Quantcast

Razmena sličica: ponuda i potražnja

M.@.Fu*ker

Primećen član
Poruka
528
Pozdrav svima!!!

TRAZIM SLICICE - TRAZIM SLICICE - TRAZIM SLICICE

--- Euro 2004 panini
"""""""""""""""""
10.24.27.30.51.52.53.70.86.89.90.101.106.109.113.147.158.200.230.231.
236.238,246.256.271.275.277.316

--- France 1998 panini
"""""""""""""""""""
1,2,3,15,33,50,68,86,103,121,175,211,229,264,282,300,390,407,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,446,481,499,517

--- Euro 1996 panini
"""""""""""""""""
1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,24,25,26,27,31,33,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,53,54,57,61,65,69,72,74,96,97,100,101,108,
109,112,113,117,120,122,124,125,127,128,129,130,133,134,155,157,160,163,164,165,166,167,168,171,176,178,179,180,181,
184,186,187,192,196,215,258,263,264,266,267,268,270,272,315,316,
321,324,326,327,329,330,331,333,334

--- USA 1994 panini
"""""""""""""""""
1,3,7,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,40,41,43,44,46,49,51,52,53,61,62,65,70,72,75,76,80,82,
85,88,89,90,101,111,112,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,128,129,130,131,133,134,135,139,140,142,143,144,147,148,150,
152,167,168,169,171,174,176,178,179,180,181,184,187,188,195,197,198,200,201,205,207,208,211,212,213,215,216,217,218,219,220,221,
222,223,224,227,228,229,230,231,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,247,266,275,283,285,287,293,300,301,303,304,305,308,309,
312,314,315,316,317,319,320,321,322,323,324,325,329,330,331,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,347,348,349,350,
351,352,353,354,355,356,357,358,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,379,381,382.383,384,385,
386,388,389,390,391,392,393,396,398,399,400,403,404,405,406,407,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,
425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,444

--- Mexico 1986 panini
""""""""""""""""""""
4,5,7,11,13,14,18,20,21,22,24,25,26,27,29,32,33,34,39,40,43,48,49,52,55,67,69,71,73,76,77,78,79,80,83,86,87,90,91,93,100,104,105,110,
111,114,115,116,123,125,126,129,130,138,148,153,158,160,161,169,183,192,193,196,202,204,205,207,212,213,215,219,220,222,223,
224,226,229,233,235,239,245,246,247,252,254,257,258,259,261,263,265,269,275,276,280,288,290,293,296,304,307,308,314,316,326,330,
351,354,361,362,368,378,379,381,396,400,401,403,405,406,407.410,413,414,417,421,423

--- Spanija 1982 panini
""""""""""""""""""""
3,5,6,7,9,11,14,16,17,18,19,22,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,55,56,58,62,64,65,
66,68,69,71,72,74,75,76,77,78,79,80,81,86,87,89,90,91,92,96,97,98,101,102,104,105,111,113,114,116,117,
118,121,122,123,124,126,129,130,131,132,133,134,139,141,142,143,144,145,146,148,150,153,154,156,159,
160,161,166,169,172,173,174,175,176,178,179,180,183,184,187,188,190,193,194,197,198,200,
201,202,203,204,205,208,210,214,216,217,220,221,224,225,226,227,228,229,230,233,234,236,
239,240,242,243,245,246,247,249,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,263,264,265,267,268,269,270,
273,275,276,277,280,281,284,286,287,288,294,296,298,299,300,301,302,306,308,309,
310,313,317,323,324,325,327,328,329,330,331,332,334,335,336,337,339,340,342,343,345,347,348,350,351,352,353,
355,356,358,359,360,362,363,367,369,370,374,375,377,378,379,380,381,383,385,386,388,389,
392,393,394,395,397,399,400,401,402,403,405,406,407,408,409,410,413,414,415,417,420,421,422,423,424,426,427

--- Argentina 1978 panini
""""""""""""""""""""""
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,201,202,203,204,
205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,
236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,
267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,
298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,
329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,
360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382.383,384,385,386,387,388,389,390,
391,392,393,394,395,396,397,398,399,400

--- Euro 76/77 panini
""""""""""""""""""
7,10,38,51,53,54,57,66,69,71,73,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,99,101,102,103,104,106,107,109,110,114117,121,122,123,124,125,126,
127,129,131,133,140,141,143,145,146,148,149,150,152,153,154,156,159,161,162,163,164,165,166,167,168,169,171,175,177,179,
181,182,183,184,188,193,194,196,198,199,200,201,203,205,206,207,209,211,212,213,215,216,219,220,222,223,225,226,229,230,231,233,
234,236,240,241,242,243,245,246,250,251,252,254,255,256,261,262,264,265,269,271,273,274,275,276,278,279,280,285,287,288

--- Minhen 1974 panini
"""""""""""""""""""""
2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20,21,22,24,25,26,28,29,30,31,32,33,34,36,37,38,40,41,42,44,45,46,47,48,
49,50,51,52,53,54,56,57,58,59,62,63,64,65,66,68,69,71,72,73,74,75,76,77,79,80,81,82,84,85,86,87,88,91,92,93,95,
96,97,98,99,100,101,102,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,
131,132,133,134,135,136,137,139,140,141,142,143,144,145,148,150,151,153,156,157,158,159,160,161,162,163,164,
165,166,167,168,169,170,171,173,174,175,176,177,178,179,180,182,183,184,185,186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,
199,200,201,202,203,204,206,207,209,212,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,227,229,
232,233,234,235,236,237,240,243,244,245,246,248,249,250,252,253,254,255,257,262,263,
266,267,268,269,270,271,273,274,276,278,280,281,282,284,285,286,288,289,290,291,293,296,297,298,299,300,
304,305,306,309,311,312,313,314,316,318,319,320,321,324,326,327,328,329,330,331,332,333,
334,335,336,337,338,339,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,362,363,364,365,366,367,
368,371,372,374,375,376,377,378,379,380,381,382.383,384,389,390,391,396,397,400

--- Montreal 1976 panini
""""""""""""""""""""""
3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,28,29,31,32,33,35,37,38,40,41,43,44,46,48,49,51,53,55,57,61,62,63,68,70,71,74,75,77,78,82,83,85,86,
87,91,92,93,95,96,97,98,99,101,103,104,108,111,112,114,119,120,123,125,126,128,129,130,131,132,133,135,136,137,138,139,142,146,147,
150,152,153,154,157,159,160,161,163,166,167,168,169,170,171,176,178,181,183,185,188,189,191,192,193,196,197,202,205,206,209,
211,214,215,216,217,219,220,222,223,224,225,227,228,230,231,233,234,235,236,239,240,241,243,244,246,250,252,254,255,257,262,264,
267,270,273,275,277,278,280,281,284,286,287,288,290,293,294,295,296,297

--- Champions League 2010/2011 panini - (1)

""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
71.442.456

--- Champions League 2010/2011 panini - (2)
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(71).194.294.413.442.456.515.543.544

--- Champions league 2009/2010 panini
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
(234).246.(302).309.439.(558)

--- World Cup Story 1991 panini
"""""""""""""""""""""""""""""
17,24,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,58,162,165,166,167,170,171,174,175,179,180,182,185,187,192,194,199

--- Argentina 1978 JEZ - EAM/KPA

"""""""""""""""""""""""""""""""
1,2,3,7,8,10,12,14,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,41,43,44,48,55,56,60,61,64,67,73,74,76,77,79,80,82,84,87,88,
89,90,91,96,97,98,103,108,109,111,113,115,123,126,130,131,132,133,136,137,140,141,142,145,147,148,150,153,156,157,158,159,160,162,
163,165,168,170,172,173,174,175,176,177,178,179,183,184,185,186,187,188,192,193,195,196,200,204,205,206,207,208,210,212,215,216,
217,218,221,224,225,228,229,230,236,237,239,242,243,244,248,251,252,257,259,260,265,266,270,272,273,275,277,278,279,280,281,282,
284,285,286,287,288,289,292,293,295,296,297,299,300,307,311,314,315,316,323,331,332,333,334,339,340,342,344,345,347,349,350,352,
360,361,362,363,365,368,369,370,371,374,377,378,380,382.384,385,386,387,388,390,392,393,396,397,398,399,400,401,402,406,410,411,
412,413,414,415,416,418,419,420,423,424,425,429,432

--- World Football Stars - (Aquarius)
""""""""""""""""""""""""""""""""""
196

--- I ja sam Zvezdas 2001/2002 - (Luxor)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1,5,17,18,21,27,39,42,56,65,97,112,128,132,138,151,163,167,173,189

--- Euro 1996 - (Merlin)
"""""""""""""""""""""
1.6.17.36.93.122.124.126.174.192.223

U razmenu nudim sve moguce slicice od Mexica 70 do Eura 2012...
Imam slicice,neotvorene kutije,neotvorene keisce,prazne i pune albume itd...
 

M.@.Fu*ker

Primećen član
Poruka
528
Pozdrav svima!!!

TRAZIM - TRAZIM - TRAZIM


1. Sarah Kay 1981 (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87.124


2. Fauna - Zivotinje svih kontinenata 1979 (rogid Zajecar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.2.3.4.5.7.9.56.110.123.168.176.177.189.197.198.209.212.218.226.232.233.234.235.236


3. Strumpfovi - Velika pustolovina 2011 (Luxor)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12,20,23,31,36,41,46,54,55,59,67,90,116,123,129,134,147,150,151,156,164,179,183,204,205,207,209,210,211,214,217,220,222,224,225,
228,229,231,232,236,238,240,243,245,246,247,249


4. Zivotinjsko carstvo 1993 (Kras)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34,40,43,44,45,46,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,116,119,156,159,194,195,196,197,202,203,204,206,208,209,211,218,220,221,222,
223,225,227,229,230,239,240,241,242,243,244,245,247,248,249,250


5. Zivotinjsko carstvo 1987 (Kras)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2,6,10,11,16,17,18,22,23,27,28,31,33,34,35,38,39,41,42,44,45,46,51,56,59,60,61,62,63,66,72,75,76,77,78,80,82,83,86,87,88,90,92,95,98,
99,100,101,102,104,105,108,109,110,111,113,114,120,121,123,126,133,135,136,137,138,139,140,141,142,144,148,149,150,155,156,157,
160,161,162,163,166,172,174,175,178,179,180,181,182,183,185,186,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,202,203,204,206,207,
208,210,211,214,215,216,218,219,220,224,225,226,230,231,233,234,235,237,238,240,241,242,243,245,247,249


6. Zivotinjsko carstvo Dinosauri 2012 (Kras)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.7


7. Zivotinjsko carstvo 1970 (Kras)
1,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,19,20,21,22,24,25,27,28,29,30,31,34,36,37,38,39,41,42,44,45,46,47,48,50,51,52,53,55,56,58,59,60,62,
64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,89,90,91,92,94,95,96,97,98,99,100,101,102,103,104,105,106,107,
108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,120,121,122,123,125,126,127,128,131,132,133,134,135,136,138,139,141,143,144,146,147,
148,149,150,152,153,154,157,159,160,161,162,164,165,166,167,168,169,170,172,173,177,178,179,180,181,182,183,184,185,186,187,
190,191,192,194,195,196,198,200,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,214,215,217,218,219,220,222,223,225,227,228,229,230,
231,232,235,236,238,240,241,242,243,245,248.250


