Srbija Među Forumima-Nikola Malbaški

E

eIvin

Gost
Nikola Malbaški

SRBIJA MEDJU FORUMIMA

Informatička revolucija i maklaunovska medijska globalizacija su donele korenite promene u načinu i brzini komunikacije, ali i delovanja pojedinaca, grupa i organizacija u medijskoj sferi. Naivniji vernici tehnološkog progresa su se ponadali da će novi mediji, pre svega internet, doneti mnogo šire slobode i mogućnosti izražavanja manjinskog i alternativnog mišljenja. Po tom prilično starom sujeverju u novom pakovanju, materijalni napredak do tada konfliktne ljudske odnose automatski pretvara u raj tolerancije i demokratičnosti. Stoga bi po definiciji internet trebao da bude carstvo tolerancije i prostor u kome svako ravnopravno izražava svoje stavove.

No, istina je, zapravo, veoma daleko od tehno-utopije postmodernog liberalizma. Novi mediji, poput web-a, samo su u svom povoju imali elemente slobodnog izražavanja i ravnopravnosti. No, kako je vreme prolazilo, i stvar sa internetom postajala ozbiljnija, kontrolu su sve više preuzimali politički i korporativni centri moći koji su s početka ostajali u pozadini ove virtuelne prašume.

Postupno je i na slobodoumnoj mreži preovladavao neoliberalni novogovor "politički korektnog" izražavanja kojim se unapred definišu i teme i pravac odvijanja simuliranog dijaloga u svim medijima, pa i na Mreži. Onaj koji ima moć i novac diktira pravila igre, pokreće kampanje u vreme i na način kako mu odgovara, a druge, alternativne grupe, bez moći i novca, osuđene su na marginalizaciju i ulogu dekora. Ostavljeni na "periferiji" i realnog i virtuelnog sveta, u njima se gomila energija socijalnog nezadovoljstva, pa stoga i oni igraju "korisnu" ulogu ventila kojim se margina pacifikuje i zatvara u virtuelne rezervate, poznate kao alternativni sajtovi ili forumi.

Upravo takva je otprilike situacija i kod nas, naravno sa par balkanskih specifičnosti. Kako pripadamo Periferiji, centri koji kontrolišu i utiču na naše medije, pa i na internet, neretko se nalaze van naše zemlje. Druga naša specifičnost je praksa grubljih manipulacija i niskost medijskih kampanja u odnosu na uobičajene zapadne "standarde". No, pre će se i u ovom pogledu Zapad «balkanizovati» nego što će se Balkanci «evropeizirati», tj. preći iz prakse bezočne propagande na "viši nivo" sofisticirane manipulacije. Kod nas medije, uključujući i glavne tokove interneta, kontroliše mali broj pojedinaca i organizacija, koji su često u vrlo bliskim političko-poslovnim aranžmanima. Par tajkuna, nekoliko stranih i domaćih korporacija i tri-četiri partijska vrha kontrolišu najveći deo srpskih masovnih medija.

Ova, lokalna implementacija informatičko-medijske globalizacije ne samo da nije donela novo doba tolerancije i demokratije, već je u još većoj meri, uz potenciranje jednostranosti i grubih manipulativnih tehnika, proširila mrežu elektronsko-ideološke dominacije nad ovim prostorom.

Internet simulacija demokratije

Neko će u znak neslaganja sa gore navedenim iskazima odgovoriti da postoji prostor slobode u manje strukturisanim formama komunikacije, poput brojnih foruma i skoro svima dostupnih blogova (web dnevnik). U kaubojskoj etapi razvoja Mreže izgledalo da se internet forumi mogu porediti sa antičkim forumima i agorama u kojima je svaki pojedinac mogao slobodno da iznosi svoje mišljenje. No, kako je vreme prolazilo a entuzijazam posvećenika postepeno hlapio, forumi su se pretvorili u novi oblik manipulisanja javnošću, ili pak mesto gde se iživljavaju oni koji nemaju druga pametnija posla. Danas na političkim forumima srećemo često one koji su tu po zadatku (bez obzira da li su za to plaćeni, ili ne) i one kojima je dosadno, pa provociraju ostale. Na taj način su se forumi "profilisali" za određene političke opcije, ili su, pak, postali virtuelno bojno polje sukobljenih ideološko-političkih internet bojovnika (pre svega predstavnika «prve» i «druge» Srbije). Tako imamo, s jedne strane, forume koje bismo mogli nazvati nacionalističkim (Serbiancafe), a sa druge one «globalističke» (B92), dok ima i onih koji su za sada relativno neutralni, poput RTS foruma i koji služe za medjusobno odmeravanje snaga. Ta forumska prepucavanja između ljuto zavadjenih pripadnika "dve Srbije" imaju ulogu psihološkog ventila, ali su i indikator narcizma i mržnje „malih razlika“ između sukobljenih ideološko-političkih polova.

