Šta rade nastavnici kada se završi školski čas?

Lagerta

Elita
Supermoderator
Poruka
18.605
Kako često čujem komentare da je naš posao lagan, radimo samo 4h, pa odemo kući, ja sam htela da prenesem bar deo onoga šta nam je obaveza što se tiče pisanija , koji je jedna koleginica postavila pa da pogledamo


– Da li se voditi onom ‘papir trpi sve’, ili je moguće biti revnosan i svoj posao obavljati savesno i kvalitetno? – zapitala se Gordana Sredović, nastavnica engleskog jezika, koja je u grupi prosvetnih radnika na Fejzbuku odlučila da podeli spisak obaveza koje jedan nastavnik ima, pored držanja nastave i neposrednog rada sa učenicima. Njen spisak prenosimo u nastavku.
ucitelj.jpg

Obaveze jednog prosečnog prosvetnog radnika​

Dokumenta koja treba da pripremite na početku svake školske godine su:​

– Godišnji plan nastave i učenja sa ishodima i standardima
– Plan rada dopunske nastave
– Plan rada dodatne nastave
– Plan rada odeljenskog starešine
– Plan rada vannastavnih aktivnosti
– Ako ste u nekom timu, a obično smo svi u bar po dva, onda plan rada određenog tima
– Plan individualizacije za učenike kojima je to potrebno, a u jednom odeljenju je bar jedan takav učenik.

– Godišnji plan IOP 1, 2 ili 3. Svaki nastavnik ima bar po jednog učenika.
– Kriterijumi ocenjivanja za tekuću školsku godinu
– Lični izveštaj stručnog usavršavanja
– Lični plan stručnog usavršavanja za novu školsku godinu
– Generalije i popunjavanje rubrika u esdnevniku (literatura, planirani broj časova po nedeljama prema kalendaru, dodeljivanje predmeta, ogroman broj podataka koje upisuju odeljenjske starešine… Ja konkretno u ovoj školskoj godini imam 15 odeljenjskih dnevnika)
– Inicijalno testiranje
– Izveštaj rezultata inicijalnog testiranja po odeljenjima
– Plan rada kontrolnih zadataka
– Rukovodioci stručnih veća, pored ovoga imaju plan rada stručnog veća, koji odavno već ne sadrži samo planirane aktivnosti po mesecima, već i druge detalje, SU članova, zbirno, planirani broj časova, redovnih, dopunske, dodatne… Pa nekad ovaj dokument ima preko 10 strana.
Isto ovo samo bez godišnjih planova nastavnici rade i na kraju školske godine. I testiranje nije inicijalno, već završno.
Na polugodištu predajete lični polugodišnji izveštaj, ček-liste razvoja MPKa, polugodišnji izveštaj o uspehu, pripremate za svakog učenika mišljenje i prepruke za dalji rad, rukovodioci SB polugodišnje izveštaje.

Tromesečno, tj. svaka dva meseca radi se:​

– Izveštaj evaluacije IOPa
– Analiza napredovanja učenika, i preporuke posle prvog klasifikacionog perioda.

Na mesečnom nivou radi se:​

– Operativni plan svakog meseca, sa konkretnim ishodima, detaljnim metodama i tehnikama, tačnom korelacijom sa planom nastave i učenja za druge predmete.
– Na kraju svakog meseca evaluacija isplaniranog i korekcija, pa tek onda plan za naredni mesec.

