Subotari Omanuli na Kvizu...

MaranAta

Ističe se
Poruka
2.303
Subotarskoj sekti je ponuđena nagrada od $1000 ukoliko pokaže biblijske dokaze o bilo kojoj od sledećih jeresi koje propovedaju:


1. U SUPROTNOSTI SA (Jovan 12, 31), (Luka 19, 9-10) i (2 Kor. 6, 2), uče da je “istražni sud počeo na nebesima 22. Oktobra, 1844. godine.” - Great Controversy, strane 401-402 i 457

2. U SUPROTNOSTI SA (Ps. 130, 3-4), (Jer. 31,34) i (Isa. 43, 25), uče da se “oprošteni gresi i dalje drže na nebesima, i da su prebačeni u svetinju nad svetinjama u nepostojećem nebeskom svetištu 22. Oktobra, 1844. godine.” - Patriarchs and Prophets, strana 357

3. U SUPROTNOSTI SA (D. Ap. 3, 19), (2 Kor. 6, 2), (1 Sol. 5, 9-10), (Jev. 2, 3) i (Jev. 8, 12) uče da “Hristova smrt nas nije otkupila od greha, nego nam je dala samo drugu šansu.” - Testimonies to Ministers, strana 134 i Patriarchs and Prophets, strana 357

4. U SUPROTNOSTI SA (Jovan 4, 34), (Jovan 5, 36) i (Jovan 19, 30), uče da “Hristov otkup na krstu nije bio završen sve do 22. Oktobra, 1844. godine.” - Testimonies, tom 1, strana 58

5. U SUPROTNOSTI SA (Jev. 9, 12, 25) uče da “Hristos nije ušao u nebesku svetinju nakon svog vaznesenja i pre 70. AD.” - Early Writings, strana 42

6. U SUPROTNOSTI SA (Pr. Sol. 20, 9), (Jer. 2, 35), (1 Jo. 1, 8-10) i (Efe. 2, 8-9), uče da “Hrišćani mogu da žive bezgrešni u perfektnom poštivanju Božjeg zakona.” - The Advent Review and Sabbath Herald, 27. Septembar, 1906. godine, strana 8

7. U SUPROTNOSTI SA (Jev. 7, 17, 21, 24-25) uče da će “Hrišćani stajati pred Ocem bez medijatora.” - Great Controversy, strana 425


KAKO JE SEKTA REAGOVALA I ODGOVORILA NA IZAZOV ?

- Vest o izazovu se veoma brzo raširila kroz sektu.

- Mnoge divizije sekte su se javile da prihvataju izazov.

- Nekoliko njihovih koledža je stavilo izazov ne oglasne ploče.

- Jedan subotarski teolog se javio tražeći informaciju gde može da nabavi 7 tačaka izazova, kako bi mogao da odgovori na njih.

- Veliki procenat subotara tražeći da ostane anoniman izjavili su da ne veruju da je guru sekte – Vajtova bila proročica, i da je doktrina “istražnog suda” – NEBIBLIJSKA.

- Mnogi sajtovi na internetu su pozivali čitaoce da se jave na izazov.

- Jedan branioc subotarske sekte na sajtu je savetovao da se ne javljaju na izazov, jer bi odgovarajući zapravo priznali da je doktrina “istražnog suda” – NEBIBLIJSKA.

Odgovor je trebalo podneti u jednom kraćem tekstu. Subotari su se na ovo žalili, i izjavljivali kako je “doktrina istražnog suda tako dubiozna, da se ne može izreći samo jednim omanjim tekstom.” Drugi su ipak podneli odgovor koji je bio otkucan na preko 30 strana. Time su mislili da su “dokazali” ispravnost svoje doktrine. ZAPRAVO, TIME SU SAMO POKAZALI DA NITI JEDNO OD UČENjA KOJE SU NAVEDENA U IZAZOVU NISU BIBLIJSKA.

I to je samo potvrđivalo ono što je određeni broj subotara i pismeno izjavio: “MI ZNAMO DA ISTRAŽNI SUD NIJE BIBLIJSKI. TUŽNA ISTINA JE DA NAŠA CRKVA NE ŽELI DA BUDE BIBLIJSKA. ŽELIM VAM REĆI DA JE VAŠIH $1000 NA SIGURNOM. KAO ROĐENI SUBOTAR, KOJI OTVORENOG UMA IZUČAVA BIBLIJU, PRONAŠAO SAM I POTVRDIO DA VEĆINA TEOLOGIJE KOJA JE SPECIFIČNA ZA SUBOTARE NIJE BIBLIJSKA. I KADA SUBOTARI DAJU VAЈTOVOJ JEDNAKU REPUTACIJU SA BIBLIJOM, U STVARNOSTI JE POSTAVLjAMO IZNAD BIBLIJE.”


ŠTA JE BILO VEOMA IZNENAĐUJUĆE:

Skoro 100% odgovora je bilo na izazov broj 6. I skoro svi, bez izuzetka su se pozivali na King Džejms verziju Biblije. Iz ovoga su izvučeni sledeći zaključci:

1. Većina koji su odgovarali na izazov znali su da nemaju šanse u ostalim tačkama izazova.

2. Većina subotara ne razume spasenje blagodaću Božjom kroz veru. Umesto toga, fascinirani su perfekcionizmom. Ovo samo potvrđuje činjenicu da su pseudohrišćanski kult.

3. Subotarsko korištenje King Džejms Biblije je porazno. Pokazali su da ne razumeju Pismo pogotovo ako u njemu ima arhaičnih engleskih reči.


TRENUTNO STANjE:

Izazov je i dalje otvoren.


http://www.christiancommunitychurch.us/dovenet/SDA1000R.htm


Текст преузет са другог форума од Макарија.
 

Back
Top