Starozavetna proročanstva o Isusu i zašto ga Jevreji nisu prihvatili kao Mesiju

hm337

Elita
Poruka
17.804
Često se govori da je Isus ispunjenje starozavetnih proročanstava o Mesiji. Međutim Jevreji nisu prepoznali Isusa kao Mesiju. Ko je pogrešio Jevreji ili ostatak sveta?
Ideja je da u ovoj temi prođemo kroz proročanstva koja se povezuju sa Isusom i utvrdimo koja se proročanstva zaista odnose na Isusa.
Počeo bih temu sa dva proročanstva koja su meni najkontraverznija

1)
Izaija 7,14Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!

Isus se ne zove Emanuel

2) apostol Pavle u delima apostolskim tvrdi da se Psalam2 odnosi na Isusa

Djela apostolska 13,32I mi vam javljamo obećanje koje bi ocevima našima da je ovo Bog ispunio nama, djeci njihovoj, podignuvši Isusa;
Djela apostolska 13,33Kao što je napisano i u drugom psalmu: ti si moj sin, ja te danas rodih.

Međutim Psalam 2 se po meni u potpunosti odnosi na Davida

Psalam 2,1Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?
Psalam 2,2Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova.
Psalam 2,3"Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."
Psalam 2,4Onaj, što živi na nebesima, smije se, Gospod im se potsmijeva.
Psalam 2,5Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih:
Psalam 2,6"Ja sam pomazao cara svojega na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Psalam 2,7Kazaću naredbu Gospodnju; on reče meni: "ti si sin moj, ja te sad rodih.
Psalam 2,8Išti u mene, i daću ti narode u našljedstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Psalam 2,9Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Psalam 2,10Sad carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Psalam 2,11Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Psalam 2,12Poštujte sina, da se ne razgnjevi, i vi ne izginete na putu svome; jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti. Blago svjema koji se u nj uzdaju!
 
3)
Mihej 5,2A ti, Vitlejeme Efrato, ako i jesi najmanji među tisućama Judinijem, iz tebe će mi izaći koji će biti gospodar u Izrailju, kojemu su izlasci od početka, od vječnijeh vremena.
Isus se rodio u Vitlejemu ali nije postao gospodar u Izraelu. Jevreji očekiuju mesiju koji će biti gospodar u Izraelu

4)
1. Mojsijeva 49,9Laviću Juda! s plijena si se vratio, sine moj; spusti se i leže kao lav i kao ljuti lav; ko će ga probuditi?
1. Mojsijeva 49,10Palica vladalačka neće se odvojiti od Jude niti od nogu njegovijeh onaj koji postavlja zakon, dokle ne dođe onaj kome pripada, i njemu će se pokoravati narodi.

Isus je iz plemena Jude, ali da li je probudio ljutog lava plemena Juda? Jevreji su očekivali da se narodi pokoravaju Mesiji ratniku, a Isus nije došao kao ratnik
Na početku Jevanđelja dat je rodoslov ali zbunjujuće je i to što je Isus potomak Davida i plemena Jude samo formalno jer njegov biološki otac nije Josif nego Bog tj. Sveti Duh.
 
Poslednja izmena:
По чистој логици:
1.1 Јевреји су измислили цео стари завет, тј. поставили камен темељац.
1.2 Пошто су га они измислили они и најбоље знају шта јесте а шта није.
1.3 Јевреји знају да Исус није.
1.4 Нема више.
 
5) psalam 22 se takoše tumači kao proročanstvo da će Hrista Bog ostaviti.
Međutim psalam 22 bi mogao da bude samo Davidov pokušaj da se vrati u milost Božiju ali ga ipak smatram za poetskii nadahnutu viiziju..ali da li o svojoj mogućoj budućnosti ili o Hristu. Moram da priznam da ovde već ima frapantnih podudarnosti sa Isusovim životom.