Kako su se ovi, navodno, najslobodniji i najdemokratskiji elektronski mediji, pretvorili u žestoke medijske mašinerije koje služe određenim finansijsko-političkim grupama? Pre svega jer ih preko moderatora kontrolišu oni koji finansiraju sajtove, a oni neretko žele da preko njih promovišu sopstvene političke ideje, ili da suzbijaju protivničke. Iako je njihova uloga formalno predstavljena kao nadzor odgovornih za pridržavanje kućnog reda na datoj web adresi, pre svega da se ne psuje i ne vređa, moderatori zapravo imaju mnogo važniju i suptililniju funkciju. Svojim svakodnevnim i profesionalnim prisustvom oni utiču na postavljanje tema (neretko ih i sami postavljaju) o kojima se raspravlja, kontrolišu tok rasprave, pa i na to kada se određena tema zaključuje. Moderatori su anonimni za ostale posetioce sajta i potencijalne diskutante, i niko ne može da se žali na njihov rad. Međutim, ako se moderatoru ne sviđaju nečiji politički stavovi, on tog učesnika može samovoljno i bez obrazloženja isključiti sa foruma. Ta mogućnost se u praksi često primenjuje na politički neugodne učesnike rasprave. Kada se sve to imamo na umu, malo ko bi ovim anonimnim arbitrima (po ko zna kom kriterijumu postavljenim u poziciju cenzora) dao demokratski atribut.

"Interaktivnim medijima" se manipuliše na različite načine. Nije tajna da skoro sve veće partije i dobar broj političara imaju svoje internet bukače preko kojih na forumima svakodnevno propagiraju svoje stavove i napadaju protivničke. Tako se dešava da se neke minorne stranke koje ne mogu dobiti ni 1-2% glasova građana na izborima, u „forumskoj areni“ pojavljuju kao ravnopravni takmac realno najjačih političkih opcija. Paradigamtičan je primer Čede Jovanovića koji je uz pomoć grupe agresivnih forumaša neproporcionalno prisutan na web-u, u poređenju sa svojim trenutno minornim političkim značajem. A takodje i primeri postojanja čisto virtulenih partija, poput crnogorskih Liberala koji postoje samo na internetu, ili jednog Batića koga određeni mediji veštački oživljavaju, što su sve čisti oblici političkog simulakruma.

Posledica „politizacije virtuelnog“ (ili, kao u slučaju Jovanovića, «virtuelne politizacije») jeste to da je na Mreži svakim danom sve manje spontanih priča, sve manje iskrenih, neutralnih diskutanata, jer celu stvar postepeno preuzimaju oni koji su tu po zadatku. I premda se često dešava da ti „moderatori uma budu brzo "provaljeni" od iskusnijih forumaša, njima je cilj da utiču na prosečno neobaveštene ili neiskusne posetioce. I ne samo to: Mreža je postala pravo medijsko poprište gde se igra prilično prljavo i gde su najgore uvrede i podmetanja svakodnevna pojava. Na kraju, treba reći i to da ona danas služi i kao pomoćno sredstvo u planskom plasiranju i širenju dezinformacija kojima se pokušava naneti šteta političkim (ali i poslovnim) konkurentima.

