Što mu ga ovo znači tko je ONA???

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Eleleth

Veoma poznat
Banovan
Poruka
10.312
Što mislite o ovome iz biblije??

Mudre izreke gl 8 ---biblija

Čuj, ne zove li mudrost i ne diže li razboritost glas svoj?

2 Gore, visoko iznad ceste, ili također, gdje se križaju putovi, ona se je postavila.

3 Ili kod vrata, gdje se ostavlja grad, ili gdje se ulazi u grad, zove ona glasno:

4 "Vas zovem, o ljudi, riječ svoju upravljam k djeci čovječjoj.

5 Imajte razumijevanja za mudrost, vi ljudi puni prostote, urazumite se, vi ludi!

6 Slušajte, jer ću vam govoriti velike stvari; usne svoje otvaram za istiniti govor.

7 Jest, jezik moj govori samu istinu; mrska je usnama mojim lažljivost.

8 Istinite su riječi usta mojih, ništa nema u njima lažno i zlobno.

9 Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima, koji traže istinu.

10 Primite naputak moj radije negoli srebro, razboritost radije negoli zlato!

11 Jer je mudrost vrednija od bisera i nikakva dragocjenost nije joj jednaka.

12 Ja, mudrost, u savezu sam s razboritošću i nalazim znanje i razum.

13 Strah je Gospodnji mržnja na zlo. Ja mrzim na uznositost i oholost, na zao put i govor lažan.

14 U mene je oprez i mudar savjet; moja je razboritost, i moja je jakost.

15 Po meni vladaju kraljevi, odlučuju velikaši po pravdi!

16 Po meni zapovijedaju knezovi, plemići, svi suci na zemlji.

17 Ja ljubim one, koji ljube mene i koji me braze, nađu me.

18 U mene se nađu bogatstvo i čast, i postojano dobro i trajno blagostanje.

19 Plod je moj bolji od zlata i od suhoga zlata i dobitak je moj vredniji od čistoga srebra.

20 Idem stazom pravednosti posred putova pravice.

21 Onima, koji me ljube, dajem dobra, napunjam riznice njihove.

22 Gospod me stvori u početku upravljanja svojega, kao prvo od svojih djela, u pradoba.

23 Bila sam postavljena prije vjekova, prije početka, prije postanja svijeta.

24 Nije još bilo dubina voda, kada sam se rodila i nije još bilo izvora s obilatom vodom.

25 Nijesu još bile gore osnovane, prije humova ja sam se rodila,

26 Prije nego je stvorio zemlju i polja i prve grude zemlje svijeta.

27 Kad je gradio nebo, ja sam onda bila, i kad je razmjeravao svod nad vodama mora.

28 Kad je u visini motao oblake, kad je pustio da nabujaju izvori bezdanu,

29 Kad je postavljao moru međe njegove, da nikada ne prestupi voda obalu svoju, kad je utvrđivao stupove zemlji,

30 Tada sam stajala, miljenica njegova, na strani njegovoj; bila sam iz dan u dan puna zanosa, puna radosti pred njim svagda,

31 Puna radosti na širokoj zemlji njegovoj, puna zanosa nad djecom čovječjom.

32 Tako dakle, sinovi, poslušajte me, jer blagoslovljeni su oni koji idu putovima mojim!

33 Slušajte naputak moj, da dobijete mudrost i nemojte je odbaciti!

34 Blagoslovljen je onaj, koji me sluša, koji straži na vratima mojim svaki dan, koji čuva dovratnike moje!

35 Jer tko nađe mene, nađe život i što želi, dobije od Gospoda.

36 Tko mene promaši, ošteti dušu svoju; svi koji mrze na me, ljube smrt.
 
Što mislite o ovome iz biblije??

Mudre izreke gl 8 ---biblija

Čuj, ne zove li mudrost i ne diže li razboritost glas svoj?

2 Gore, visoko iznad ceste, ili također, gdje se križaju putovi, ona se je postavila.

3 Ili kod vrata, gdje se ostavlja grad, ili gdje se ulazi u grad, zove ona glasno:

4 "Vas zovem, o ljudi, riječ svoju upravljam k djeci čovječjoj.