8. Marko Polo 1984 (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
5,6,7,10,11,12,13,14,15,16,18,20,22,23,25,27,28,29,31,32,33,38,39,40,41,42,43,45,46,49,50,51,52,53,54,56,
57,58,59,60,61,62,63,66,67,68,69,71,72,73,74,75,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,92,95,96,97,98,99,101,102,103,
104,105,106,107,108,109,111,112,113,114,115,116,118,119,120,123,124,125,126,128,129,130,132,133,134,136,139,140,141,142,
143,146,149,152,153,154,156,157,158,159,160,161,162,163,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,176,177,178,179,180,181,182,
183,184,185,186,187,188,191,195,196,197,199,201,203,204,206,207,211,213,214,215,218,220,221,222,223,224,225,226,227,228,230,
231,233,234,235,237,238,239,240,241,242,243,244,245,248,249,251,252,261,266,267,
270,273,275,282,285,287,288,289,290,294,295,296,297,298,299,300,301,302,303,304,305,313,314,316,
317,321,322,323,324,325,326,329,331,332,334,342,3439. Strumpfovi 2007 (panini)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.5.7.8.12.13.15.25.28.33.35.37.38.40.41.45.47.48.51.55.57
(a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.v.w)10. I love Snoopy (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,
72,73,74,75,76,77,78,79,80,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,102,103,104,105,106,107,108,109,
110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,136,137,138,139,
140,142,146,147,148,149,151,153,154,155,156,157,158,159,160,196,207,21911. Madagascar 2005 (New links)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
slicice : 40,126,127,135,136
kartice : 1,4,5,8,9,12,16,17,20,24,29,36,37,40,41,44,45,4812. Ledeno doba 3D - MAXI
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
4.9.13.18.19.20


13. Tarzan – The epic adventures 1997
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
224.223.221.220.218.217.216.213.206.197.195.194.193.192.191.189.186.184.177.175.174.172.170.168.165.164.163.161.160.
159.158.155.154.153.152.151.150.147.143.142.139.138.137.131.129.128.127.125.121.118.117.116.112.111.110.108.106.105.
103.102.99.95.94.93.87.84.81.80.77.73.72.71.69.68.66.62.58.57.55.52.48.43.41.39.38.35.34.33.28.25.24.23.22.21.20.19.18.16.
14.9.8.6.5.4.3.2


