Slobodan Milosavljević - devojka za sve

Da li biste želeli da S.M. i ubuduće u ime Vlade obrazlaže sve zakonske predloge

  • DA

  • NE

  • NE ZNAM / SVEJEDNO MI JE


Rezultati ankete su vidlјivi nakon glasanja.

Disappearing one

Zainteresovan član
Poruka
420
milosavljevic.jpg


Slobodan Milosavljević, aktuelni ministar trgovine i usluga u Vladi Republike Srbije rodjen je 1965 u Beogradu (izvori:Wikipedia i Sajt Vlade Republike Srbije) diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Beogradu 1990 (sa 25 godina :)), magistrirao 1996, a doktorirao 2001. Radnu karijeru počeo u IZIT_u (Institut za tržišna istraživanja) Od 1996. godine obavljao je poslove direktora Centra za konjukturna istraživanja i makroekonomske analize. Od 2001. do 2004. godine obavljao je funkciju ministra za trgovinu, turizam i usluge u prvoj demokratskoj Vladi Republike Srbije. Pre imenovanja na tu funkciju bio je ekonomski savetnik predsednika Demokratske stranke dr Zorana Đinđića. Nakon prestanka ministarske funkcije imenovan je za direktora, a u decembru 2004. godine izabran je za predsednika Privredne komore Srbije. Angažovan je i kao profesor na Beogradskoj poslovnoj školi na predmetima Trgovina i Trgovinska politika. Za ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede u Vladi Republike Srbije izabran je 15. maja 2007. godine i tu funkciju obavljao je do jula 2008. godine. Objavio je više od 50 naučnih i stručnih radova u časopisima, edicijama, publikacijama i monografijama od nacionalnog i međunarodnog značaja. Autor je univerzitetskog udžbenika „Trgovinska politika“. Pesnik. Izdao više zbirki pesama. Oženjen je, otac dvoje dece.
36686494vg9.jpg

Kao što vidimo S.M. (hehe) poseduje višestruka i mnogobrojna stručna znanja, veštine i sposobnosti, kako iz oblasti ekonomije i trgovine tako i iz književnosti, poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede, izdavaštva; pa, imajući sve to u vidu nije mi jasno zašto se neki čude što ovih dana u Skuptšini Srbije (juče) brani strategiju o nacionalnoj bezbednosti i odbrani i set zakona iz oblasti odbrane (umesto (opravdano odsutno:p) ministra odbrane Dragana Šutanovca, a od koga je verovatno kvalifikovaniji), a (danas) obrazlože predloženi zakon o odlikovanjima. Ministar je tom prilikom podsetio da naša zemlja ima najdužu tradiciju odlikovanja na Balkanu i dodao da zakon predviđa tri vrste odlikovanja:
1) ordena;
2) medalja i
3) spomenica.
Precizirao je da nosioci odlikovanja mogu biti domaći i strani državljani, pravna lica i drugi subjekti, kao i međunarodne organizacije. (ovaj kraći tekst sam naveo kao nesumnjivi dokaz njegove erudicije i svestranog obrazovanja)
tomica-x.jpg

Opravdano je pretpostaviti da će do kraja prve sednice drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije sva predložena zakonska rešenja obrazlagati i braniti ministar Milosavljević (pošto mu već tako dobro ide ne znam zašto bi ga menjali) pa tražim vaše mišljenje o tome da li biste voleli da do kraja mandata ove Vlade ministar Milosavljević pred poslanicima Narodne skupštine Republike Srbije bude jedini i isključivi obrazlagač i branitelj svih predloga zakona, (rebalansa) bužeta, odluka, strategija, rešenja,...
 
Međutim, strahujući da poezija - zato što je to medij u kome se korise metafore i slike - može da zamagli poruku koju autor želi da prenese javnosti, Milosavljević je u belešci o piscu na kraju knjige dao i neku vrstu proznog prevoda onoga što čini srž njegove zbirke, to jest one lepe slike o sebi koju on želi da promoviše. A u belešci piše i ovo: “Slobodan St.Milosavljević, doktor ekonomskih nauka, istraživač, naučni radnik, profesor, političar, sportista, umetnička duša, pesnik, čoveko i svetoljubac, patriota i evropejac... Nagrađivan u zemlji i inostranstvu, pošten i poštovan, uspešan, a tako običan. Tek počeo, već iskusan, veoma ambiciozan, ide dalje, bori se, ne predaje se, još i tek će da piše”.

Samo napred, majstore, ne brini. Čitaćemo, tek ćemo da čitamo.

Peščanik.net, 19.06.08.
 

Back
Top