Spyware za čije uklanjanje tražim pomoć.

sumorni

Početnik
Poruka
6
Moj problem je sledeći: pretpostavljam da sam zakačio neki spyware, ali ga se ne mogu rešiti. Problem se ogleda u tome što, kada otvorim IE, otvaraju se automatski i neke druge stranice, i to:

http://fp.pc-on-internet.com/?id=50...ediaid_prefix=005&asked_billing_id=15&time=30
http://fp.pc-on-internet.com/?id=50...ediaid_prefix=005&asked_billing_id=15&time=30
http://fp.gad-network.com/?id=50252...ediaid_prefix=005&asked_billing_id=15&time=30

Prema opisima sam zaključio da se radi o spyware-u. Pokušao sam ga obrisati pomoću Spyware terminatora u Safe mode, ali, nije uspeo to odraditi, jer mi problem postoji i nakon vraćanja u normal mode. Ni NORTON ga nije uspeo eliminisati.

HJ log:

Logfile of HijackThis v1.99.1
Scan saved at 1:33:54, on 16.12.2007
Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600)
MSIE: Internet Explorer v6.00 SP2 (6.00.2900.2180)

Running processes:
C:\WINDOWS\System32\smss.exe
C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe
C:\WINDOWS\system32\services.exe
C:\WINDOWS\system32\lsass.exe
C:\WINDOWS\system32\svchost.exe
C:\WINDOWS\System32\svchost.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
C:\WINDOWS\Explorer.EXE
C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe
C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7Debug\mdm.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe
C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe
C:\WINDOWS\system32\wscntfy.exe
C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe
C:\Program Files\GrabClipSave\GrabClipSave.exe
C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
C:\Program Files\ObjectDock\ObjectDock.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Outlook Express\msimn.exe
C:\Program Files\HijackThis\HijackThis.exe

