Šta je dizajn a šta umetnost?

Mislim da je dizajn umetničko izražavanje bez intervencije individualnosti umetnika. Umetničko delo je izraz hrabrosti (ili ludosti) kad se vrše intervencije koje nisu prijemčive većini ljudi. Umetnik ima dva puta: iskazati se i biti neshvaćen ili podilaziti ukusu mase i biti prihvaćen. U književnosti je to npr. otežavanje forme (mada jedna od odlika umetničkog teksta je da ne mora biti razumljiv). Dizajn je proračunat. Pitanje je da li umetnik može biti dizajner i obratno. Eto. Ne znam da li je neko ovo već rekao, ali ne mogu da spavam pa reko ajde da i ja nešto dopišem. 😁
 

Back
Top