Smešna strana filozofije

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
SMEŠNA STRANA FILOZOFIJE
- za grešnike, ljubavnike i početnike
--------------------------------------------
Hegelova logika je, k`o pasulj, prosta ako se interpretira u stilu Sokratovog omiljenog načina izražavanja - silogizma a la:

»Jer je ideja jedino realno biće, zato je nauk o ideji nauk o biću; dakle ideja je metafizika; dakle filozofija je panlogizam …«

Husserl, začetnik, a nije, na njegovu veliku žalost, bio četnik, fenomenologije, je to jedva doček`o i drugu Hegelu ovo rek`o:

»Nema božanstvenijeg, lepšeg, mirisavijeg, slađeg i rađeg fenomena kao što je Njeno veličanstvo Žena !«

Martin Heidegger, švalerčina stara, njegova ljubljena Hannah Arendt je posle burne noći ostala bez moći i blaženo mirovala, drugarima `vako progovara:

»Vas dvojica uzalud trubita – ništa nema mudrije od mog tu-bit-a !

Negde iz budžaka, silno je voleo svog duševnog mraka, začu se i cviljenje Kanta učenjaka:

»Moja kritika je Kritiga čistoga uma, a pošto to kod vas nema svaka kritika bi bila jalova – ista kao vaša nauka.«

Krstan Đ. Kovjenić
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
ŽIŽEKOVI VICEVI

(Jeste li čuli onu glupavu o negaciji i Hegelu ?
Da li je bolja, naročito za tura, kul-tura, ili kul-inarika ?
)
------------------------------------------------------------

Slavoj Žižek

Da, takav je taj, hvala Bogu uvek isti – vetropir čisti, kao i svi drugi »hegelovski komunisti«, moj drugar još iz vremena kada smo ga upoznao na Filozofskom fakultetu u Ljubljani, tada je već, iz druge – zato što mu je prvi rad bio odbijen zato što je premalo marksistički, imao magisterij iz filozofije, zajedno počeli da idemo trnovitim intelektualnim putevima, stazama i bagazama sve do dna dna filozofskoga bezdana … Naši putevi su se razišli posle 3-godine studija, sam sam morao na Univerzitet u Padovi, bila je nakakva razmena studenata, svetu smo tada, kao i sada, davali one najbolje, najvrednije i najnadarenije buduće intelektualce, a od tog istog sveta dobijali one najgore, najrazvratnije i najbednije, u svakom pogledu. Da, takva nam bi sudbina, naši putevi su nam se još tada zauvek razdvojili i nikada nas više nisu spojili …Nosili su nas razni vetrovi, šibale mećave i oluje, nisu nas zaobilazili ni gromovi, rušeni su nam bili mostovi, ali ostali smo mislima povezani i zaljubljeni u istu damu – filozofiju… Zanimljivo je napomenuti da su nam i ova dva puta bili isti – životni – u istoj kasarni, Petrova gora« u Karlovcu, smo započeli služenje vojnog roka, JNA, a odslužili u kasarni »Prečko« u Zagrebu, i intelktualni – obadva smo, »parisko hoždenije po mukah i drhtaja nejačkih rukah«, studirali na Universite Paris-VIII pod mentorstvom Jacques-Alaina Millerja, Lacanovoga zeta in intelektualnega baštinika…Kad-god mi je teško, kada me smore brige, iscrpe žene i umore starodavne knjige, kada me život mesi i nagon udara po kesi u ušima kao da začujem ove njegove šarlatanske, najčešće sočno-vulgarne, mudrosti a la:

»Kiki, da li si čuo onu masnu o Platonu, kulturi i njuegovoj curi ?«

»Ovo moraš da znaš – Aristotel naš je bio veliki lakrdijaš ?«

»Profesore, shvatio sam bit i sa glipostima nemoj me više morit`« - tako se je, vrlo često obraćao našem nekadašnjem profesoru Ivanu Urbančiču i sl.

