STA CE BITI SA NAMA

J

JASMINA

Gost
SKRENULA BIH PAZNJU JAVNOSTI NA NAREDNIH NEKOLIKO GODINA A U USKOJ VEZI SA PERSPEKTIVOM NASEG NARODA I UOPSTE SVIH LJUDI BILO KOJE NACIONALNOSTI KOJI ZIVE NA OVOM TERENU.
VREMENA VISE NEMA I GRESAKA VISE NESME BITI POGOTOVU KADA JE U PITANJU OBRAZOVANJE.APELUJEM OVIM PUTEM NA SVE MLADE CITAOCE OVIH REDOVA DA SE SKOLUJU I DA KOLIKO GOD JE TO U NJIHOVOJ MOCI RADE NA SEBI U SVAKOM POGLEDU.
IMAM 40 GODINA,ZAVRSILA SAM MEDICINU,VEC 20 GODINA BAVIM SE ASTROLOGIJOM,PRIKUPLJANJEM PODATAKA I STATISTICKOM OBRADOM ISTIH.
MOLIM VAS DECO UCITE I BORITE SE DA SACUVATE SVE STO JE U VAMA NORMALNO I LJUDSKO.NEMAMO VISE PRAVA NA GRESKE JER ISPRAVKE VISE NECE BITI.PLUTON ULAZI U JARCA DANA 28 NOVEMBRA 2008 A URAN ULAZI U OVNA 29 MAJA 2010 OD TOG PERIODA SRBIJA I SVI MI NA OVIM TERITORIJAMA MOZEMO OCEKIVATI OZBILJNU KRIZU DA BI OPET NA USKR 2011 GODINE DOSLO DO OZBILJNIH PROBLEMA.
JEDINO JE U ZNANJU SPAS,LICNOJ EDUKACIJI,SAVLADAVANJU VESTINA ZANATA,JEZIKA I VISOKOM OBRAZOVANJU DA BI U SVAKOM TRENUTKU GDE GOD DA SE NADJEMO USPELI DA PREZIVIMO.
MOLIM VAS DECO UCITE I NASTAVLJAJATE SKOLOVANJE KAKO ZNATE I UMETE I CUVAJTE SVOJE JA I ONO MALO ZDRAVOG STO VAM JE OSTALO JER MOZETE USPETI SAMO AKO SACUVATE INDIVIDUALNOST,IDENTITET SVAKOG PONAOSOB,VERU U SEBE,ZDRAV RAZUM,NAUKU,PRIRODNE ZAKONITOSTI I LJUBAV.
NEMOJTE BITI BANALNI,NEMOJTE BITI GRUBI,PROSTI,PRLJAVI I ZLI,BUDITE OTVORENI,BUDITE IZNAD,BUDITE DOBRI,BUDITE VITEZOVI,BUDITE DAME U SVOJEM SRCU U SVOJOJ DUSI JER IMA NACINA IMA PUTA I SVETLOSTI NA KRAJU TUNELA.UCITE,JER U ZNANJU JE MOC,KAO STO JE MOC I U VESTINI U RUKAMA,JER TO SE RAZUME NA SVAKOM JEZIKU.
SVAKOG DANA STREPIM BDIJEM I MOLIM SE ZA NASU DECU NEKA IM BOG DA LAVLJE SRCE DA SE IZBORE ZA SEBE I OSTANU ZIVI I NA PRAVOJ STRANI.
