Quantcast

Srpskoj crkvi oduzeta imovina na Cetinje

stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Stari Crnogorac

Domaćin
Banovan
Poruka
4.084
http://www.vijesti.cg.yu/vijesti_old/naslovna.php?akcija=vijest&id=263821

Srpskoj crkvi oduzeta imovina na Cetinju

Podgorica - Mitropolija crnogorsko-primorska nije više vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinjskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri, odlučila je opštinska filijala Uprave za nekretnine, ispravljajući Ńgreške" napravljene tokom devedesetih.
Advokat MCP Mlađan Mićović rekao je "Vijestima" da je isti slučaj i sa dijelom takve imovine u podgoričkoj opštini. On je rekao da se na ovakvu odluku žalio Ministarstvu finansija.
Crkvena imovina u Crnoj Gori predmet je oštrih verbalnih i sudskih sporova kao i povremenih incidenata između predstavnika i vjernika Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Dvije strane su i po više puta fizički preuzimale neke seoske crkve jedna od druge.
Dvadesetak crkava i dva manastira u cetinjskoj opštini, prema zaključku lokalne filijale Uprave za nekretnine, postali su vlasnici zemljišta i zgrada, kako je to bilo i do devedesetih, prije nego što je to vlasništvo Ńgreškom" prenijeto na MPC. Prema nekim tumačenjima, time su ponovo dobili status pravnog lica.
Iz zaključka nije jasno na osnovu čega je imovina tokom devedesetih upisana na Mitropoliju, a direktor Uprave za nekretnine Mićo Orlandić nije želio da komentariše slučaj.
Cetinjska filijala uprave za nekretnine ispravila je Ńgreške" na zahtjev predstavnika CPC Steva Vučinića dostavljen sredinom decembra prošle godine. Vučinić je tražio vraćanje upisa imovine na pojedinačne crkve u četrnaest katastarskih opština na Cetinju.
Lokalna uprava za nekretnine pregledala je stari katastarski operat, utvrdila hronologiju upisa i saslušala argumente dviju strana. Uvažila je Vučinićev zahtjev u devet katastarskih opština i djelimično u jednoj, dok ga je u njih četiri odbila, navodeći da upisi za ova zemljišta i objekte nijesu mijenjani od devedesetih već su isti od nastanka katastra.
Odluku cetinjske filijale uprave za nekretnine, koja je donijeta prije petnaestak dana, Vučinić je pozdravio, dok je ona za Mićovića "besmislen akt".
Mićović je ocijenio da je riječ o "namjeri da se upišu crkve na pojedinačne hramove koje nemaju svojstvo nosioca svojinske vlasti".
- To što su uradili je najprimitivniji način nasilja i pravnog neznanja oko vođenja evidencije o nepokretnostima - kazao je Mićović.
On je potvrdio da je MPC upisivana u katastar kao titular crkvene imovine tokom devedesetih godina, ali da se to radi i danas.
- Na Cetinju je upisivano devedesetih godina, u Nikšiću prije dvije godine, nešto se upisuje i sada... Sam upis je složena procedura i vrši se u više faza. Jedno vrijeme je postojala samo posjedovna evidencija, i popisivani su samo oni koji su imali imovinu, a nije se utvrđivao obim vlasništva - kazao je Mićović.
Prema njegovim tvrdnjama, od devedesetih, kada se formira svojinska evidencija, "MCP je podnijela odgovarajuće dokaze, nakon čega su crkve i crkvena imovina upisani kao vlasništvo MCP". Mićović nije precizirao o kojim se dokazima radi, ali je naglasio da se vlasništvo MCP može osporavati samo na sudu "a ne preko upisa u katastar nepokretnosti".
Mićović je naveo da "nakon upisa u katastar nema više mogućnosti da Uprava ispravlja grešku", te da je kao advokat MCP uložio žalbu Ministarstvu finansija. Naredna instanca je Upravni sud a posljednja Vrhovni sud Crne Gore.
Vučinić je negirao da postoji pravno utemeljenje da crkvena imovina može biti vlasništvo Mitropolije, rekavši da je ona "oduvijek pripada selima, bratstvima, plemenima i državi".
Vučinić je kazao "Vijestima" da crkve i manastiri mogu da pripadaju samo narodu i državi, te da je samo "Cetinjski manastir, odnosno, cetinjska Mitropolija imala svoju imovinu u Cetinjskom polju kojom je vlasno raspolagala", a da je nadzor nad korišćenjem cjelokupne imovine uvijek vršila crnogorska država.
- U takav status nije pokušala da interveniše ni Kraljevina Jugoslavija, a to nije mijenjala ni socijalistička Jugoslavija - kazao je Vučinić ŃVijestima".
On je rekao da je takvo rješenje "crkvenu imovinu kao i crkvu u zemlji, stavilo van pravnog sistema", zbog čega je "stručna javnost godinama, neutemeljeno, pretpostavljala i o5
`ýŹĎ ´Ć˛(¶˛xž˛rezultatlje5ŮĺPodgorica - Mitropolija crnogorsko-primorska nije više vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinjskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri, odlučila je opštinska filijala Uprave za nekretnine, ispravljajući Ńgreške" napravljene tokom devedesetih.
Advokat MCP Mlađan Mićović rekao je "Vijestima" da je isti slučaj i sa dijelom takve imovine u podgoričkoj opštini. On je rekao da se na ovakvu odluku žalio Ministarstvu finansija.
Crkvena imovina u Crnoj Gori predmet je oštrih verbalnih i sudskih sporova kao i povremenih incidenata između predstavnika i vjernika Srpske pravoslavne crkve i C