– Planiranje kontrolnih zadataka, po nivoima, a prema standardima
– Na dnevnom nivou esdnevnik
– Pedagoška sveska posle svakog časa.
Odeljenjske starešine imaju još obaveza u dnevniku svog odeljenja.
Formativno ocenjivanje (petnaestominutne provere, usmena odgovaranja, grupni radovi, domaci zadaci, aktivnosti na času, radovi, projekti, MPK…)
Razmena informacija u vajber grupama, čitanje primljenih i slanje mejlova.
Ovome svemu treba dodati po bar dva nastavnička veća u jednom klasifikacionom periodu, bar jedan pedagoški kolegijum, bar jedan sastanak tima i bar dva odeljenjska veća.
Gde su tu pripreme za časove, pripreme štampanih materijala i kopiranje, vođenje zapisnika, konsultacije sa PP službom, priprema i izvođenje uglednih časova, dežurstvo u školi, priredbe, obeležavanja dana jezika, tolerancije i slično, humanitarne akcije, projekti, individualno posvećivanje vremena učenicima, učenici koji školu pohađaju onlajn, takmičenja, dežurstvo na probnom završnom, dežurstvo na završnom, ekskurzije i izleti, seminari, predavanja, tribine…
“I opet, nemoguće je da nešto nisam zaboravila.” – piše ova nastavnica iz Čačka.
I zaista, kolege su je ubrzo dopunile:
“Ima i nastavnika koji imaju i ulogu školskog koordinatora za esdnevnik, što je takođe velika obaveza, a i nastavnika koji se bave i sa JISP-om. Ubacuju stalno nove poslove i obaveze! Naš osnovni posao, onaj koji je divan, je potpuno gurnut u stranu zbog svih stvari koje ste nabrojali. Svaka čast!”
“Zaboravili ste pojačan vaspitni rad i disciplinske postupke.”

Gordana, u svemu ovome, nije pomenula onaj deo posla koji nastavnicima ponekad zadaje dosta muke, a to je saradnja sa roditeljima. Najviše kontakta i komunikacije potrebno je upravo sa onim roditeljima koji izbegavaju ili ne žele stvari da vide objektivno. Iako nisu većina, takvih roditelja i te kako ima.
U svakom poslu imamo i profesionalce i one koji to nisu. Ali, pre nego što upadnete u zamku generalizacije i pomislite da je posao nastavnika samo da ispredaje onih nekoliko časova u toku dana, pročitajte ponovo ovaj spisak. I shvatićete da je mit o radnom danu koji traje četiri sata upravo to – mit.

 
Mislim da samo prosvetni radnici prave spiskove i tekstove sta rade van radnog vremena, a da je vezano za posao. :mrgreen:
Pa zapitaj se zašto je tako.. ako naš rad može proverati svako kome to padne na pamet, ako smo kao profesija, najviše izloženi procenama, osudama i predlozima kako da radimo svoj posao, što je čudno da iznesemo činjenice, koje većina ne zna a ipak procenjuje i komentariše naš rad..
 
Pa zapitaj se zašto je tako.. ako naš rad može proverati svako kome to padne na pamet, ako smo kao profesija, najviše izloženi procenama, osudama i predlozima kako da radimo svoj posao, što je čudno da iznesemo činjenice, koje većina ne zna a ipak procenjuje i komentariše naš rad..
Pa zato sto se najvise kritikuje u javnosti, da.

Obrazovni sistem ima ogroman problem sa tim sto tu ima najmanje trzisnih elemenata, ali to je duga prica.
 
Kako često čujem komentare da je naš posao lagan, radimo samo 4h, pa odemo kući, ja sam htela da prenesem bar deo onoga šta nam je obaveza što se tiče pisanija , koji je jedna koleginica postavila pa da pogledamo


– Da li se voditi onom ‘papir trpi sve’, ili je moguće biti revnosan i svoj posao obavljati savesno i kvalitetno? – zapitala se Gordana Sredović, nastavnica engleskog jezika, koja je u grupi prosvetnih radnika na Fejzbuku odlučila da podeli spisak obaveza koje jedan nastavnik ima, pored držanja nastave i neposrednog rada sa učenicima. Njen spisak prenosimo u nastavku.
ucitelj.jpg

Obaveze jednog prosečnog prosvetnog radnika​

Dokumenta koja treba da pripremite na početku svake školske godine su:​

– Godišnji plan nastave i učenja sa ishodima i standardima
– Plan rada dopunske nastave
– Plan rada dodatne nastave
– Plan rada odeljenskog starešine
– Plan rada vannastavnih aktivnosti
– Ako ste u nekom timu, a obično smo svi u bar po dva, onda plan rada određenog tima
– Plan individualizacije za učenike kojima je to potrebno, a u jednom odeljenju je bar jedan takav učenik.