MNOGO VAS VOLI VASA DOKTORKA ASTROLOG I AKO NEKOM TREBA POMOC OKO IZBORA SKOLE PROFESIJE NEKA SE JAVI NA OVIM STRANAMA.[/b]
 
ODGOVOR: SUDNJI DAN CE NAM UCINITI KRAJ 1. Poslanstvo Muhammeda, s.a.v.s.: Kurtubi je rekao: "Prvi od svih predznaka Sudnjeg dana je dolazak Poslanika, s.a.w.s., samim tim što je on poslanik posljednjeg vremena. Poslan je, izmeDJ;u njega i Sudnjeg dana nema više poslanika." 2. Smrt Poslanika, s.a.v.s., Prenosi Awf ibn Malik, r.a, da je rekao Allahov Poslanik, s.a.w.s.: "...Broj šestero pred sami nastanak Sudnjeg dana :moja smrt..." 3. Osvajanje Mesdžidu-l-Aqsa 4. Izobilje bogatstva i ne imanje onog kome dati sadaku. Od Ebu Musa'a se prenosi da je Allahov Poslanik rekao: "Doci ce vrijeme kada će čovjek ići sa svojim zlatom t tražiti nekoga kome će da ga da, ali neće naći nikoga kome je ono potrebno." 5. Pojava fitneta (smutnje)-neredaImam Muslim prenosi od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Pretecite svojim dobrim djelima fitnete koji će doći i biti kao dio mrkle noći. Tada će biti ljudi koji će osvanjivati kao vjernici, a omrkavat će kao nevjernici, i omrkavat će kao vjernici, a osvanjivati kao vjernici. Prodavat će svoju vjeru za nebitne stvari na Dunjaluku." 6. Pojava lažnih poslanika U Buharijinoj i Muslimovoj zbirci hadisa se navodi hadis od Ebu Hurejre, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan sve dok se ne pojave varalice i lažovi, njih oko trideset. Svaki od njih će za sebe govoriti da je Allahov poslanik." 7. Opća sigurnost To se desilo u vrijeme ashaba, r.a., i to kada se Islam već proširio, a s njim i pravda. . Pojava vatre u Hidžazu 10. Borba protiv naroda Turk Ovdje se misli na pojavu Tatara u sedmom stoljeću po Hidžri. 11. Sukob sa strancima - nearapima 12. Nestanak emaneta Zaista je drage došao taj vakat. Koliki je broj ljudi kojima ne smijemo povjeriti, ama baš ništa, jer znamo da će ta osoba obavezno otići i to nekome ispričati.3. Opadanje znanja i pojava ne znanja Vrijeme kada će ljudi odstupiti od Kur'ana i Sunneta i kada će zaboraviti važne stvari Islama i iz svog neznanja uvoditi novotarije u vjeru.14. Mnostvo čuvara reda i saučesnika zlumćarima Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Dvije vrste ljudi od stanovnika vatre neću vidjeti:ljude koji imaju bičeve kao kravlje repove sa kojim udaraju svijet.." 16. Raširenost nemorala - prostitucije 17. Prisutnost kamate I zaista, živimo u takvom vremenu gdje ljudi ne vode računa da li je njihova opskrba stečena na halal način ili nije. 18. Pojava muzickih instrumenata i njihovo dozvoljavanje 19. Velika konzumacija alkohola i dozvoljavanje toga Svjedoci smo da se alkohol u pojedinim zemljama naziva drugim imenima, pa čak i prehrambenim proizvodom. 20. Ukrašavanje mesdžida i nadmetanje u njihovoj gradnji 21. Kad robinja rodi sebi gospodaricu 22. Veliko prisustvo ubistava 23. Brzina protoka vremena 24. Blizina tržnih mjesta 25. Pojava širka u ummetu Muhammeda s.a.w.s. 26. Nadmetanje u gradnji visokih kuća 27. Pojava razvrata, prekidanja rodbinskih veza i loših komšijskih odnosa 28. Podmlađivanje starih 29. Velika škrtost 30. Velika trgovina 31. Mnoštvo potresa 32. Pojava propadanja, izobličavanja i klizanja zemlje 33. Nestanak pobožnih ljudi 34. Mnoštvo loših ljudi 35. Nazivanje selama samo osobama koje poznajemo 36. Traženje znanja kod mlađih 37. Pojava izazovno obučenih osoba 38. Istinitost snova mu' mina, istinskih vjernika 39. Puno pisanja i izdavanja knjiga 40. Potcjenjivanje Sunneta 41. Povećanje mjeseca (misli se na fizičku veličinu) 42. Puno laži i nesigurnosti u