PROFESOR TEHNICKOG OBRAZOVANJA

dinosaurusi

Obećava
Poruka
71
Gledam iz ovog pravilnika ko moze strucno predavati tehnicko i informatiku u osnovnoj skoli. Znam za tehnicke fakultete Cacak i Zrenjanin, ali se pitam ima li od navedenih smerova ijedan da se moze studiratu u Beogradu. Ja sam zavrsio Tehnikum Taurunum (visa masinska-Zemun), pa se pitam da li bih u Beogradu negde mogao nastaviti za neki od navedenih smerova.Slede struke koje mogu stručno predavati:

Tehničko i informatičko obrazovanje u drugom ciklusu osnovnog obrazovanja i vaspitanja:
- profesor tehničkog obrazovanja;
- profesor tehnike; - profesor tehnike i informatike;
- profesor informatike i tehničkog obrazovanja;
- profesor tehničkog obrazovanja i mašinstva;
- profesor tehnike i mašinstva;
- profesor mašinstva;
- profesor elektrotehnike;
- profesor tehničkog obrazovanja i tehničkog crtanja;
- profesor tehničkog obrazovanja i fizike;
- profesor fizike i osnova tehnike;
- profesor tehničkog obrazovanja i hemije;
- diplomirani pedagog za fiziku i opštetehničko obrazovanje;
- diplomirani profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu;
- profesor fizike i osnova tehnike za osnovnu školu;
- profesor tehničkog obrazovanja i vaspitanja;
- profesor tehničkog vaspitanja i obrazovanja;
- profesor politehničkog obrazovanja i vaspitanja;
- profesor politehničkog vaspitanja i obrazovanja;
- profesor politehničkog obrazovanja;
- profesor tehnike i grafičkih komunikacija;
- profesor proizvodno-tehničkog obrazovanja;
- diplomirani pedagog za tehničko obrazovanje;
- diplomirani pedagog za fiziku i osnove tehnike;
- profesor osnova tehnike i proizvodnje;
- profesor politehnike;
- profesor tehnike i medijatekarstva;
- profesor tehničkog obrazovanja i medijatekar.
Nastavu iz predmeta određenih u stavu 1. ovog člana mogu da izvode i lica koja su završila dvopredmetne studije na fakultetu, ako su na tom fakultetu savladala program iz tih predmeta u trajanju od osam semestara.
 

Back
Top