– Godišnji plan IOP 1, 2 ili 3. Svaki nastavnik ima bar po jednog učenika.
– Kriterijumi ocenjivanja za tekuću školsku godinu
– Lični izveštaj stručnog usavršavanja
– Lični plan stručnog usavršavanja za novu školsku godinu
– Generalije i popunjavanje rubrika u esdnevniku (literatura, planirani broj časova po nedeljama prema kalendaru, dodeljivanje predmeta, ogroman broj podataka koje upisuju odeljenjske starešine… Ja konkretno u ovoj školskoj godini imam 15 odeljenjskih dnevnika)
– Inicijalno testiranje
– Izveštaj rezultata inicijalnog testiranja po odeljenjima
– Plan rada kontrolnih zadataka
– Rukovodioci stručnih veća, pored ovoga imaju plan rada stručnog veća, koji odavno već ne sadrži samo planirane aktivnosti po mesecima, već i druge detalje, SU članova, zbirno, planirani broj časova, redovnih, dopunske, dodatne… Pa nekad ovaj dokument ima preko 10 strana.
Isto ovo samo bez godišnjih planova nastavnici rade i na kraju školske godine. I testiranje nije inicijalno, već završno.
Na polugodištu predajete lični polugodišnji izveštaj, ček-liste razvoja MPKa, polugodišnji izveštaj o uspehu, pripremate za svakog učenika mišljenje i prepruke za dalji rad, rukovodioci SB polugodišnje izveštaje.

Tromesečno, tj. svaka dva meseca radi se:​

– Izveštaj evaluacije IOPa
– Analiza napredovanja učenika, i preporuke posle prvog klasifikacionog perioda.

Na mesečnom nivou radi se:​

– Operativni plan svakog meseca, sa konkretnim ishodima, detaljnim metodama i tehnikama, tačnom korelacijom sa planom nastave i učenja za druge predmete.
– Na kraju svakog meseca evaluacija isplaniranog i korekcija, pa tek onda plan za naredni mesec.

– Planiranje kontrolnih zadataka, po nivoima, a prema standardima
– Na dnevnom nivou esdnevnik
– Pedagoška sveska posle svakog časa.
Odeljenjske starešine imaju još obaveza u dnevniku svog odeljenja.
Formativno ocenjivanje (petnaestominutne provere, usmena odgovaranja, grupni radovi, domaci zadaci, aktivnosti na času, radovi, projekti, MPK…)
Razmena informacija u vajber grupama, čitanje primljenih i slanje mejlova.
Ovome svemu treba dodati po bar dva nastavnička veća u jednom klasifikacionom periodu, bar jedan pedagoški kolegijum, bar jedan sastanak tima i bar dva odeljenjska veća.
Gde su tu pripreme za časove, pripreme štampanih materijala i kopiranje, vođenje zapisnika, konsultacije sa PP službom, priprema i izvođenje uglednih časova, dežurstvo u školi, priredbe, obeležavanja dana jezika, tolerancije i slično, humanitarne akcije, projekti, individualno posvećivanje vremena učenicima, učenici koji školu pohađaju onlajn, takmičenja, dežurstvo na probnom završnom, dežurstvo na završnom, ekskurzije i izleti, seminari, predavanja, tribine…
“I opet, nemoguće je da nešto nisam zaboravila.” – piše ova nastavnica iz Čačka.
I zaista, kolege su je ubrzo dopunile:
“Ima i nastavnika koji imaju i ulogu školskog koordinatora za esdnevnik, što je takođe velika obaveza, a i nastavnika koji se bave i sa JISP-om. Ubacuju stalno nove poslove i obaveze! Naš osnovni posao, onaj koji je divan, je potpuno gurnut u stranu zbog svih stvari koje ste nabrojali. Svaka čast!”
“Zaboravili ste pojačan vaspitni rad i disciplinske postupke.”