Tada nasmejem se, odmahnem rukom, uzdahnem, onako duboko iz duše prepojene setom, njegova, uvek nasmejana, onako šarlatansko od uveta do uveta, faca mi ispred očiju nestane, zaborav zamagli te davene dane i sve mi posle bude lakše, podnošljivije i pozitivnije …

Filozof Slavoj Žižek (rođen u Ljubljani 21. 03. 1949.) i jedan je od najuticajnih svetskih mislilaca, sinonim za provokativnu, baš onako sokratovski obojenu i začinjenu obiljem ironije, i pronicljivu misaonost, razjaruje i uzburkava stanje svetske mislenosti, a sam se najrađe pretstavlja kao »hegelovski komunista«. Napisao je preko 50 knjiga, na stotine članaka i učestvovao u mnogim filmovima. O njemu ja napisano dosta knjiga, od stripova do kritičko-polemičkih studija, i snimljeno nekoliko filmova…

Žižekovi vicevi su kolekcija šala koje preferirao, vrlo često samoga sebe citirao i interpretirao, u svojim naučnim radovima. Često su upravo vicevi i šale uvod u lavirinte filozofije, bilo da je to freudovski, vulgarne, ponarodele ili netačne, čistokrvne Sokratove aporije, ali inspirativne i uvek provokativne šege Istočne Evrope. Iz Žižkevih objavljenih dela i još neobjavljenih rukopisa je norveški pesnik Audun Mortensen, samo pesnici motu da osete i dodirnu duši filozofa, prvi sačino zbirku njegovih viceva.

Negde između prvovrstnih zbirki filozofskih šala (Jeste li čuli onoga o Platonu ?) i političkih viceva (Aristotel i krmača razglabaju o politici) nađemo Žižekove viceve koji se prepliću sa oba područja: mudrosti i ideologija. Iz filozofskih traktata koji su poznati po lepljenju idejnih nijansi sa vezivom humora je najbolje i najistaknutije primere sakupio u zbirku norveški pisac, južnokorejskog porekla, Audun Mortensen, a sam Žižek je u izdanju na slovenački jezik napisao predgovor u kojem razobliči svoju filozofiju koju sam naziva ovim imenom – "bresplodnost samožrtvovanje".

Srž te zbirke su vrlo golicavi odlomci gde pored samoga vica uvek dobijemo »nešto više« . Vulgarnost, perverznost i, sočno-bezobrazna, banalnost su odskočna deska za tematiziranje rasizma, snobizma, aristokratizma, Isusa (i, naravno, Marije Magdalene), boljševizma, hladne rata, američkih predsednika, polnih (ko)relacija, feminizma, uskogrudnosti, korupcije, političke (ne)korektnosti, porodice, medija, Boga, Hollywooda, nacionalizma, psihoanalizma, mazohizma, a sve to potkrepljuje i dokazuje iz različitih virova: židovstva, grčke mitologije, hrišćanstva, balkanskog šarlatanstva, ali i savremene i popularne nauke. Smeh se opet pokaže kao osveženje, inspiracija i nadahnutost zdrave i ljubopitljive misaonosti. Smeh nije greh, a misliti nekome zlo – veliki greh je samo to, moj brajko …

