Provera

Jeka#26

Poznat
Poruka
8.932
Nesto mi komp brljavi, recimo Firefox ne otvara stranice koje je ranije otvarao bez problema (konkretno facebook, a proverila sam nije do face-a), Internet explorer se sam od sebe gasi, Windows defender ne moze da se update-uje etc... KIS 2010 i Malwarebytes mi nista ne pokazuju, ali za svaki slucaj evo log fajla :

Logfile of Trend Micro HijackThis v2.0.2
Scan saved at 0:31:47, on 6.8.2009
Platform: Windows Vista SP1 (WinNT 6.00.1905)
MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.6001.18000)
Boot mode: Normal

Running processes:
C:\Windows\system32\taskeng.exe
C:\Windows\system32\Dwm.exe
C:\Windows\Explorer.EXE
C:\Program Files\Windows Defender\MSASCui.exe
C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe
C:\Program Files\Winamp\winampa.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe
C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe
C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe
C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe
C:\Program Files\Common Files\ACD Systems\EN\DevDetect.exe
C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe
C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\MOM.exe
C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CCC.exe
C:\Program Files\Skype\Plugin Manager\skypePM.exe
C:\Program Files\Mozilla Firefox\firefox.exe
C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtblfs.exe
C:\Program Files\Skype\Toolbars\Shared\SkypeNames.exe
C:\Windows\system32\wuauclt.exe
C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Jelena\Desktop\123\123.exe