5 Imajte razumijevanja za mudrost, vi ljudi puni prostote, urazumite se, vi ludi!

6 Slušajte, jer ću vam govoriti velike stvari; usne svoje otvaram za istiniti govor.

7 Jest, jezik moj govori samu istinu; mrska je usnama mojim lažljivost.

8 Istinite su riječi usta mojih, ništa nema u njima lažno i zlobno.

9 Sve su one jasne razboritomu i jednostavne onima, koji traže istinu.

10 Primite naputak moj radije negoli srebro, razboritost radije negoli zlato!

11 Jer je mudrost vrednija od bisera i nikakva dragocjenost nije joj jednaka.

12 Ja, mudrost, u savezu sam s razboritošću i nalazim znanje i razum.

13 Strah je Gospodnji mržnja na zlo. Ja mrzim na uznositost i oholost, na zao put i govor lažan.

14 U mene je oprez i mudar savjet; moja je razboritost, i moja je jakost.

15 Po meni vladaju kraljevi, odlučuju velikaši po pravdi!

16 Po meni zapovijedaju knezovi, plemići, svi suci na zemlji.

17 Ja ljubim one, koji ljube mene i koji me braze, nađu me.

18 U mene se nađu bogatstvo i čast, i postojano dobro i trajno blagostanje.

19 Plod je moj bolji od zlata i od suhoga zlata i dobitak je moj vredniji od čistoga srebra.

20 Idem stazom pravednosti posred putova pravice.

21 Onima, koji me ljube, dajem dobra, napunjam riznice njihove.

22 Gospod me stvori u početku upravljanja svojega, kao prvo od svojih djela, u pradoba.

23 Bila sam postavljena prije vjekova, prije početka, prije postanja svijeta.

24 Nije još bilo dubina voda, kada sam se rodila i nije još bilo izvora s obilatom vodom.

25 Nijesu još bile gore osnovane, prije humova ja sam se rodila,

26 Prije nego je stvorio zemlju i polja i prve grude zemlje svijeta
.

27 Kad je gradio nebo, ja sam onda bila, i kad je razmjeravao svod nad vodama mora.

28 Kad je u visini motao oblake, kad je pustio da nabujaju izvori bezdanu,

29 Kad je postavljao moru međe njegove, da nikada ne prestupi voda obalu svoju, kad je utvrđivao stupove zemlji,

30 Tada sam stajala, miljenica njegova, na strani njegovoj; bila sam iz dan u dan puna zanosa, puna radosti pred njim svagda,

31 Puna radosti na širokoj zemlji njegovoj, puna zanosa nad djecom čovječjom.

32 Tako dakle, sinovi, poslušajte me, jer blagoslovljeni su oni koji idu putovima mojim!

33 Slušajte naputak moj, da dobijete mudrost i nemojte je odbaciti!

34 Blagoslovljen je onaj, koji me sluša, koji straži na vratima mojim svaki dan, koji čuva dovratnike moje!

35 Jer tko nađe mene, nađe život i što želi, dobije od Gospoda.

36 Tko mene promaši, ošteti dušu svoju; svi koji mrze na me, ljube smrt.

Izgleda da je ONA prisutna bila u pradoba kao ženska sila!!!
No nigdje poslije o NJOJ ni pomena???
Jer biblija vrvi samo muškom silom???
 
Opšta gnostička kosmogonija

Napisao: Fr. Borealis,
subđakon EGA i služitelj Misije EGA u Srbiji, "Pistis Sophia"
Ovde ćemo pokušati da iznesemo, u opštim crtama, osnove gnostičke kosmogonije, teologije i panteona. Podaci o ovim stvarima mogu se naći izloženi u tri apokrifa, ili gnostička teksta: u "Apokrifu Jovanovom" (“Tajno Otkrovenje Jovanovo”), "Hipostazi Arhonata" i "O poreklu sveta", te sam te tekstove i koristio u pisanju ovog eseja.