Gordana, u svemu ovome, nije pomenula onaj deo posla koji nastavnicima ponekad zadaje dosta muke, a to je saradnja sa roditeljima. Najviše kontakta i komunikacije potrebno je upravo sa onim roditeljima koji izbegavaju ili ne žele stvari da vide objektivno. Iako nisu većina, takvih roditelja i te kako ima.
U svakom poslu imamo i profesionalce i one koji to nisu. Ali, pre nego što upadnete u zamku generalizacije i pomislite da je posao nastavnika samo da ispredaje onih nekoliko časova u toku dana, pročitajte ponovo ovaj spisak. I shvatićete da je mit o radnom danu koji traje četiri sata upravo to – mit.

Sve ovo bi neko u ministarstvu trebao da isplanira i da vazi na teritoriji cele zemlje
I gotovo , nema papirologije sem nekih malih vanrednih situacija.5 min dnevno ili mesecno
 
Kako često čujem komentare da je naš posao lagan, radimo samo 4h, pa odemo kući, ja sam htela da prenesem bar deo onoga šta nam je obaveza što se tiče pisanija , koji je jedna koleginica postavila pa da pogledamo


– Da li se voditi onom ‘papir trpi sve’, ili je moguće biti revnosan i svoj posao obavljati savesno i kvalitetno? – zapitala se Gordana Sredović, nastavnica engleskog jezika, koja je u grupi prosvetnih radnika na Fejzbuku odlučila da podeli spisak obaveza koje jedan nastavnik ima, pored držanja nastave i neposrednog rada sa učenicima. Njen spisak prenosimo u nastavku.
ucitelj.jpg

Obaveze jednog prosečnog prosvetnog radnika​

Dokumenta koja treba da pripremite na početku svake školske godine su:​

– Godišnji plan nastave i učenja sa ishodima i standardima
– Plan rada dopunske nastave
– Plan rada dodatne nastave
– Plan rada odeljenskog starešine
– Plan rada vannastavnih aktivnosti
– Ako ste u nekom timu, a obično smo svi u bar po dva, onda plan rada određenog tima
– Plan individualizacije za učenike kojima je to potrebno, a u jednom odeljenju je bar jedan takav učenik.

– Godišnji plan IOP 1, 2 ili 3. Svaki nastavnik ima bar po jednog učenika.
– Kriterijumi ocenjivanja za tekuću školsku godinu
– Lični izveštaj stručnog usavršavanja
– Lični plan stručnog usavršavanja za novu školsku godinu
– Generalije i popunjavanje rubrika u esdnevniku (literatura, planirani broj časova po nedeljama prema kalendaru, dodeljivanje predmeta, ogroman broj podataka koje upisuju odeljenjske starešine… Ja konkretno u ovoj školskoj godini imam 15 odeljenjskih dnevnika)
– Inicijalno testiranje
– Izveštaj rezultata inicijalnog testiranja po odeljenjima
– Plan rada kontrolnih zadataka
– Rukovodioci stručnih veća, pored ovoga imaju plan rada stručnog veća, koji odavno već ne sadrži samo planirane aktivnosti po mesecima, već i druge detalje, SU članova, zbirno, planirani broj časova, redovnih, dopunske, dodatne… Pa nekad ovaj dokument ima preko 10 strana.
Isto ovo samo bez godišnjih planova nastavnici rade i na kraju školske godine. I testiranje nije inicijalno, već završno.
Na polugodištu predajete lični polugodišnji izveštaj, ček-liste razvoja MPKa, polugodišnji izveštaj o uspehu, pripremate za svakog učenika mišljenje i prepruke za dalji rad, rukovodioci SB polugodišnje izveštaje.

Tromesečno, tj. svaka dva meseca radi se:​

– Izveštaj evaluacije IOPa
– Analiza napredovanja učenika, i preporuke posle prvog klasifikacionog perioda.