14. Action Man
~~~~~~~~~~
3,7,22,23,26,27,30,35,36,38,39,40,43,44,47,48,62,67,68,72,76,77,80,82,86,90,93,99,100,103,104,107,108,111,112,113,117,
121,125,135,138
 

uško dugouško

Obećava
Poruka
63
Pozdrav sakupljači!

Imamo stare sličice životinjsko carstvo 1993, godine tražene brojeve:
34 35 41 49 51 61 71 93 109 199 204 209 221 229 238 239 242

U zamjenu za njih tražimo nove sličice životinjskog carstva 2008, godine brojeve; 12 44 47 48 51 53 60 64 65 74 86 90 91 92 94 96 98 100 101 109 110 112 116 120 121 124 128 130 132 137 138 139 143 144 145 146 148 149 151 153 154 157 158 160 161 162 164 166 169 170 172 183 187 192 193 200 201 203 206 207 210 214 215 216 217 222 224 225 228 230 234 237 240 242 244 245 247
NAPOMENA;
Dajemo jednu staru za tri nove
 
Poslednja izmena od moderatora:

uško dugouško

Obećava
Poruka
63
Ukoliko se dogovorimo za ponudu i potražnju starih sličica za nove, još je ostalo starih duplikata, koji idu u razmjenu jedna stara za tri nove.
Imamo još stare brojeve: 35 41 49 71 93 109 199 209 212 229 235 238 239 243. Stanje novih nedostajućih ćemo objaviti nakon dogovora sa suradnikom, koje sličice primamo u razmjenu.
Pozdrav svima i veliki pozdrav iz Splita. :bye:
 

karloza

Početnik
Poruka
33
pozdrav svima
kupujem ili menjam,u ponudi imam veliku kolekciju slicica od arg 78 do eura 2012.
ponude slati na mail bbibberr@gmail.com
fifa 2002 34,47,100,145,197,
261,,349,351,352,353,354,355,356,357,
359,360,361,362,363,364,365,366,380,479,
553./25 komada/

euro 2004 1,3,9,13,20,21,23,24,25,27,47,48,51,52,58,64,
67,71,78,85,87,88,90,91,95,96,100,101,,109,
117,125,127,128,133,,151,,153,
155,158,223,225,233,234,236,237,240,242,247,252,25 3,
256,262,269,,275,280,284,288,296,
321,322,327,328,/61 komada/


euro 88 1,3,20,39,43,62,109,115,130,153,171,207,208,254,25 5,264./16 komada/

euro 96 1,4,6,7,14,17,18,27,28,31,33,36,37,38,39,41,42,46, 47,50,51,52,57,59,60,62,64,65,
66,67,68,69,70,72,73,78,79,95,96,97,98,99,100,101, 102,104,106,107,109,110,
111,112,113,114,115,117,118,119,122,124,125,126,12 7,130,132,133,134,144,
152,153,155,156,159,160,161,162,163,164,167,168,16 9,170,172,173,176,
177,178,179,181,183,184,186,187,188,190,191,192,19 3,196,198,199,201,202,203,204,
206,207,208,209,211,212,214,215,220,227,,239,
248,251,256,257,258,262,263,264,266,269,270,271,27 2,273,274,280,283,291,292,
294,295,,303,311,315,316,317,319,320,321,322,324,3 25,327,328,329,330,
331,332,339,340,344,348,353.

germany 2006 calciatori,3,4,18,33,40,42,60,77,85,113,
,127,,138,167,168,179,185,208,244,245,253,
264,271,272,281,295,299,322,340,353,365,,368,
389,390,394,403,410,427,429,442,446,,473,487,493,4 98,499,
512,514,517,528,535,538,539,540,545,549,554,555,55 6,557,558,565,
,572,./63 komada/

italia 90 31,46,110,115,155,156,195,210,227,252,
272,296,313,,343,344,366,434./17 komada/

france 98 15,27,50,139,157,175,193,246,264,282,300,318,354,4 07,428,481,534.
 

M.@.Fu*ker

Primećen član
Poruka
528
Pozdrav svima!!!

Potrebne slicice - Potrebne slicice - Potrebne slicice - Potrebne slicice

--- Euro 2004 panini
"""""""""""""""""
10.24.27.30.51.52.53.70.86.89.90.101.106.109.113.147.158.200.230.231.236.238,246.256.271.275.277.316

---Korea&Japan 2002 panini
""""""""""""""""""""""""""
351.352.353.354.355.356.358.359.360.361.362.363.364.365.366

--- France 1998 panini

"""""""""""""""""""
1,2,3,15,33,50,68,86,103,121,175,211,229,264,282,300,390,407,417,418,419,420,421,422,423,424,425,426,446,481,499,517

--- Euro 1996 panini
"""""""""""""""""
1,2,3,5,6,7,9,10,12,13,14,15,16,24,25,26,27,31,33,37,38,39,41,42,43,44,45,47,48,49,53,54,57,61,65,69,72,74,96,97,100,101,108,
109,112,113,117,120,122,124,125,127,128,129,130,133,134,155,157,160,163,164,165,166,167,168,171,176,178,179,180,181,
184,186,187,192,196,215,258,263,264,266,267,268,270,272,315,316,321,324,326,327,329,330,331,333,334

--- Mexico 1986 panini

""""""""""""""""""""
4,7,14,18,20,21,22,24,26,27,29,32,33,34,39,40,48,49,52,55,69,78,79,83,87,91,100,114,115,123,125,126,129,138,153,160,169,183,192,
193,204,207,215,220,223,226,229,235,239,245,246,252,254,257,258,263,269,275,280,288,293,296,304,307,308,314,316,326,330,361,
368,381,396,400,403,405,407.413,417,421,423

--- Spanija 1982 panini
""""""""""""""""""""
3,5,7,9,11,14,16,17,19,22,29,31,32,33,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,56,58,62,64,65,66,68,69,71,72,76,77,
78,79,80,86,87,89,91,92,96,97,101,102,105,111,113,114,116,117,118,121,122,123,124,126,130,131,132,133,134,141,142,143,144,
145,146,148,153,154,156,159,160,161,166,169,172,173,174,175,176,178,179,180,183,184,188,190,193,194,197,198,200,202,203,
204,205,208,214,216,217,220,221,224,225,226,227,228,229,233,234,236,239,240,242,243,245,246,247,249,252,253,254,255,257,
258,259,260,261,263,264,265,267,268,269,270,273,275,276,277,280,281,284,286,287,288,294,296,298,299,300,301,306,308,309,
310,313,317,323,324,325,327,328,329,330,331,332,334,335,336,337,339,340,342,343,345,347,348,350,351,355,356,358,359,360,
363,367,369,370,374,375,377,378,379,380,381,383,385,386,388,389,392,393,394,395,397,399,400,401,402,403,405,406,407,408,
409,410,413,415,417,420,421,422,423,426,427

--- Argentina 1978 panini
""""""""""""""""""""""
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,201,202,203,204,
205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,
236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,
267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,
298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,
329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,
360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382.383,384,385,386,387,388,389,390,
391,392,393,394,395,396,397,398,399,400

--- Euro 76/77 panini
""""""""""""""""""
7,10,38,51,53,54,57,66,69,71,73,82,83,84,85,86,87,89,90,93,94,95,99,101,102,103,104,106,107,109,110,114117,121,122,123,124,125,
126,127,129,131,133,140,141,143,145,146,148,149,150,152,153,154,156,159,161,162,163,164,165,166,167,168,169,171,175,177,179,
181,182,183,184,188,193,194,196,198,199,200,201,203,205,206,207,209,211,212,213,215,216,219,220,222,223,225,226,229,230,231,
233,234,236,240,241,242,243,245,246,250,251,252,254,255,256,261,262,264,265,269,271,273,274,275,276,278,279,280,285,287,288

--- Minhen 1974 panini
"""""""""""""""""""""
6,7,8,9,11,13,14,15,20,22,26,28,36,37,40,41,44,47,48,49,50,51,58,59,64,68,69,71,72,75,76,81,86,87,88,92,96,98,99,106,109,114,116,
120,126,128,129,133,134,136,137,139,140,141,148,153,156,157,161,164,166,167,177,179,182,184,185,188,192,194,198,200,201,204,
207,214,215,218,227,229,233,234,244,245,249,254,263,266,267,271,274,276,278,280,282,289,293,296,297,300,305,309,313,314,316,
319,321,326,328,330,331,332,333,338,349,350,352,355,357,363,364,367,377,386,391,400
---> zameniti za bolje ocuvane : 43.90.173.181.238

--- Montreal 1976 panini
""""""""""""""""""""""
3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,28,29,31,32,33,35,37,38,40,41,43,44,46,48,49,51,53,55,57,61,62,63,68,70,71,74,75,77,78,82,83,85,86,
87,91,92,93,95,96,97,98,99,101,103,104,108,111,112,114,119,120,123,125,126,128,129,130,131,132,133,135,136,137,138,139,142,146,147,
150,152,153,154,157,159,160,161,163,166,167,168,169,170,171,176,178,181,183,185,188,189,191,192,193,196,197,202,205,206,209,
211,214,215,216,217,219,220,222,223,224,225,227,228,230,231,233,234,235,236,239,240,241,243,244,246,250,252,254,255,257,262,264,
267,270,273,275,277,278,280,281,284,286,287,288,290,293,294,295,296,297

--- Champions League 2010/2011 panini
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
442.456

--- Champions league 2009/2010 panini
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
246.275.309.439

--- World Cup Story 1991 panini
"""""""""""""""""""""""""""""
17,24,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,58,162,165,166,167,170,171,174,175,179,180,182,185,187,192,194,199

--- World Football Stars - (Aquarius)
""""""""""""""""""""""""""""""""""
196

--- I ja sam Zvezdas 2001/2002 - (Luxor)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1,5,17,18,21,27,39,42,56,65,97,112,128,132,138,151,163,167,173,189

--- Euro 1996 - (Merlin)
"""""""""""""""""""""
36.122.124.174.223

Sarah Kay 1981 (decije novine)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87.124

Fauna - Zivotinje svih kontinenata 1979 (rogid Zajecar)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.2.3.4.5.7.9.56.110.123.168.176.177.189.197.198.209.212.218.226.232.233.234.235.236

Strumpfovi - Velika pustolovina 2011 (Luxor)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12,20,23,31,36,41,46,54,55,59,67,90,116,123,129,134,147,150,151,156,164,179,183,204,205,207,209,210,211,214,217,220,222,224,225,
228,229,231,232,236,238,240,243,245,246,247,249

Zivotinjsko carstvo 1993 (Kras)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34,40,43,44,45,46,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,116,119,156,159,194,195,196,197,202,203,204,206,208,209,211,218,220,221,222,
223,225,227,229,230,239,240,241,242,243,244,245,247,248,249,250

Strumpfovi 2007 (panini)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.5.7.8.12.13.15.25.28.33.35.37.38.40.41.45.47.48.51.55.57
(a.b.c.d.e.f.g.h.i.j.k.l.m.n.o.p.q.r.s.t.u.v.w)

I love Snoopy (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
42,43,48,49,53,56,59,60,62,63,64,66,67,68,70,
72,73,74,75,77,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,103,105,106,107,108,
110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,137,
146,147,148,207

Trazim samo zive slicice i dobro ocuvane,ostalo me ne znaima.
U ponudi imam veliki broj slicica,neotvorenih kesica,neotvorenih kutija,praznih i punih albuma itd,recite sta vam treba.

djole.u@gmail.com
065/999-08-18/
069/666-234/
 
Poslednja izmena:

safa75

Početnik
Poruka
1
Pozdrav svima! Potrebne su mi sličice za sledeće albume (samo žive i dobro/solidno očuvane):

Euro '92: 5, 8, 20, 26, 37, 57, 67, 68, 74, 80, 87, 88, 90, 97, 99, 104, 106, 109, 119, 125, 126, 128, 138, 142, 143, 146, 151, 165, 173, 176, 178, 181, 183, 188, 206, 211, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 228, 230, 232, 233, 249, 261

Euro '96: 74

Liga šampiona 2008/09: 28, 50, 111, 112, 113, 128, 156, 162, 174, 181, 203, 227, 229, 230, 259, 270, 280, 322, 323, 326, 331, 332, 351, 371, 376, 382, 383, 390, 402, 451, 470, 475, 480, 484, 490, 505, 540, 549, 557, 562

Fudbal '90/91 Prva Savezna Liga: 36, 321

Mexico '86: 11, 50, 84, 148, 167, 176, 183, 202, 218, 223, 229, 257, 269, 272, 284, 285, 290, 292, 297, 316, 319, 323, 327, 343, 359, 363, 394, 399

Euro '84: 44, 76, 92, 110, 116, 147, 157, 179, 200, 245, 248

Evro kupovi 1988/89: 3, 7, 17, 22b, 27, 37, 38, 84, 95, 137, 140a, 146, 149, 167, 179, 190, 196, 206, 239, 243, 259, 260, 276a, 307, 308, 316
 

Elfak

Gost
Poruka
111
Trazim:

1.Vini Pu
I 3.12.29.30.33.35.60.73.86.91.100.110.143.158.160.169
F.I.J.R.S.T.U.V.W.X.Y.Z.

Vini Pu II 3.5.12.14.28.29.30.33.35.30.33.34.35.45.49.53.60.
71.73.74.84.86.90.91.100.110.119.120.127.128.129.130.131.136.
140.141.142.143.144.149.152.158.160.166.168.169.
Imam d.g.h.kl.m.n.q


2.smurfs 2007 ,imam brdo duplih

Set II: GI.O.
Set III:GI.EP.O.NL 37.45.
Set 4:us,qt,GI,U,EP,NL 33.37.40.45.133
sET 5:7.25.33.37.38.40.45.47.48.57.117.133.169.

3.Diznijeva galerija velika moze i vadjene slicice
63,64,125,132,133,140,156,161,176

4.snezana-imam tonu vadjenih duplikata
227, 304, 312,

5.TMNT 1990 panini: samo zive slicice.U zamenu imam 55 zivih

3.27.32.34.38.39.46.49.
78.80.83.84.86.87.89.93.94.98.
159.161.174.188.189.191.
192.199.210.


6.Praistorija 75,166

7.Zivotijsko carstvo 218-Morska krava

8.Tarzan merlin
fale mi stotinak slicica,nemam trenutno popis,imam tonu duplikata

9.Talicni Tom-
23.115.232-prvi set
23.73.115.135.153.154.232.243.-drugi set
23.35.48.73.115.135.153.154.177.199.232.243-treci set

10.TMNT merlin-imam dosta vadjenih slicica i dvadesetak zivih
13.25.32.46.47.53.107.117.119.129.146.148.189.195.226.W2
15.25.48.119.122.134.213.232.235.237.23811.Smurfs merlin-imam tonu duplikata


175

12.Superauto-DN- imam oko 200 duplikata
12.16.34.35.51.55.60.61.64.72.
119.124.141.164.181.184.193
202.203.204.213.221.262.265.266.268.286.
304.305.318.

+ mi trebaju oko 100 zivih slicica,popis nemam trenutno

13.I LOVE PRINCEZE imam dosta duplikata

Set I:10.20.21.23.61.78.80.98.102.126.144.148.149.175.188 p6.p15