Početak i Hrist Autogenes

Gnoza nam kaže da je u početku postojao samo jedan nevidljivi Duh, savršen, svet, bezgrešan, devičanski, ni telesan ni netelesan. Bivajući nevidljiv, on je stvorio čisto, nemerljivo svetlo: on je večan i neuništiv. Spasitelj (Hrist) ga je definisao kao istinski Vrhovno Biće, Prvi Aeon, i Boga. U apokrifu po Jovanu prema njemu se odnosi kao prema "nevidljivom Duhu". U ovom eseju, zvaćemo ga Duh.
Duh je pogledao u izvor života i pomoću moći svoje misli, stvorio žensko biće, čija je svetlost nalikovala njegovoj, i njena moć bila kao njegova. Ona je bila njegov ženski parnjak, njegova emanacija i nazvana je Barbelo, promisao svega, savršeni Aeon. I bi joj dato pet moći: slika nevidljivog Duha, prvospoznaja, neuništivost, večni život i istina. Iz čistog svetla koje je zračilo iz nje i okruživalo Duh, iskra se zažarila u Duhu i ona stvori još jednu svetlost -"jedinorodnog Sina" Njegovog, božanskog Autogenesa, Pomazanika, Hrista.
Kao i Njegovi Majka i Otac, i Autogenes (Hrist) bio je svet i čist. Sve što Sin (Autogenes-Hrist) radi, radi u slavu Oca svojega Duha i Majke svoje Barbelo. Ovo je gnostičko Sveto Trojstvo: Otac, Majka i Sin: tri savršena Aeona.
Otac i Sin stvorili su četiri Svetla ili Videla, ili Svetlosna Aeona. Svako od četiri Svetla vladalo je nad tri manja, i tako činilo ukupno dvanaest Svetala.
Prvi svetlosni aeon, (H)Armozel, vlada nad milošću, istinom i oblikom.
Drugi svetlosni aeon, Oriel ili Oroaiel, vlada nad koncepcijom, precpecijom i memorijom.
Treći svetlosni aeon Daivethai, vlada nad shvatanjem, ljubavlju i idejom.
Četvrti svetlosni aeon, Eleleth, vlada nad savršenstvom, mirom i mudrošću.
I sva četiri svetlosna aeona i dvanaest aeona služila su Hrista Autogenesa, jer Hrist radi po volji Duha, a Duh deluje kroz Hrista. Još i četiri druga bića obitavala su u svetlu, zajedno sa Videlima: Pigera-Adamas, savršeno ljudsko biće, Kosmički Čovek, živeo je sa (H)Armozelom; Seth, sin Adamasov, obitavao je sa Orielom; Potomstvo Sethovo, odnosno duše svetih ljudi, živeli su sa Daivethai-em; i konačno, duše onih koji nisu spoznali svetlo i gnozu odmah, već kasnije, živeli su sa Eleleth-om.

Pistis Sophia i Demijurg- Prvi Arhont

(U setijansko-gnostičkom panteonu, vrhovni Bog je, kroz niz emanacija, stvorio savršena bića, tzv. Aeone, koji su stvarani u parovima. Zajednica ovih svetih bića predstavlja totalitet spititualnog univerzuma, poznat kao Pleroma, Punoća. Sophia je u ovoj priči jedan od “ženskih” Aeona, i to iz posljednje, najniže emanacije, ali je njen parnjak, prema nekim verzijama priče, sam Hrist.)

Možda najvažnija kategorija u gnostičkoj kosmogoniji, posle Duha i Autogenesa, jeste Sophia. U prevodu sa grčkog, ime Sophia znači mudrost, i uz to ide i ime Pistis, što znači vera. Dakle, Pistis Sophia je važna pre svega jer je ona uzrok materijalnog stvaranja sveta. Verovatno zbog ponosa, znajući da je čista i sveta, Sophia je odlučila da stvori savršeno biće koje će biti pandan Barbelo, ali uspela je da stvori ništa drugo do sliku same sebe. U želji da sama stvori svoje potomstvo, bez svog parnjaka i uticaja Duha Svetog, stvorila je anomaliju, jer nije bila savršena kao Duh Sveti i Autogenes. Videvši svog sina, uplašila se, budući je to bilo stvorenje sa licem lava i telom zmije, i nazva ga Yaltabaoth, i izbaci ga iz Plerome, i sakri ga od drugih aeona u svetlosni oblak, budući uplašena i postiđena svojim delom.
Yaltabaoth tako postade prvi od arhonata, arhontskih sila, i on ukrade moć svoje majke; i uprkos tome, on je bio slab, ali ambiciozan i gladan još više moći. Budući je bio androgino biće, on je stvorio dvanaest drugih arhonata, dajući svakome pomalo od svoje moći. Njihova imena bila su: Athoth, Harmas, Kalila-Oumbri, Yabel, Adonaiou (ili Sabaoth), Cain, Abel, Abrisene, Yobel, Armoupieel, Melceir-Adonein i Belias.On ih postavi nad sedam nebesa, i nad Bezdanom koji bi stvoren, i stvoriše još 365 anđela da im pomažu u vladanju.
U apokrifu "O poreklu sveta" navodi se da je Yaltabaoth stvorio i područje zvano materija, što bi značilo da je on stvoritelj ovog našeg sveta.
(Yaltabaoth je stvorio svoju kreaciju tako da u svemu nalikuje originalnoj kreaciji Duha – s tim da je to bila nesavršena kopija savršene stvari. On nije stvorio svoj univerzum tako zato što je vidio original ili znao za njega, nego je sila njegove majke Sophie koja je bila u njemu učinila da njegova kreacija bude preslikavanje originala.)
U tami svog neznanja, Yaltaboth nije znao da postoji sila koja je veća od njega; i sagrešio je bivajući ubeđen u to, i zato bi nazvan Samael, "slepi bog" i Saklas, "neprijatelj". A u apokrifu "Hipostaza Arhonata" navodi se da mu je sama Sophia nadenula ime Samael:

