Šta će biti ....?

Nina

Zlatna tastatura
Supermoderator
Poruka
344.760
277451478_2133837583445174_4403229657601606676_n.jpg
 
Svako bi trebao u svom domenu bavljenja, izmedju ostalog da se bavi i futurologijom. Pitanja su ok, ali najveći izazov predvidjanja je stalna realna prisutnost nepredvidivosti, tj. mnoge varijable su oko nas koje je teško ili nemoguće pohvatati, odnosno postoje skriveni faktori za koje nikada nećemo saznati, a uticaće na sled dogadjaja, tako da svako predvidjanje ide u nekim približnim procentima.
 
Svako bi trebao u svom domenu bavljenja, izmedju ostalog da se bavi i futurologijom. Pitanja su ok, ali najveći izazov predvidjanja je stalna realna prisutnost nepredvidivosti, tj. mnoge varijable su oko nas koje je teško ili nemoguće pohvatati, odnosno postoje skriveni faktori za koje nikada nećemo saznati, a uticaće na sled dogadjaja, tako da svako predvidjanje ide u nekim približnim procentima.
Dodajem da je uzročnost logički neopravdana; i kad bismo mogli znati sve činioce, njihovo međusobno dejstvo mogli bismo utemeljiti psihološki, ali ne i logički.
 
Svako bi trebao u svom domenu bavljenja, izmedju ostalog da se bavi i futurologijom. Pitanja su ok, ali najveći izazov predvidjanja je stalna realna prisutnost nepredvidivosti, tj. mnoge varijable su oko nas koje je teško ili nemoguće pohvatati, odnosno postoje skriveni faktori za koje nikada nećemo saznati, a uticaće na sled dogadjaja, tako da svako predvidjanje ide u nekim približnim procentima.
Dok ne osvestite podsvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga zvati sudbinom.
Jung

Osvestiš i više nema skrivenih faktora.
 
Dok ne osvestite podsvesno, ono će upravljati vašim životom, a vi ćete ga zvati sudbinom.
Jung

Osvestiš i više nema skrivenih faktora.
Nemoguće je osvjestiti podsvijest na nivou od 100%, biti svjestan svih sadržaja podsvijesti odjednom, svi smo vrlo ograničeni u tom pogledu.
To je unutrašnji hendikep.
Ono što sam pomenuo prethodno, odnosi se na spoljašnji hendikep u vidu informacija koje su nam nedostupne a sastavni su deo determinizma koji nas obuhvata. Npr. niko nije planirao sutra da pogine u saobraćajnoj nesreći, sudeći logično po principu rizika i po statistici neko će u svetu negdje da strada sutra na taj način, dakle taj faktor koji će odrediti sudbinu je jednostavno neizbježan, i van ljudskog poimanja, a savršeno je i logično determinisan.
 
Dodajem da je uzročnost logički neopravdana; i kad bismo mogli znati sve činioce, njihovo međusobno dejstvo mogli bismo utemeljiti psihološki, ali ne i logički.
Ne bih rekao da je logički neopravdana uzročnost, naprotiv, rekao bi da je to samo nedostatak informacija uzročnosti.
Ne razumijem dobro konstataciju, pa ako možeš daj primjer kada je to slučaj?
 
Ne bih rekao da je logički neopravdana uzročnost, naprotiv, rekao bi da je to samo nedostatak informacija uzročnosti.
Ne razumijem dobro konstataciju, pa ako možeš daj primjer kada je to slučaj?
To je u filozofiji prisutno od Hjuma, pa ga je razradio Kant. Uzročnost nije nešto što se može dokazati da postoji za sebe. Iz toga što je posle svake noći svanuo dan ne sledi logički nužno da će i sutra svanuti. Uzročnost je po Hjumu psihološka navika, a po Kantu svojstvo našeg uma, a ne nešto što postoji nezavisno od čoveka.
 
Nemoguće je osvjestiti podsvijest na nivou od 100%, biti svjestan svih sadržaja podsvijesti odjednom, svi smo vrlo ograničeni u tom pogledu.
To je unutrašnji hendikep.
Ono što sam pomenuo prethodno, odnosi se na spoljašnji hendikep u vidu informacija koje su nam nedostupne a sastavni su deo determinizma koji nas obuhvata. Npr. niko nije planirao sutra da pogine u saobraćajnoj nesreći, sudeći logično po principu rizika i po statistici neko će u svetu negdje da strada sutra na taj način, dakle taj faktor koji će odrediti sudbinu je jednostavno neizbježan, i van ljudskog poimanja, a savršeno je i logično determinisan.
Jeste hendikep. Jeste i šansa.
 