Psalam 22,1Bože, Bože moj! zašto si me ostavio udaljivši se od spasenja mojega, od riječi vike moje?
Psalam 22,2Bože moj! vičem danju, a ti me ne slušaš, i noću ali nemam mira.
Psalam 22,3Sveti, koji živiš u pohvalama Izrailjevim!
Psalam 22,4U tebe se uzdaše oci naši, uzdaše se, i ti si ih izbavljao.
Psalam 22,5Tebe prizivaše, i spasavaše se; u tebe se uzdaše, i ne ostajaše u sramoti.
Psalam 22,6A ja sam crv, a ne čovjek; potsmijeh ljudima i rug narodu.
Psalam 22,7Koji me vide, svi mi se rugaju, razvaljuju usta, mašu glavom,
Psalam 22,8
I govore: oslonio se na Gospoda, neka mu pomože, neka ga izbavi, ako ga miluje.

Psalam 22,9Ta, ti si me izvadio iz utrobe; ti si me umirio na sisi matere moje.
Psalam 22,10Za tobom pristajem od rođenja, od utrobe matere moje ti si Bog moj.
Psalam 22,11Ne udaljuj se od mene; jer je nevolja blizu, a nema pomoćnika.
Psalam 22,12Opteče me mnoštvo telaca; jaki volovi Vasanski opkoliše me;
Psalam 22,13Razvališe na me usta svoja. Lav je gladan i riče.
Psalam 22,14Kao voda razlih se; rasuše se sve kosti moje; srce moje posta kao vosak, rastopilo se u meni.
Psalam 22,15Sasuši se kao crijep krjepost moja, i jezik moj prionu za grlo, i u prah smrtni mećeš me.
Psalam 22,16Opkoliše me psi mnogi; četa zlikovaca ide oko mene, probodoše ruke moje i noge moje.
Psalam 22,17Mogao bih izbrojiti sve kosti svoje. Oni gledaju, i od mene načiniše stvar za gledanje.
Psalam 22,18Dijele haljine moje među sobom, i za dolamu moju bacaju ždrijeb.
Psalam 22,19Ali ti, Gospode, ne udaljuj se. Silo moja, pohitaj mi u pomoć.
Psalam 22,20Izbavi od mača dušu moju, od psa jedinicu moju.
Psalam 22,21Sačuvaj me od usta lavovijeh, i od rogova bivolovih, čuvši, izbavi me.

Psalam 22,22Kazujem ime tvoje braći; usred skupštine hvaliću te.
Psalam 22,23Koji se bojite Gospoda, hvalite ga. Sve sjeme Jakovljevo! poštuj ga. Boj ga se, sve sjeme Izrailjevo!
Psalam 22,24Jer se ne ogluši molitve ništega niti je odbi; ne odvrati od njega lica svojega, nego ga usliši kad ga zazva.
Psalam 22,25Tebe ću hvaliti na skupštini velikoj; zavjete svoje svršiću pred onima koji se njega boje.
Psalam 22,26Neka jedu ubogi i nasite se, i neka hvale Gospoda koji ga traže; živo da bude srce vaše dovijeka.
Psalam 22,27Opomenuće se i obratiće se ka Gospodu svi krajevi zemaljski, i pokloniće se pred njim sva plemena neznabožačka.
Psalam 22,28Jer je Gospodnje carstvo; on vlada narodima.
Psalam 22,29Ješće i pokloniće se svi pretili na zemlji; pred njim će pasti svi koji slaze u prah, koji ne mogu sačuvati duše svoje u životu.
Psalam 22,30Sjeme će njihovo služiti njemu. Kazivaće se za Gospoda rodu potonjemu.
Psalam 22,31Doći će, i kazivaće pravdu njegovu ljudima njegovijem, koji će se roditi; jer je on učinio ovo.
 
Poslednja izmena:
По чистој логици:
1.1 Јевреји су измислили цео стари завет, тј. поставили камен темељац.
1.2 Пошто су га они измислили они и најбоље знају шта јесте а шта није.
1.3 Јевреји знају да Исус није.
1.4 Нема више.

Tako je. Bajku o o Isusu su prodali i nametnuli drugim narodima kako bi vladali nama.
 
Јевреји су погрешно разумели да ће Месија њих као народ поставити на чело човечанства, и да су због тога изабрани народ, да би владали светом онда када дође Месија. Израиљ је данас Православна Црква, на челу са Месијом као Првосвештеником, као новим Адамом, као новим почетком човечанства које ће живети у Царству Божјем. Авраам је наш отац, нас Православних Хришћана, и ми следимо његов пут. Исус јесте и ратник, он је рекао да није дошао да донесе мир него мач, такође у Откривењу се појављује као ратник.
 