R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Local Page =
R3 - URLSearchHook: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll
O2 - BHO: SWEETIE - {1A0AADCD-3A72-4b5f-900F-E3BB5A838E2A} - C:\PROGRA~1\MACROG~1\SWEETI~1\toolbar.dll
O2 - BHO: (no name) - {1CB20BF0-BBAE-40A7-93F4-6435FF3D0411} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O2 - BHO: SSVHelper Class - {761497BB-D6F0-462C-B6EB-D4DAF1D92D43} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O2 - BHO: (no name) - {7E853D72-626A-48EC-A868-BA8D5E23E045} - (no file)
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: NAV Helper - {BDF3E430-B101-42AD-A544-FADC6B084872} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: Norton AntiVirus - {42CDD1BF-3FFB-4238-8AD1-7859DF00B1D6} - C:\Program Files\Norton AntiVirus\NavShExt.dll
O3 - Toolbar: SweetIM For Internet Explorer - {BC4FFE41-DE9F-46fa-B455-AAD49B9F9938} - C:\Program Files\Macrogaming\SweetIMBarForIE\toolbar.dll
O3 - Toolbar: &Crawler Toolbar - {4B3803EA-5230-4DC3-A7FC-33638F3D3542} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O4 - HKLM\..\Run: [NeroFilterCheck] C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SunJavaUpdateSched] "C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [ISUSScheduler] "C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" -start
O4 - HKLM\..\Run: [ccApp] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe
O4 - HKLM\..\Run: [ccRegVfy] C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe
O4 - HKLM\..\Run: [Advanced Tools Check] C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE
O4 - HKLM\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" /startoptions
O4 - HKLM\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - HKLM\..\Run: [SpywareTerminator] "C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [GCS] "C:\Program Files\GrabClipSave\GrabClipSave.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [ctfmon.exe] C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe
O4 - HKCU\..\Run: [SweetIM] C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe
O4 - Startup: Stardock ObjectDock.lnk = C:\Program Files\ObjectDock\ObjectDock.exe
O4 - Startup: Calentura.lnk = C:\Program Files\Calentura.exe
O4 - Global Startup: Microsoft Office.lnk = C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\OSA.EXE
O4 - Global Startup: AutoCAD Startup Accelerator.lnk = C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\acstart17.exe
O8 - Extra context menu item: Crawler Search - tbr:iemenu
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office10\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: (no name) - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: Sun Java Console - {08B0E5C0-4FCB-11CF-AAA5-00401C608501} - C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\ssv.dll
O9 - Extra button: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O9 - Extra 'Tools' menuitem: ICQ6 - {E59EB121-F339-4851-A3BA-FE49C35617C2} - C:\Program Files\ICQ6\ICQ.exe
O16 - DPF: {D27CDB6E-AE6D-11CF-96B8-444553540000} (Shockwave Flash Object) - https://fpdownload.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab
O17 - HKLM\System\CCS\Services\Tcpip\..\{2DA857BF-747B-4726-9249-636447FD2CAF}: NameServer = 217.26.64.130 217.26.64.131
O18 - Protocol: livecall - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: msnim - {828030A1-22C1-4009-854F-8E305202313F} - C:\PROGRA~1\MSNMES~1\MSGRAP~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O18 - Protocol: tbr - {4D25FB7A-8902-4291-960E-9ADA051CFBBF} - C:\PROGRA~1\Crawler\Toolbar\ctbr.dll
O23 - Service: Autodesk Licensing Service - Autodesk - C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared\Service\AdskScSrv.exe
O23 - Service: Symantec Event Manager (ccEvtMgr) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccEvtMgr.exe
O23 - Service: Symantec Password Validation Service (ccPwdSvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccPwdSvc.exe
O23 - Service: InstallDriver Table Manager (IDriverT) - Macrovision Corporation - C:\Program Files\Common Files\InstallShield\Driver\11\Intel 32\IDriverT.exe
O23 - Service: Norton AntiVirus Auto Protect Service (navapsvc) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\navapsvc.exe
O23 - Service: Norton Unerase Protection (NProtectService) - Symantec Corporation - C:\Program Files\Norton AntiVirus\AdvTools\NPROTECT.EXE
O23 - Service: ScriptBlocking Service (SBService) - Symantec Corporation - C:\PROGRA~1\COMMON~1\SYMANT~1\SCRIPT~1\SBServ.exe
O23 - Service: Spyware Terminator Realtime Shield Service (sp_rssrv) - Crawler.com - C:\Program Files\Spyware Terminator\sp_rsser.exe

Imam WinXP SP2, wireless. Napominjem da sam relativni početnik sa računarom, a ovaj forum su mi preporučili prijatelji, koji su ovde dobili savet za neke svoje probleme. Zahvalan sam za svaku pomoć, i nadam se da će mi neko pomoći.
 

dr_Bora

Aktivan član
Poruka
1.248
Preuzmi ComboFix sa jednog od sledećih linkova i sačuvaj ga na Desktop-u:
download link 1, download link 2
  • Privremeno isključi AV program kako ne bi ometao proces čišćenja
  • Dvoklikom pokreni ComboFix.exe i isprati uputstva
  • Nemoj klikati mišem u prozoru ComboFix-a dok radi!
  • Kada proces bude završen, logfile C:\ComboFix.txt će se otvoriti u Notepad-u
  • Iskopiraj sadržaj tog logfile-a u temu na forumu
 

sumorni

Početnik
Poruka
6
Učinio sam kako ste rekli, i evo loga:

ComboFix 07-12-16.4 - Danijel 2007-12-17 3:28:29.1 - FAT32x86
Running from: C:\Documents and Settings\Danijel\Desktop\ComboFix.exe
* Created a new restore point
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Other Deletions )))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.