Set II:P 1,P4,P5,P6,P8,P9,P10,P11,P12,P14,P15,P16,2.3.41.8.10.15
.20.21.23.26.42.50.51.53.54.58.59.61.75.78.80.81.98.102.103.106.
107.109.110.112.114.118.125.126.127.132.138.140.141.142.144.146.148.
149.105.152.154.155.157.172.175.176.177.178.181.182.183.184.187.188.
189.191.192.193.198

14.TMNT luxor,imam oko 50tak duplih
2.5.7.8.12.13.18.23.26.28.30.33.34.43.48.49.50.53.55.61.65.66.69.71
72.73.74.76.79.85.86.87.88.92.94.95.99.100.108.109.113.114.117.119.123.
125.126.135.139.141.143.149.156.157.158.159.161.164.167.168.169.172.174
175.178.179.


15.Tom i Dzeri -Lekcije o zivotu-imam 50tak duplih,dosta za poster

Set II:34.40.41.42.47.57.74.80.81.88.100.101.
105.140.142.148.162L,N,O,Q,R


16.Herkules Panini
3, 16, 19, 52, 58, 62, 89, 97, 111, 115, 126, 129, 146, 149, 154, 160, 175, 179, 185, 201, 218 i 224.


Imam brdo duplikata predzadnje LS,nesto malo zadnje,malo strumf parade,strumfova 1984,poneki pun album itd...
 

slobodan036

Početnik
Poruka
35
Nedostaju

MONTREAL 76
3 18 23 25 42 83 85 117 125 131 148 156 161 186 197 202 204 206 221 224 235 237 252 265 295 299

FUDBAL PRVA SAVEZNA LIGA 90/91
241

FUDBAL PRVA SAVEZNA LIGA 91/92
2 20 39 40 60 169 175 176 185 187 192 196 201 235 270 306 325

EURO 1996
41 49 169 177 329

EURO 2004
23

ZVEZDE EVROPSKOG FUDBALA 2004
26 42 47 68 102 123 140 165 179 190 208 214 215 216

Duplikati

USA 94 Upper Deck 271
EURO 96 138 141 145 147 148 149 150 222 223 229 231 232 237 281 282 286 287 289 300
KOREA JAPAN 2002 15 458 472
EURO 2004 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 300 301 302 303 304 305
ZVEZDE EVROPSKOG FUDBALA 2004
1 31 60 71 153
SUPER LIGA SRBIJE 2010/2011
1 2 4 5 6 9 10 13 21 31 32 38 46 47 48 49 54 55 65 66 72 74 82 86 89 97 101 103 107 115 120 121 123 125 127 128 137 143 148 155 167 177 185 189 192 195 204 208 217 218 221 227 229 234 236 240 244 257 263 266 276 284 285 289 290 292 298 307 311 318 322 324 330 333 342 350 353 363 365 372
EURO 2012
4 87 118 137 176 239 322 328 331 382 390 498 A B C D

VADJENE
MONTREAL 1976 ( 1 4 5 6 9 15 20 21 24 26 28 29 30 34 38 38 39 41 42 43 49 50 53 55 57 58 60 67 69 71 73 76 77 80 82 84 86 87 88 90 91 94 96 97 99 104 107 109 110 113 119 120 122 126 127 128 129 134 138 140 141 145 147 149 152 154 155 156 157 159 160 163 165 167 168 169 170 173 174 176 181 182 192 194 199 207 208 213 214 215 217 226 228 229 230 236 238 242 243 244 245 246 248 250 251 258 260 261 264 270 275 276 283 284 285 286 290 291 292 293 294 296 300 )
EVRO FUDBAL 1976/77 ( 4 18 22 24 26 30 36 37 40 43 44 45 47 52 58 60 69 70 72 74 77 83 88 89 95 97 98 102 106 107 108 109 110 112 127 133 134 136 137 138 143 144 146 153 154 156 165 168 176 185 192 193 199 200 201 203 210 214 219 225 228 237 239 246 249 253 259 261 263 274 275 276 280 281 286 )
EURO 96 ( 36 40 55 62 106 107 108 123 129-137 184 186 191 195 203 206 214-220 277 278 280 283 284 285 287 288 289-298 290-297 291 292-302 293 294-300 301 315 323 324 334-340 )
ITALIA 90
FUDBAL 91/92
ZVEZDE EVROPSKOG FUDBALA 2004 ( 1 3 24 31 34 37 40-44 41 43 45 46 48 50-56 57-63 64 67-73 71-76 78 81-86 84 87 89 96 100 103 116 118 119 120 129 131-136 134-137 146 151 153 155-158 163 166 171 173 185 192 195 196 197 199 200 201 202 206 207 )
WWF
NINJA TURTLES


Kontakt na brkovics@live.com
Mogu zive, vadjene, secene..sve dolazi u obzir
 
Poslednja izmena:

SliciceAlbumi

Početnik
Poruka
49
FALE :

PANINI EURO 92 Decje Novine tražim samo sličice u odličnom stanju,odličnom ! ŽIVE SAMO.

1 4 8 11 14 15 16 18 19 20 22 28
34 37 40 42 42 43 44 44 48 48 49 49
50 50 53 57 59 60 64 65 66 68 69 72
73 74 76 77 80 82 83 85 88 89 90 98
103 108 109 110 111 112 113 117 119 120 121 122
124 129 131 135 137 138 139 140 142 143 145 147
148 149 151 153 155 157 158 159 160 163 164 165
168 173 175 178 182 183 184 185 187 191 192 197
198 199 200 202 204 208 209 218 220 221 225 226
228 231 237 238 240 241 245 250 254

IMAM :


2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 6 7
9 9 9 9 10 10 10 12 12 12 23 23
23 31 32 32 33 36 36 36 39 41 41 41
45 46 51 51 51 56 63 63 67 71 71 71
71 71 71 71 75 78 81 81 91 91 93 95
97 97 99 101 102 102 104 107 107 114 115 115
116 123 123 123 125 126 132 132 132 136 146 146
166 166 166 167 169 169 174 176 176 176 188 189
193 194 201 203 203 203 204 204 205 205 207 211
211 212 212 212 212 212 213 214 220 223 224 227
229 230 230 232 234 234 234 234 234 234 236 236
242 242 242 247 248 248 248 249 252 252 252 252
252 253 255 255 255 255 256 257 257 257 257 259
260 260 260
 

M.@.Fu*ker

Primećen član
Poruka
528
Pozdrav svima!!!

POTREBNO - POTREBNO - POTREBNO


---Korea&Japan 2002 panini
""""""""""""""""""""""""""
351.352.353.354.355.356.358.359.360.361.362.363.364.365.366


--- France 1998 panini
"""""""""""""""""""
1,270, - Iranci : (417,418,419,420,421,422,423,424,425,426)


--- Euro 1996 panini
"""""""""""""""""
1,2,3,5,7,9,10,12,13,14,15,16,24,25,27,31,33,37,38,39,43,44,45,48,49,53,54,57,61,65,69,72,74,96,97,100,108,
109,112,113,117,120,122,124,125,127,129,130,133,134,155,160,163,164,165,166,167,171,176,178,179,180,181,
184,186,187,192,196,215,258,263,264,266,267,270,272,315,316,321,326,327,329,331,333


--- USA 1994 panini
"""""""""""""""""
1,3,7,10,11,12,13,14,16,17,18,19,20,21,22,23,24,26,27,28,29,31,32,34,35,36,37,40,41,43,44,46,49,51,52,53,61,62,65,70,72,75,76,80,82,
85,88,89,90,101,111,112,116,117,118,119,120,121,122,123,124,125,127,128,129,130,131,133,134,135,139,140,142,143,144,147,148,150,
152,167,168,169,171,174,176,178,179,180,181,184,187,188,195,197,198,200,201,205,207,208,211,212,213,215,216,217,218,219,220,221,
222,223,224,227,228,229,230,231,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,247,266,275,283,285,287,293,300,301,303,304,305,308,309,
312,314,315,316,317,319,320,321,322,323,324,325,329,330,331,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,347,348,349,350,
351,352,353,354,355,356,357,358,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,379,381,382.383,384,385,
386,388,389,390,391,392,393,396,398,399,400,403,404,405,406,407,409,410,411,412,413,414,415,416,417,418,419,420,421,422,423,424,
425,426,427,428,429,430,431,432,433,434,435,436,437,438,439,440,441,444


--- Mexico 1986 panini
""""""""""""""""""""
52,69,87,114,115,125,126,153,160,192,204,207,215,220,235,245,246,254,257,258,263,269,275,293,296,304,307,314,368,381,413

--- Spanija 1982 panini
""""""""""""""""""""
3,5,7,31,33,35,36,37,38,41,42,44,46,47,49,51,52,56,58,62,64,68,69,71,72,78,86,89,96,97,116,118,121,122,124,126,131,132,133,141,142,
143,146,154,156,160,161,166,169,172,173,178,188,190,200,204,221,224,226,233,239,242,245,246,249,252,253,254,257,259,260,261,263,
264,265,268,273,276,280,284,296,298,306,308,310,317,328,329,330,334,335,340,343,345,347,348,360,363,369,374,377,378,379,380,381,
385,392,393,395,400,402,403,405,406,409,410,415,417,420,421,423,426


--- Argentina 1978 panini
""""""""""""""""""""""
1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,201,202,203,204,
205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,228,229,230,231,232,233,234,235,
236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255,256,257,258,259,260,261,262,263,264,265,266,
267,268,269,270,271,272,273,274,275,276,277,278,279,280,281,282,283,284,285,286,287,288,289,290,291,292,293,294,295,296,297,
298,299,300,301,302,303,304,305,306,307,308,309,310,311,312,313,314,315,316,317,318,319,320,321,322,323,324,325,326,327,328,
329,330,331,332,333,334,335,336,337,338,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,349,350,351,352,353,354,355,356,357,358,359,
360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,374,375,376,377,378,379,380,381,382.383,384,385,386,387,388,389,390,
391,392,393,394,395,396,397,398,399,400


--- Minhen 1974 panini
"""""""""""""""""""""
6,7,8,9,11,13,14,15,20,22,26,28,36,37,40,41,44,47,48,49,50,51,58,59,64,68,69,71,72,75,76,81,86,88,92,96,98,99,106,109,114,116,
120,126,128,129,133,134,136,137,139,140,141,153,156,157,161,164,166,167,177,179,182,184,185,188,194,200,201,204,
207,214,218,227,229,233,234,244,245,254,263,267,271,274,276,278,280,282,289,293,296,297,300,305,309,313,314,316,
319,321,326,328,330,331,332,333,338,349,350,352,355,357,364,367,377,386,391,400
---> zameniti za bolje ocuvane : 43.90.173.238


--- Montreal 1976 panini
""""""""""""""""""""""
3,4,5,6,8,9,10,11,12,13,15,16,17,18,28,29,31,32,33,35,37,38,40,41,43,44,46,48,49,51,53,55,57,61,62,63,68,70,71,74,75,77,78,82,83,85,86,
87,91,92,93,95,96,97,98,99,101,103,104,108,111,112,114,119,120,123,125,126,128,129,130,131,132,133,135,136,137,138,139,142,146,147,
150,152,153,154,157,159,160,161,163,166,167,168,169,170,171,176,178,181,183,185,188,189,191,192,193,196,197,202,205,206,209,
211,214,215,216,217,219,220,222,223,224,225,227,228,230,231,233,234,235,236,239,240,241,243,244,246,250,252,254,255,257,262,264,
267,270,273,275,277,278,280,281,284,286,287,288,290,293,294,295,296,297

________________________________________________________________________________________________________________________


--- Champions league 2009/2010 panini
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
246.275.309.439--- World Cup Story 1991 panini
"""""""""""""""""""""""""""""
17,24,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,162,165,166,170,171,174,175,179,180,185,187,192,194,199


_________________________________________________________________________________________________________________________


--- World Football Stars - (Aquarius)
""""""""""""""""""""""""""""""""""
196--- I ja sam Zvezdas 2001/2002 - (Luxor)
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""
1,5,17,18,21,27,39,42,56,65,97,112,128,132,138,151,163,167,173,189--- Euro 1996 - (Merlin)
"""""""""""""""""""""
36.122.124.174

_________________________________________________________________________________________________

1. Sarah Kay 1981 (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
87.124


2. Fauna - Zivotinje svih kontinenata 1979 (rogid Zajecar)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1.2.3.4.5.7.9.56.110.123.168.176.177.189.197.198.209.212.218.226.232.233.234.235.236


3. Strumpfovi - Velika pustolovina 2011 (Luxor)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
12,20,23,67,90,123,134,147,164,183,205,207,210,211,214,217,220,222,224,225,231,236,238,245,246


4. Zivotinjsko carstvo 1993 (Kras)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
34,40,43,44,45,46,49,51,53,54,55,56,57,58,59,60,61,63,116,119,156,159,194,195,196,197,202,203,204,206,208,209,211,218,220,221,222,
223,225,227,229,230,239,240,241,242,243,244,245,247,248,249,250


5. Zivotinjsko carstvo 1987 (Kras)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2,6,10,11,16,17,18,22,23,27,28,31,33,34,35,38,39,41,42,44,45,46,51,56,59,60,61,62,63,66,72,75,76,77,78,80,82,83,86,87,88,90,92,95,98,
99,100,101,102,104,105,108,109,110,111,113,114,120,121,123,126,133,135,136,137,138,139,140,141,142,144,148,149,150,155,156,157,
160,161,162,163,166,172,174,175,178,179,180,181,182,183,185,186,189,190,192,193,194,195,196,197,198,199,200,202,203,204,206,207,
208,210,211,214,215,216,218,219,220,224,225,226,230,231,233,234,235,237,238,240,241,242,243,245,247,249


6. Zivotinjsko carstvo Dinosauri 2012 (Kras)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
7.7


8. Marko Polo 1984 (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
10,13,20,29,39,40,41,61,73,74,80,81,91,95,96,97,98,99,101,102,103,104,107,109,111,112,113,114,115,116,
118,119,123,143,146,157,159,168,172,177,179,185,186,204,213,224,227,273,275,299,3439. Strumpfovi 2007 (panini)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
(a.b.d.g.h.i.k.l.m.n.o.q.r.s.t.u.)10. I love Snoopy (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
42,49,53,56,59,60,62,63,64,66,67,68,70,
72,73,74,75,77,79,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94,95,96,97,98,99,100,103,105,106,107,108,
110,111,112,113,114,116,117,118,119,120,137,
146,147,148,20711. Madagascar 2005 (New links)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
slicice : 40,126,127,135,136
kartice : 1,4,5,8,9,12,16,17,20,24,29,36,37,40,41,44,45,48


14. Action Man
~~~~~~~~~~
36,40,44,48,77,82,93,100,104,11215. TAM TAM (New links)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
31,35,49,54,59,63,125,145,160,171


