ŠIPTARI OTIMAJU SRPSKE FIRME NA SEVERU KOSOVA I RASRODAJU

nesko101

Elita
Poruka
18.536
Kosovska agencija za privatizaciju planira privatizaciju firmi na severu Kosova, kaže državni sekretar u Ministarstvu za Kosovo Oliver Ivanović. Prema njegovim rečima, firme planirane za privatizaciju građene su isključivo novcem Srbije i Srbija treba to da spreči. Prema Rezoluciji 1244 Saveta bezbednosti UN ta imovina se nalazi u rukama Unmika, a ne albanskih institucija i zbog toga su mnogi eksperti ukazivali da Srbija mora da se bori da joj se ta imovina vrati. Prema podacima iz 1998. godine, u društvenim preduzećima na Kosovu i Metohiji radilo je oko 78.000 Srba, ali u privatizaciji nijedan radnik srpske nacionalnosti nije ostvario pravo na akcije. Ivanović kaže da ovakvim potezima hoće da iskoriste institucionalni vakuum u Srbiji koja još nije dobila novu vladu. On je rekao da Priština najavljenom privatizacijom dve srpske firme koje rade na severu Kosova "želi da učvrsti svoje pozicije uoči pregovora o severu koji su neizbežni i koji bi takvim aktivnostima Prištine bili potpuno obesmišljeni". Takav potez je, kako kaže Ivanović, "apsolutno neprihvatljiv jer je te fabrike, kao i neke druge koje su već privatizovane, stvorila Republika Srbija isključivo svojim sredstvima“. "Srbija to mora da spreči", kaže Ivanović, i dodaje da se, ukoliko dođe do privatizacije, može očekivati reakcija srpskog stanovništva na severu. "Ako Priština na ovaj način reši pritanje Trepče, Petoletke, Kristala, Hidroelektrane Gazivode... onda više nema o čemu da se pregovara", rekao je Ivanović. Kosovska agencija za privatizaciju planira da u oktobru na trender ponudi privatizaciju dva preduzeća sa severa Kosova i Metohije u kojima rade Srbi. Fabrika zglobnih ležajeva Prva petoletka iz Leposavića i fabrika delova, komponenti i mašina Lola-Fot iz Leška trebalo bi da se nađu na ponudi u 57. krugu privatizacije koja će početi 10. oktobra, a koju kosovska agencija namerava da sprovede bez saglasnosti vlasnika tih preduzeća. U fabrike je stigao zahtev za ubrzanu pripremu dokumentacije neophodne za privatizaciju. Prištinske vlasti su do sada privatizovale polovinu od 1.358 srpskih preduzeća na Kosovu i Metohiji, a to pitanje trebalo bi da bude jedna od toma tehničkog dijaloga koji Beograd i Priština vode u Briselu. Izvor Večernje novosti.
 
Dakle sve je pod rez. 1244 !!! A ne po nekakvim izmislotinama koje se predstavljaju javnom mnjenju Srbije ...


Kao što je ranije istaknuto, nosilac privatizacije na Kosovu i Metohiji je Kosovska poverilačka agencija (Kosovo Trust Agency, u daljem tekstu KTA). Proces privatizacije je regulisan sledećim bitnim uredbama specijalnog predstavnika generalnog sekretara UN na Kosovu (1): 1) Uredba o ustanovljenju Kosovske poverilačke agencije 2002/12, dopunjena i izmenjena Uredbom 2005/18 (KTA upravlja društvenim preduzećima i drugim oblicima imovine koja su registrovana i nalaze se na Kosovu i ima pravo da osniva podružnice društvenih preduzeća i prodaje deonice istih); i 2) Uredba 2003/13 o promeni prava na korišćenje nepokretne imovine u društvenoj svojini, koja je dopunjena i izmenjena Uredbom 2004/45 (ovom uredbom je promenjeno pravo korišćenja imovine društvenih preduzeća koje je preneto na novoosnovane podružnice tih preduzeća u najam, sa mogućnošću prodaje/prenosa te imovine na treća lica).

KTA je svoje poslovanje uredio na osnovu sledećih akata: 1) Uredba br. 2002/12 – o osnivanju Kosovske poverilačke agencije (KTA), 2) Uredba br. 2002/13 – o osnivanju i nadležnostima Specijalnog veća Vrhovnog suda Kosova za rešavanje pitanja iz nadležnosti KTA, 3) Uredba br. 2003/13 – o promeni prava na korišćenje nepokretne imovine u društvenoj svojini, 4) Administrativno uputstvo br.2003/13 – za primenu UNMIK Uredbe br. 2002/13 o uspostavljanju Specijalnog veća Vrhovnog suda Kosova za pitanja koja se odnose na KTA.

Dodatnim internim aktima KTA razrađuju se pojedina pitanja iz UNMIK-ove Uredbe br. 2002/13 i to: 1) Pravilnik o radu KTA, 2) Pravila tendera za spin-off privatizaciju (tzv. kružno zatvaranje, koje podrazumeva samo prodaju aktive preduzeća; naime, u okviru postojećeg preduzeća formira se nova firma koja obuhvata samo aktivu preduzeća, dok obaveze ostaju u starom preduzeću, na koje će se kasnije primeniti postupak likvidacije; sredstva od prodaje odlaze u poseban fond pod kontrolom KTA i koristiće se za izmirenje obaveza prema poveriocima, vlasnicima i radnicima), i 3) Pravilnik o radu Borda direktora i dr.


http://kta-kosovo.org/html/
 

Back
Top