Što je Bog na nebu, kum je na zemlj

ISTRAZIVAC9

Elita
Poruka
15.219
Kumstvo je duhovno, a ne krvno srodstvo. Mada se tretira jednako kao
i krvno srodstvo i između kumovskih porodica nema sklapanja brakova.
Jednom izabrani kum je zauvek i kumstvo se prenosi na potomke. U
slučaju da se želi promeniti kumstvo, mora se od kuma tražiti oproštaj.
Kum je bio taj koji daje ime detetu. Bez kuma nije bilo svadbe, slave,
niti bilo kakvog važnog događaja u kući.
Kum je bio taj koji je u slučaju stradanja roditelja preuzimao brigu o
deci.

Gde su koreni kumstva? Čemu tolika moralna i duhovna važnost?

Šta je za vas kumstvo?
Kršteni kumovi – duhovni roditelji
Po Ustavu Crkve, u činu krštenja dece i odraslih učestvuju kršteni kumovi – duhovni roditelji. U Crkvi su se kršteni kumovi pojavili u okviru prakse krštavanja odraslih, nakon čega su ih već počeli da uzimaju i za vreme krštenja dece. Čovek, koji je želeo da se prisajedini Crkvi, morao je sa nekim članom Crkve, koji se starao o njemu, da dođe kod Episkopa ili prezvitera. Osnovna uloga staratelja, odnosno krštenog kuma, predstavlja staranje o životu onoga koji se sprema za Svetu Tajnu Krštenja. On je dužan da svome kumčetu pokaže osnove pravoslavne vere i pobožnosti. Tokom istorije Crkve, a u okviru čina krštenja dece, funkcije krštenog kuma pretrpele su mnoge izmene. Njegova uloga se više nije završavala činom krštenja, nego je držanjem deteta na krštenju u krstionici tek počinjala. Kršteni kumovi su svedočili Crkvi da će deca, koju su držali na krštenju, biti vaspitavana u hrišćanskoj veri.
 

ISTRAZIVAC9

Elita
Poruka
15.219
Ima još uvek sela u kojima se smisao kumstva razume i poštuje.
U gradu čovek sam sebe ne potšuje, a ne kuma.
To je još jedna porodična veza, koja je po značaju veća od bratskih.
Brat se sa bratom nekada i posvađa, ali sa kumom daleko teže.
Ubistvo vožda Prvog srpskog ustanka,Karađođa Petrovića organizovao njegov Kum Vujica Vulićević po naredbi Miloša Obrenovića.
Takođe, ima primera i u novijoj političkoj istoriji da su kumovi postali neprijatelji.
 

Гром

Domaćin
Poruka
4.280
Bog je na nebu a na zemlji kum: Ono šta na zemlji radi kum, u materijalnom svetu, to na nebu, u duhovnom svetu radi Bog.
Ono šta je ovde Ime kojim se zovemo, to je u duhovnom svetu naš karakter: jesmo li čovek ili nečovek.
Tako nam u ovom svetu kum daje Ime, a Bog nam daje duhovno Ime, naš karakter.
A kako nam to Bog daje ime?
Pođimo od toga da je Hristos rekao da je On Istina. I ako znamo da svako od nas ima svoju istinu koja je sačinjena od: vaspitanja, obrazovanja, uverenja, ubeđenja, raznih iskustava....Da je istina zapravo ono u šta verujemo.
A ono u šta neko veruje, to određuje kako će on da sudi o svemu u svom životu.
A kako sudimo tako se i osećamo. A kako se neko oseća tako se i ponaša, to jest, takvog je karaktera, takvo mu je ime.
Dakle od Istine koja je bog koji živi u nama zavisi i naš karakter, kakvo je naše ime pred Bogom.
Tako nam Istina koja je naš bog daje naše duhovno ime.
A ako je naša istina sačinjena od zabluda, tada je naš bog, otac svih zabluda, naš intelekt, taj đavo koji živi u nama.
Sa Istinom i ispravnim sudom dolaze: ljubav, milost, zahvalnost, hrabrost....I svi znamo kakvog su karaktera oni koji imaju takva osećanja.
Dok sa zabludama dolaze: Gnev, bes, mržnja, ljubomora, strah, patnja...A o imenu ljudi čije ponašanje određuju ova osećanja da i ne govorimo.
 

Top