c:\Documents and Settings\Danijel\Local Settings\Application Data\dbhfcafdty.dat
C:\Documents and Settings\Danijel\Local Settings\Application Data\dbhfcafdty.exe
c:\Documents and Settings\Danijel\Local Settings\Application Data\dbhfcafdty_nav.dat
C:\Documents and Settings\Danijel\Local Settings\Application Data\dbhfcafdty_navps.dat
C:\Program Files\webmediaplayer
C:\Program Files\webmediaplayer\Privacy Policy.url
C:\Program Files\webmediaplayer\resources\languages_v2.xml
C:\Program Files\webmediaplayer\resources\webmedias
C:\Program Files\webmediaplayer\skins\classic.skn
C:\Program Files\webmediaplayer\sqlite3.dll
C:\Program Files\webmediaplayer\Terms and conditions.url
C:\Program Files\webmediaplayer\uninst.exe
C:\Program Files\webmediaplayer\WebMediaPlayer.exe
C:\Program Files\webmediaplayer\Website.url

.
((((((((((((((((((((((((( Files Created from 2007-11-17 to 2007-12-17 )))))))))))))))))))))))))))))))
.

2007-12-16 21:41 . 2007-12-16 21:41 <DIR> d-------- C:\Program Files\Lavasoft
2007-12-16 21:39 . 2007-12-16 21:39 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Wise Installation Wizard
2007-12-14 17:24 . 2007-12-14 17:24 <DIR> d-------- C:\Program Files\WinClamAVShield
2007-12-14 15:21 . 2007-12-14 15:21 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Administrator\Application Data\Spyware Terminator
2007-12-14 03:10 . 2007-12-14 03:10 <DIR> d-------- C:\WINDOWS\system32\config\systemprofile\Application Data\Spyware Terminator
2007-12-14 03:09 . 2007-12-14 04:41 138,624 --a------ C:\WINDOWS\system32\drivers\sp_rsdrv2.sys
2007-12-14 03:04 . 2007-12-14 03:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Spyware Terminator
2007-12-14 03:04 . 2007-12-14 03:04 <DIR> d-------- C:\Program Files\Crawler
2007-12-14 03:04 . 2007-12-14 03:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Danijel\Application Data\Spyware Terminator
2007-12-14 03:04 . 2007-12-14 03:04 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spyware Terminator
2007-12-14 01:03 . 2007-12-14 01:03 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Spybot - Search & Destroy
2007-12-12 02:08 . 2007-12-12 02:08 <DIR> d--hs---- C:\Program Files\Common Files\WindowsLiveInstaller
2007-12-12 02:07 . 2007-12-12 02:07 <DIR> d-------- C:\Program Files\Windows Live
2007-12-12 02:06 . 2007-12-12 02:07 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\WLInstaller
2007-12-10 19:09 . 2007-12-10 19:09 <DIR> d-------- C:\Program Files\AnswerWorks 4.0
2007-12-10 19:05 . 2007-12-10 19:05 <DIR> d-------- C:\Program Files\AutoCAD 2007
2007-12-10 19:05 . 2007-12-10 19:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Danijel\Application Data\Autodesk
2007-12-10 19:05 . 2007-12-10 19:05 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk
2007-12-10 18:55 . 2007-12-10 18:55 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Autodesk Shared
2007-12-10 18:54 . 2007-12-10 18:54 <DIR> d-------- C:\Program Files\Autodesk
2007-12-10 15:11 . 2007-12-10 15:11 0 --a------ C:\WINDOWS\mngui.INI
2007-12-09 18:23 . 2007-12-09 18:24 635 --a------ C:\WINDOWS\Rtcw.INI
2007-11-28 02:51 . 2007-11-28 02:51 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Danijel\Application Data\skypePM
2007-11-28 02:51 . 2007-11-28 02:51 32 --a------ C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\ezsid.dat
2007-11-28 02:30 . 2007-11-28 02:30 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Danijel\Application Data\Skype
2007-11-28 02:29 . 2007-11-28 02:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Skype
2007-11-28 02:29 . 2007-11-28 02:29 <DIR> d-------- C:\Program Files\Common Files\Skype
2007-11-28 02:28 . 2007-11-28 02:28 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Skype
2007-11-26 00:37 . 2007-11-26 00:37 <DIR> d-------- C:\Program Files\Chronos
2007-11-23 15:33 . 2007-11-23 15:33 <DIR> d-------- C:\Documents and Settings\Danijel\Application Data\Nvu
2007-11-23 15:13 . 2007-11-23 15:13 <DIR> d-------- C:\Program Files\Hair Pro 2006 Light
2007-11-23 15:10 . 2007-11-23 15:10 <DIR> d-------- C:\Program Files\Cheatbook Database 2006