Često se govori da je Isus ispunjenje starozavetnih proročanstava o Mesiji. Međutim Jevreji nisu prepoznali Isusa kao Mesiju. Ko je pogrešio Jevreji ili ostatak sveta?
Ideja je da u ovoj temi prođemo kroz proročanstva koja se povezuju sa Isusom i utvrdimo koja se proročanstva zaista odnose na Isusa.
Počeo bih temu sa dva proročanstva koja su meni najkontraverznija

1)
Izaija 7,14Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!

Isus se ne zove Emanuel

2) apostol Pavle u delima apostolskim tvrdi da se Psalam2 odnosi na Isusa

Djela apostolska 13,32I mi vam javljamo obećanje koje bi ocevima našima da je ovo Bog ispunio nama, djeci njihovoj, podignuvši Isusa;
Djela apostolska 13,33Kao što je napisano i u drugom psalmu: ti si moj sin, ja te danas rodih.

Međutim Psalam 2 se po meni u potpunosti odnosi na Davida

Psalam 2,1Zašto se bune narodi i plemena pomišljaju zaludne stvari?
Psalam 2,2Ustaju carevi zemaljski, i knezovi se skupljaju na Gospoda i na pomazanika njegova.
Psalam 2,3"Raskinimo sveze njihove i zbacimo sa sebe jaram njihov."
Psalam 2,4Onaj, što živi na nebesima, smije se, Gospod im se potsmijeva.
Psalam 2,5Pa im govori u gnjevu svojem i jarošću svojom zbunjuje ih:
Psalam 2,6"Ja sam pomazao cara svojega na Sionu, na svetoj gori svojoj."
Psalam 2,7Kazaću naredbu Gospodnju; on reče meni: "ti si sin moj, ja te sad rodih.
Psalam 2,8Išti u mene, i daću ti narode u našljedstvo, i krajeve zemaljske tebi u državu.
Psalam 2,9Udarićeš ih gvozdenom palicom; razbićeš ih kao lončarski sud."
Psalam 2,10Sad carevi, orazumite se; naučite se sudije zemaljske!
Psalam 2,11Služite Gospodu sa strahom, i radujte se s trepetom.
Psalam 2,12Poštujte sina, da se ne razgnjevi, i vi ne izginete na putu svome; jer će se gnjev njegov brzo razgorjeti. Blago svjema koji se u nj uzdaju!
Kada nesto trazis to i nadjes, bez obzira kako klimavo.
Jevreji su trazili jasnije dokaze, koji nisu postojali.

Pisci Jevandjelja su bili svesni ovih tekstova, sasvim je moguce da su dogadjaje opisali tako da imaju paralele sa njima.
 
Kada nesto trazis to i nadjes, bez obzira kako klimavo.
Jevreji su trazili jasnije dokaze, koji nisu postojali.

Pisci Jevandjelja su bili svesni ovih tekstova, sasvim je moguce da su dogadjaje opisali tako da imaju paralele sa njima.
da, verovatno je tako.Biblija je tako velika i raznovrsna da je moguće u njoj pronaći dokaze za bilo šta.Tako danas Glasnik na ovom forumu tvrdi da Biblija govori o drugim planetama naseljenim ljudima i kako su samo ljudi na Zemlji pali u greh.

Problem sa tim prepoznavanjima proročanstva o Hristu u Starom Zavetu je to što sad razni sektaši koriste naprimer ovo

Psalam 2,7Kazaću naredbu Gospodnju; on reče meni: "ti si sin moj, ja te sad rodih.

kao dokaz da je Hrist posinjen (navodno kad je prihvatio da bude glavni akter u misiji spasa čovečanstva) a ne Božiji sin od početka.
 
