u Beogradu deci delili kompove ili šta li je već...zaboravila...Dobili su dva puta nešto dok ostali ništa nisu...
 
ok , treba ulagati u poljoprivredu a strucnjaci sigurno znaju gde skripi

ali zasto je vojvodina druga drzava?

zasto istih subvencija nema u celoj srbiji?
Ima i u drugim delovima Srbije, ali pošto Pokrajina ima sopstvene organe koji imaju neki budžet i bio je red da se vrate građanima sredstva tamo gde su najpotrebnija.
 
Моја баба, све што је производила било је органско и без субвенција. Тада су се субвенције давале за неорганску производњу, само да приноси буду што већи.

Оно што је некада било нормално, сада је ненормално, и обрнуто.
 
Ima i u drugim delovima Srbije, ali pošto Pokrajina ima sopstvene organe koji imaju neki budžet i bio je red da se vrate građanima sredstva tamo gde su najpotrebnija.
drzava bi trebala da se isto brine o svakom svom gradjaninu

pa ako onom u backoj topoli treba subvencija za njegovih 100 hektara zita , treba i onom kod pirota za njegova 2 hektara

gde god pogledas u srbiji neka nepravda i nejednakost
 
Моја баба, све што је производила било је органско и без субвенција. Тада су се субвенције давале за неорганску производњу, само да приноси буду што већи.

Оно што је некада било нормално, сада је ненормално, и обрнуто.
Vremena se menjaju, šta ćeš. Tako je to i u drugim oblastima.
 
drzava bi trebala da se isto brine o svakom svom gradjaninu

pa ako onom u backoj topoli treba subvencija za njegovih 100 hektara zita , treba i onom kod pirota za njegova 2 hektara

gde god pogledas u srbiji neka nepravda i nejednakost
Iz budžeta Srbije daje se svima, ali pošto je u Vojvodini toga više onda uskače i budžet pokrajine.
 
До кад трају конкурси у Војводини? Каква су Вам искуства са субевенцијама за соларне панеле? Јел се очекују ове године?
Nemam licna iskustva sa subvencijama.
U Novom Sadu, za licne potrebe, prijave su do 03.04.2023.

Novosađani zainteresovani da na svojim kućama ugrade solarne panele, invertere i cirkulacione pumpe, a u stanovima sistem grejanja, mogu da se prijave na upravo raspisani javni poziv.

Sufinansiranje se odnosi na nekoliko mera koje su na raspolaganju građanima. Grad će sufinansirati:

  • nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije; ugradnju dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije; priključenje na distributivni sistem i izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije.
Snaga solarnih panela koje domaćinstvo namerava da ugradi ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta koja je navedena u računu za struju, a maksimalno do (i jednako) šest kW.
  • nabavku i ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće;
  • opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu za stanove.
Domaćinstva, kuće i stanovi, ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti.

Za solarne panele, invertere i prateću instalaciju za porodične kuće izdvaja se 18 miliona dinara, dok se za pumpe i sistem grejanja iz budžeta izdvaja 500.000 dinara.

Svi Novosađani imaju pravo da učestvuju, osim vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekta koji ne služe za stanovanje. Pravo nemaju ni vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja.

Podnosioci prijave moraju da budu vlasnici objekta za koji podnose prijavu, ali i vlasnici ili nosioci prava nad brojilima. Ako nisu vlasnici objekta, moraju da imaju prijavu boravka na adresi za koju podnose prijavu. Objekat mora da bude nastanjen i priključen na distributivnu mrežu električne energije, a na poslednjem računu za struju mora da bude najmanje 30 kWh.

Svako domaćinstvo može da dobije subvenciju od najviše 420.000 dinara sa PDV-om za ugradnju solarnih panela, odnosno manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Za cirkulacione pumpe maksimalna subvencija iznosi 50 odsto od iznosa profakture za radove i opremu sa PDV-om, a najviše 15.000 dinara po pumpi.

Za opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote dodeljuje se najviše 50 odsto od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a najviše 15.000 dinara po kalorimetru, 1.000 dinara po delitelju toplote i 1.500 dinara po termostatskom ventilu.

Komisija će, prilikom ocene prijava, uzimati u obzir stanje spoljnih zidova i krova, postojeći način grejanja, stanje u kojem je stolarija i drugo.

Bitno je naglasiti da Grad novac ne prenosi građanima, već firmama koje će izvoditi radove - i to nakon što građani prenesu svoj obezbeđeni iznos tim firmama i nakon što se sav posao završi.

Radove će izvoditi one firme za koje se građani odluče, prema sledećem raspoloživom spisku.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine je prethodno sprovela konkurs na koji su se ove firme javile i ispunile uslove da obave tražene poslove.