Tanja PAVIĆEVIĆ

--------------------------------------------------------------------------------

NOVI VLASNICI


U zaključku cetinjske filijale Uprave za nekretnine kao vlasnici crkvenog zemljišta i objekata u Dobrskom selu navode se manastir Ćelija, manastir Sv. Petar, crkva Sv. Petke; u Riječanima je titular crkva Sv. Stevana; u Meterizima vlasništvo je vraćeno crkvi Sv. Jovana, crkvi Sv. Nikole, crkvi Sv. Stevana, crkvi Sv. Bogorodice i crkvi Sv. Georgija; u Ćukovićima vlasnici su crkva Sv.Petke i crkva Sv. Nikole.
Ispravkom Ńgreške" za K.O.Njeguše titulari su crkva Sv. Petke, crkva Sv. Djordjija, crkva Sv Nikole, crkva Sv. Save, crkva Sv. Arhanđela Mihaila, crkva Sv. Nedjelja, crkva Sv. Nikole, crkva Sv. Bogorodice. U Ceklinu su vlasnici crkva Sv. Jovana, dok se za K.O. Građane kao titulari navode crkva Sv. Djordja, crkva Sv. Nikole, crkva Sv. Djordjija i crkva Sv. Jovana. U Konacima vlasnici zemljišta i objekata sada su crkva Sv. Nikole, crkva Sv. Petra i crkva Sv. Dimitrija a u Rijeci Crnojevića crkva Sv. Nikole.
"Ispravkom greške za K.O. Prevlaku u I.n.br 59 i to tako što u "B" i "V" listu na kat. parcelama br.367, 368 treba da stoji Pravoslavna crkva Cetinje umjesto upisa prava svojine Mitropolije crnogorsko primorske", navodi se u Zaključku Uprave za nekretnine područne jedinice Cetinje.
Ona je odbila da ispravi "greške" za jednu parcelu K.O. Čukovići, te za K.O. Ljubotinj, K.O. Drušići, K.O. Cetinje II i K.O. Cetinje I.
 

anarog

Ističe se
Banovan
Poruka
2.877
http://www.vijesti.cg.yu/vijesti_old/naslovna.php?akcija=vijest&id=263821