Poslednja izmena:
6)
Osija 11,1Kad Izrailj bješe dijete, ljubljah ga, i iz Misira dozvah sina svojega.
Osija 11,2Koliko ih zvaše, toliko oni odlaziše od njih; prinosiše žrtve Valima, kadiše likovima.
Osija 11,3Ja učih Jefrema hoditi držeći ga za ruke, ali ne poznaše da sam ih ja liječio.
Osija 11,4Vukoh ih uzicama čovječjim, užima ljubavnijem; i bijah im kao oni koji im skidaju jaram s čeljusti, i davah im hranu.
Osija 11,5Neće se vratiti u zemlju Misirsku, nego će mu Asirac biti car, jer se ne htješe obratiti.
Osija 11,6I mač će stajati u gradovima njegovijem, i potrće prijevornice njegove i proždrijeti za namjere njihove.
Osija 11,7Narod je moj prionuo za otpad od mene; zovu ga k višnjemu, ali se nijedan ne podiže.

U Osija 11,1 se prepoznaje činjenica da je Hrist proveo detinjstvo u Egiptu, sakriven od vlasti koja je ubijala malu decu plašeći se proročanstva o dolasku Mesije.
Međutim kad pročitamo naredne stihove vidimo da to nema veze sa Hristom nego sa narodom Izraela.
 
8)
Danilo 9,24Sedamdeset je nedjelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima.
Danilo 9,25Zato znaj i razumij: otkad izide riječ da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme.
Danilo 9,26A poslije te šezdeset i dvije nedjelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.
Danilo 9,27I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.

ovih 70 nedelja na osnovu nekih proračuna dovode na 27 AD kada je Hrist kršten. Ja ne vidim tu vezu sa Hristom osim da će pomazanik biti pogubljen i da će ukinuti žrtvu i prinos..Koristi se i termin pomazanik vojvoda. Hrist nije bio ratnik.
 
Poslednja izmena:
8)
Danilo 9,24Sedamdeset je nedjelja određeno tvome narodu i tvome gradu svetom da se svrši prijestup i da nestane grijeha i da se očisti bezakonje i da se dovede vječna pravda, i da se zapečati utvara i proroštvo, i da se pomaže sveti nad svetima.
Danilo 9,25Zato znaj i razumij: otkad izide riječ da se Jerusalim opet sazida do pomazanika vojvode biće sedam nedjelja, i šezdeset i dvije nedjelje da se opet pograde ulice i zidovi, i to u teško vrijeme.
Danilo 9,26A poslije te šezdeset i dvije nedjelje pogubljen će biti pomazanik i ništa mu neće ostati; narod će vojvodin doći i razoriti grad i svetinju; i kraj će mu biti s potopom, i određeno će pustošenje biti do svršetka rata.

Danilo 9,27I utvrdiće zavjet s mnogima za nedjelju dana, a u polovinu nedjelje ukinuće žrtvu i prinos; i krilima mrskim, koja pustoše, do svršetka određenoga izliće se na pustoš.

ovih 70 nedelja na osnovu nekih proračuna dovode na 27 AD kada je Hrist kršten. Ja ne vidim tu vezu sa Hristom osim da će pomazanik biti pogubljen i da će ukinuti žrtvu i prinos..Koristi se i termin pomazanik vojvoda. Hrist nije bio ratnik.
70 nedelja za očišćenje i da se pomaže Mesija.
od dana kad se odluči o obnovi Jerusalima do vojvode Mesije 7 nedelja.
62 nedelje u teško vreme za obnovu grada. posle te 62 nedelje pogubljen Mesija
u 1 nedelji Mesija će utvrditi zavet, a u polovini te nedelje ukinuće žrtve i prinos.

dakle Jerusalim se obnavlja 62 nedelje...Mesija se pojavljuje 7 nedelja kasnije i postoji do isteka te 62 nedelje..
Mesija dakle živi bar 55 nedelja...
kad bi nedelja bila period duži od godinu dana onda bi Mesija živeo nesrazmerno dugo ..
najlogičnije je da 1 nedelja predstavlja 1 godinu....znači da će Mesija utvrditi zavet u jednoj godini, a da će na polovini te godine ukinuti žrtvu i prinos
po pogubljenju Mesije njegov narod će doći i razrušiti grad...grad će biti potopljen i biće opustošen do kraja rata

ovo po meni nema veze sa Hristom nego sa nekim budučim događajima
 
9)
Zaharija 9,9Raduj se mnogo, kćeri Sionska, podvikuj, kćeri Jerusalimska; evo, car tvoj ide k tebi, pravedan je i spasava, krotak i jaše na magarcu, i na magaretu, mladetu magaričinu.