.
(((((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Find3M Report ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
2007-08-18 11:00 20,336 ----a-w C:\Documents and Settings\Danijel\Application Data\GDIPFONTCACHEV1.DAT
2006-02-13 17:42 2,777,088 ----a-w C:\Program Files\PDF Reader.exe
2007-08-03 17:02 32 --sha-w C:\WINDOWS\{CA7E0FE7-44E8-418D-904A-EA9762FDCAF5}.dat
2007-08-03 17:02 32 --sha-w C:\WINDOWS\system32\{0E23646F-FCA5-45AA-BB4C-FDA41E2E0D6A}.dat
.

((((((((((((((((((((((((((((((((((((( Reg Loading Points ))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
.
.
*Note* empty entries & legit default entries are not shown
REGEDIT4

[HKEY_LOCAL_MACHINE\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\shelliconoverlayidentifiers\AutoCAD Digital Signatures Icon Overlay Handler]
@={36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}

[HKEY_CLASSES_ROOT\CLSID\{36A21736-36C2-4C11-8ACB-D4136F2B57BD}]
2006-03-05 03:55 185448 --a------ C:\WINDOWS\system32\AcSignIcon.dll

[HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"GCS"="C:\Program Files\GrabClipSave\GrabClipSave.exe" [2003-04-14 09:15]
"ctfmon.exe"="C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe" [2004-08-03 22:56]
"SweetIM"="C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe" [2007-08-12 11:02]

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"NeroFilterCheck"="C:\WINDOWS\system32\NeroCheck.exe" [2001-07-09 10:50]
"SunJavaUpdateSched"="C:\Program Files\Java\jre1.6.0_03\bin\jusched.exe" [2007-09-25 01:11]
"ISUSScheduler"="C:\Program Files\Common Files\InstallShield\UpdateService\issch.exe" [2005-08-11 16:30]
"ccApp"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccApp.exe" [2002-08-19 22:22]
"ccRegVfy"="C:\Program Files\Common Files\Symantec Shared\ccRegVfy.exe" [2002-08-19 22:23]
"Advanced Tools Check"="C:\PROGRA~1\NORTON~1\AdvTools\ADVCHK.EXE" [2002-08-26 22:35]
"Sony Ericsson PC Suite"="C:\Program Files\Sony Ericsson\Mobile2\Application Launcher\Application Launcher.exe" [2005-10-26 16:17]
"SweetIM"="C:\Program Files\Macrogaming\SweetIM\SweetIM.exe" [2007-08-12 11:02]
"SpywareTerminator"="C:\Program Files\Spyware Terminator\SpywareTerminatorShield.exe" [2007-12-14 04:35]
"Ad-Watch"="C:\Program Files\Lavasoft\Ad-Aware 2007\Ad-Watch2007.exe" [2007-09-26 23:16]

[HKEY_USERS\.DEFAULT\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Run]
"CTFMON.EXE"="C:\WINDOWS\system32\CTFMON.EXE" [2004-08-03 22:56]

*Newly Created Service* - CATCHME
*Newly Created Service* - PROCEXP90
.
**************************************************************************

catchme 0.3.1333 W2K/XP/Vista - rootkit/stealth malware detector by Gmer, http://www.gmer.net
Rootkit scan 2007-12-17 03:33:53
Windows 5.1.2600 Service Pack 2 FAT NTAPI

scanning hidden processes ...

scanning hidden autostart entries ...

scanning hidden files ...

scan completed successfully
hidden files: 0

**************************************************************************
.
Completion time: 2007-12-17 3:34:51

Dodajem da sam pokušao i sa Ad-aware i sa Spybot S&D prvo u Safe modu, a zatim i u normal modu, i 15-tak minuta je bilo sve u redu, da bi se problem ponovo pojavio.