Srpskoj crkvi oduzeta imovina na Cetinju

Podgorica - Mitropolija crnogorsko-primorska nije više vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinjskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri, odlučila je opštinska filijala Uprave za nekretnine, ispravljajući Ńgreške" napravljene tokom devedesetih.
Advokat MCP Mlađan Mićović rekao je "Vijestima" da je isti slučaj i sa dijelom takve imovine u podgoričkoj opštini. On je rekao da se na ovakvu odluku žalio Ministarstvu finansija.
Crkvena imovina u Crnoj Gori predmet je oštrih verbalnih i sudskih sporova kao i povremenih incidenata između predstavnika i vjernika Srpske pravoslavne crkve i Crnogorske pravoslavne crkve. Dvije strane su i po više puta fizički preuzimale neke seoske crkve jedna od druge.
Dvadesetak crkava i dva manastira u cetinjskoj opštini, prema zaključku lokalne filijale Uprave za nekretnine, postali su vlasnici zemljišta i zgrada, kako je to bilo i do devedesetih, prije nego što je to vlasništvo Ńgreškom" prenijeto na MPC. Prema nekim tumačenjima, time su ponovo dobili status pravnog lica.
Iz zaključka nije jasno na osnovu čega je imovina tokom devedesetih upisana na Mitropoliju, a direktor Uprave za nekretnine Mićo Orlandić nije želio da komentariše slučaj.
Cetinjska filijala uprave za nekretnine ispravila je Ńgreške" na zahtjev predstavnika CPC Steva Vučinića dostavljen sredinom decembra prošle godine. Vučinić je tražio vraćanje upisa imovine na pojedinačne crkve u četrnaest katastarskih opština na Cetinju.
Lokalna uprava za nekretnine pregledala je stari katastarski operat, utvrdila hronologiju upisa i saslušala argumente dviju strana. Uvažila je Vučinićev zahtjev u devet katastarskih opština i djelimično u jednoj, dok ga je u njih četiri odbila, navodeći da upisi za ova zemljišta i objekte nijesu mijenjani od devedesetih već su isti od nastanka katastra.
Odluku cetinjske filijale uprave za nekretnine, koja je donijeta prije petnaestak dana, Vučinić je pozdravio, dok je ona za Mićovića "besmislen akt".
Mićović je ocijenio da je riječ o "namjeri da se upišu crkve na pojedinačne hramove koje nemaju svojstvo nosioca svojinske vlasti".
- To što su uradili je najprimitivniji način nasilja i pravnog neznanja oko vođenja evidencije o nepokretnostima - kazao je Mićović.
On je potvrdio da je MPC upisivana u katastar kao titular crkvene imovine tokom devedesetih godina, ali da se to radi i danas.
- Na Cetinju je upisivano devedesetih godina, u Nikšiću prije dvije godine, nešto se upisuje i sada... Sam upis je složena procedura i vrši se u više faza. Jedno vrijeme je postojala samo posjedovna evidencija, i popisivani su samo oni koji su imali imovinu, a nije se utvrđivao obim vlasništva - kazao je Mićović.
Prema njegovim tvrdnjama, od devedesetih, kada se formira svojinska evidencija, "MCP je podnijela odgovarajuće dokaze, nakon čega su crkve i crkvena imovina upisani kao vlasništvo MCP". Mićović nije precizirao o kojim se dokazima radi, ali je naglasio da se vlasništvo MCP može osporavati samo na sudu "a ne preko upisa u katastar nepokretnosti".
Mićović je naveo da "nakon upisa u katastar nema više mogućnosti da Uprava ispravlja grešku", te da je kao advokat MCP uložio žalbu Ministarstvu finansija. Naredna instanca je Upravni sud a posljednja Vrhovni sud Crne Gore.
Vučinić je negirao da postoji pravno utemeljenje da crkvena imovina može biti vlasništvo Mitropolije, rekavši da je ona "oduvijek pripada selima, bratstvima, plemenima i državi".
Vučinić je kazao "Vijestima" da crkve i manastiri mogu da pripadaju samo narodu i državi, te da je samo "Cetinjski manastir, odnosno, cetinjska Mitropolija imala svoju imovinu u Cetinjskom polju kojom je vlasno raspolagala", a da je nadzor nad korišćenjem cjelokupne imovine uvijek vršila crnogorska država.
- U takav status nije pokušala da interveniše ni Kraljevina Jugoslavija, a to nije mijenjala ni socijalistička Jugoslavija - kazao je Vučinić ŃVijestima".
On je rekao da je takvo rješenje "crkvenu imovinu kao i crkvu u zemlji, stavilo van pravnog sistema", zbog čega je "stručna javnost godinama, neutemeljeno, pretpostavljala i o5
`ýŹĎ ´Ć˛(¶˛xž˛rezultatlje5ŮĺPodgorica - Mitropolija crnogorsko-primorska nije više vlasnik crkvenog zemljišta i zgrada u cetinjskom katastru, već su to tamošnje pojedinačne crkve i manastiri, odlučila je opštinska filijala Uprave za nekretnine, ispravljajući Ńgreške" napravljene tokom devedesetih.
Advokat MCP Mlađan Mićović rekao je "Vijestima" da je isti slučaj i sa dijelom takve imovine u podgoričkoj opštini. On je rekao da se na ovakvu odluku žalio Ministarstvu finansija.
Crkvena imovina u Crnoj Gori predmet je oštrih verbalnih i sudskih sporova kao i povremenih incidenata između predstavnika i vjernika Srpske pravoslavne crkve i C