potvrđivanju vijesti 43. Velika prisutnost lažnog i sve manje istinskog svjedočenja 44. Mnoštvo žena a manjak muškaraca 45. Veliki broj iznenadnih smrti 46. Međusobno nepoznavanje 47. Vraćanje zelenila u arapske zemlje u vidu pašnjaka i rijeka 48. Izobilje kiše a manjak rastinja 49. Povlačenje rijeke Eufrat sa brda zlata 50. Razgovor zvijeri i predmeta sa čovjekom 51. Priželjkivanje smrti zbog težine iskušenja 52. Mnoštvo rimljana i njihova borba protiv muslimana 53. Osvajanje Carigrada ( Konstantinopolja) 54. Dolazak Kahtanaca 55. Borba protiv jevreja 56. Čišćenje Medine od pokvarenjaka i njeno rušenje na kraju vremen Molim Allaha da nas učvrsti na Istini, usmrti na Istini i oživi na Istini. Amin! Imam Ahmed bilježi od Huzajfe Usajd el-Gaffarija, r.a., da je rekao: "Došao nam je Allahov Poslanik, s.a.w.s., mi smo se prisjećali. Rekao je: 'Čega se to prisjećate?' Odgovorili smo: 'Sudnjeg dana.' Rekao je: 'Doista neće nastupiti dok ne vidite prije njega deset znakova, pa je spomenuo dim, Dedždžala, životinju, izlazak Sunca sa zapada, spuštanje Isaa, a.s., Je'džudž i Me'džudž, tri pomračenja na Arapskom poluotoku, a posljednji od njih je vatra iz Jemena, koja će tjerati ljude njihovom mahšeru." Spomenućemo neke od tih predznaka. MEHDI Ibn Kesir kaže:"Plodova će u tom vremenu biti mnogo, usjeva u izobilju, imetka puno, vjera će biti postojana, neprijatelj ponižen, a dobra u njegovom vremenu neprestana. DEDŽDŽAL - lažni poslanik Allah, dž.š., je stvorio dva Mesiha, kao antonima. Tako je Isaa, a.s., Mesih upute, liječi slijepog i gubavog, oživljava mrtvog, a sve uz dozvolu Allaha, s.w.t. A Dedždžal, Allah ga prokleo, je Mesih stranputice; iskušaće ljude svojim moćima: spuštanjem kiše, rastom bilja i drugim neprirodnostima. Doći će iz pravca istoka, iz Horosana, od ishafanskih jevreja, a onda će hodati zemljom. Neće ostaviti niti jedno mjesto, a da u njega ne uđe, osim Mekke i Medine. U njih neće moći ući jer će ih meleki čuvati. Iskušenje zvano Dedžal je najveće iskušenje, od vremena kada je Allah, dž.š., stvorio Adema, a.s., pa do Sudnjeg dana. To je zato što će mu Allah, s.w.t., dati veličanstvenu moć nadnaravnosti koja će zapanjiti i zateći zdrav razum. Bilježi Muslim od Huzajfa, r.a., da je Poslanik, s.a.v.s., rekao: "Dedžal je ćorav u lijevo oko, kovrdžave kose, s njim je Džennet i Džehennem, njegova vatra je Džennet a njegov Dženet je vatra." Zaštititi se od iskušenja Dedžala možemo na sljedeći naćin: 1. Čvrsto pridržavanje Islamskih pravila 2. Stalno traženje utočišta od Dedžalove fitne (iskušenja), a posebno namazom 3. Učenje napamet ajeta sure "Kehf". Muslim prenosi od Derda'a, r.a., da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Ko napamet nauči prvih deset ajeta sure "Kehf", sačuvao se Dedžalovog iskušenja". 4. Bijeg od Dedžala i udaljavanje od njega. Ahmed, Ebu Davud i Hakim bilježe od Ebu Dahma'a, r.a., da je čuo Imran Husajina kako kazuje Poslanikov, s.a.w.s., hadis: "Ko čuje za Dedžala neka bježi od njega. Tako mi Allaha, čovjek će o sebi misliti da je mu'min, a počet će slijediti Dedžala zbog sumnji koje će on ubaciti." Dedždžal tvrdi da je božanstvo, a ustvari je čovjek, nešto potpuno drugo od Gospodara Savršenog, Veličanstvenog i Potpunog. Zbog toga je slučaj Dedždžala bezvrijedan da bi ga Uzvišeni spomenuo, ali su poslanici upozorili na njega da bi ukazali na opasnost od njega i iskušenja. Dedžalova smrt će biti u rukama Isa'a, a.s. Isa, a.s. će mu reći: "Imam za tebe udarac koji neću propustiti." Pratit će ga, udarit će ga kopljem i poraziti njegove sljedbenike. Pridružit će mu se vjernici i ubijati ih, sve dok drvo i kamen ne progovore: "Muslimanu, Allahov robe, evo jevreja iza mene, dođi i ubij ga", osim drveta garkad, doista je ono jevrejsko drvo. SILAZAK ISA'A, a.s. Nakon pojave Dedždžala i njegova nereda na zemlji, Allah, dž.