Rečnik političkih pojmova - pismenost kao brana od nerazuma

T-Zex

Veoma poznat
Poruka
13.698
Dakle, nadam se da će ova tema postati lepljiva i da će se, zarad veće tolerancije i razumevanja, forumaši pravilnije izražavati.
To kažem zato što ima neverovatno mnogo zloupotreba i manipulacija zbog pogrešnih tumačenja pojedinih pojmova kao što su - fašizam, nacionalizam, šovinizam, nacizam, denacifikacija itd.

Za početak - definicije gorenabrojanih pojmova:

Fašizam:
Fašizam je generički pojam koji označava ideologije, političke pokrete i organizacije kao i vladavinske pokrete koji su po svojoj funkciji, te metodama političkog delovanja srodni italijanskom fašizmu."
"Fašizam je državno uređenje ekstremne desnice koje radikalno ograničava ljudska prava radi veće stabilnosti i bržeg napretka."
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Фашизам

Nacionalizam:
"Nacionalizam u suštini predstavlja privrženost sopstvenom narodu i državi."
"Nacionalizam je složen pojam koji obuhvata različite nivoe nacionalne svesti. U osnovi je to snažna nacionalna svest koja podrazumeva ljubav prema svojoj naciji, dobro poznavanje nacionalne istorije i kulture, isticanje nacionalnih obeležja, nacionalni ponos i strasno zalaganje za nacionalni prosperitet."
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Национализам

Šovinizam:
"Šovinizam (po Napoleonovom vojniku Nikoli Šovenu (Nicolas Chauvin) kome je pripisivana bespogovorna odanost Napoleonu) je ekstremni vid nacionalizma. Tribalistička ideološka i politička doktrina, koju čine mistifikovana nacionalna istorija, izrazito pozitivne predrasude ο vrednosti sopstvene nacije i negativne predrasude ο drugim, posebno susednim nacijama, povezane sa mržnjom, prezirom, netolerancijom i agresivnošću prema pripadnicima drugih nacija.[SUP][1][/SUP][SUP][2][/SUP]Šovinizam može biti izuzetno opasna ideologija kada, spontano ili političkom manipulacijom vlasti, zahvati mase, stvori ksenofobičnu klimu, pokrene iracionalne strasti i snažne afekte usmerene na „neprijateljsku“ naciju, čiji se pripadnici satanizuju. Bujanje šovinizma može se oteti društvenoj kontroli, a često se završava etničkim ratom ili progonom i pogromom neke nacionalne manjine."
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Шовинизам

Nacizam:
"Nacizam nije bio koncizna, teoretski utemeljena ideologija jedinstvenog pokreta već se zapravo radilo o kombinaciji različitih ideologija i grupa (uglavnom nemačkih), ujedinjenih u jedinstvenoj osudi Versajskog sporazuma koji je u posleratnoj Nemačkoj okarakterisan kao jevrejsko-komunistička zavera sa ciljem da se ponizi Nemačka. Zbog toga se sastojao od najrazličitijih političkih pozicija koje su osuđivale izdaju nemačke i njen poraz u Prvom svetskom ratu, a koje su obuhvatale anti-parlamentarizam, etnički nacionalizam, rasizam, kolektivizam,[SUP][7][/SUP] nacističku eugeniku i antisemitizam nasuprot ekonomskom i političkom liberalizmu[SUP][8][/SUP] kao i rasističkom i zavereničkom stavu prema finansijskom kapitalizmu[SUP][9][/SUP] i anti-komunizmu."
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Нацизам

Denacifikacija:
"Denacifikacija (nem. Entnazifizierung), nastao je kao posledica nastojanja i rada pobedničkih savezničkih sila, po svršetku Drugog svetskog rata, da u Nemačkoj ponište sve tragove Hitlerove nacional-socijalističke vladavine. U tom cilju održano je niz sudskih procesa od kojih je najpoznatiji Nirnberški proces, a pripadnicima nacional-socijalističke stranke i nosiocima nacističke vlasti zabranjeno je učešće u javnom životu i političko organizovanje.

Nakon Nemačke učinile su to i druge države gde su postojale pristalice nacista ili slične antidemokratske grupacije. Denacifikaciju su izvršile još i Francuska, Austrija, Španija, Italija, Portugal, Japan."
http://sr.wikipedia.org/sr-el/Денацификација

I tako dalje, dodajte pojmove za koje smatrate da se na forumu upotrebljavaju nepravilno ili pretenciozno, zlonamerno.
Pa kad neko tresne neku glupu floskulu, a vi ga linkujte ovde da se obrazuje...

Još jednom, citat nad citatima:
"Najgora od svih vrsta nepismenosti jeste politička nepismenost.
Politički nepismena osoba ne čuje, ne govori, niti učestvuje u političkim dešavanjima.
Ona ne zna da troškovi života, cena pasulja, ribe, brašna, stanarine, cipela, lekova, zavise od političkih odluka.
Politički nepismena osoba je toliko glupa da je ponosna i busa se u prsa govoreći kako mrzi politiku.
Taj imbecil ne zna da se iz njegovog političkog neznanja rađa prostitucija, napuštena deca i najgori od svih lopova: političari, korumpirani i potkupljeni od strane lokalnih i multinacionalnih kompanija."
Bertolt Breht
 
AUTOŠOVINIZAM

"Autošovinizam (ponekad samomržnja) je specifična vrsta šovinizma koju mogu posedovati pojedinac ili grupa, a koja se ogleda u izrazito negativnimpredrasudama, mržnji, preziru, netoleranciji i agresivnosti prema sopstvenoj naciji.Novinarka Milica Jovanović tvrdi da je Zoran Ćirjaković, novinar NIN-a, "autor žiga autošovinizam".
Ćirjaković je ovaj pojam prvi put upotrebio u uvodniku "Srpski tefloni" koji je objavljen u nedeljniku NIN 4. januara 2007. godine. U jednom kasnijem objavljenomtekstu napisao je da suština autošovinizma "nije samomržnja – ona je sasvim legitimna i često je nije teško razumeti, naročito onda kada vlastodršci ili sunarodnici pišu sramne i zločinačke stranice zajedničke istorije. Autošovinizam počinje onda kada neko zaključi da je on sam "izuzetak", "propust u sistemu" i kada sunarodnicima, ljudima koji su objekt lične mržnje, negira čovečnost i sugeriše da je njihova "zverska" priroda nešto što je večno, neuništivo i trajno, nešto što je deo njihovog "mentaliteta".""
http://sh.wikipedia.org/wiki/Autošovinizam


 

Back
Top