Strogo poverljivo: CIA o poreklu Albanaca

Ovo tebi poništavanje istorije?

Pogledajte prilog 1527727
Ovde piše o drevnoj migraciji Albanaca sa Kavkaza na Balkansko poluostrvo, kroz Kapadokiju i preko Trakije, nakon čega su se susreli i stopili sa Pelazgima, u sklopu velikih pokretanja indoevropskih naroda sa istoka.

Takođe se dodaje da do danas nije rešeno da li su Pelazgi, za koje kaže da su u velikoj meri uticali na evoluciju Albanaca, pripadali istoj grupi kao i Albanci.

Dakle, po ovom izveštaju Albanci su iljade godina pre Srba ovde, a još ih tretira i kao već formiran narod prepoznat pod ovim imenom davno u antici, dok se za Slovene još uvek ni ne zna.
Kakvo crno “migriranje” i “stapanje”, to je bilo izolovano u planinčinama srednje Aljbanije oko 4000 godina - leksički tragovi dodira sa ostalim balkanskim jezicima su veoma kasnog datuma.

Totalna izolacija i divljaštvo, celih pet milenijuma.
 

Back
Top