Osim kompjutera i „internet bojovnika“, u istu svrhu se koriste sms poruke i telefonska logistika u TV i radio emisijama, u kojima gledaoci glasaju, šalju poruke ili se javljaju direktno u program. Tako je jedan političar nedavno javno izblamiran kada je u žutoj štampi objavljeno da je izdao pismeni nalog da članovi njegove stranke moraju ostvariti određenu kvotu poziva prilikom njegovog gostovanja u TV emisiji «Piramida», ne bi li mu tako pomogli da pobedi. Ovo je, medjutim, bio samo prvi slučaj obelodanjivanja postojeće prakse, jer to mnogi rade, i to odavno, samo što je on prvi uhvaćen u tome.
Slučaj devedesetdvojke

Nije mali broj onih koji se po drugim forumima žale na dvostruke standarde koje primenjuje forum B92. Tako se, na žalost, demonstrira isključivost koja na drugoj strani, sa suprotnim ideološkim predznakom, vlada još samo među desnim ekstremistima i njihovim forumima. No, odgovornost moderatora i urednika sa B92 je mnogo veća jer ovaj forum predstavlja deo uticajnog medijskog sistema B92 koji nastoji da dobije "nacionalnu licencu", a ne malu grupu ekscentričnih ili ekstremističkih entuzijasta. Štaviše, kako se moderatori i urednici ovog foruma bučno pozivaju na demokratiju i toleranciju, trebalo bi da su barem primetno tolerantniji od desnih ekstremista, koji se, ako ništa drugo, bar ne predstavljaju drugačijim nego što jesu.

Netolerantni promoteri tolerancije sa foruma B92 jesu u poslednje vreme malo "omekšali" svoje rigidne ideološke kriterijume, a sve u cilju da se uspešno simulira tolerancija prema Drugom. Kada su shvatili da ideološka jednostranost više nije prihvatljiva većini, oni, dozirano i selektivno, "da se Vlasi ne dosete", propuštaju ponekad u medijski prostor i drugačije mišljenje. (Sličan princip vlada i u „Utisku nedelje“ Olje Bećković gde je u studiju najčešće odnos 3:1 za "naše".)
 
Kako to u praksi izgleda na forumu B92? Kada neko postavi temu (topic) koja svojim naslovom i sadržajem „ideološki“ odgovara moderatorima, oni ga drže na visoko vidljivom mestu. Tako je npr. tema "Nova srpska fašistička misao" (misli se na NSPM) – kao naslov teme mogla da bude okačena na sajtu B92 i da se normalno puni raznoraznim komentarima posetilaca foruma. Ovo nije prvi put da se NSPM na ovom forumu naziva "fašističkom", što je etiketa koju je, u vreme vanrednog stanja, uz NSPM junački zalepio znameniti demokrata Petar Luković. Elem, Nova srpska politička misao je, po mišljenju diskutanta koji je postavio temu na forumu devedesetdvojke, "fašistička", zato jer su u godišnjoj rekapitulaciji političkih i medijskih događaja na ovom sajtu NIN i Bogdan Tirnanić pomenuti u pozitivnom kontekstu, a „Peščanik“, ideološka sveta krava «Druge Srbije», stavljen u kategoriju medijskog "treša", skupa sa Predragom Sarapom i «klot-frketom» Isidore Bjelice.

Možemo se, naravno, ne složiti sa ovakvim vrednovanjem, ali proglasiti drugačije mišljenje, rangiranje ili utisak o nečemu „fašističkim“ obeležje je klasičnog ekstremizma, pa time neretko i psihološki iskrivljene percepcije u koju zapada svaka ideološka zadrtost i politička zaslepljenost. Naime, kompulsivni psihološki transfer, što svakako predstavlja olako etiketiranje drugog kao „fašiste“, izraz je mehanizma projekcije svojih mana na drugog.