16. Plavokapica (decije novine)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,16,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,30,31,32,36,37,39,40,42,44,46,49,52,56,60,62,66,70,72,76,78,81,82,83,
84,85,87,91,92,93,94,96,97,98,99,103,104,106,108,114,119,121,127,131,132,133,136,140,144,145,146,161,162,163,164,171,173,174,
175,176,177,178,179,180


17. Tom and Jerry (panini)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
2,4,5,6,11,12,13,16,17,20,21,24,25,26,27,28,30,32,36,37,38,39,40,42,45,47,51,52,54,58,60,61,62,63,64,66,68,71,73,76,77,79,80,83,84,
85,86,87,89,91,93,94,95,96,97,98,99,100,101,102,105,106,108,111,112,113,114,115,116,119,120,121,122,123,124,125,128,129,130,131,
133,135,136,137,138,139,140,141,142,143,145,146,147,149,150,151,155,158,163,166,169,170,171,172,173,178,179,180
+++ a.b.c.d.e.f.h.i.j.k.l.n.r.s.t.u.v.w


18. Milan Stankovic (Grand production)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
3,4,9,20,23,37,39,45,52,59,61,63,65,68,69,71,75,78,81,90,111,115,124,127,128,134,136,138,148,150,152,153,156,162,169,178,180,181,184