Krstan Đ. Kovjenić
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
Moja najnovija ljubovica Mirka, topim se od miomiline fine kada na me`svojim, nebesko plavim, okcadima žmirka, umislila da je lepša od onog, bludno-slatkog, Odisejevog iskušenja, po imenu Kirka (st. grč. Κίρκη) ali to, imam oko sokolovo, nikako da joj potvrdim i ja, a ona se zbog toga na mene ljutka …Ma, neka – izlečiće se od te umišljavosti ta preslatka seka i počeće da živi životom normalnog čoveka …
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
In omnibus requiem quaesivi, et nusquam inveni nisi in angulo cum libro ... U svim stvarima sam tražio mir, a našao ga nisam osim u budžaku sa knjigom ....
Aliquando praeterea rideo, jocur, ludo, homo sum ... Osim toga se, ponekad , smejem, igram - čovek sam ...
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
KLEOBULINA
-----------------------------------------------------------------------
Moja Vilmica, idi mi - dođi mi, ljubovica je bila mnogo fina, kao ona pametnica Kleobulina* ... Svojim nemuštim heksametrima, naročiti antitalentom za muziku, epigramima i zagonetkama mi je parala uši i stvarala nemir u duši ... Dobro da sam je na vreme ostavio, jer tu njenu netalentovanost ne bih preživio ...
-----------------------------------------------------------------------
Kleobulina* - (st. grč. Κλεοβουλίνη, VI. vek pre n. e., Rodos, drevnogrčka poetesa i filozof, kćerka jednog od najvećih mudraca Kleobula … U poeziji se je izražavala heksametričkim stihovima i volela je da piše epigrame i zagonetke … Aristotel je citirao Kleobulinu u svojoj Poetici i Retorici. Kleobulina je pomenuta od strane Kratina u drami koja je njoj i posvećena i nosi naslov "Kleobulina" … Plutarh, drevni grčki istoričar, je napisao da ju je Fales okarakterisao kao ženu sa mudrošću državnika. Njen otac, državnik u st. Grčkoj, je bio pod njenim uticajem i sve što je napisao može se pripisati toj njegovoj pametnoj kćerci …

Zašto je nema među filozofima i pesnicima ? Zašto se o njoj ćuti ? Zašto je, nepravedno, grešno i zlonamerno, prepuštena zaboravu ?

Odgvore na sva ta pitanja možemo pronaći u hrišćanstvu, bolje reći u najvećoj jeresi - PAVLINSTU, koje nema nikakve veze sa onim iskonskim, pravim i pravoslavnim učenjem Gospoda Isusa Hrista. Činjenica je da je Žid Savle (rimski gospodari, kojima je služio ponizno kao pas, su ga zazvali PAULUS - MALIŠA) i svi njegovi naslednici i sledbenici mrzeli žene i nepravedno im pripisivali čak i onaj "prarditeljski greh" …
Svakako, i to je činjenica, nije Eva kriva što je naivni Adam ubrao "zabranjeno voće "...

Užasno je, a i to je činjenica koje bi se svaki normalan čovek morao da postidi, da je na vatikanskim inkvizitorskim sudovima završilo više od 5.000.000 žena, i o tom genocidu se ćuti da se Vatikan, zli, čemerni i razvratni, ne naljuti … Mučenički su okončale, na inkvizitorskoj lomači, svoj život samo zato što su bile lepe, pametne i hrabre žene ...

Krstan Đ. Kovjenić
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
Zamisli te neoprostive nepravde - tri najveća filozofa, svih vremena, Sokrata, Platona i Arsitotela su učile žene, ali nama tog profesora istorije filozofije koji sme, čak ni njihova imena, da spomene … Časni izetak sam, naravno, ja, ali to je već neka druga filozofija - ne može mi ništa vatikanska inkvizicija ...

- - - - - - - - - -

»Kada bi na Zemlji vladala ljubav, svi zakoni bi bili suvišni.« - Aristotel…

Slažem se, brate Aristotele, Ljubav je zakon Nebesa, a sve drugo, osim Ljubavi, je kesa …
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
U vreme kada su braća, biće da im je sam đavo ćaća, Romul (lat. Romulus) i Rem (lat. Remus), po rimskoj mitologiji osnivači Rima, »Svezla!« - kako ih je doživljavao i o njima pisao Sv. Sava, sisali krvoločnu vučicu St. Grci su zlatnim slovima, mišlju, srcem i dušom, počeli da pišu svoji filozofiju, mudrost bogova koja je poverena i u amanet ostavljena časnim, hrabrim i pametnim ljudima. U tome i jeste razlika, najveća i nepremostiva, između Istoka i Zapada, Vizanta i varvara, dobra i zla ….
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
I takav je bio moj brat - veliki Sokrat