š., će poslati Isa'a, a.s., sići će na zemlju kod bijele munare u istočnom Damasku, u Siriji. Silazak Isa'a, a.s., na kraju vremena utemeljeno je Kuranom i Sunnetom, i to je jedan od predznaka Sudnjeg dana. Kaže Uzvišeni: "I zbog riječi njihovih: 'Mi smo ubili Isa'a, a.s., sina Merjemina, Allahovog poslanika…A nisi ga ni ubili, ni raspeli, već im se pričinilo." Vrijeme Isa'a, a.s. nakon njegovog silaska je vrijeme sigurnosti, mira i blagostanja. JE'DŽUDŽ I ME'DŽUDŽ Njihovo porijeklo je ljudsko, od Adema i Hawe. Pojedina ulema kaže da su oni potomstvo Ademovo, a ne Hawino, tako što je Adem imao poluciju u snu, pa se njegovo sjeme pomiješalo sa zemljom, od čega je Allah, dž.š., stvorio Je'džudža i Me'džudža. O ovome ne postoji dokaz, niti je preneseno od onih kojih bi se to moralo uvažavati. TRI POMRAČENJA Ova tri pomračenja se još nisu dogodila, kao ni ostali veliki predznaci Sudnjeg dana. DIM Dokazi za ovo jesu riječi Uzvišenog: "Zato sačekaj dan kada će im se činiti da prema nebu vide vidljiv dim koji će ljude prekriti. Ovo je neizdrživa patnja!" IZLAZAK SUNCA SA ZAPADA Ebu Hurejre, r.a., prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.w.s., rekao: "Neće nastupiti Sudnji dan dok Sunce ne izađe sa zapada. Kada izađe i ljudi ga ugledaju svi će povjerovati, ali čovjeku neće biti od koristi to što će tada povjerovati, ako prije nije vjerovao ili ako nije kao vjernik, kakvo dobro uradio." Zaista se poslije izlaska Sunca sa zapada vrata tewbe zatvaraju i pokajanje se više ne prima. IZLAZAK ŽIVOTINJE IZ ZEMLJE Kaže Uzvišeni: "I kada dodje vrijeme da oni budu kažnjeni, Mi cemo uciniti da iz Zemlje izadje jedna životinja koja će im reći da ljudi u dokaze naše nisu vjerovali". Ova životinja će po izlasku žigosati vjernike i nevjernike. Vjernike će obilježiti tako da im lica svjetle, to će biti znak njihovog imana. A nevjerniku će utisnuti pečat na nos, i to će biti znak njegovog nevjerovanja. VATRA KOJA ĆE SAKUPITI LJUDE Ovo je posljednji veliki predznak i prvi nagovještaj početka Sudnjeg dana. Molim Uzvišenog Allaha da nas učvrsti na Njegovom putu, da nam da snage da ustajemo na Njegovom putu, da učini Kur'an proljećem i radosti naših srca, a sunnet Allahovog Poslanika s.a.w.s. da nam bude jedini vodič u našem životu.Gospodaru, smiluj se nama, našim roditeljima, našoj djeci, braći i sestrama, muslimanima i muslimankama na dan kada se bude račun polagao. Amin! Ibnul-Kajjim, rahimehullah, u svome djelu, "Hadidu-l-erwah", navodi 12 imena i napomenut ćemo ih ukratko: El-Džennet je zajedničko ime koje se upotrebljava za tu kuću i sve vrste blagodati, slasti, uživanja koja dolaze u njoj. Osnova iz koje je izveden ovaj izraz džennet isto kao ketereh - prekrio ga je, a nazvan je ovako jer su njegova stabla razgranata i prekrivaju, zastiru ono što je iza njih. Daru-s-selam (kuća mira). Ovim imenom je spomenut u riječima Uzvišenog: "Njima pripada mjesto blagostanja" (El En'am; 116.) i kada kaže: "Allah poziva u kuću mira..." (Junus; 65.), a nazvan je tako jer je to mjesto spasa od svake nevolje i svega ružnog, to je Allahova kuća, jer je njegovo ime es-selâm Daru-l-Huld. Nazvan je ovako jer ga njegovi stanovnici nikada neće napustiti niti će ikako izaći iz njega. Uzvišeni Allah kaže: "Bit će to dar koji će neprestano trajati" (Hud; 108.), tj. bez prestanka. I kaže: "... s plodovima kojih uvijek ima i trajnom hladovinom." (Er Ra'd; 35.) i nastavlja dalje: "Oni odatle nikada neće izvedeni biti." (El Hidžr; 48.) Daru-l-Mukameti. Rekao je Uzvišeni govoreći o njegovim stanovnicima: "Hvaljen neka je Allah - govoriće - koji je od nas tugu odstranio, Gospodar naš, uistinu mnogo prašta i blagodaran je, koji nam je od dobrote svoje vječno boravište darovao, gdje nas umor neće doticati i u kome nas klonulost neće snalaziti." (El Fatir; 35.) Džennetu-l-Me'wa. Uzvišeni Allah, dž.