19. The Garfield show
~~~~~~~~~~~~~~~~
89


20. Zemlja ziva planeta (edis)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
65.104.184


Ako imate bilo sta sa gore navadenih spiskova,javite se...
U ponudi imam svasta...

djole.u@gmail.com
065/999-08-18/
 

karloza

Početnik
Poruka
33
potrebne slicice,imam puno duplikata od arg 78 do euro 2012,svih evropskih i svetskih prvenstava.
raspolozeni za razmenu se mogu javiti na mail bbibberr@gmail.com

fifa 2002 34,47,100,197,
261,,349,351,352,353,354,355,356,357,
/359/,360,361,362,363,364,365,366,380,479,
553.

euro 2004 23,78,242,321.

euro 92 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11,13,15,17,18,20,26,34,40,42,46,50,61,64,65,66,67,68,70,72,73,
78,80,82,84,87,88,89,91,92,93,96,98,101,106,107,116,117,140,142,181,182,184,185,186,
188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,204,205,206,207,
208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,220,221,222,223,224,225,226,227,
228,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,240,241,242,243,244,245,246,247,
248,249,250,251,252,253,254,255,259.euro 88 1,3,20,39,43,62,109,130,153,171,208,254,255,264.

euro 96 1,4,6,7,14,17,18,27,28,31,33,36,37,38,39,41,42,46,47,50,51,52,57,59,60,62,64,65,
66,67,68,69,70,72,73,78,79,95,96,97,98,99,100,101,102,104,106,107,109,110,
111,112,113,114,115,117,118,119,122,124,125,126,127,130,132,133,134,144,
152,153,155,156,159,160,161,162,163,164,167,168,169,170,172,173,176,
177,178,179,181,183,184,186,187,188,190,191,192,193,196,198,199,201,202,203,204,
206,207,208,209,211,212,214,215,220,227,
251,256,257,258,262,263,264,266,269,270,271,272,273,274,292,
311,315,316,317,319,320,321,322,324,325,327,328,329,330,
331,332,339,340,
germany 2006 calciatori,3,4,18,33,40,42,60,77,85,113,
,127,,138,167,168,179,185,208,244,245,253,
264,271,272,281,295,299,322,340,353,365,,368,
389,390,394,403,410,427,429,442,446,,473,487,493,498,499,
512,514,517,528,535,538,539,540,545,549,554,555,556,557,558,565,
,572.
3 komada/
italia 90 155,156,210,


france 98 15,27,50,139,157,175,193,246,264,282,/300/,318,354,407,428,481,534.

s afrika 24,86,333,
342,345,348,352,363,380,,387,392,410,456,470,505,519,
565,595,607,622,624.

s afrika 000,20,,24,31,56,61,73,86,90,
101,107,130,195,200,
213,216,218,248,256,283,300,312,
320,322,323,330,338,344,345,347,351,352,359,376,377,387,394,
412,415,417,421,428,441,450,453,458,462,466,470,474,479,
503,512,519,545,554,569,570,573,592,595,598,607,612,
621,623,625,626,630.
 

ray

Početnik
Poruka
33
potrebne slicice

fudbaleri 2002/03 (tehnograf) 1, 3, 4, 5, 6, 10, 17, 18, 21, 22, 24, 25, 27, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55, 58, 62, 65, 66, 67, 74, 80, 83, 85, 90, 94, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 105, 106, 109, 110, 112, 116, 117, 118, 120, 122, 123, 126, 127, 128, 129, 130, 135, 136, 137, 138, 140, 141, 144, 145, 146, 149, 151, 153, 156, 158, 160, 161, 163, 166, 167, 173, 175, 177, 178, 181, 183, 184, 185, 188, 190, 191, 192, 194, 195, 198, 200, 201, 202, 204, 214, 217, 227, 228, 231, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 249, 251, 257, 258, 259, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 273, 276, 277, 278, 280, 283, 285, 289, 290, 293, 294, 295, 296, 298, 300, 301, 302, 305, 309, 310, 314, 316, 318, 321, 322, 323, 327, 329, 330, 332, 333, 337, 340, 342, 343, 345, 349, 350, 351, 355, 356, 357, 359, 361, 363, 366, 369, 371, 372, 374, 377, 378, 379, 380, 383, 384, 385, 387, 388, 390, 392, 393, 394, 395, 396, 400, 405, 407, 408, 411, 412, 415, 418, 419, 420, 422, 426, 428, 429, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 443, 444, 447, 448, 450, 451, 456, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 470, 471, 473, 476, 477, 478, 481, 484, 489, 490, 491, 492, 493, 497, 498, 501, 502, 507, 510, 512, 514, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 526, 532, 533, 534, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 555, 556, 557, 558, 559, 560

fudbalsko prvenstvo yu 98/99 (bonart):9, 11, 13, 23, 26, 27, 28, 31, 48, 49, 54, 56, 58, 59, 60, 67, 71, 73/74, 76, 84, 85, 97, 100/101, 103, 107, 115, 118, 138, 141, 147, 150, 151, 160, 163, 166, 168, 171, 172, 173, 206, 208/209, 218, 222, 227, 232, 239, 240, 242, 246, 248, 251, 253, 255, 257, 268, 271, 272, 273, 276, 278, 284, 295, 334, 343, 344, 350/351, 362, 367, 368, 375, 382, 386, 387, 397, 398, 400, 413, 429, 431/432, 434, 439, 452, 461, 466, 471, 478, 481, 485/486, 490, 497, 498, 501, 504, 507, 516, 517, 521, 523, 524, 527, 529, 530, 531, 532, 533, 535, 537,538, 544, 546, 549, 550, 551, 561, 562, 583, 615, 617

pianeta calcio 96/97 (ds): 78, 153, 159, 538, 553, 556

planeta calcio cards 1999 (ds, kartoncici): 35, 58, 60, 61, 63, 73, 74, 87, 88, 89, 99, 102, 104, 113, 116, 121, 131, 154, 192, 204, 229

upoznaj svoje idole - i ja sam zvezdas (delta sladoledi) 43, 53

i ja sam zvezdas (luxor) 2, 21, 45, 52, 67, 151, 163


FRANCE 98 DS : 43, 49, 53, 58, 80, 150, 189, 192, 203, 220, 282, 287, 353, 364, 366, 369, 370

euro 96 (panini): 103, 164, 173, 190

champions league 2002 (mandrack) 36, 37, 38, 39, 67, 76, 77, 78, 86, 149

champions league 2009-10 (panini) 410

nba basketball 95/96 (upper deck): 75, 136, 138, 139, 145, 148

nba basketball 96/97 (panini): 172, 174, 189, 192, 228, 264, 265

nba 96/97 (upper deck,kartoncici) 1, 3, 12, 51, 54, 70, 71, 72, 76, 77, 78, 81, 88, 90, 95, 100, 103, 110, 130, 135, 147, 152, 160, 165, 174, 179, 183, 199
s...1,2,3,5,7,8,9,10,11,12,13,14,21,22,23,25,26,27 ,28,30, c...1,4,6,12,19,21,22,25,26,27,30, m...3, 4, 7, 8, 15, 20, 25, 29, 33, 34, 46, 47, 48, 49, 56, 59, 68, 72, 73, 80, 86, 90
i imam 6jordan holograma j1-6, ne znam koliko ih ima ukupno

nba basketball 98/99 (panini): 3, 5, 8, 24, 31, 33, 35, 48, 49, 50, 55, 57, 79, 80, 88, 91, 97, 98, 99, 102, 104, 105, 115, 152, 153

michael jordan (upper deck): sve sa oznakom SU: 01, 08, 19, 20, 24, 25, 26, 30, 31, 33

motoshow (ds): 2, 6, 8, 9, 16, 19, 24, 34, 42, 62, 82, 83, 99, 100, 116, 126, 136, 159, 171, 174

las fichas de la liga 97/98 (mc): 7-secretario, 11-karanka, 13-jaime, 26-baia, 32, 35-rivaldo, 42-anderson, 48-rufai, 50, 51-paco, 57-ramis, 60-alfredo, 62-bassir, 64, 69-valerio, 70, 76-otero, 78-nadj, 92-andrei, 93, 95, 98-ezquero, 102-futre, 106, 114-lasa, 117-javi, 130, 136-garsia, 138-lozano, 139, 149, 141-juan, 142, 143, 144-oba, 145, 146, 148, 162-antia, 183-pomingos, 187-makay, 190, 195, 196, 197, 202-javi, 204-solar, 205-carboni, 209-gerard, 211, 216, 220, 224-sion, 228-aguirretxu, 232, 241-milosevic, 246-francisco, 250-javi, 252-esnaider, 253, 263-ismael, 267-sietes, 269-conte, 271, 284-jose, 285-acuna, 291-pier, 312-pozatos, 313-kaiku, 322, 327-oba, 328-oscar, 332, 337, 342-buljubasich, 345-moreno, 358, 362, 363, 365, 369-pablo, 371, 372, 373, 374-oba, 375, 376-gabrich, 378, 379, 385, 387-rogerio, 388, 389, 393, 400, 403, 405, 406, 411, 412, 416, 417, 418, 419-oba, 420
+ zlatne, posto ovde pola nema brojeve napisacu koje zlatne imam: ronaldo, gvardiola, songo`o, rivaldo, alfonso, kiko, juanele, ohen, sergio, mazinho, soler

nudim albume:
panini knjige sp 1970-2002 i ep 1980-2004 + 2008, champion league 2009-10 panini nedostaje 1 slicica malo losije stanje, merlin euro 96 lose stanje zalepljeno 66 slicica, premier league 07 zalepljeno malo slicica, gradski derby malo slicica zalepljeno, euro92 panini popunjen 87/261 u losijem stanju, euro 96 panini u malo losijem stanju nedostaju 4 slicice, euro 96 panini ima zalepljenih recimo 200 slicica (isecen0 10tak slicica), panini nemacka 06 113/596, panini euro 2008 prazan sa tablom od 6 slicica (brojevi 54, 95, 116, 193, 381, 499), panini afrika 2010 zalepljeno 68/638 i jos jedan sa 57/638, panini liga sampiona 06/07 sa 40tak slicica, prazan as sport svetsko fudbalsko prvenstvo 2006, nba 97/8 upper deck nedostaju 3 slicice, ali su korice odvojene od albuma, panini european football stars (iseceno 10tak slicica), panini liga sampiona 2010/11 prazan i tabla od 6slicica (brojevi 11, 117, 221, 231, 329, 377), teenage mutant ninja turtles nedostaje 39 slicica, calcio merlin 2005 pocket collection 1-3 recimo popunjen

nudim slicice:
fudbaleri 2002/03, kartoncice italijanske lige 98/99, kartoncice nba 96/97, kartoncice spanske lige 97/98, france 98 ds, football fan 2006, slicice secene iz albuma panini european football stars i zive, as sport svetsko fudbalsko prvenstvo 2006, svetski fudbal 2006, i ja sam zvezdas obe varijante, pianeta calcio 96/97 ds, calcio merlin extreme, kartoncici panini korea japan, michael jordan 1 slicica (broj su12), nba 96/97 panini 1 slicica (broj 43), panini korea japan 1 slicica (broj 113), panini euro 2004 tabla od cetiri slicice specijalno izdanje iz igrice (brojevi 21, 45, 165, 226), panini germany 2006 broj 315, panini afrika 2010 (brojevi 110, 111, 117, 123, 124, 180, 232, 262, 273, 280, 281, 294, 319, 361, 539, 579, 583, 588, 590, 617), panini liga sampiona 2007/08 tabla od 6 slicica (brojevi 407, 408, 409, 424, 425, 426), premier league 98 merlin, jurrassic park slicice, frikom 2004, bonart yu prvenstvo 98-99...52, 106, 108, 110, 112, 119, 454, 609, 81, 82, 87, 90, 92, 98, (zvezdine samo za zvezdine)

trazim popunjen panini album usa94 (evropsko izdanje)

potrebni i popunjeni (ili da malo nedostaje) albumi nase lige fudbalski (fudbaleri 2002-03) i kosarkaski, i albumi sa strip junacima popunjeni (zagor, blek, mark, kapetan miki, dilan dog, alan ford)

kontakt preko pp ili ph_one_1985@yahoo.com
 
Poslednja izmena:

Buntovnik_Bez_Razloga

Veoma poznat
Poruka
11.583
TRAŽIM:
Bambi 1979 god.:
57, 106, 284, 343, 346

Praistorijske životinje 1975 god.:
16, 114, 116, 174, 217, 258, 319

UFO 1973 god.:
16, 21, 35, 58, 119, 130, 136, 167, 169, 190, 206, 217, 247, 283, 287, 293, 346

Paja 1985:
71, 244, 273, 312, 326

Komadant Mark:
249, 266

Snorky:
103, 108

Super Auto 1978 god.:
27, 116, 182

Kamenko, Kremenko i ostala družina:
200

EURO 84 Panini:
3 31 32 36 37 44 58 63 68 69 83 86
104 125 129 141 150 158 167 175 181 188 189
202 232 253 254 256

Marko Polo 1984 god.:
8, 28, 37, 48, 49, 50, 59, 64, 67, 69, 77, 103, 104, 121, 128, 142, 148, 151, 156, 163, 169, 171, 175, 179, 182, 185, 189, 190, 197, 200, 205, 207, 208, 210, 211, 218, 227, 234, 235, 239, 240, 241, 243, 248, 253, 256, 257, 258, 265, 273, 277, 288, 301, 309, 317, 333, 339, 343, 349, 353

Upoznajmo svet kroz zastave 1983:
Zastava Italije


FALI još dosta sličica za sledeće albume:
Pcelica Maja 1980
Kapetan Miki
Dusko Dugousko i ostala druzina
Dynasty
Patuljci 2


Takođe, tražim albume:
Minhen 74, USA 94, Euro 96, France 98 (Panini)
Filmske zvezde Imperial Kraško 1968 god
Vaši ljubimci Favorit 1963 god.