Rok za prijave domaćinstava na javni poziv je 3. april, a celokupna dokumentacija se nalazi OVDE. Adresa za ličnu dostavu dokumentacije je pisarnica Gradske uprava za zaštitu životne sredine, Trg slobode 1 (Gradska kuća) ili preporučenom poštom na adresu Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, Rumenačka 110a.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja možete se obratiti na telefon 021/421-109 ili putem mejla na zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/V...arnih-panela-Ovo-su-uslovi-za-subvenciju.html
 
Nemam licna iskustva sa subvencijama.
U Novom Sadu, za licne potrebe, prijave su do 03.04.2023.

Novosađani zainteresovani da na svojim kućama ugrade solarne panele, invertere i cirkulacione pumpe, a u stanovima sistem grejanja, mogu da se prijave na upravo raspisani javni poziv.

Sufinansiranje se odnosi na nekoliko mera koje su na raspolaganju građanima. Grad će sufinansirati:

  • nabavku i ugradnju solarnih panela, invertera i prateće instalacije za porodične kuće za proizvodnju električne energije; ugradnju dvosmernog mernog uređaja za merenje predate i primljene električne energije i ostale neophodne instalacije za proizvodnju električne energije; priključenje na distributivni sistem i izradu neophodne tehničke dokumentacije i izveštaja izvođača radova na ugradnji solarnih panela i prateće instalacije za proizvodnju električne energije.
Snaga solarnih panela koje domaćinstvo namerava da ugradi ne može biti veća od odobrene snage mernog mesta koja je navedena u računu za struju, a maksimalno do (i jednako) šest kW.
  • nabavku i ugradnju elektronski regulisanih cirkulacionih pumpi za porodične kuće;
  • opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote objektu za stanove.
Domaćinstva, kuće i stanovi, ne mogu da konkurišu za više od jedne mere energetske efikasnosti.

Za solarne panele, invertere i prateću instalaciju za porodične kuće izdvaja se 18 miliona dinara, dok se za pumpe i sistem grejanja iz budžeta izdvaja 500.000 dinara.

Svi Novosađani imaju pravo da učestvuju, osim vlasnika posebnih delova stambeno-poslovnog objekta koji ne služe za stanovanje. Pravo nemaju ni vlasnici stambenih objekata koji su u prethodne dve godine posle donošenja odluke o dodeli bespovratnih sredstava za slične aktivnosti odustali od sprovođenja.

Podnosioci prijave moraju da budu vlasnici objekta za koji podnose prijavu, ali i vlasnici ili nosioci prava nad brojilima. Ako nisu vlasnici objekta, moraju da imaju prijavu boravka na adresi za koju podnose prijavu. Objekat mora da bude nastanjen i priključen na distributivnu mrežu električne energije, a na poslednjem računu za struju mora da bude najmanje 30 kWh.

Svako domaćinstvo može da dobije subvenciju od najviše 420.000 dinara sa PDV-om za ugradnju solarnih panela, odnosno manji iznos od 50 odsto od vrednosti ukupne investicije sa PDV-om.

Za cirkulacione pumpe maksimalna subvencija iznosi 50 odsto od iznosa profakture za radove i opremu sa PDV-om, a najviše 15.000 dinara po pumpi.

Za opremanje sistema grejanja sa uređajima za regulaciju i merenje predate količine toplote dodeljuje se najviše 50 odsto od iznosa predračuna za radove i opremu sa PDV-om, a najviše 15.000 dinara po kalorimetru, 1.000 dinara po delitelju toplote i 1.500 dinara po termostatskom ventilu.

Komisija će, prilikom ocene prijava, uzimati u obzir stanje spoljnih zidova i krova, postojeći način grejanja, stanje u kojem je stolarija i drugo.

Bitno je naglasiti da Grad novac ne prenosi građanima, već firmama koje će izvoditi radove - i to nakon što građani prenesu svoj obezbeđeni iznos tim firmama i nakon što se sav posao završi.

Radove će izvoditi one firme za koje se građani odluče, prema sledećem raspoloživom spisku.

Gradska uprava za zaštitu životne sredine je prethodno sprovela konkurs na koji su se ove firme javile i ispunile uslove da obave tražene poslove.

Rok za prijave domaćinstava na javni poziv je 3. april, a celokupna dokumentacija se nalazi OVDE. Adresa za ličnu dostavu dokumentacije je pisarnica Gradske uprava za zaštitu životne sredine, Trg slobode 1 (Gradska kuća) ili preporučenom poštom na adresu Komisije za realizaciju mera energetske sanacije, Rumenačka 110a.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja možete se obratiti na telefon 021/421-109 ili putem mejla na zivotnasredina@uprava.novisad.rs.

https://www.021.rs/story/Novi-Sad/V...arnih-panela-Ovo-su-uslovi-za-subvenciju.html
Хвала пуно на одговору. Мислим да се разликују субвенције за пољопривреду и домаћинства,тако да ћу од сутра да се активније распитам
 

Back
Top