"Pogrešio si, Samaele." (II 87:2)

I ponovo, u "Hipostazi Arhonata", navodi se da je on istrajo u svom grehu, uzviknuvši u odgovor svojoj majci:

"Ako išta postoji stvoreno pre mene, neka mi to bude pokazano!" (II 94:25)

I njegova majka, Sophia, ispružila je prst i dovela bezgranično svetlo u kraljevstvo tame i materije, i Yaltabaoth je zadrhtao od straha. I kad su on i drugi arhonti čuli glas, nisu mogli, zbog svog neznanja, da prate glas do njegovog izvora, već pomisliše da glas dolazi iz Bezdana, i pogledaše u njega, i videše odraz Sophie koji se ogledo u vodama. I oni pokušaše da zarobe odraz, ali ne mogoše, jer bili su slabi i u neznanju, i nisu znali da je to samo odraz, a ne istinska Sophia.
I u tom trenutku Sophia shvati šta je učinila u potpunosti, i pokaja se. I pomoli se Duhu Svetom da joj oprosti, i dobi oproštaj, iako je njena svetlost tamnela, jer njen sine ukrade deo njene moći. I Duh Sveti prekori Yaltabaotha i arhonte, i oni zadrhtaše od straha, i videše, ogledanu u vodama, Božiju sliku i priliku u ljudskom obličju.

Ljudska bića: Adam i Eva

Videvši taj oblik, arhonti pokušaše da stvore biće nalik Kosmičkom Čoveku, i uspeše da stvore oblik, ali beživotan i bez žive duše u njemu.
Sophia, u nadi da će vratiti deo svoje moći koji joj njen sin ukrade, zamoli Duha Svetog i Barbelo da joj pomognu, i savetova Yaltabotha da pusti svoj dah na lice beživotnog oblika kako bi mu udahnuo život. I on u svom neznanju uradi tako, i moć koju on oduze svojoj majci uđe u telo i ono oživi, i i najveći od arhonata nazva ga Adam.
Ali po "Hipostazi Arhonata" i "Poreklu sveta", Yaltabaoth je uzalud pokusavao da udahne život u telo Adamovo, a svrha beše da u telo udahnu i tako zarobe Božiji oblik.
I kad Adam ustade, Yaltabaoth ga smesta zamrzi, jer je Adam bio superiorniji, moćniji i inteligentniji; i kao test, dovedoše pred Adama sve vrste životinja i pokazaše mu sve vrste biljaka, i on ih nazva njihovim pravim imenima, i arhonti uvideše da je Adamova duša sačinjena od svetla i slobodna od svakog zla, i zbog toga i njihove mržnje, baciše ga u najniži, materijalni plan postojanja - Zemlju.
Ali u milosti svojoj, Duh Sveti naredi Barbelo da pošalje Adamu pomagača: Epinoia-u, takože poznatu i kao Zoe (Život), kako bi Epinoia pružila pomoć Sophiji da povrati moć i mesto. Epinoia bi skrivena u Adamovom telu i u tajnosti mu podari znanje o tome kako je stvoren, i kako da se vrati u Pleromu, istinski dom ljudskog duha.
 
