ŠESTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP O LOVSTVU I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU BIODIVERZITETA U ŽAGUBI

13-08-1971

Primećen član
Poruka
682
ŠESTI MEĐUNARODNI NAUČNI SKUP O LOVSTVU I ODRŽIVOM KORIŠĆENJU BIODIVERZITETA


-PRVO OBAVEŠTENJE-

U periodu od 15-17.04.2011. god. održaće se Šesti međunarodni naučni skup o lovstvu i održivom korišćenju biodiverziteta u Žagubici.
Program Međunarodnog naučnog skupa obuhvata tematske celine iz oblasti lovsta i održivog korišćšenja biodiverziteta. Skup je namenjen stručnjacima iz oblasti lovstva, kinologije, ekonomije, poljoprivrede, menadžmenta.



ORGANIZATORI :

LOVAČKI SAVEZ SRBIJE
LOVAČKO UDRUŽENJE ’’JOVAN ŠERBANOVIĆ’’ ŽAGUBICA

ORGANIZACIONI ODBOR :

• Predsednik : mr Branislav Živković
• Zamenik predsednika : dipl ing Ljubiša Marinović
• Stručni konsultanti :
• dr Suzana Đorđević Milošević
• dr Duško Ćirović
• dr Miroljub Milenković
• mr Mihajlo Hadži Pavlović
• mr Milan Paunović
• Dr vet med Vladimir Videnović
• Sanja Momčilović Bognič
• Aleksandar Davidov

PROGRAMSKI ODBOR:

• Predsednik :dr Zoran Popović - Srbija
• Zamenik predsednika : mr Aleksandar Ćeranić
• dr Zoran Ristić – Srbija
• dr Svetislav Milenković – Srbija
• dr Risto Prentović - Srbija
• dr Gabor Kerekes – Mađarska
• dr Remus Unići – Rumunija
• dr Boris Hučko – Češka Republika
• inž František Havranek – Češka Republika
• dr Tihomir Florijančić – Republika Hrvatska
• mr Ivica Bošković – Republika Hrvatska
• dr Vladimir Maletić – Republika Makedonija
• inž Nikolaj Totev –Republika Bugarska






TEME

• GAZDOVANJE POPULACIJAMA KRUPNE I SITNE DLAKAVE DIVLJAČI

• GAZDOVANJE POPULACIJAMA PERNATE DIVLJAČI

• LOVNA KINOLOGIJA

• LOVNI TURIZAM

• ODRŽIVO KORIŠĆENJE BIODIVERZITETA U FUNKCIJI RAZVOJA
RURALNIH SREDINA


RADOVI I ABSTRAKTI:

Zvanični jezici skupa su srpski i engleski.

Abstrakte i celokupne radove pisati na srpskom ili engleskom jeziku. Abstrakt na srpskom i engleskom jeziku treba da ima 100-150 reci sa 4 do 5 ključnih reči.
Rad treba da bude otkucan latiničnim pismom u programu MS Word na formatu stranice A4 (210x297 mm), font Times New Roman 12. Maksimalni obim rada je 12 strana, uključujući tekst, slike, tabele, literaturu i ostale priloge.

Abstrakte i rad u celini treba dostaviti organizatoru u elektronskoj formi na e-mail mrbane71@gmail.com . Abstrakte treba dostaviti do 28.02.2011. Rad u celini treba dostaviti do 05.04.2011.

Na sredini prve stranice rukopisa, nakon jednog praznog reda, napisati naslov rada na
srpskom/engleskom jeziku. Koristiti font Times New Roman Bold 14 pt. Imena autora i
nazive njihovih institucija pisati fontom Times New Roman 12 pt, takođe na sredini
stranice. Posle naslova rada i imena autora sledi apstrakt na srpskom/engleskom jeziku,
pisan fontom Times New Roman Italic 12 pt.Margine vrh 2,54 , dno 2,54, levo 3,17 desno 3,17.

Kotizacija za savetovanje za učesnike iz Srbije iznosi 4.000 dinara, obuhvata materijal za konferenciju, štampanje rada u zborniku , koktel dobrodošlice, osveženje tokom pauza.
Za učesnike iz inostranstva kotizacija iznosi 40 eura i plaća se na dan održavanja.

Učesnici iz Srbije uplatu vrše na tekući račun L.U. ’’Jovan Šerbanović’’ iz Žagubice sa naznakom za savetovanje . Broj tekućeg računa : 205-14265-70

Kontakt telefon :

mr Branislav Živković – 064-22-95-955




Dobrodošli u Žagubicu, na prelepe obronke Homolja!

Dobar Pogled!
 

Back
Top