Hrist je ušao u Jerusalim na magarcu. Po ondašnjoj tradiciji, car koji donosi rat ulazio je u grad na konju, a car koji je donosio mir ulazio je u grad na magarcu.
Međutim on je znao za ovo proročanstvo pa je i hteo da ga ispuni
 
Мени лично је нелогично КОМЕ уопште ИХ проповеда??? Остацима остатака Израелаца???
У тренутку његовог боравка, БИОЛОШКИХ Израелаца у Јудеји има можда 10-20%, већ је увелико било уведено одвратно и богохулно правило о наслеђивању јеврејске лозе ЖЕНСКОМ ЛИНИЈОМ!!!?!?!? Па бре Израелци су синови Јакова, тј Исака тј АБРАМА! Каква бре родна равноправност сад?!
Значи ми од самог почетка имамо незаконите услове за испуњење пророчанства! Просто, јер Израелаца у Јудеји у том тренутку скоро и нема!
...
А Спаситељ ће доћи Јеврејима, тек када се сви окупе, поново, тј та два догађаја се упоредо догађају, извлачење Израелаца из других народа и њихов одлазак пред Месију, тј Помазаника.
У време пророковања ИХ, Израелци тј синови Исака, тј Исаксинови, су већ увелико одлутали, ОДСКИТАЛИ, по пустарама Украјине, тј даље на север и запад, рекама Дон, Дњепар, Дунав и Дњестар....све до Данске и Готланда...
...
Друго, ако су трепетом, а јесу, ишчекивали Месију, како су га тако ОЛАКО одбацили??? Није ли њима било у прилог да га прогласе Месијом, па макар и не био 100% Месија? Оно као, "мож да прође, ко ће да чека још 2000 година" Знали су нешто што нама није речено? Или?
Њима је највише ишло у прилог да ИХ буде Месија.
....
Али, СЗ говори о томе да ће се СВИ НАРОДИ поклонити Израелцима, и то је средишње место целе Библије, владавина Израелаца НАД другим народима.
 
Često se govori da je Isus ispunjenje starozavetnih proročanstava o Mesiji. Međutim Jevreji nisu prepoznali Isusa kao Mesiju. Ko je pogrešio Jevreji ili ostatak sveta?
Ideja je da u ovoj temi prođemo kroz proročanstva koja se povezuju sa Isusom i utvrdimo koja se proročanstva zaista odnose na Isusa.
Počeo bih temu sa dva proročanstva koja su meni najkontraverznija

1)
Izaija 7,14Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo
, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!
Isus se ne zove Emanuel

Izraz Emanuel znači na hebrejskom "S nama Bog" što bi ukazivalo na osobu Božanskog porekla..samo je to trebalo razumeti. Nekada su u Pismu pod imenom zapravo krila i neka titula ili vlast onoga ko je najavljen tj. Mesije. Zato u ovom slučaju ne treba tražiti direktno ispunjenje u nazivu imena već u funksvciji ili opisu onoga na koga se odnosi.

Evo sličan primer. Kada apostoli navode da su proroci najavili da će Isus doći iz Nazareta tj. da će se nazarećanin zvati mi se pitamo a gde to stoji u Torah...zaista na prvi pogled to ne piše tako. Međutim, kada malo razmotrimo Isaiju koji opisuje Mesiju on kaže:"izniče pred njim(pred Gospodom)
kao šibljika, i kao koren iz suhe zemlje; ne bi obličja ni lepote u njega...", Isaija 53,2

Pazi još jedan stih iz Isaije:"Ali će izaći
šibljika iz stabla Jesejeva, i izdanak iz korena njegova izniknuće", Isaija 11.1

Obrati pažnju na izraz "šibljika" koji sam podvukao Znaš li kako se na hebrejskom ovaj izraz izgovara:)? Izgovara se "ve
nadzar" ili venazar.....tj. koren,šibljika a grad u kome je Isus odrastao sa nazivom Nazaret ima isti koren reči u svom nazivu kao ovaj hebrejski izraz za šibljiku ili koren, izdanak. Pa kada apostoli govore da su proroci to najavili očigledno je da su apostoli dobro izučivši ovo i budjući sami hebreji i znajući izraze svakako mogli jasno prepoznati u Hristu ispunjenje ovih reči. Iako grad nazaret nije pomenut direktno ali kroz proučavanje izraza "šibljika-venadzar" pomenut u Isaiji oni su to znali.