Pozdrav
 

dr_Bora

Aktivan član
Poruka
1.248
Kakvo je sada stanje (nakon pokretanja ComboFix-a)?Uradi i sledeće: skini http://perso.orange.fr/il.mafioso/Navifix/Navilog1.exe i instaliraj ga.

Program pokreni dvoklikom na Navilog1.bat na desktopu.
- odaberi jezik (npr. ukucaj E za engleski)
- u naredna tri ekrana pritisni bilo koji taster
- izaberi opciju 1 - Search
- kada skeniranje bude gotovo, logfile će se otvoriti u notepadu - iskopiraj sadržaj toga file-a u temu na forumu.
 

sumorni

Početnik
Poruka
6
Nakon pokretanja Combofix-a, ne primećujem da mi se problem ponovo javlja.

Ali, evo i loga koji ste tražili:

Search Navipromo version 3.3.8 began on pon 17.12.2007 at 15:58:21,37

!!! Warning, this report may include legitimate files/programs !!!
!!! Post this report on the forum you are being helped !!!
!!! Don't continue with removal unless instructed by an authorized helper !!!
Fix running from C:\Program Files\navilog1
Updated on 11.12.2007 at 18h00 by IL-MAFIOSO


Microsoft Windows XP [Version 5.1.2600]
Version Internet Explorer : 6.0.2900.2180
Filesystem type : FAT32

Done in normal mode

*** Searching for installed Software ***
*** Search folders in C:\WINDOWS ****** Search folders in C:\Program Files ****** Search folders in ***
*** Search folders in "C:\Documents and Settings\Danijel\application data" ***


*** Search folders in ***


*** Search with Catchme-rootkit/stealth malware detector by gmer ***
for more info : http://www.gmer.net

No file found*** Search with GenericNaviSearch ***
!!! Possibility of legitimate files in the result !!!
!!! Must always be checked before manually deleting !!!

* Scan in C:\WINDOWS\system32 *

* Scan in "C:\Documents and Settings\Danijel\local settings\application data" **** Search files ***
*** Search specific Registry keys ***


*** Complementary Search ***
(Search specific files)

1)Search new Instant Access files :


2)Heuristic Search :

* In C:\WINDOWS\system32 :


* In "C:\Documents and Settings\Danijel\local settings\application data" :


3)Certificates Search :

Egroup certificate not found !

4)Search known files :*** Search completed on pon 17.12.2007 at 16:00:18,95 ***


Da li sam ga se konačno rešio?
 

dr_Bora

Aktivan član
Poruka
1.248
Da, rešeno je.

Potrebno je resetovati System Restore:
  • Control Panel > System: na System Restore tabu: čekiraj Turn off System Restore on all drives
  • Restartuj kompjuter
  • Control Panel > System: na System Restore tabu: dečekiraj Turn off System Restore on all drives
Gornji postupak će obrisati sadržaj System Restore foldera a time i malware koji se nalazi u njemu i kreirati novu, "čistu" tačku za oporavak sistema.


To bi bilo to... Pozdrav...
 

sumorni

Početnik
Poruka
6
Dr. Boro

Moram postaviti još jedno pitanje, koje je možda vezano za problem koji smo rešili.

Naime, uz wireless, imam i staru modemsku konekciju, koju koristim kada wireless iz bilo kog razloga slabije radi. Naime, jutros sam se modemski konektovao, konekcija je prošla uobičajeno, ali mi je posle 2 minute veza prekinuta. Problem je u tome što mi računar i dalje pokazuje da je konektovan, kada pokušam da se diskonektujem klikom na "disconect", računar ne reaguje. Prikazuje da je konektovan, čak i kada izvadim kabl iz modema, tj. ikonica koja označava konekciju u donjem desnom uglu je i dalje ista, kao da je uredno konektovan. Jedino restart menja stvar. Tada se mogu ponovo konektovati, ali nakon 2-3 minute se dešava isto.

Da li je ovo možda posledica operacije brisanja combofix.om, ili je nešto drugo u pitanju.?
 
Da biste mogli da otvarate nove teme i trajno koristite svoje ime - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.