R1 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Page_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,SearchAssistant =
R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Search,CustomizeSearch =
R1 - HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings,ProxyOverride = *.local
R0 - HKCU\Software\Microsoft\Internet Explorer\Toolbar,LinksFolderName =
O1 - Hosts: ::1 localhost
O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O2 - BHO: IEVkbdBHO - {59273AB4-E7D3-40F9-A1A8-6FA9CCA1862C} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ievkbd.dll
O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
O2 - BHO: Groove GFS Browser Helper - {72853161-30C5-4D22-B7F9-0BBC1D38A37E} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GRA8E1~1.DLL
O2 - BHO: Windows Live Sign-in Helper - {9030D464-4C02-4ABF-8ECC-5164760863C6} - C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\Windows Live\WindowsLiveLogin.dll
O2 - BHO: QUICKfind BHO Object - {C08DF07A-3E49-4E25-9AB0-D3882835F153} - C:\PROGRA~1\TEXTware\QUICKF~1\PlugIns\IEHelp.dll
O2 - BHO: link filter bho - {E33CF602-D945-461A-83F0-819F76A199F8} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
O4 - HKLM\..\Run: [Windows Defender] %ProgramFiles%\Windows Defender\MSASCui.exe -hide
O4 - HKLM\..\Run: [StartCCC] "C:\Program Files\ATI Technologies\ATI.ACE\Core-Static\CLIStart.exe" MSRun
O4 - HKLM\..\Run: [GrooveMonitor] "C:\Program Files\Microsoft Office\Office12\GrooveMonitor.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [WinampAgent] "C:\Program Files\Winamp\winampa.exe"
O4 - HKLM\..\Run: [QuickTime Task] "C:\Program Files\QuickTime\QTTask.exe" -atboottime
O4 - HKLM\..\Run: [AVP] "C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [Sidebar] C:\Program Files\Windows Sidebar\sidebar.exe /autoRun
O4 - HKCU\..\Run: [uTorrent] "C:\Program Files\uTorrent\uTorrent.exe"
O4 - HKCU\..\Run: [DAEMON Tools Lite] "C:\Program Files\DAEMON Tools Lite\daemon.exe" -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [msnmsgr] "C:\Program Files\Windows Live\Messenger\msnmsgr.exe" /background
O4 - HKCU\..\Run: [Sony Ericsson PC Suite] "C:\Program Files\Sony Ericsson\Sony Ericsson PC Suite\SEPCSuite.exe" /systray /nologon
O4 - HKCU\..\Run: [Device Detector] DevDetect.exe -autorun
O4 - HKCU\..\Run: [Skype] "C:\Program Files\Skype\Phone\Skype.exe" /nosplash /minimized
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-19\..\Run: [WindowsWelcomeCenter] rundll32.exe oobefldr.dll,ShowWelcomeCenter (User 'LOCAL SERVICE')
O4 - HKUS\S-1-5-20\..\Run: [Sidebar] %ProgramFiles%\Windows Sidebar\Sidebar.exe /detectMem (User 'NETWORK SERVICE')
O8 - Extra context menu item: Add to Anti-Banner - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\ie_banner_deny.htm
O8 - Extra context menu item: E&xport to Microsoft Excel - res://C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\EXCEL.EXE/3000
O9 - Extra button: Send to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra 'Tools' menuitem: S&end to OneNote - {2670000A-7350-4f3c-8081-5663EE0C6C49} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\ONBttnIE.dll
O9 - Extra button: &Virtual keyboard - {4248FE82-7FCB-46AC-B270-339F08212110} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
O9 - Extra button: Research - {92780B25-18CC-41C8-B9BE-3C9C571A8263} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\REFIEBAR.DLL
O9 - Extra button: URLs c&heck - {CCF151D8-D089-449F-A5A4-D9909053F20F} - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\klwtbbho.dll
O13 - Gopher Prefix:
O18 - Protocol: grooveLocalGWS - {88FED34C-F0CA-4636-A375-3CB6248B04CD} - C:\PROGRA~1\MICROS~2\Office12\GR99D3~1.DLL
O18 - Protocol: skype4com - {FFC8B962-9B40-4DFF-9458-1830C7DD7F5D} - C:\PROGRA~1\COMMON~1\Skype\SKYPE4~1.DLL
O20 - AppInit_DLLs: C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\mzvkbd3.dll,C:\PROGRA~1\KASPER~1\KASPER~1\kloehk.dll
O22 - SharedTaskScheduler: Windows DreamScene - {E31004D1-A431-41B8-826F-E902F9D95C81} - C:\Windows\System32\DreamScene.dll
O23 - Service: AMD External Events Utility - AMD - C:\Windows\system32\atiesrxx.exe
O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe
O23 - Service: Kaspersky Internet Security (AVP) - Kaspersky Lab - C:\Program Files\Kaspersky Lab\Kaspersky Internet Security 2010\avp.exe
O23 - Service: ##Id_String1.6844F930_1628_4223_B5CC_5BB94B879762## (Bonjour Service) - Apple Computer, Inc. - C:\Program Files\Bonjour\mDNSResponder.exe
O23 - Service: FLEXnet Licensing Service - Macrovision Europe Ltd. - C:\Program Files\Common Files\Macrovision Shared\FLEXnet Publisher\FNPLicensingService.exe

--
End of file - 6981 bytes
Dakle, sta kazete?
 
Konkretno problem mogu da ti prave samo ova dva fajla, nisam viđao to ni na jednom računaru:

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Jelena\Desktop\123\123.exe

Jesi pokretala nešto što se zove 123 ili sl.?
 
Konkretno problem mogu da ti prave samo ova dva fajla, nisam viđao to ni na jednom računaru:

C:\Windows\system32\SearchFilterHost.exe
C:\Users\Jelena\Desktop\123\123.exe


Jesi pokretala nešto što se zove 123 ili sl.?
Dragi kolega...

OBE stavke pripadaju potpuno LEGALNIM procesima! ;)

Prva... SearchFilterHost.exe je sistemski proces (dakle u vezi sa samim OS), a druga je program kojim je i napravila ovaj Scan - HijackThis program (znaš da treba da se preimenuje i folder i sam izvršni fajl pre skeniranja... uostalom ima gore uputstvo). ;)

Po mom skromnom mišljenju, poželjno je ukloniti ono što ima veze sa AskToolbar-om (uglavnom), dakle:


  • O2 - BHO: AskBar BHO - {201f27d4-3704-41d6-89c1-aa35e39143ed} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  • O2 - BHO: (no name) - {5C255C8A-E604-49b4-9D64-90988571CECB} - (no file)
  • O3 - Toolbar: Ask Toolbar - {3041d03e-fd4b-44e0-b742-2d9b88305f98} - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\askBar.dll
  • O23 - Service: ASKUpgrade - Unknown owner - C:\Program Files\AskBarDis\bar\bin\ASKUpgrade.exe
Ostalo je sve u redu. ;)
 