Na mesečnom nivou radi se:​

– Operativni plan svakog meseca, sa konkretnim ishodima, detaljnim metodama i tehnikama, tačnom korelacijom sa planom nastave i učenja za druge predmete.
– Na kraju svakog meseca evaluacija isplaniranog i korekcija, pa tek onda plan za naredni mesec.

– Planiranje kontrolnih zadataka, po nivoima, a prema standardima
– Na dnevnom nivou esdnevnik
– Pedagoška sveska posle svakog časa.
Odeljenjske starešine imaju još obaveza u dnevniku svog odeljenja.
Formativno ocenjivanje (petnaestominutne provere, usmena odgovaranja, grupni radovi, domaci zadaci, aktivnosti na času, radovi, projekti, MPK…)
Razmena informacija u vajber grupama, čitanje primljenih i slanje mejlova.
Ovome svemu treba dodati po bar dva nastavnička veća u jednom klasifikacionom periodu, bar jedan pedagoški kolegijum, bar jedan sastanak tima i bar dva odeljenjska veća.
Gde su tu pripreme za časove, pripreme štampanih materijala i kopiranje, vođenje zapisnika, konsultacije sa PP službom, priprema i izvođenje uglednih časova, dežurstvo u školi, priredbe, obeležavanja dana jezika, tolerancije i slično, humanitarne akcije, projekti, individualno posvećivanje vremena učenicima, učenici koji školu pohađaju onlajn, takmičenja, dežurstvo na probnom završnom, dežurstvo na završnom, ekskurzije i izleti, seminari, predavanja, tribine…
“I opet, nemoguće je da nešto nisam zaboravila.” – piše ova nastavnica iz Čačka.
I zaista, kolege su je ubrzo dopunile:
“Ima i nastavnika koji imaju i ulogu školskog koordinatora za esdnevnik, što je takođe velika obaveza, a i nastavnika koji se bave i sa JISP-om. Ubacuju stalno nove poslove i obaveze! Naš osnovni posao, onaj koji je divan, je potpuno gurnut u stranu zbog svih stvari koje ste nabrojali. Svaka čast!”
“Zaboravili ste pojačan vaspitni rad i disciplinske postupke.”

Gordana, u svemu ovome, nije pomenula onaj deo posla koji nastavnicima ponekad zadaje dosta muke, a to je saradnja sa roditeljima. Najviše kontakta i komunikacije potrebno je upravo sa onim roditeljima koji izbegavaju ili ne žele stvari da vide objektivno. Iako nisu većina, takvih roditelja i te kako ima.
U svakom poslu imamo i profesionalce i one koji to nisu. Ali, pre nego što upadnete u zamku generalizacije i pomislite da je posao nastavnika samo da ispredaje onih nekoliko časova u toku dana, pročitajte ponovo ovaj spisak. I shvatićete da je mit o radnom danu koji traje četiri sata upravo to – mit.

nešto što se meni čini da verovatno troši više vremena od ovih administrativnih zavrzlama kojima vas zasipaju ....
1. treba se i pripremiti za časove...ne može čovek samo da izađe za katedru i razveze priču...
2. pregledati i pravedno oceniti kontrolne zadatke i domaće zadatke
 
Kako se rade godisnji planovi, izvestaji i slicna dokumenta u drzavnim sluzbama u Srbiji? Najcesce se menja godina u naslovu dokumenta i datum izrade/potpisivanja, tekst se ne dira jer to ionako niko zivi ne cita. Cisto sumnjam da je u prosveti drugacije.
Ne, jer imamo tematske dane, planiranje izleta, obeležavanje raznih značajnih datuma, i sve to treba uklopiti sa kalendarom. Kod nas se čita jer je to dokument po kome planiramo rad i ishode tog rada.
 
nešto što se meni čini da verovatno troši više vremena od ovih administrativnih zavrzlama kojima vas zasipaju ....
1. treba se i pripremiti za časove...ne može čovek samo da izađe za katedru i razveze priču...
2. pregledati i pravedno oceniti kontrolne zadatke i domaće zadatke
Uporno se bunimo da nam smanje adminstraciju jer gubimo na kvalitetu rada od silnog pisanja ali nas niko ne čuje, očigledno...
 