Sokrat je poznat po svom, veoma bogatom, načinu izražavanja. Njegove ironije su i danas biseri, naročito za one malobrojne kojima filozofija u srcu i duši nadima, da im se od velumlja iz ušiju puši. Zato su ga jedni, oni maloumniji i bedni, nazivali čudakom i ludakom, a drugi, oni koji su ga razumeli, genijem. Zbog toga je, još uvek, omiljen lik anegdota koje se o njemu prepričavaju i prenose s kolena na koleno. Nije nužno da to ima istorijsko utemeljenje i filozofsku vrednost – bitnije je da se shvati smisao njegovih poruka i pouka. U vezi sa tim želim da vam prepričam i ovu anegdotu o mom velikom bratu Sokratu …

Jednom prilikom, šetajući, kao što je to svakodnevno činio, bolje reći gluvareći po prešnjavim sokacima drevne Atine, onako zamišljen , uvek bunovan i u svoj unutrašnji svet zaburen , na njega nailaze zatvorski stražari, sa isukanim kopljima i bodežima, jureći za nekim odbeglim kriminalcem. Kada je mimo Sokrata šmugnuo taj odbegli robijaš jedan od stražara je zaurlao:

Uhvati ga ! Drži ga!«

Sokrat se na te reči nije osvrtao, čak ni okom trepnuo, a kamo li uznemirio svoju dušu.

Jesi li gluv ? Zašto nisi morilcu presekao put ?« - vrištao je i ljutio se na Sokrata taj stražar.

Morilcu? Šta misliš s tom rečju?« - osmehujući je reko Sokrat

Čoveče božiji, ma gde si se našao! Morilac je čovek koji ubija. » grdi i poučava stražar Sokrat.

Dakle mesar?” – uzvratio je Sokrat

Budalo stara! To je čovek koji je ubio drugog čovek« opet će stražar.

Ahaaa, vojnik.” – procedi milozvučno Sokrat.

Ne! Čovek koji ubija u mirnodopsko vreme« - nastavlja stražar.

Aha, već razumem; dželat.” – odgovara Sokrat.

Magarac! Čovek koji ubija sočoveka na njegovom domu.” – zaurla stražar.

Aaa, takooo! Lekar, zar ne ?!« - grohotom smejući se Sokrat izreče.

Stražar je tada od mržnje, besa i srdžbe zapenio, zateturao i pao Sokratu pred noge … To i jeste jedino mesto za one koji ništa ne znaju i u svojoj neumosti uživaju …
 
Poslednja izmena:

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
Onaj osećaj kada mi milozvučno kaže moja cura, `bem te, kultura:

"Slušaj onog kretena", - naravno da misli na AV-AV-a-, "opet je počeo da citira Epikura !"

Tako ti je, rode, kada nekom pamet u bespovrat ode i umesto logike bakće se aporetičnim "zakonima" Epikurove Kanonike … z:poz:
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
Više se ne pitam, to iz veoma bogatog i burnog života znam,

Zašto dete od odraslog čoveka češće padne ?

ali još uvek se pitam, kako je lepo biti ženče to nikako da saznam,

Zašto devojče od babe češće, rođe i slađe da ?

(Žednom vode, slatki rode, iz svoga bokala )

Osmeh - ova glava puno misli.jpg


- - - - - - - - - -

Za glavonje glupe mozak ima istu upotrebnu funkciju kao i dupe ...
 

KPCTAHK

Iskusan
Poruka
5.567
"Nije znanje znanje znati" - učila me moja draga mati - "već je znanje znanje drugom dati i u tome neizmerno uživati !"
------------------------------------------------------------------------------

Ako bi, gledajući kroz prizmu znanja, mudrosti i iskustva, upoređivali naučnika i filozofa tada bi to bila ona ista korelacija malog Perice i njegove mudre Učiteljice... Mali Perica (naučnik) izučava samo delić nečega, a Učiteljici (Filozof(inja) je uvek u fokusu interesovanja celina, svega i svačega. … Zato Perica (naučnik) i poseduje samo 1/4 biberovog zrna znanja Učiteljice (Filozof(inje)
 
Poslednja izmena:
Da biste mogli da kreirate nove teme, trajno koristite svoje ime i ne pogađate stalno slike - kliknite ovde da se registrujete.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.