Nemoguće je osvjestiti podsvijest na nivou od 100%, biti svjestan svih sadržaja podsvijesti odjednom, svi smo vrlo ograničeni u tom pogledu.
To je unutrašnji hendikep.
Ono što sam pomenuo prethodno, odnosi se na spoljašnji hendikep u vidu informacija koje su nam nedostupne a sastavni su deo determinizma koji nas obuhvata. Npr. niko nije planirao sutra da pogine u saobraćajnoj nesreći, sudeći logično po principu rizika i po statistici neko će u svetu negdje da strada sutra na taj način, dakle taj faktor koji će odrediti sudbinu je jednostavno neizbježan, i van ljudskog poimanja, a savršeno je i logično determinisan.
Ne postoji unutrašnji hendikep, osim ograničavajućeg uverenja koje si
smislio. Sve spoljašnje posledica je unutrašnjeg. Spoljašnje je samo
odraz.
 
Ne postoji unutrašnji hendikep, osim ograničavajućeg uverenja koje si
smislio. Sve spoljašnje posledica je unutrašnjeg. Spoljašnje je samo
odraz.
Ili si ti Jasna ili sam ja Jasan..

Uvjerenje može biti istina ili zabluda.
Ako govorimo o podsvijesti i svijesti, prilično je jasno da se svijest ne može osvijestiti kompletno, prema tome, sudbina je neizbježna, slikovito, to bi izgledalo kao kada bi čovjek sa svijećom u ruci (svijest), tumarao po ogromnoj piramidi (podsvijest) koja ima unutrašnje puteve u vidu lavirinta, on samo može da osvijetli po koji hodnik i ćošak, nikako cijelu piramidu, to je zasigurno hendikep u odnosu na tvoju prethodnu konstataciju "Osvestiš i više nema skrivenih faktora."
 
Ili si ti Jasna ili sam ja Jasan..

Uvjerenje može biti istina ili zabluda.
Ako govorimo o podsvijesti i svijesti, prilično je jasno da se svijest ne može osvijestiti kompletno, prema tome, sudbina je neizbježna, slikovito, to bi izgledalo kao kada bi čovjek sa svijećom u ruci (svijest), tumarao po ogromnoj piramidi (podsvijest) koja ima unutrašnje puteve u vidu lavirinta, on samo može da osvijetli po koji hodnik i ćošak, nikako cijelu piramidu, to je zasigurno hendikep u odnosu na tvoju prethodnu konstataciju "Osvestiš i više nema skrivenih faktora."
Hendikepi, lavirinti, piramide... To su samo proizvodi tvoje mašte. I ja ništa
protiv nemam, ako si tako odlučio.
 
To je u filozofiji prisutno od Hjuma, pa ga je razradio Kant. Uzročnost nije nešto što se može dokazati da postoji za sebe. Iz toga što je posle svake noći svanuo dan ne sledi logički nužno da će i sutra svanuti. Uzročnost je po Hjumu psihološka navika, a po Kantu svojstvo našeg uma, a ne nešto što postoji nezavisno od čoveka.
Nisam filozof, pokušavam samo da razmišljam logično.. složio bih se da se za uzrok u parametru beskonačnosti može reći da ne postoji, ali u ograničenoj uzročno posledičnoj vezi da.
Primjer, ako ograničimo sledeću uzročnost, jabuka je pala sa grane na zemlju (posledica) jer je dunuo jak vjetar (uzrok).
E sad, ako krenemo dalje u beskonačnu petlju onda dolazimo do paradoksa samog uzroka, i svih ovozemaljskih filozofskih pitanja o bitku, postojanju, vremenu itd. tj. na pitanje zašto je vjetar jako dunuo i oborio jabuku u tom pogledu odlazimo beskonačno u uzročnost iz prošlosti, pa do big benga i beskonačno iza big benga...
 
Poslednja izmena:

Back
Top