Ne, jer imamo tematske dane, planiranje izleta, obeležavanje raznih značajnih datuma, i sve to treba uklopiti sa kalendarom. Kod nas se čita jer je to dokument po kome planiramo rad i ishode tog rada.
Pisem o onom prvom delu tvoga teksta:

Dokumenta koja treba da pripremite na početku svake školske godine su:​

– Godišnji plan nastave i učenja sa ishodima i standardima
– Plan rada dopunske nastave
– Plan rada dodatne nastave
– Plan rada odeljenskog starešine
– Plan rada vannastavnih aktivnosti
– Ako ste u nekom timu, a obično smo svi u bar po dva, onda plan rada određenog tima
– Plan individualizacije za učenike kojima je to potrebno, a u jednom odeljenju je bar jedan takav učenik.
To su dokumenta koja cirkulisu iz godine u godinu i cisto sumnjam da ih svaki put iznova nastavnici rade, proslogodisnji fajl prilagode za tekucu godinu i tako unedogled tj dok mogu taj dokument da "vrte".

Uzgred, nekada je i moja supruga bila srednjoskolska nastavnica u Srbiji te znam kako je to islo i koliko je radila (mnogo manje od moje koleginice, sluzbenice u javnom gradskom preduzecu). Tada je kukala kako mnogo radi a danas sa setom prica koliko je slobodnog vremena imala dok je bila nastavnica u Srbiji i kako je to sjajno vreme bilo.
 
Kako se rade godisnji planovi, izvestaji i slicna dokumenta u drzavnim sluzbama u Srbiji? Najcesce se menja godina u naslovu dokumenta i datum izrade/potpisivanja, tekst se ne dira jer to ionako niko zivi ne cita. Cisto sumnjam da je u prosveti drugacije.
А у тим документима пише следеће:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
:mrgreen:
 
Izvini sto sam ti pokvario zabavu. :D
Причао ми адвокат фирме, кад је био у ЈНА, добио задатак да као дипломац права, састави некакав војни документ, оно ратни план строго пов. :) и слично, па се убедачио како ће, док га није старији колега научио. Написао насловну страну, прву страну, а онда ту прву страну ископирао стотинак пута, и на крају задња страна. И још добио наградно одсуство :D
 
Moj pokojni otac je imao obavezu da u svom drzavnom preduzecu radi godisnje izvestaje, predloge, ocenjivanja... a mrzeo je to. Pa cim sam ja malo odrastao, recimo dosao do nekog 6-7 razreda osnovne, seo me za pisaci sto kod kuce i objasnio mi sta moram da uradim. Bunio sam se ja protiv toga iskoriscavanja ali sam brzo ucutkan i potkupljen pa sam sledecih 5-6 godina radio tu papirologiju umesto njega. Samo sto tad nije bilo racunara, worda i excela odnosno fajlova u koje si mogao uci i ocas ih izmeniti, prekucavao sam satima izvestaje i predloge, menjajuci datume i novcane iznose koje je prethodno moj otac crvenom olovkom izmenio na proslogodisnjem izvestaju. Zadnje 2-3 godine tog mog rada se nije ni toliko trudio, sve sam sam menjao.

To iskustvo iz detinjstva mi je odlicno posluzilo dosta kasnije, na mom poslu u gradskom javnom preduzecu. Isti princip ali nemerljivo brze i lakse jer je vec nastupilo vreme racunara i office fajlova. A nisam ja izmislio tocak i jedini ga koristio, svi su tako radili. Pa kazem, cisto sumnjam da u prosveti ne znaju za tu foru ili da su daleko odgovorniji od ostatka drzavne birokratije.
 

Back
Top