sotona-protivnik 28:26

Christadelphian

Aktivan član
Poruka
1.554
Sotona je hebrejska reč koja je negde prevedena negde ne
Na našem znači protivnik .
Ukupno se pojavljuje 54 puta u Pismu
Tako kada čitamo možemo da se zgrozimo Hristovom uvredom Petru svome bratu i i izabranom apostolu »idi od mene sotono«
Isto vidimo u spornim stihovima 2.Samuelova 24:1 i 1.Dnevnika 21:1
Gde se Bog naziva sotonom tj Protivnikom
To nije protivrečnost već baš dokaz da u samoj reči sotona nema ničeg grešnog
To je obična reč za protivnika a ne ime za neko biće
Isto vidimo i gde Jov naziva Boga protivnikom u Jovu 30:21
Ili gde Bog podiže sotonu 1 car.11:14 sa 1Car 11:23,25
Možemo ovde dodati i stihove o djavolu tj klevetniku takodje negde prevedeno negde ne.
Kako može jedan od učenika da bude sam djavo Jv.6:70
Žene u ekleziji su klevetnice (djavoli) Tit.2:3
Ne radi se o protivrečjima već o pogrešnoj postavci i predrasudama prvo prevodioca a potom nas , mada se istina ne može sakriti .
(Freewill nadam se da si zadovoljan sa ovom najbitnijom analizom)
Pozdrav
 
Christadelphian:
Sotona je hebrejska reč koja je negde prevedena negde ne
Na našem znači protivnik .
Ukupno se pojavljuje 54 puta u Pismu
Tako kada čitamo možemo da se zgrozimo Hristovom uvredom Petru svome bratu i i izabranom apostolu »idi od mene sotono«
Isto vidimo u spornim stihovima 2.Samuelova 24:1 i 1.Dnevnika 21:1
Gde se Bog naziva sotonom tj Protivnikom
To nije protivrečnost već baš dokaz da u samoj reči sotona nema ničeg grešnog
To je obična reč za protivnika a ne ime za neko biće
Isto vidimo i gde Jov naziva Boga protivnikom u Jovu 30:21
Ili gde Bog podiže sotonu 1 car.11:14 sa 1Car 11:23,25
Možemo ovde dodati i stihove o djavolu tj klevetniku takodje negde prevedeno negde ne.
Kako može jedan od učenika da bude sam djavo Jv.6:70
Žene u ekleziji su klevetnice (djavoli) Tit.2:3
Ne radi se o protivrečjima već o pogrešnoj postavci i predrasudama prvo prevodioca a potom nas , mada se istina ne može sakriti .
(Freewill nadam se da si zadovoljan sa ovom najbitnijom analizom)
Pozdrav
:arrow: Tu sam Christodelphiane! :wink: Pijem kafu i citam.. . 8)
 
Iz knjige "ljudi laži", Skot Pek

Mit i doktrina uče da je u početku satana bio Božiji drugi oficir, poglavar svih njegovih anđela, prelijepi i voljeni Lucifer. Njegovo zaduženje je bilo da u Božije ime podstiče duhovno odrastanje ljudskog roda upotrebom testiranja i iskušavanja - baš kao što i mi testiramo djecu u školi da bismo podstakli njihovo odrastanje. Prema tome, satana je, prije svega, bio učitelj čovječanstva i zbog toga su ga zvali Lucifer, "svjetlonoša".
Prvobitno značenje riječi "satana" i "đavo" nije bilo pežorativno kao što je danas. "Đavo" ili "dijabolično" potiče od grčkog glagola diabalein, što znači jednostavno "suprotstavljati se". Riječ "satana" je obično značila "protivnik". Vidjevši da je čovječanstvu potrebno testiranje i iskušavanje nečim što se suprotstavlja njegovoj volji, Bog je dodijelio svoju opozicionu (dijaboličnu) i protivničku (satansku) funkciju šefu svojih arhanđela.
 
Vader:
Iz knjige "ljudi laži", Skot Pek

Mit i doktrina uče da je u početku satana bio Božiji drugi oficir, poglavar svih njegovih anđela, prelijepi i voljeni Lucifer. Njegovo zaduženje je bilo da u Božije ime podstiče duhovno odrastanje ljudskog roda upotrebom testiranja i iskušavanja - baš kao što i mi testiramo djecu u školi da bismo podstakli njihovo odrastanje. Prema tome, satana je, prije svega, bio učitelj čovječanstva i zbog toga su ga zvali Lucifer, "svjetlonoša".
Prvobitno značenje riječi "satana" i "đavo" nije bilo pežorativno kao što je danas. "Đavo" ili "dijabolično" potiče od grčkog glagola diabalein, što znači jednostavno "suprotstavljati se". Riječ "satana" je obično značila "protivnik". Vidjevši da je čovječanstvu potrebno testiranje i iskušavanje nečim što se suprotstavlja njegovoj volji, Bog je dodijelio svoju opozicionu (dijaboličnu) i protivničku (satansku) funkciju šefu svojih arhanđela.
MOgu shvatiti da neko greši pa personifikovanje ne prihvati i smatra sotonu palim andjelom i bićem
ali Lucifer je bio čovek , kralj inače mi moraš objasniti
Isaija 14
Pokriven je crvima stih 11
Ismevan od ljudi stih 16
Kažnjen zbog govorenja da će izaći na nebo stih 13
nelogično jer je bo tamo
Nema moći nakon izgnanstva sa neba stihovi 5-8
što baš i nije slučaj sa sotonom koji i dalje ima moć
Nijedan stih ni poruka ne opisuje sotonu kao andjela a kamoli kao nekog Bogu najbližeg i sl.
Samo ljudska maštra i sugestija i pogrešno tumačenje delova kao o Luciferu.
Sugestivno čitanje
Pozdrav
 
Kao prvo nije mi najjasnije šta si htio da kažeš.

Kao dugo nemam trenutno ni vremena ni volje da vodim rasprave, iznosim svoje argumente i odgovaram na tuđe argumente.

Kao treće a što sam zaboravio reći u velikoj mjeri se slažem sa izvodom iz knjige koji sam citirao.
 

Back
Top