Evoksi, Droidi, Nindža Kornjače, Nindža, West, Muppet Show, Istorija automobila, Konji... itd itd.
i ostale albume iz perioda SFRJ.
Takođe, neotvorene kesice iz istog perioda (SFRJ).


NUDIM:
Albumi iz kojih vadim sličice:
Pepeljuga
Bambi
Snezana i 7 patuljaka
Snorky
Hajdi
Diznijeva galerija V
Super Auto
Upoznajmo svet
Masters of the Universe
Paja
Mexico 86
Euro 88
Popaj zeleni
Patuljci 1
Smehotresna Olimpijada
Tarzan
Marko Polo

i još mnogo drugih živih sličica!!!


Sve jedno je da li su sličice žive, vađene, odlepljene ili sečene iz drugih albuma. Važno da ih mogu zalepiti u svoj album. :)

Javite se ako imate nešto da ponudite. Svaki dogovor je moguć.

Ovde preko PPa ili na mail: aleksandar77pa@gmail.com

 
Poslednja izmena:

Elfak

Gost
Poruka
111
Trazim ovo,nudim brdo toga
1.Vini Pu
I 10kom +10 za poster:3.12.29.33.73.86.91.110.158.169
F.J.S.T.U.V.W.X.Y.Z.

Vini Pu II 43komada: 3.5.12.28.29.30.33.35.30.33.34.35.49.53.60.
71.73.74.84.86.90.91.100.110.119.120.127.128.129.130.136.
140.141.144.158.160.166.169.
Imam d.g.h.kl.m.n.q.E

2.smurfs 2007 ,
Set I:pun
Set II: GI.O.
Set III:GI.EP.O.NL 37.45.
Set 4:us,qt,GI,U,EP,NL 33.37.40.45
sET 5:7.25.33.37.38.40.45.47.48.57.117.133.169.
Nepopunjen album:3.40.38.48.51.73.169
3.Diznijeva galerija velika moze i vadjene slicice
63,64,125,132,133,140,156,161,176

4.snezana-imam tonu vadjenih duplikata
227, 304, 312,

5.TMNT 1990 panini:
27.94.174-rezervisan zasad

3.27.32.34.38.46.49.
78.80.83.93.98.
159.161.174.188.199.


6.Praistorija 75,166

7.Zivotijsko carstvo 218-Morska krava

8.Tarzan merlin
3.4.6.8.10.11.14.17.18.23.24.25.30.32.33.34.35.37.41.52.53.54.57.61.62
69.70.71.78.80.81.84.85.88.93.95.96.97.100.110.111.112.116.118.123.126.131
136.138.139.141.142.146.148.149.135.154.155.160.161.163.167.170.172.173.174.
181.187.188.189.198.202.205.206.207.209.210.216.224.225

9.Talicni Tom
23.232-prvi set
23.35.73.115.135.153.232.233.-drugi set
22.23.35.40.41.51.73.76.92.115.119.124.127.128.
135.153.154.156.166.173.177.182.185.209.232.233.243.244-treci
nepopunjen album 1:23.73.135.232
nepopunjen album2:10.19.23.76.77.121.124.135.186


22.41.40.51.76.92.119.124.127.128.156.166.173.177.
23.35.73.115.135.153.154.182.185.
209.232.244.243.233-treci set

10.TMNT merlin-imam dosta vadjenih slicica i dvadesetak zivih
13.25.32.46.47.53.107.117.119.129.146.148.189.195.226.W2
15.25.48.119.122.134.213.232.235.237.23811.Smurfs merlin


SetI:175
SetII: 9.13.22.40.44.48.63.65.73
81.85.99.118.121.124.130.146
157.158.165.175.

12.Superauto-DN- imam oko 200 duplikata
12.16.34.35.51.60.61.64.72.
124.141.164.181.184.193
202.203.204.213.221.265.266.268.286.
318.

13.I LOVE PRINCEZE imam dosta duplikata

Set I:10.20.21.23.61.78.80.98.102.126.144.148.149.175.188 p6.p15
Set II:P 1,P4,P5,P6,P8,P9,P10,P11,P12,P14,P15,P16,2.3.41.8.10.15
.20.21.23.26.42.50.51.53.54.58.59.61.75.78.80.81.98.102.103.106.
107.109.110.112.114.118.125.126.127.132.138.140.141.142.144.146.148.
149.105.152.154.155.157.172.175.176.177.178.181.182.183.184.187.188.
189.191.192.193.198

14.TMNT luxor,imam oko 50tak duplih
2.5.7.8.12.13.18.23.26.28.30.33.34.43.48.49.50.53.55.61.65.66.69.71
72.73.74.76.79.85.86.87.88.92.94.95.99.100.108.109.113.114.117.119.123.
125.126.135.139.141.143.149.156.157.158.159.161.164.167.168.169.172.174
175.178.179.


15.Tom i Dzeri -Lekcije o zivotu
Slicice za poster imam sledece,ostale trazim:A.B.C.D.E.F.G.H.I.J.K.LM.P.S.T.U.V.W.X
6.41.57.74.80.88.100.105.140.142.148.162
za poster :n.o,q.r.w.z16.Sara Kej
135.34.7
--------
144.135.134.124.
98.82.78.66.59.57.56.50
41 *.34.16.13.8.7

17.Euro 2012
1.4.13.47.78.79.
108.123.166.172.253.268
.340.398.523.

Set II:1,2,3,4,8,9,11,12,13,14,25,26,31,35,38,39,40,41,42,43,45,47,48,
50,51,56,58,61,63,64,66,68,71,72,74,78,79,83,
105,106,107,108,109,113,115,119,121,123,124,126,133,140
163,164,165,166,169,170,172,173,174,175,179,180,192,194,195,250,
252,253,254,264,266,268,269,279,281,282,286,
308,311,315,340,343,
365,369,372,394,398,399,400,406,407,416,419,
425,426,444454,457,459,481,483,484,
514,517,522,523,526,527,528,532,534
18.Madagaskar:
126.127.
set 2:
19,40,61-62,65,(68-69),80,(126-127),162-163


19.FIFA 2010-60komada
634.631.629.625.624.609.
574.572.562.545.531.
478.461.445.441.435.434.428.425.420
373.341.325.314.312.309.307.306.305.304.303.
299.296.291.286.261.258.217.204.203.
197.182.159.153.151.149.138.127.113.
86 .83.39.37.34.21.19.13.3.2.1.
 

Dakaridis

Zainteresovan član
Poruka
359
TRAŽIM:

SLIČICE I KARTICE:

Nove i NBA sam tek počeo, tako da tu fali mnogo.

EURO 2000 Panini
1 2 9 10 11 13 14 15 18 19 23 25 28 30 31 32 35 37 38 39 40 42 48 57 59 60 62 65 73 74 76 79 86 87 88 91 93 97 100 114 115 116
121 131 132 137 138 139 140 142 146 153 157 161 184 185 195 196 197 199 200 205 209 211 212 216 217 219 22 223 224 225 228 231 232
236 237 238 241 242 243 251 254 256 257 261 262 265 267 268 269 272 273 275 277 278 280 281 282 283 284 286 287 288 289 290 291
295 296 300 304 305 308 312 314 316 319 324 327 332 335 338 339 340 341 343 344 347 352 353 354 356 358

Calcio Extreme 2001 (Merlin)
66 84 144 227 231 232 240 250

NBA Basketball 95-96 (Upper Deck)
148

NBA Basketball 96-97 (Panini)
10 90 176 177 180 181 185 208 216 219 228 229 234 237 238 246 252 254 263 265 275 277 278 284

NBA Basketball 97-98 (Upper Deck)
69

NBA Basketball 98-99 (Panini)
3 4 9 11 12 14 16 20 23 24 26 27 30 31 32 33 36 37 38 39 42 44 45 46 47 48 50 51 53 54 55 56 58 59 60 61 64 66 67
69 70 71 73 75 76 77 78 79 81 82 84 85 86 89 90 91 92 93 94 95 97 98 99 100 103 104 105 106 107 110 111 112 113 114 115 121
122 124 129 130 138 142 144 145 146 151 154 156

Space Jam
7 21 45 75 126 127 146 147 149 150 159 201 230

FIFA 2010 grbovi
1 2 3 4 5 00 31 50 69 88 000 107 126 145 164 183 202 221 240 259 278 297 316 335 354 373 392 411 430 449 468 487 506 525 544 563 582 601 620

NBA UpperDeck Collector’s Choice Series One 1996/97
24 40 49 61 71 77 101 105 135 183 191
S3 S4 S5 S8 S9 S12 S13 S15 S16 S30
C1 C2 C3 C4 C6 C10 C12 C13 C15 C16 C17 C19 C22 C24 C26 C27 C28 C29

Pianeta Calcio 96/97 - fali mnogo

PUNE KESICE:
FIFA PANINI 1970 1974 1978 1982 1986 1990 1994
EURO PANINI 1980 1984 1988
LŠ PANINI 1999/2000NUDIM:

Imam svakojakih sličica i kartica za razmenu:
FIFA 78; 86; 98; 2002; 2010
EURO 1988; 92; 94; 96; 2000; 2008; 2012
Champions League 07/08; 09/10; 10/11; 11/12
NBA UpperDeck 95/96; 97/98
NBA(Panini) 96/97; 98/99; 2009/10; 2010/11
ADRENALYN XL - FIFA 2010
SUPER LIGA 2010/11
GOOOL
Space Jam
Pianeta Calcio 96/97
Calcio Extreme 2001
Nintendo(Merlin)
kartice Match Attax 2011/12
Nintendo – čudesni svet
Fauna, životinje svih kontinenata
Spider man(Panini)
Afrika(One2Play)
Bunga Banga Re
Hercules(Panini)
AS Sport 06
SuperHeroji
Team Galaxy
Land before time
Totally Spies
Strawberry Shortcake
UpperDeck NBA kartice 94/95; 95/96


Ako vas interesuje nešto od pomenutih kolekcija, kontaktirajte me u vezi brojeva. Ukoliko nemate nšta od onoga što sam naveo da tražim,
može razmena za duplikate iz tih ili srodnih kolekcija.

Zainteresovani, pišite na mejl dakicdragan@yahoo.com ili preko PP.

Pozdrav
 

karloza

Početnik
Poruka
33
pozdrav svima,potrebne su mi sledece slicice . imam oko 500 komada za razmenu . ponude slati na mail bbibberr@gmail.com
germany 2006 2,5,8,14,15,16,19,20,23,31,37,38,41,50,53,54,58,60,65,71,74,87,91,100,107,
125,127,130,132,142,145,148,160,165,167,168,176,192,193,198,201,208,212,219,
224,250,259,261,262,270,272,274,276,277,280,283,287,301,304,308,309,311,321
322,331,337,342,349,350,352,357,375,384,386,390,393,398,401,404,405,406,407,
408,412,416,425,428,430,431,433,435,437,438,439,440,447,452,454,464,467,468,
469,470,485,486,490,495,504,513,516,520,522,525,526,531,533,540,542,550,553,
554,563,568,569,570.577,582.
s afrika 333,348,380,392,622.


s afrika 000,24,86,213,218,283,312,344,453,458,474,612.
 

slobodan036

Početnik
Poruka
35
Trazim sledece slicice

FUDBAL 90/91 ( 2 3 4 13 16 21 22 24 28 33 36 67 72 73 77 83 87 96 107 109 113 118 119 132 135 145 148 162 164 190 195 206 210 212 214 221 223 227 231 239 244 252 254 255 260 267 268 269 274 276 280 289 295 307 310 317 321 322 330 332 335 339 341 344 357 360 361 370 373 374 376 377 382 385 )
FUDBAL PRVA SAVEZNA LIGA 91/92 ( 20 60 98 333 )
ZVEZDE EVROPSKOG FUDBALA 2004 ( 140 )
GRADSKI DERBY ( 30 31 32 133 134 )
FERRARI ( 1 7 18 26 27 35 46 47 53 75 83 84 85 90 93 94 98 99 102 109 114 123 126 128 132 135 151 152 162 165 168 176 177 180 K )

Nudim sledece slicice

FUDBAL 91/92 ( 22 27 62 64 79 105 119 121 125 138 146 173 177 180 192 198 200 220 225 227 233 248 254 271 275 278 294 327 328 )
USA 94 Upper Deck ( 271 )
EURO 96 ( 138 141 145 147 148 149 150 222 223 229 231 232 237 281 282 286 287 289 300 )
FRANCE 98 ( 43 )
KOREA JAPAN 2002 ( 15 458 472 )
EURO 2004 ( 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 300 301 302 303 304 305 )
ZVEZDE EVROPSKOG FUDBALA 2004 ( 1 11 31 60 66 71 102 123 125 153 187 190 )
GRADSKI DERBY ( 173 174 )
SUPER LIGA SRBIJE 2010/2011 ( 1 2 4 5 6 9 10 13 21 31 32 38 46 47 48 49 54 55 65 66 72 74 82 86 89 97 101 103 107 115 120 121 123 125 127 128 137 143 148 155 167 177 185 189 192 195 204 208 217 221 227 229 234 236 240 244 257 263 266 276 284 285 289 290 292 298 307 311 318 322 324 330 333 342 350 353 363 365 372 )
EURO 2012 ( 4 87 118 137 176 239 322 328 331 382 390 498 A B C D )
FERRARI ( 4 8 9 10 11 12 16 17 19 24 28 29 32 34 40 41 43 44 45 51 52 54 55 57 59 62 64 65 67 68 69 71 72 73 78 80 81 82 86 103 106 108 112 120 127 130 133 134 136 139 140 141 145 146 147 154 157 159 160 161 163 167 174 179 B F C I M J L H )

Imam jos dosta vadjenih slicica za albume
Montreal 1976
Evrofudbal 1976/77
Italia 90
Fudbal 90/91
Fudbal 91/92
Euro 96
France 98
Zvezde evropskog fudbala 2004
Ferrari
Ninja Turtles
WWF Ugrozene zivotinje

U obzir dolaze i zive, i vadjene, secene..
Kontakt na brkovics@live.com
 
Poslednja izmena:

Dakaridis

Zainteresovan član
Poruka
359
IMAM SLEDEĆE ZA RAZMENU:

EURO 2012
sjajne : 398 427 455
21 29 73 74 77 84 86 94 99 127 129 139 142 145 147 153 156 159 183 212 240 246 297 317 322 330 333 335 350 356 453 472 478 500 502 503 505 531 536 A B

FIFA 2010
630 616 602 600 594 592 588 583 578 574 560 559 555 554 550 549 547 542 539 535 534 527 526 518 516 507 501 495 486 485 482 472 471 467 466 463 460 459 452 450 448 447 439 416 414 413 400 393 386 370 368 367 365 363 362 361 360 355 345 343 340 337 330 324 320 315 304 300 295 294 288 282 273 272 271 260 256 253 252 247 244 241 236 235 231 229 228 226 215 213 201 199 196 191 189 188 180 175 174 171 169 161 158 157 155 151 147 141 139 135 132 129 128 127 118 113 112 108 106 89 82 74 70 68 63 61 56 46 43 35 12 10
Prazan album

EURO 2008
46 215