Tanja PAVIĆEVIĆ

--------------------------------------------------------------------------------

NOVI VLASNICI


U zaključku cetinjske filijale Uprave za nekretnine kao vlasnici crkvenog zemljišta i objekata u Dobrskom selu navode se manastir Ćelija, manastir Sv. Petar, crkva Sv. Petke; u Riječanima je titular crkva Sv. Stevana; u Meterizima vlasništvo je vraćeno crkvi Sv. Jovana, crkvi Sv. Nikole, crkvi Sv. Stevana, crkvi Sv. Bogorodice i crkvi Sv. Georgija; u Ćukovićima vlasnici su crkva Sv.Petke i crkva Sv. Nikole.
Ispravkom Ńgreške" za K.O.Njeguše titulari su crkva Sv. Petke, crkva Sv. Djordjija, crkva Sv Nikole, crkva Sv. Save, crkva Sv. Arhanđela Mihaila, crkva Sv. Nedjelja, crkva Sv. Nikole, crkva Sv. Bogorodice. U Ceklinu su vlasnici crkva Sv. Jovana, dok se za K.O. Građane kao titulari navode crkva Sv. Djordja, crkva Sv. Nikole, crkva Sv. Djordjija i crkva Sv. Jovana. U Konacima vlasnici zemljišta i objekata sada su crkva Sv. Nikole, crkva Sv. Petra i crkva Sv. Dimitrija a u Rijeci Crnojevića crkva Sv. Nikole.
"Ispravkom greške za K.O. Prevlaku u I.n.br 59 i to tako što u "B" i "V" listu na kat. parcelama br.367, 368 treba da stoji Pravoslavna crkva Cetinje umjesto upisa prava svojine Mitropolije crnogorsko primorske", navodi se u Zaključku Uprave za nekretnine područne jedinice Cetinje.
Ona je odbila da ispravi "greške" za jednu parcelu K.O. Čukovići, te za K.O. Ljubotinj, K.O. Drušići, K.O. Cetinje II i K.O. Cetinje I.
Sta je tu cudno.Batinashi i cuvari na golom otoku su pretezno bili Crnogorci a sada sinovi i unuci imaju drzavu,mrcho!
 
Poruka
8.490
Посвета праху Оца Србије

Нек се овај вијек горди над свијема вјековима,
он ће ера бити страшна људскијема кољенима!
У њ се осам близанацах у један мах изњихаше
из колевке Белонине и на земљи показаше:
Наполеон, Карло, Блихер, кнез Велинктон и Суворов,
Карађорђе, бич тирјанах, и Шварценберг и Кутузов.
Ареи је, страва земна, славом бојном њих опио
и земљу им за поприште, да се боре, назначио.
Из грмена великога лафу изаћ трудно није:
у великим народима генију се гњ'јездо вије;
овде му је поготову материјал к славном дјелу
и тријумфа дични в'јенац, да му краси главу смјелу.
Ал' хероју тополскоме, Карађорђу бесмртноме,
све препоне на пут бјеху, к циљу доспје великоме:
диже народ, крсти земљу, а варварске ланце сруши,
из мртвијех Срба дозва, дуну живот српској души.
Ево тајна бесмртника; даде Србу сталне груди,
од витештва одвикнута, у њим' лафска срца буди.
Фараона источнога пред Ђорђем се мрзну силе,
Ђорђем су се српске мишце са витештвом опојиле!
Од Ђорђа се Стамбол тресе, крвожедни отац куге,
сабљом му се Турци куну - клетве у њих нема друге.
...............................................................
Да, витеза сустопице трагически конац прати:
твојој глави би суђено за в'јенац се свој продати!
...............................................................
Покољења дјела суде, што је чије дају свјема!
На Борисе, Вукашине општа грми анатема,
гадно име Пизоново не см'је каљат мјесецослов,
за Егиста управ сличи гром небесни, суд Орестов.
...............................................................
Над свијетлим твојим гробом злоба грдна бљува тмуше,
ал' небесну силну зраку што ћ' угасит твоје душе?
Плачне, грдне помрчине - могу л' оне свјетлост крити?
Свјетлости се оне крију, оне ће је распалити.
...............................................................
Плам ће вјечно животворни блистат Србу твоје зубље,
све ће сјајни и чудесни у вјекове биват дубље.
...............................................................
Зна Душана родит Српка, зна дојити Обилиће;
ал' хероје ка Пожарске, дивотнике и племиће,
гле, Српкиње сада рађу! Благородством Српство дише!
Бјежи, грдна клетво, с рода - завјет Срби испунише!​
 

Stari Crnogorac

Domaćin
Banovan
Poruka
4.084
2400 војника и официра је довољно... за шта???

