Razlika u malim i velikim anđelima?

Kad smo kod anđela i duhova, šta me zanima: Denominacije kršćanske kažu ako si več zainteresovan za neki spis tipa Mormonova knjiga kod mormona ili Nauka i zdravlje s ključem u Svetom pismu od hrišćanske nauke, uzmi čitaj "duh sveti će ti reći ili će te navesti da je to istina".
Tu frazu sam čuo mnogo puta.Kako taj duh sveti ima vremena svakog da prati, da se spušta s neba i navodi na istinu? I kako je nekom rekao da je istina samo Biblija i to možda čak samo određeni prevod,nekom da je to Mormonova knjiga, nekom Kuran, valjda taj sveti duh treba da se opredeli za jednu istinu jer je istina jedna
 

Back
Top