Brojni diskutanti na drugim forumima prozivaju moderatore sa B92 da ih oštro cenzurišu kad god su napisali neki "politički nepodoban" komentar. U prvi mah, čitajući takve žalopojke na račun B92, može se pomisliti da se tu radi ili o surevnjivosti konkurentskih foruma, ili o nepriličnim i uvredljivim komentarima koji se skidaju sa svakog ozbiljnijeg internet parlamenta. No, da je ovde zaista reč o dvostrukim standardima uverio nas je prijatelj kome je skinuta tema u kojoj postavlja pitanje „zašto ljudi poput Čede Jovanovića staju na stranu Karića oko afere Mobtel?“. On se zapitao: da li to zbog finansijskih razloga, ili ih netrpeljivost prema Koštunici goni da se pridruže svakom njegovom protivniku? Iako čak nije ni prejudicirao odgovor, njega su banovali – skinuli mu temu i ne samo sprečili da u narednih mesec dana aktivno učestvuje u forumu, već mu čak onemogućili i da čita ono što se na njemu dešava. Ovo je samo jedan primer koji pokazuje kako moderatori imaju brojne načine (direktne i posredne) da neku nepoželjnu temu, poput ove o Čedi, skinu ili marginalizuju (npr. da je brzo zaključe kada diskusija krene nepoželjnim tokom), kao i da, s druge strane, one "podobne" veštački drže pri vrhu aktuelnih debata.

U srpskoj „internet demokratiji“ ima jednakih i jednakijih

Da takva praksa „selektivne tolerancije“ nije usamljena u praksi B92 svedoči i slučaj "pobune srpskih blogera" koji su izbačeni sa devedesetdvojke. Grupa alternativnih umetnika okupljenih oko sajta MojBlog je krenula u kampanju protiv B92 jer je isprovocirana cenzurom koja po njihovom (i ne samo njihovom) mišljenju vlada na sajtu ove medijske kuće. Oni kažu da predstavljaju veći broj pojedinaca umetničke orijentacije koji su u više navrata pokušavali da ostave komentar na vesti koje objavljuje B92. „Međutim, to nam iz nepoznatih razloga nije bilo dozvoljeno" - tvrde ovi blogeri i kažu da "B92 cenzuriše mnoge komentare, a ostavlja samo najekstremnije, leve ili desne. Kako je moguće da je nešto što je važilo za najslobodnije, u šta smo se svi kleli, postalo najneslobodnije, sa nadmenim stavom da imaju tapiju na istinu". Stoga su, nezadovoljni cenzurom na devedesetdvojci, napravili alternativni sajt ( www.be92.co.sr ) na kome se slobodno mogu komentarisati vesti sa B92. Ovi umetnici kao B92-insajderi tvrde da, za razliku od sajta devedesetdvojke, kod njih "svako može prokomentarisati vest bez cenzure moderatora, koji na B92 služe za kreiranje javnog mnjenja". Kao ljudi koji su aktivno sudelovali u radu B92, oni tvrde da sajt ovog medija "manipuliše vestima u svrhu propagande", i dodaju da je do njihovog izbacivanja sa B92 došlo onda kada su se u jednoj fotomontaži blago narugali Veranu Matiću.

Takve su, nažalost, postale perspektive „internet demokratije“. Da su neupućeni umetnici, umesto da se šale na račun Matića, napravili fotomontažu „Trga žrtava srpskog genocida“ ili «Bulevar Vojvode Šešelja» uklopili bi se u medjsko-političku strategiju naduvavanja ekstrema i lova na nacionalističke veštice, pa bi opstali na "svojoj" B92, a najvredniji bi možda čak i postali moderatori. No, kao i svaka, tako i virutelna revolucija jede svoju (pravo)vernu decu koja na vreme ne shvate "nove trendove" i ne uklope se u njih.
 
Тренутно читам на мирор сајту Б92 ону умоболштину од вести што су објавили данас "Владика Николај је био трансвестит и дилер дроге".....

....мислим све - све, можеш да будеш човек атеиста, или рецимо да не респектујеш цркву, ал' да пишеш такав идиотизам, има само за циљ да саблажњава људе и да их изнова посрамљује (то по оном добром принципу кога је срамота, мене што пишем или тебе што читаш ?)....ја сам ставио коментар : "dobro, do sad smo shvatili da smo mi Srbi: ubice, trandže, pedofili, dileri heroina.... anything else we gotta know ?"
 
Ал пази, 'ладно није у питању форумска тема него вест Б92......