FIFA 2006
56 243

FIFA 2002
574 573 569 568 559 551 548 545 542 538 537 535 529 518 510 509 507 506 503 500 499 498 497 496 492 491 489 488 487 483 482 474 473 471 470 469 467 466 463 462 461 460 459 451 450 445 441 437 435 420 418 417 416 415 414 411 409 407 399 391 381 378 377 374 373 371 343 342 341 338 334 333 330 329 324 322 310 309 308 302 298 294 292 289 286 269 265 264 258 257 256 253 252 251 250 246 240 239 238 236 235 233 227 225 221 219 216 215 210 207 196 181 180 179 177 175 174 163 161 159 158 154 153 148 144 143 142 137 135 110 107 103 102 101
IRCI: 349 350 351 353 354 358 359 360 361 362 363 365
Puna kesica

EURO 2000
103 107 111 113 119 130 144 145 148 149 152 154 156 159 167 168 170 171 172 175 177 298

FIFA 1998
19 156 265 326

EURO 1996
31 76 222 269 287 337
49 64 67 95 165 235 320

FIFA 1994
10 51 58 153 226 326

EURO 1992
21 44 56 83 85 96 100 102 105 110 113 114 126 132 133 146 151 155 185

EURO 1988
11 57 60 107 154 167

FIFA 1986
46 47 152 366

FIFA 1978
125 238 338

Champions League 2011/2012
5 7 18 21 23 30 31 41 42 49 54 61 62 64 71 76 78 82 85 95 113 114 131 142 146 150 151 153 156 157 172 176 181 198 208 218 227 229 233 234 235 237 239 241 248 251 265 269 273 279 305 306 312 320 327 329 330 332 333 334 336 338 342 343 349 364 368 370 374 382 384 388 389 396 430 441 447 455 458 514 515 519 520 521 522 523 525 536 540 p50
Prazan album

Champions League 2010/2011
59 93 299 314 467

Champions League 2009/2010
7 26 64 79 236 344 366 394 434

Champions League 2007/2008
38 121 124 131 159 165 226 240 247 258 278 284 287 292 308 309 310 324 351 354 416 442 479 538 551

NBA Basketball 2010-11
grbovi : 7 48
9 10 11 12 13 15 17 20 21 22 23 24 25 26 27 31 33 37 41 44 46 51 52 53 54 55 57 61 63 64 66 67 68 71 72 73 74 75 77 79 82 84 85 87 88 89 92 94 95 98 106 107 108 109 110 113 114 115 118 119 123 124 125 126 127 128 129 131 138 139 140 141 144 146 150 152 157 158 159 161 162 165 171 172 176 178 180 181 182 183 184 187 189 191 194 198 199 201 203 209 211 213 216 219 221 224 230 231 232 234 236 240 242 245 246 247 248 251 254 256 258 261 262 263 264 265 266 268 272 274 275 277 279 280 283 285 287 289 293 295 296 297 298 299 300 301 304 305 307 311 312 315 317 318 319 320 322 327 328 331 332 342 343 344 356 358 360 362 368 370 372 374

2009-10 NBA BASKETBALL STARS
grbovi/sjajne : 46 111 122 133 134 145 179 180 191 204 237 248 249 259 260 326 336 358 369
5 10 20 26 36 38 39 40 47 48 50 52 55 58 59 60 61 63 66 70 82 87 91 97 106 107 113 114 115 119 121 124 125 129 130 132 135 137 138 141 142 143 147 149 150 152 153 167 170 173 174 177 193 196 197 202 203 207 209 212 214 217 218 220 222 223 224 225 228 229 231 233 234 235 236 240 242 243 244 245 246 247 252 253 254 262 265 266 267 268 269 272 273 275 277 278 279 280 283 284 285 286 288 290 291 295 297 299 300 302 305 308 309 313 318 323 324 328 331 336 339 343 345 346 349 350 351 352 355 356 364 365 368 371 373 379 381 382 383 384

NBA Basketball 96-97 (Panini)
265 252 278

NBA Basketball 95-96 (Upper Deck)
6 11 12 13 36 54 59 65 69 74 81 83 86 90 92 96 97 100 101 124 139 144 150 154 155 156 158 159 161 166 168 169 170 178 181 183 185 187 188 192 193 195 198 199 201 204 205 210 211

NBA kartice - razno - pitajte za pojedinačne kolekcije

Montreal 76
21 96

ADRENALYN XL: FIFA 2010 TRADING CARD
37 198 201 202 203 218 312 322 325 332 334 335

SUPER LIGA 2010/11
3 5 15 28 31 36 43 50 74 112 121 122 123 124 128 129 132 134 135

GOOOL (Frikom)
33 50 57 70 80

Space Jam
4 9 11 13 14 15 49 57 70 71 76 79 81 93 94 104 108 168 194 196 207 218 222 226 235 236 241 248

Pianeta Calcio 96/97 (DS)
80 311
gomila vađenih sličica

Calcio Extreme 2001 (Merlin)
199

European Football Stars (Panini)
10

Nintendo (Merlin)
1 4 7 9 12 19 21 28 36 37 41 43 45 46 51 54 57 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 74 84 85 87 101 103 105 106 107 109 111 115 119 120 131 132 134 135 137 138 143 145 147 153 154 155 156 158 163 166 168 175 177 178 185 191 194 197 198 222 230 232 236 238 240 243 246 258 266 272 274

Match Attax 2011/12 kartice
163 188 372 422 425 GM2 GM5 GM7 GM12 GM13 GM14 GM16 GM17 GM18 GM19 GM20 GM21 GM22 GM23 GM24 GM26 GM37 GM38 GM40

Nintendo – čudesni svet – skoro ceo set

Fauna, životinje svih kontinenata (Rogid)
15 16 23 25 32 60 61 62 66 68 69 73 75 78 79 87 90 98 109 111 113 115 117 117 120 121 123 127 129 135 136 138 139 145 146 152 154 147 183 192 205 214 233 229

Football Life 2008 (Luxor)
4 15 17 24 34 35 36 48 54 64 73 86 92 93 114 154 164 173 191

Spider man (Panini)
1 6 8 12 13 18 33 35 45 46 48 50 50 53 54 56 57 59 67 69 77 80
X74 X58 X48 X47 X46 X39 X37 X36 X32 X30 X21 X19 X18 X15 X12 X7 X6 X1

Afrika (One2Play)
36 62 104 110 111 112 115 116 119 216

Bunga Banga Re
232 231 230 228 227 222 220 217 215 211 210 199 196 190 188 187 186 182 170 166 164 156 144 136 Joker5 Joker7 Joker10

Hercules (Panini)
39 43 46 47 48 49 50 53 56 58 63 70 71 73 74 161 180 181 182 185 186 187 188 220 222 223 225

AS Sport 06
37 197 366 183 90 103 68 130 303 150 343 148 192 88 48

SuperHeroji
244 242 234 229 227 187 181 162 139 115 103 51 34 6

Team Galaxy (luxor)
191 192 193 196 198 199

Land before time
131 79 59 57 53 50 35

Totally Spies
161 154 149 102 89 83 2

Strawberry Shortcake (Panini)
131 129 122 117 64TRAŽIM SLEDEĆE SLIČICE I KARTICE:

EURO 2000 Panini
1 6 27 31 39 40 73 74 91 93 97 200 205 220 286 287 295 319 335 340 356

Calcio Extreme 2001 (Merlin)
66 84 144 227 231 232 240 250

NBA Basketball 96-97 (Panini)
180

Space Jam UpperDeck
7 21 45 75 126 127 146 147 149 150 159 201 230

NBA UpperDeck Collector’s Choice Series One 1996/97
S30 (MJ, žuta kartica/sličica)

Pianeta Calcio CARDS 1999 - fali dosta

Pianeta Calcio 96/97 - fali oko 400 sličica

NBA 1999/2000 Panini i NBA 1998/1999 Panini - sve sličice iz ovih kolekcija

Ćao muflon sličice

Razne NBA kartice i pune kesice NBA sličica.
Takođe tražim pune FIFA i EURO Panini kesice od 1990.god i starije. Za njih može i kupovina.


Predloge za razmene šaljite na
dakicdragan@yahoo.com

Pozdrav!
 
Poslednja izmena od moderatora:

M.@.Fu*ker

Primećen član
Poruka
528
Pozdrav svima!!!

POTREBNO :


Euro 2004 panini :

24.52.86.275

France 1998 panini :
1,270

Euro 1996 panini :
2,12,13,14,24,37,38,43,48,57,61,65,69,113,127,134,155,160,163,166,178,179,
181,186,187,192,258,263,266,316,331

Mexico 1986 panini :
52,69,87,114,115,126,153,160,192,204,215,220,235,245,246,254,257,263,275,293,
296,307,368,381,413

Euro 1984 panini :
2,4,10,27,58,63,104,114,129,164,166,181,189,191,233,234,258

Spanija 1982 panini :
3,5,7,31,33,35,36,37,38,41,44,46,47,49,51,52,58,64,68,69,71,72,78,86,89,97,116,118,121,122,124,126,131,133,141,142,143,146,154,156,160,161,166,
169,172,173,178,188,190,200,204,221,224,226,233,239,242,245,246,249,252,
254,257,259,260,261,263,264,265,268,273,276,280,296,306,308,310,317,
328,329,334,335,340,343,345,347,348,360,363,369,374,377,378,379,380,381,
385,392,393,395,400,402,403,405,406,409,410,415,420,421,423,426

Argentina 1978 panini :
1,2,4,5,6,8,9,11,12,13,14,16,17,18,22,23,24,26,27,28,29,30,32,33,34,35,37,38,39,
40,41,42,201,202,203,208,212,213,214,216,217,219,220,222,223,224,226,230,
232,233,234,235,236,237,238,241,242,243,245,246,248,249,250,252,254,
255,256,257,258,259,262,264,269,270,273,274,275,276,277,278,279,280,
282,285,286,287,288,289,292,294,295,296,297,298,300,301,302,303,304,305,306,
307,309,310,311,312,313,314,316,319,321,322,325,326,329,330,331,332,333,334,
335,336,337,339,340,341,342,343,344,345,346,347,348,350,351,352,354,355,356,
357,358,359,360,361,362,363,364,365,366,367,368,369,370,371,372,373,375,
376,378,379,380,381,382.383,384,385,386,387,388,389,390,391,392,394,
395,396,397,398,399,400

Minhen 1974 panini :
6,7,8,9,11,13,15,22,28,36,37,40,41,47,49,58,59,68,71,72,75,76,88,114,177,182,
184,185,229,271,276,282,296,364,386

World cup Story 1990 panini :
17,24,42,44,46,47,48,49,50,52,53,54,162,165,166,170,171,174,175,179,180,185,
187,192,194,199

Argentina 1978 JEZ – EAM/KPA :
1,2,3,7,8,10,12,14,17,18,19,20,22,23,24,25,26,27,28,29,34,35,36,37,38,41,43,44,48,55,56,60,61,64,67,73,74,76,77,79,80,82,84,87,88,89,90,91,96,97,98,103,108,109,
111,113,115,123,126,130,131,132,133,136,137,140,141,142,145,147,148,150,153,
156,157,158,159,160,162,163,165,168,170,172,173,174,175,176,177,178,179,183,
184,185,186,187,188,192,193,195,196,200,204,205,206,207,208,210,212,215,216,
217,218,221,224,225,228,229,230,236,237,239,242,243,244,248,251,252,257,259,
260,265,266,270,272,273,275,277,278,279,280,281,282,284,285,286,287,288,289,
292,293,295,296,297,299,300,307,311,314,315,316,323,331,332,333,334,339,340,
342,344,345,347,349,350,352,360,361,362,363,365,368,369,370,371,374,377,378,
380,382.384,385,386,387,388,390,392,393,396,397,398,399,400,401,402,406,410,
411,412,413,414,415,416,418,419,420,423,424,425,429,432

World football Stars aqarius :
196


I ja sam Zvezdas 2001/2002 luxor :
1,5,17,18,21,27,39,42,56,65,97,112,128,132,138,151,163,167,173,189


Euro 1996 merlin :
36.122.124.174


Partizan – Liga sampiona 2003/2004 luxor :
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,14,15,16,17,19,20,21,22,23,24,25,27,28,29,30,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,45,46,47,48,49,50,51,
52,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,67,68,69,72,73,74,75,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,90,91,93,94,96,97,98,100,101,102,103,
104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,118,120,121,122,123,124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135,137,138,139


djole.u@gmail.com

:zjelka2::zjelka2::zjelka2:
 

karloza

Početnik
Poruka
33
potrebne slicice,imam oko 1000 komada istih za razmenu

s afrika 348,392,622./3kom/


s afrika 000,24,86,283,312,344,453,612./8 kom/

germany 2006 set 2,5,8,15,16,19,20,23,31,37,38,41,53,54,58,60,65,87,91,100,107,
132,160,165,168,176,192,198,201,208,212,219,
224,250,274,280,283,287,301,304,308,309,311,321
322,331,337,342,349,350,357,375,384,386,390,393,398,404,405,407,
408,412,416,425,431,433,435,437,439,440,464,467,
469,486,490,495,504,513,516,520,522,525,526,531,533,540,542,550,553,
554,563,568,569,570.577,582./96 kom/

s afrika set 3,5,8,12,20,22,24,32,51,57,60,64,65,73,79,86,90,116,120,128,
129,136,153,174,194,197,200,204,207,214,216,218,
252,255,261,265,268,283,290,291,299,309,312,323,333,336,338,344,348,
349,351,354,360,363,369,374,385,387,392,398,404,405,424,428,434,
435,436,439,446,474,484,500,512,517,534,547,563,570,590,
598,612,621,622,623,624,625,635,638.
 
stanje
Ova tema je zatvorena zbog neaktivnosti. Molim objavite novu temu i pridružite se diskusiji.

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.