Vazniji je kvalitet od kvantiteta.

Vazda nas je bilo manje od neprijatelja, nema imperije koja se nije slomila na ove krshe.

P.S. Beograd nijesu oslobodili masovne srpske brigade, no crnogorske na celu sa Dapcevicem. Zbog toga se ne sjekiraj, te 2400 mogu doc do Beograda dok si reka "keks".
 
Poruka
8.490
Vazniji je kvalitet od kvantiteta.

Vazda nas je bilo manje od neprijatelja, nema imperije koja se nije slomila na ove krshe.

P.S. Beograd nijesu oslobodili masovne srpske brigade, no crnogorske na celu sa Dapcevicem. Zbog toga se ne sjekiraj, te 2400 mogu doc do Beograda dok si reka "keks".

Ако тих 2400 дође до Београда (мада не видим што би) ето вама шиптара у Подгорицу и Цетиње!
 

Stari Crnogorac

Domaćin
Banovan
Poruka
4.084
Ако тих 2400 дође до Београда (мада не видим што би) ето вама шиптара у Подгорицу и Цетиње!

Ne vidim problem. Svaki muskarac u CG je naoruzan, kao i uvijek. Jedina razlika izmedju ovih 2400 i ostalih muskaraca je ta sto ovi prvi primaju platu.

Inace, nekad brze reaguju civili od policajaca. Kad je 1997-8 rulja odana chetnickom pokretu sa podgorickog trga krenula prema Tuzima (mjesto dje pretezno zive Albanci) za pola sata ih je presrela kolona (oko 40 kola sa crnogorskim barjacima) Cetinjana naoruzanih do zuba - tu su bili sve dok nije dosla policija da ih zamijeni.

Nekad se narod mobilisa tako sto se opali nekolko metaka (pojedinacna paljba sa pauzama izmedju pucnjeva, da bi se razlikovala od paljbe zbog veselja) i na osnovu toga bi se svi borbeno sposobni muskarci skupili na gradski trg. Danas to ide jos brze, zbog mobilnih telefona i automobila.
 

kaai79

Poznat
Poruka
7.065
Ne vidim problem. Svaki muskarac u CG je naoruzan, kao i uvijek. Jedina razlika izmedju ovih 2400 i ostalih muskaraca je ta sto ovi prvi primaju platu.

Inace, nekad brze reaguju civili od policajaca. Kad je 1997-8 rulja odana chetnickom pokretu sa podgorickog trga krenula prema Tuzima (mjesto dje pretezno zive Albanci) za pola sata ih je presrela kolona (oko 40 kola sa crnogorskim barjacima) Cetinjana naoruzanih do zuba - tu su bili sve dok nije dosla policija da ih zamijeni.

Nekad se narod mobilisa tako sto se opali nekolko metaka (pojedinacna paljba sa pauzama izmedju pucnjeva, da bi se razlikovala od paljbe zbog veselja) i na osnovu toga bi se svi borbeno sposobni muskarci skupili na gradski trg. Danas to ide jos brze, zbog mobilnih telefona i automobila.

Jebemti sto imate signalizaciju ,jer to po standardima eu.
 
Poruka
8.490
Пре недељу дана сам дошао из Црне Горе где сам био неколико дана и могу рећи да се ни у једном тренутку нисам осетио као странац, а ни да нисам срео човека који размишља и говори као ова фукара!

У причи са Василијем Миличковићем сам сазнао да Црногорци живе у великом страху јер их Милов режим уцењује, углавном преко губитка посла, тако да иако је већина просрпски оријентисана не смеју да дигну главу и да то на глас кажу!

А ево вам и интервјуа са Василијем Миличковићем од пре недељу дана:

http://www.vijesti.cg.yu/vijesti_old/arhiva.php?akcija=vijest&id=263162

Мало је измењен, али код себе имам изворну верзију, па могу и то да вам прекуцам.
 
stanje
Zatvorena za pisanje odgovora.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.