Na tribini koju je juče zakazao Institut za istoriju pri SANU, održanoj u maloj sali Kolarčevog univerziteta, grupa naših istoričara potvrdila je da je Grem Ričardson objavio podatke da se vladika Nikolaj Velimirović tokom četrdesetih i pedesetih godina oblačio kao žena i tako obučen šetao ulicama Čikaga, a kasnije i Njujorka. Ričardson se poziva na svedočanstva biskupa Lajonela Mekstanforda koji mu je u ovim šetnjama pravio društvo i koji je još šezdesetih godina u svojoj autobiografiji opisao uzbudljive trenutke provedene s Velimirovićem na čikaškim ulicama. U knjizi, naime, nije naveden tačan identitet vladike radi zaštite njegovog lika, ali je na osnovu podataka iz knjige Ričardson dokazao da se nesumnjivo radi o ocu Nikolaju, što su potvrdili i naši istoričari.
"Ne možemo kriviti vladiku zbog njegovih izvesnih sitnijih nastranosti, jer njegovo delo daleko prevazilazi ovozemaljske slabosti", naglasio je Milenko Petrović, dopisni član SANU i dodao da se Velimirović najverovatnije nije prostituisao nego je to radio iz čistog egzibicionizma, kao što i piše u Mekstanfordovoj autobiografiji. "Osim toga", dodao je Petrović, "ne zaboravite da je vladika Nikolaj imao i puno političkih protivnika, te mu je ovo prerušavanje služilo da se od njih sakrije". Petrović je, međutim, dodao da sasvim sigurno nije tačan podatak koji navodi Ričardson da je vladika Nikolaj preprodavao heroin.

No comment
 
.Рекох да подигнемо критику Б92 на виши ниво,а текст је стварно одличан.
Тај Миле је опичен скроз,да нема њега и још два три лика,владала би савршенa хармонија...еботе.:D
Мада,не би ме изненадило да је подметнут...
 
Zarathustra:
Тренутно читам на мирор сајту Б92 ону умоболштину од вести што су објавили данас "Владика Николај је био трансвестит и дилер дроге".....

....мислим све - све, можеш да будеш човек атеиста, или рецимо да не респектујеш цркву, ал' да пишеш такав идиотизам, има само за циљ да саблажњава људе и да их изнова посрамљује (то по оном добром принципу кога је срамота, мене што пишем или тебе што читаш ?)....ја сам ставио коментар : "dobro, do sad smo shvatili da smo mi Srbi: ubice, trandže, pedofili, dileri heroina.... anything else we gotta know ?"


citat:
Цитат:
Na tribini koju je juče zakazao Institut za istoriju pri SANU, održanoj u maloj sali Kolarčevog univerziteta, grupa naših istoričara potvrdila je da je Grem Ričardson objavio podatke da se vladika Nikolaj Velimirović tokom četrdesetih i pedesetih godina oblačio kao žena i tako obučen šetao ulicama Čikaga, a kasnije i Njujorka. Ričardson se poziva na svedočanstva biskupa Lajonela Mekstanforda koji mu je u ovim šetnjama pravio društvo i koji je još šezdesetih godina u svojoj autobiografiji opisao uzbudljive trenutke provedene s Velimirovićem na čikaškim ulicama. U knjizi, naime, nije naveden tačan identitet vladike radi zaštite njegovog lika, ali je na osnovu podataka iz knjige Ričardson dokazao da se nesumnjivo radi o ocu Nikolaju, što su potvrdili i naši istoričari.
"Ne možemo kriviti vladiku zbog njegovih izvesnih sitnijih nastranosti, jer njegovo delo daleko prevazilazi ovozemaljske slabosti", naglasio je Milenko Petrović, dopisni član SANU i dodao da se Velimirović najverovatnije nije prostituisao nego je to radio iz čistog egzibicionizma, kao što i piše u Mekstanfordovoj autobiografiji. "Osim toga", dodao je Petrović, "ne zaboravite da je vladika Nikolaj imao i puno političkih protivnika, te mu je ovo prerušavanje služilo da se od njih sakrije". Petrović je, međutim, dodao da sasvim sigurno nije tačan podatak koji navodi Ričardson da je vladika Nikolaj preprodavao heroin. [/GUOTE]

Дакле, ово је страшно, да човек не поверује шта чита... ПА КАКО ЈЕ СВ.ВЛАДИКА НИКОЛАЈ (ВЕЛИМИРОВИЋ) МОГАО ДА СЕ ПРЕСВЛАЧИ У ЖЕНСКО КАДА ЈЕ ОН ЦЕЛОГА ЖИВОТА НОСИО ДУГУ БРАДУ И ДУГУ КОСУ... покушаћу преко другара са његовог компа да скенирам фотку владике - па сами закључите !!!