Tako je i sa izrazom "emanuel"..zanimljivo je da se on isto nalazi kod Isaije te ako je Isaija nadahnut Duhom Božijim prorekao za Nazaret ne pominjući ga direktno već indirektno jasno je da i u ovom izrazu Emanuel možemo tražiti nešto više od samog naziva...zapravo tu se krije zvanje onoga koji je najavljen..sa nama Bog...Isus je to bio kao što znamo a takođe je odražavao karakter Božiji apsolutno savršeno tako da zaista možemo reći da je Isus doista Emanuilo...dakle sa Isaijom trebamo biti vrlo mudri i oprezni..

Drugo što Isaija ne kaže direktno već indirektno jeste da "će devojka zatrudneti"....ono što mnogima promiče ovde jeste izraz "devojka". Zašto? Zato što devojka ne može da zatrudni prirodnim putem..može da zatrudni žena to je normalno. Odnos sa muškarcem mora postojati ali nakon toga devojka postaje žena. Nije više devojka. Isaija kaže "devojka" će zatrudneti a to može biti jedino po scenariju kako nam je opisano u Pismu..samo Duhom Svetim.

E sad je već druga priča zar ne?

Ali zašto Jevreji Isusovog vremena ovo nisu mogli razumeti? To je drugo pitanje...proroštva su tačna nije do njih....očigleno je njihov problem bio kao i naš danas..zaokupljenost brigama ovoga sveta. Isto i sveštenstvo tog vremena...njih su postavljali prvo Seleukidi pa zatim Rimljani..oni su postali "rimski službenici" a ne Božiji. Oni su se borili za vlast i uticaj poput svetovnih vladara..potkupljivali su hramovnim novcem vlasti da do na položaj...vladajuća dinastija "Ana" je bila na čelu prvosveštenstva...mladi Kajafa je bio prizetko starijem "Ani" pa je Kajafa tobož bio prvosveštenik a konce vukao Ana(zato Biblija i kaže "Ana i Kajafa" tj. dvovlašće). Narod je bio pod takvim sveštenstvom još manje zainteresovan za duhovne stvari..da li sada postaje jasno zašto je mali broj verujućih to razumeo? Takođe tu je i "jevrejska tradicija" koja je dodatno zamutila čisto razumevanje proroštva, autoriteti ljudski itd..Hristos je na sve to upućivao kao na pogrešno.....

No, nisu svi bili nerazmni..i Bog je ove stvari otkrivao onima koji su bili spremni da čuju poruku.

Pozdrav
 
Poslednja izmena:
Hrišćanska tumačenja
Hrišćani veruju da su opsada i uništenje Jerusalima zapravo ispunjenje Hristovog proročanstva, izrečenog pre otprilike četrdeset godina (Vidi Jevanđelje po Luki, 21, Jevanđenje po Mateju 24, Jevanđelje po Marku 13). Luka prenosi da je Isus, proričući razorenje jerusalimskog hrama, Jevrejima objasnio šta treba da rade kada rimska vojska krene na njih:


Wikiquote „A kad vidite da je vojska opkolila Jerusalim, onda znajte da je blizu njegovo opustošenje. Tada stanovnici Judeje neka beže u gore, koji budu u gradu neka iziđu napolje, a koji budu u polju neka ne ulaze u grad, jer su ovi dani osvete, da se ispuni sve što je napisano. (Lk. 21, 20-22).“
(―)

Jevsevije iz Cezareje piše da su se hrišćani iz Jerusalima povukli iz grada pre nego što je do sukoba došlo. Oni su napustili grad i sklonili se u Pelu (današnji Jordan). Hrišćani takođe veruju da uništenje Hrama i Jerusalima predstavlja ispunjenje proročanstava iz Starog Zaveta: Isaija, 10,3 i Danijel, 9,26.
 