Arhonti htedoše da zarobe Adama, i stoga njegovu dušu baciše u tamnicu mesa, i fizičko telo učiniše smrtnim. Postaviše Adama u zemaljski raj, Edenski vrt, i uspavaše ga i prekriše ga zaboravom.
I dok je Adam spavao, Yaltabaoth pokuša da ga liši Epinoie, i to preko jednog Adamovog rebra; međutim, Epinoia uteče, i vrhovni arhont stvori još jedno telo od krvi i mesa, da naliči Epinoi, i nazva to telo ženom, i Epinoia uđe u to telo.
Žena se prva probudi, i ugleda Adama kako leži pored nje. I moćnim glasom kaza mu "Adame, Adame, ustani". I Adam se probudi, i kako je bio prekriven zaboravom od strane vrhvonog arhonta, pomisli da mu je žena podarila život, i obrati joj se ovako:
"Ti si ona koja mi dade život i bićeš zvana "majkom živih".
A pravo ime ženino beše Zoe, život, ali je on nazva Evom.
I Yaltabaoth, vrhovni arhont, hoteći da ih učini svojim robovima, dade im da jedu od sveg voća u raju, ali zabrani im da jedu sa drveta poznanja dobra i zla, kako ne bi saznali istinu, ali njegov plan se izjalovi. Sam Autogenes, Hristos Autogenes, sažali se nad ovom dvoje i navede ih da jedu od tog drveta; dakle, beše to on koji ih navede da jedu, ne zmija. I arhonti baciše prokletstvo na Adama i Evu, i izbaciše ih iz Raja, i Yaltabaoth vide da Epinoia sjaji u Evinom telu, i on oduze Evu od Adama; ali Epinoia ponovo uteče, pre nego što vrhovni arhont uze Evu i zače s njom dva sina, Eloim-a i Yave-a, koje mi poznajemo kao Kaina i Avelja. Međutim, u drugim apokrifima, Eloim je Evin sin, a Yave Adamov.
Nadalje, po apokrifu "Hipostaza arhonata", Yaltabaoth uze Evu pre nego su ona i Adam jeli sa drveta poznanja dobra i zla, i Epinoia uđe u zmiju, koja zauzvrat navede ovo dvoje da uzmu ploda od drveta. (U drugim verzijama se zmija identifikuje s samim Hristom, tako da je na nekim gnostičkim prikazima raspeća na krstu raspeta zmija.)
I, kao u egzoternoj Knjizi Postanja, Kain ubi Avelja, i Bog ga prokle. Ali, Adamov sin Seth, kojeg Eva dobi umesto Avelja, imaće potomstvo koje će biti upoznato sa Gnozom, i koje čini srž Nepokolebljive rase. (Prema Kabali, Adam je Sethu predao znanje koje će postati sama Kabala.) I kao što Tajno Otkrovenje Jovanovo kaže, Sophia je pripremila mesto na Nebesima koje će ispuniti duše koje će putem Isusa, inkarnacije aeona Hrista, izdržati sve, prebroditi sve i izbeći zamke arhonata, i biće izlečene od svake manjkavosti i postati sveti i bezgrešni.
Ovde otkrovenje Jovanovo prestaje; međutim, tamo gde je Otkrovenje stalo, nastavljaju "Hipostaza Arhonata" i "O poreklu sveta".

Već nam je poznato da je Seth sin Adama i Eve, predak svetih ljudi, dobar čovek i sledbenik gnoze. On imaše sestru po imenu Norea, koja beše još mudrija od njega. Po njenom rođenju, Eva reče:
"On zače u meni devicu koja će biti pomoć mnogim naraštajima ljudi."

Kad mnogi naraštaji prođoše, arhonti odlučiše da unište čovečanstvo potopom i spasu samo Nou, kojeg podučiše da napravi arku; on ne htede da pusti Noreu u brod, ali ona ga spali plamenim dahom, tako da Noa beše prisiljen da napravi i drugu arku. (Priča o Noi je drugačija u Jovanovoj Knjizi – ovdje je Noa primio upozorenje od “veličanstva svjetla” i sakrio se, zajedno s ostalima iz Nepokolebljive Rase, u “svjetlosni oblak” prije nego što je vrhovni Arhont prekrio svijet tminom.)
Videvši Noreinu moć, arhonti odlučiše da je iskoriste. Ona ih prkosno odbi, i izjavi da Yaltabaoth nije njen bog, već biće tame. Yaltabaoth odluči da je siluje, ali ona zavapi za pomoć Istinskom Bogu, i arhonti u strahu pobegoše pred aeonom Elelethom.
On joj reče da nije ovde da je spasi, već da je poduči o njenom poreklu, i prirodi Neprijateljevoj - Yaltabaothovoj, te da ona ima veću moć no što je njegova.
Međutim, i tada Yaltabaoth zavika da je on istinski bog svega stvorenog, te se sam život, Zoe, pobuni i obaspe ga plamenim dahom, koji se pretvori u plamneog anđela koji veza Yaltabaotha i baci ga u Tartarus, područje koje leži ispod Bezdana.
Tada, videvši na delu moć aeona, jedan od arhonata se pokaja i pređe na stranu aeona, a ime njegovo beše Sabaoth. Sophia i Zoe ga nagradiše učinivši ga vladarem sedmog neba, i Zoe sede sa njegove desne strane kako bi ga učila o osmom nebu, a sa njegove leve strane večno sedi anđeo besa.