Ово ме је подсетило на догађај у Хрватској када су усташе на једном православном храму написали СВЕТИ САВА - ПЕДЕР (то је било у време када је та идеја блаћења кренула из Зенице са истоименом представом Синише Ковачевића који се ужасно наругао Св.Сави а гл.улогу играо Лаушевић - који је касније завршио како је и заслужио)...

... е, сада то је тако безобразна провокација и увреда да човек помисли да су Срби требали свашта да им ураде, међутим НЕ, неки Србин се досетио и испод дописао ДА... ЈЕБ'О ЈЕ СВЕТОГ ДУЈУ ! Хе,хехе... и од тада више није било овако бедних и ниских удараца...

... тако исто треба одговорити и за ову увреду... моје мишљење је да то покушава педерски лоби да се мало окористи...
 
Gledao sam malo forum B92 i ne vidim nista sporno.
Deluje mi da je tekst napisan na silu i bez pravih podataka, a da barata poluinformacijama.

Recimo tema o Cedinoj podrsci Karicu je spojena sa ostalim temama o mobtelui pinovana na vrhu.

Sve vreme kroz tekst provejava to da bi onima koji imaju 2% trebalo zabraniti da se pojavljuju u javnosti i brane svoje stavove. U tom smislu NSPM dokazuje da je biser fasisticke misli.

Ovaj komentar na tekst mi se najvise svideo.

Koliko su sitrni misevi uplaseni i frustrirani dokazuju i ovakvi tekstovi koji ozbiljno analiziraju neke tamo internet forume. Nema zajebancije drugovi, sve to treba da kontrolisu nadlezni organi. Tako su navikli ovi sto su izasli ispod Brozovog sinjela.

NSPM se bavi forumom B92 a ne bavis se time da RTS naplacuje pretplatu a nije se pretvorio u javni servis.

Kontradiktornosti fasizma.
 
Hayek:
NSPM se bavi forumom B92 a ne bavis se time da RTS naplacuje pretplatu a nije se pretvorio u javni servis.

Kontradiktornosti fasizma.


Ма,Хајек се бави Чедом и ширењем његове месијанске поруке,уместо да се бави залагањем за светски мир и искорењивањем глади у свету.Нациста.
Нисам сумњао Укице да ти се свидео коментар олињалог Хенрија,у твом маниру бићу слободан да дам једну оцену,само бојим се да за разлику од твојих, ова моја хипотеза опасно прети да буде прихваћена као аксиом:
Обојица сте болиди,тешки. :D
 
еремита:
Дакле, ово је страшно, да човек не поверује шта чита... ПА КАКО ЈЕ СВ.ВЛАДИКА НИКОЛАЈ (ВЕЛИМИРОВИЋ) МОГАО ДА СЕ ПРЕСВЛАЧИ У ЖЕНСКО КАДА ЈЕ ОН ЦЕЛОГА ЖИВОТА НОСИО ДУГУ БРАДУ И ДУГУ КОСУ... покушаћу преко другара са његовог компа да скенирам фотку владике - па сами закључите !!!

... е, сада то је тако безобразна провокација и увреда да човек помисли да су Срби требали свашта да им ураде, међутим НЕ, неки Србин се досетио и испод дописао ДА... ЈЕБ'О ЈЕ СВЕТОГ ДУЈУ ! Хе,хехе... и од тада више није било овако бедних и ниских удараца...

... тако исто треба одговорити и за ову увреду... моје мишљење је да то покушава педерски лоби да се мало окористи...

Ма на ствари уопште не треба реаговати на прву лопту. То је лекција која ми се чини да сам је давно савладао, мада се и дан данас трудим да је савладам.