Klasičan primer kako su Jevreji shvatali Mesiju je Juda.
samoprozvani mesija ih je posle zaveo na ustanak https://sh.wikipedia.org/wiki/Bar_Kohbin_ustanak Simonu bar Kohbi koji je sebe nazivao Mesijom,

 • LUKA 23,28-31 Kćeri jerusalimske, ne plačite za mnom, nego plačite za sobom i za decom svojom. *... Tada će početi govoriti gorama: Padnite na nas; i bregovima: Pokrijte nas! Jer kad ovako čine sa sirovim drvetom, šta li će biti sa suvim?
Hristos sebe poredi sa sirovim drvetom, a ovog laznog mesiju sa suvim.

 • za sobom i za decom svojom. * - su dve generacije, dva dogodajaja, opsada 70 i rat/ustanak 135, gde su jevreji stradali od rimljana
 
Ko je pogrešio Jevreji ili ostatak sveta?
Ideja je da u ovoj temi prođemo kroz proročanstva koja se povezuju sa Isusom i utvrdimo koja se proročanstva zaista odnose na Isusa.
Počeo bih temu sa dva proročanstva koja su meni najkontraverznija

1)
Izaija 7,14Zato, sam će vam Gospodin dati znak: Evo, začet će djevica i roditi sina i nadjenut će mu ime Emanuel!
Isus se ne zove Emanuel
prenebregavajuci jevandjelje, ti gresis, kao i jevreji, ili ti pak jevandjeosko objasnjenje nije dovoljno dobro
21. Па ће родити Сина, и надени Му име Исус; јер ће Он избавити свој народ од греха њихових.
22. А ово је све било да се изврши шта је Господ казао преко пророка који говори:
23. Ето, девојка ће затруднети, и родиће Сина, и наденуће Му име Емануило, које ће рећи: С нама Бог.
 
Kazaću naredbu Gospodnju; on reče meni: "ti si sin moj, ja te sad rodih.
samo za momenat da te vratim na drugi kontekst, pa bih posle da pitam zasto naredba
OTK 1,3 ...jer je vreme blizu. OTK. 22,10 ...jer je vreme blizu.
OTK. 22,16 Ja ISUS poslah andjela svojega da vam posvedoči ovo u crkvama. Ja sam izdanak i rod Davidov, ... OTK. 21,6 ...ja sam...; OTK. 1,8 ja sam...
 • LUKA 21,8 ...Pazite da vas ne prevare, jer mnogi će doći U MOJE IME, govoreći: Ja sam, i vreme se približilo. Nemojte, dakle, ići za njima.
 • LUKA 20,44 David, dakle, njega naziva Gospodom, pa kako mu je sin?
 • 41. Како говоре да је Христос син Давидов?
  42. Кад сам Давид говори у псалтиру: Рече Господ Господу мом: седи мени с десне стране,
  43. Док положим непријатеље твоје подножје ногама твојим.
  44. Давид дакле Њега назива Господом; па како му је син?
Dakle, zasto naredba, ako ne zbog konteksta andjela -

I toliko se pokaza veći od anđela koliko je slavnije Ime naslijedio nego oni. 5. Jer kome od anđela ikada reče: Sin moj jesi Ti, ja te danas rodih?
 
Poslednja izmena:
Исус јесте и ратник, он је рекао да није дошао да донесе мир него мач, такође у Откривењу се појављује као ратник.
U blazenstvima kaze blazeni mirotvorci, a ne ratnici.
Kontekst donosenja maca, a ne mira, nisu ratovi sa kojima se vi saglasujete armagedon lobiju da se istrebimo, vec drugo, a to otkrivenje je lazno, istina je u jevandjelju
Evanđelje po Mateju prenosi sledeće Isusove reči:


Wikiquote „Ne mislite da sam ja došao da donesem mir na zemlju; nisam došao da donesem mir nego mač. Jer sam došao da rastavim čoveka od oca njegovog i kćer od matere njene i snahu od svekrve njene: I neprijatelji čoveku postaće domašnji njegovi. Koji ljubi oca ili mater većma nego mene, nije mene dostojan; i koji ljubi sina ili kćer većma nego mene, nije mene dostojan. I koji ne uzme krst svoj i ne pođe za mnom, nije mene dostojan.[2]
(―)

Evanđelje po Luki prenosi sledeće Isusove reči:


Wikiquote „Mislite li da sam došao da donesem mir na zemlju? Ne, kažem vam, nego razdor. Jer će od sad pet njih u jednoj kući biti razdeljeni; podeliće se troje protiv dvoje i dvoje protiv troje, otac protiv sina i sin protiv oca, majka protiv kćeri i kći protiv majke, svekrva protiv svoje snahe i snaha protiv svekrve.[3]
da sam ja u pravu, a ti u krivu, dokazuje ne samo jevandjelje, vec i apostol Pavle kada kaze da valja i razdor medju nama da bude da se vidi koji su pravi [a koji krivi], parafraziram, naci cu tacan citat. I sam apostol kaze, dobar rat ratovah trku svrsih, ali to nije armagedonski rat iz laznog otkrivenja, istrebljenje trecine populacije, i ostale lazi zigosane - sprzene savesti onih koji sleduju za antihristom, vaskrsavajuci cak i konje, rugajuci se Hristu i hriscanima.
 
7) Tvrdi se da se sledeće odnosi na Hrista

5. Mojsijeva 18,15Proroka isred tebe, između braće tvoje, kao što sam ja, podignuće ti Gospod Bog tvoj; njega slušajte,

ali Hrist nije (samo) prorok. A proroka je bilo i drugih
tacno, zato pogledaj kontekst do kraja
5. Mojsijeva 18,21Ako li rečeš u srcu svojem: kako ćemo poznati riječ koje nije Gospod rekao?
5. Mojsijeva 18,22Što bi prorok rekao u ime Gospodnje, pa se ne zbude i ne navrši se, to je riječ koje nije rekao Gospod; nego je iz oholosti rekao onaj prorok, ne boj ga se.
 
Мени лично је нелогично КОМЕ уопште ИХ проповеда??? Остацима остатака Израелаца???
У тренутку његовог боравка, БИОЛОШКИХ Израелаца у Јудеји има можда 10-20%, већ је увелико било уведено одвратно и богохулно правило о наслеђивању јеврејске лозе ЖЕНСКОМ ЛИНИЈОМ!!!?!?!? Па бре Израелци су синови Јакова, тј Исака тј АБРАМА! Каква бре родна равноправност сад?!
Значи ми од самог почетка имамо незаконите услове за испуњење пророчанства! Просто, јер Израелаца у Јудеји у том тренутку скоро и нема!
...
А Спаситељ ће доћи Јеврејима, тек када се сви окупе, поново, тј та два догађаја се упоредо догађају, извлачење Израелаца из других народа и њихов одлазак пред Месију, тј Помазаника.
У време пророковања ИХ, Израелци тј синови Исака, тј Исаксинови, су већ увелико одлутали, ОДСКИТАЛИ, по пустарама Украјине, тј даље на север и запад, рекама Дон, Дњепар, Дунав и Дњестар....све до Данске и Готланда...
...
Друго, ако су трепетом, а јесу, ишчекивали Месију, како су га тако ОЛАКО одбацили??? Није ли њима било у прилог да га прогласе Месијом, па макар и не био 100% Месија? Оно као, "мож да прође, ко ће да чека још 2000 година" Знали су нешто што нама није речено? Или?
Њима је највише ишло у прилог да ИХ буде Месија.
....
Али, СЗ говори о томе да ће се СВИ НАРОДИ поклонити Израелцима, и то је средишње место целе Библије, владавина Израелаца НАД другим народима.
Дабоме. Јевреји су саставили Библију. Што преписали, што измислили. Библија (Стари Завет) је основа јудеизма, хришћанства и ислама. Две кома четири милијарде хришћана плус једна кома осам милијарде муслимана једнако су четири кома две милијарде људи на планети. Па ти гледај ко је ту луд.
 

Back
Top