š., kaže: "... kod koga je džennetsko prebivalište." (En Nedžm; 15.) I kaže: "A onaj koji je pred dostojansvom Gospodara svoga strepio i dušu svoju od prohtjeva uzdržao, džennet će boravište biti sigurno." (En Nazi'at; 41.), tj. mjesto u koje će se sklonuti da bi se tu vječno nastanio. Džennetu 'adn. Uzvišeni Allah kaže: "... u edenske vrtove koje je Milostivi Svojim robobima obećao zato što su u njih vjerovali, a nisu ih vidjeli." (Merjem, 61.) i kaže u drugom ajetu: "Edenske perivoje u koje će ući, u kojima će se zlatnim narukvicama kititi, a haljine će im od svile biti." (El Fatir; 33.), a značenje džennetu 'adna jeste džennet stalnosti i neprolaznosti. Kad se kaže za neko mjesto"adn" to je kada se neko nastani i boravi u njemu. Daru-l-hajewan. Rekao je Uzvišeni: "... a samo onaj svijet je pravi život." (El 'Ankebut; 64.), tj. kuća stalnog života koji ne prestaje, života koji vječno traje, a ne kao život onih na ovom svijetu, pa je ispravnije da se Džennet ovako zove. Firdews. Uzvišeni Allah kaže: "Oni su dostojni nasljednici koji će Firdews naslijediti, oni će u njemu vječno boraviti." (El Mu'minûn; 11.) i kaže: "Onima koji budu vjerovali i dobra djela činili - džennetske bašče će prebivalište biti ..." (El Kehf; 107.). Firdews je bašča sa grožđem, a nekada se tako navodi za cijeli Džennet, a po nekim predajama za najveći i najvrijedniji džennetski nivo. Džennatu-n-Ne'îm. Kaže Allah: "One koji budu vjerovali i dobra djela činili, uistinu čekaju bašče uživanja." (El Lukman; 8.) Ovo je nekada zajedničko ime svih dženneta, za sve vrste hrane, pića, odjeće, te raznih blagodati, vidljivih i nevidljivih koje se nalaze u tim džennetima. El Mekmu-l-Emîn. Kaže Allah, dž.š.: "A one koji se budu bojali Allaha oni će na sigurnom mjestu biti." (Ed Duhân; 51.) Mekâm je mjesto boravljenja, a Emîn znači biti siguran od svega lošeg, svih manjkavosti i ovaj izraz obuhvata sva značenja sigurnosti. Džennet je siguran od prolaznosti, propasti i bilo kakve manjkavosti, a stanovnici dženneta su sigurni da neće izaći iz njega, da u njemu neće osjetiti tegobu života, niti briga. Razmisli kako Allah riječ Emîn - sigurnost objašnjava u Svojim riječima: "A onima koji su se Allaha bojali, oni će na sigurnom mjestu biti." i u riječima: "U njima će moći koju hoće vrstu voća tražiti; sigurni." (Ed Duhân;55.). Allah, dž.š., je objedinio sigurno mjesto i sigurnu hranu pa se oni ne boje da će im voda nestati, a niti se boje lošeg kraja, niti se boje štete, sigurni su da neće izaći iz Dženneta pa se toga i ne plaše i sigurni su i od smrti. 11 i 12 Mek'adu-s-Sidki
 
JASMINA:
SVAKOG DANA STREPIM BDIJEM I MOLIM SE ZA NASU DECU NEKA IM BOG DA LAVLJE SRCE DA SE IZBORE ZA SEBE I OSTANU ZIVI I NA PRAVOJ STRANI...
MNOGO VAS VOLI VASA DOKTORKA ASTROLOG I AKO NEKOM TREBA POMOC OKO IZBORA SKOLE PROFESIJE NEKA SE JAVI NA OVIM STRANAMA.[/b]

Ovde je uvek bilo tesko (ne pravi se kuca na raskrsnici :cry: ), mada mislim da se ovog puta ni ostali nece bas nesto provesti... Zanima me profesionalno usmerenje(19.02.1973. Zemun, 22:20)
 

Back
Top