Ја сам овај текст, тек реда ради предочио да видим да ли је неко већ чуо за то.....и шта ? Шта сад ? Ево ја чупам косу од беса
pullhair.gif
.... Сад ћу да идем да насрнем на "генералштаб" Б92 овде у комшилуку !
Jumpy.gif
boxing.gif


....Веруј ми, јуче сам се цело вече смејао
smil42d2cf45743cf.gif
због ове тривијалне вести, јер ми комедија шта ће све људима пасти напамет да наблате неки ауторитет, што неко рече могло би да послужи као одличан сценарио за Алмодоваров филм..... И шта сад ? Чак сумњам да ту мирор страницу није поставио баш Б92 уз пласирање чак и непостојећих вести, чисто да се мало нашали и поигра, забављајући неког исписника попут Пере Луковића, дајући могућност људима с друге стране да без цензуре одговара ? Иста вест није нађена на оригиналном сајту........Ал како си мог'о да видиш, реакција људи је била тако интелигентна и на нивоу, да не поверујеш.
.........Међутим, проблем је ипак друге природе и то важи за вијеке вијекова на овим просторима .... Увек су те неке, назови либералне струје, реформистиче дебело потцењивале ону страну у српском народу која им се супротстављала, правила кардиналну грешку и због тога стално губила !
То је иста ствар овде и на форуму....одређена гурпица, из одређеног разлога незадовољних људи, мисле да испадају шмекери што друге људе до крајњих граница саботирају теме, омаловажавају, спуштају им и дебело етикетирају..... као на фору - "е, домаћине", итд.... и мисле да су због тога јако паметни....

Мени само није јасно што је рекао онај Предраг Марковић, историчар што је наступио у Утиску недеље, ако им је циљ да просвете и упуте народ, зашто барем мало не промене тактику и не покушају мало другачије ?!?!
Мислим, пази можемо ми сад на набацимо читаву армију незадовљних људи друштвеном ситуацијом, који ће бити спремни да скину све са себе да би облатили неке традиционалне институције и покушали да их спусте на што нижи ниво..........и шта добију ? Јел успевају да их униште ?.....ал није у томе ствар ! Питање је шта је њима намера :confused:

Имам осећај да се све спрема за долазак радикала...... и да је то "татама" одавно јасно, само је питање како ће се припремити терен за то.... а овај форум, сајтови, нет, тв, то је све куртон пробушен- виртуелни свет Северине, Карлеуше, Сребренице, Јасеновца, по којег смисленог текста, уз буљук непотребног !

Доживели смо оно што је одувек био идеал уметника да машту претворе у стварност, све је могуће. Једино је питање разлучити где ова права завршава и где почиње виртуелна и обрнуто !
 
eIvin:
"Interaktivnim medijima" se manipuliše na različite načine. Nije tajna da skoro sve veće partije i dobar broj političara imaju svoje internet bukače preko kojih na forumima svakodnevno propagiraju svoje stavove i napadaju protivničke. Tako se dešava da se neke minorne stranke koje ne mogu dobiti ni 1-2% glasova građana na izborima, u „forumskoj areni“ pojavljuju kao ravnopravni takmac realno najjačih političkih opcija. Paradigamtičan je primer Čede Jovanovića koji je uz pomoć grupe agresivnih forumaša neproporcionalno prisutan na web-u, u poređenju sa svojim trenutno minornim političkim značajem.

http://forum.krstarica.com/threads/83550

ppp28qe.jpg
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
 
Текст погађа " у сриду ", што би Далмоси рекли...Све оно што су многи од нас доживели (односи се на Б92) је преточено у одличан текст, разумљив свакоме.

Ако је аутор из екипе НСПМ-а, онда свака част за НСПМ.

Додао бих још пар ствари, што се тиче емисија типа "talk show", а то је невиђено дебилна "кошуљица" које се скоро сви држе к'о пијан плота.

"Клопка" , "Замка", "Пирамида" као најгледаније емисије тог типа, ИНСИСТИРАЈУ на присуству "публике", која не да нема ту улогу, већ срозава ниво тих емисија још више...То ме доводи до лудила, уз наравно, ОЧАЈАН избор водитеља.

Разни "подмлатци" аплаудирају, добацују, водитељке их шатро опомињу, атмосфера као на стадиону, само недостају семенке и бакљада...

Част изузецима, као што је емисија на РТС-у, заборавих назив (водитељица се зове Оливера), одмерено, озбиљно, без кревељења, без "публике"...
 

Back
Top