@DekiM

Uklonicu, hvala. :)

Da li mozda znas sta moze da bude uzrok onih problema koje sam gore opisala? Internet explorer se gasi sam od sebe - prijavljuje neki problem. Firefox ne otvara sajtove koje je bez problema otvarao etc..
Takodje, Firefox ne mogu da ugasim na normalan nacin. Ugasim ja onako klasicno (x), medjutim kad proverim u task manager-u on i dalje radi pa moram da ga gasim preko end process.
 
Poslednja izmena:
Mozda ti se nesto zeznuo win?Probaj da reinstaliras FF..I koji tacno problem ti IE prijavljuje?
Dakle, ustanovila sam da se problem desava samo sa Face-om.
Firefox je do nedavno sasvim normalno otvarao FB, sada samo pocne da otvara "loading" i na tome ostane.
IE ovako nema problema, medjutim cim odem na Face on prijavi problem: "Internet explorer has stopped working"

Problem details:'
Problem signature:
Problem Event Name: APPCRASH
Application Name: iexplore.exe
Application Version: 7.0.6001.18000
Application Timestamp: 47918f11
Fault Module Name: kernel32.dll
Fault Module Version: 6.0.6001.18000
Fault Module Timestamp: 4791a76d
Exception Code: 0eedfade
Exception Offset: 000442eb
OS Version: 6.0.6001.2.1.0.256.1
Locale ID: 2074
Additional Information 1: fd00
Additional Information 2: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
Additional Information 3: fd00
Additional Information 4: ea6f5fe8924aaa756324d57f87834160
I to se samo desava na Face-u.
 
Idu u internet opcije/ programi / upravljanje dodacima (addons), gasi ih jedan po jedan pa vidi dali se nešto dešava. Ili probaj jezičak više opcija pa dugme poništi (uspostavlja podrazumevano stanje postavki IE).
Ako ništa ne pomaže pokušaj sa Apple-ovim Safarijem ili google Chrome.
 
Poslednja izmena:
Majstore mogli smo joj preporučiti i da promeni kompjuter, ali nije u tome stvar. Daj da vidimo što zeza Firefox...
Probaj da ga reinstaliraš, mada ako ti puca rundll onda ti je nešto do sistema...
 
IE7 i 8 u kombinaciji sa Vistom stvaraju mnogima probleme, ja ne bih preporučio promenu kompa ali bih u svakom slučaju preporučio skoriji prelazak sa Viste na Win7.
 
Od ovog odgovora izuzimam kolegu DekiM, koji nece biti kritikovan..

Ostali..
Mnogo ste majstori..
Rijesite ovaj problem, bez reinstalacija, instalacija, prelaska i ostalog..
Sve sto ste naveli nije rjesenje problema koji postoji..
ccccc
Aj u zdravlje..
 
Slažem se GZ.
Jednostavno tu nešto nije u redu, a čim izbacuje rundll onda je 99% problem u sistemu, tj. neki sistemski fajlovi su zaraženi. Recimo System Restore ili zamena sistemskih fajlova ispravnim...
 
GZ:
Od ovog odgovora izuzimam kolegu DekiM, koji nece biti kritikovan..

Ostali..
Mnogo ste majstori..
Rijesite ovaj problem, bez reinstalacija, instalacija, prelaska i ostalog..
Sve sto ste naveli nije rjesenje problema koji postoji..
ccccc
Aj u zdravlje..

To zašto Vista ne radi kako treba, uprkos dva SP izdata u rekordnom vremenu, treba pitati Bilove programere, forumi su prepuni ovakvih tema i jedinstveno rešenje ne postoji, treba instalirati oba SP i redovno vršiti update i nadati se da će neka buduća "zakrpa" da reši problem. Dok se to ne desi alternativna rešenja (Safari npr.) su najbezbolnija.
 
Poslednja izmena:

Back
Top