Yaltabaoth vide nagradu i sjaj kojom beše nagrađen njegov sin, i pozavide mu, kao i svim bićima koja borave u svetlu, i prokle ih, i iz zavisti stvori Smrt, a Smrt stvori mnoge druge potomke, i ljudi postadoše smrtni.

Ali Eleleth prorokova da će ljudima biti dat ključ kojim će moći da se oslobode ropstva arhontima, laži i smrti, i da će se to desiti u trenutku kad aeon Hrist bude inkarniran kao čovek Isus, koji će objaviti Istinu-gnosis. (Zanimljivo je da Isus na kraju Knjige Jovanove kaže kako je dolazio već tri puta iz svjetlosti u “kraljevstvo tame”.)
 
Sofja je stvorila Jaldabaota.
A u bibliji obrnuto piše da je nju Jaldabaot stvorio,vidljivo iz mog citiranog teksta mudrih izreka.
Što kažeš na to??

Počeo sam da učim hebrejski. Dosta mi je "pravih" prevoda Biblije od strane kojekakvih čobana :neutral:
Još nisam dobro savladao, ali sam naišao na jednu vrlo čudnu stvar, hebreji ne razlikuju reč Zmija od reči Anđeo, potpuno isto se piše. E tek sad nastaje zaplet. :cool:
 
Počeo sam da učim hebrejski. Dosta mi je "pravih" prevoda Biblije od strane kojekakvih čobana :neutral:
Još nisam dobro savladao, ali sam naišao na jednu vrlo čudnu stvar, hebreji ne razlikuju reč Zmija od reči Anđeo, potpuno isto se piše. E tek sad nastaje zaplet. :cool:

Ok.
Obavještavaj me na PP ako nešto zanimljivo iskrsne.


Evo iz podrijetla svjeta tko je mudrost iz biblije.Niža Sofija(slaba Sofija) koju je Jaldabaot stvorio po zamisli njegove majke Pistis Sofije kao preslika besmtnih u materiju.


Iz podrjeta svijeta

Kada je vladar vidio svoju veličinu - a samo je sebe vidio: i ništa
drugo, osim vode i tame - pomislio je kako samo on postoji. Njegovo
[...] bijaše dovršeno govorom: 101 pojavilo se kao duh koji amo-tamo
bježi nad vodama. I kada se taj duh pojavio, vladar je razdvojio vodenu
tvar. Ono što bijaše suho, razdvojeno je na drugo mjesto. I od tvari načini
sebi obitavalište, i nazva ga nebo. I od tvari, vladar načini sebi podnožak,
i nazva ga zemlja.
Javila se, potom, vladaru misao - sukladno njegovoj prirodi - i on
govorom stvori androgina. Otvorio je usta i huknuo u njega. Kad je
ovaj otvorio oči, pogledao je u svoga oca, i rekao mu, "Iii!" I otac ga
nazva Iii-a-o (Yao). Stvorio je potom drugog sina, i huknuo i u njega.
On je otvorio oči, i rekao svome ocu, "Eh!" I otac ga njegov nazva Eloai.
Stvorio je potom trećeg sina, i huknuo u njega. Ovaj je otvorio oči,
i rekao svome ocu, "Asss!" I otac ga nazva Astaphaios. Ovo su tri očeva
sina.
Sedmero se androginih pojavilo u kaosu, koji imaju svoja muška
imena, i svoja ženska imena. Žensko je ime Pronoja (Predmisao) Sambathas,
što znači "slaba". I sin se njegov zove Yao: njegovo je žensko
ime Gospodstvo.
Sabaoth: njegovo je žensko ime Božanstvo.
Adonaios: njegovo je žensko ime Kraljevstvo.
Eloaios: njegovo je žensko ime ljubomora.
Oraios: njegovo je žensko ime Bogatstvo.
I Astraphaios: njegovo je žensko ime 102 Sofija (Mudrost).
To je [sedam] sila sedam nebesa kaosa, koje bijahu rođene androgine,
suglasno besmrtnom uzorku koji je prije nih postojao, u skladu sa
željom Pistis: kako bi obličje onoga što je postojalo od početka moglo
vladati do kraja.

.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Back
Top