Priprema za čas na temu Laze Kostića -SMDS

Draga,

Imaš nekoliko načina na koje možeš da organizuješ čas(ove) na tu temu.

Meni je najgluplji onaj kada se polazi od života pisca.

Možeš da uzmeš neki okvir, recimo, motiv zabranjene ljubavi, nešto što bi bilo mladima interesantno. Da probaš da dočaraš vremenske okvire i događaj iz života pisca (pesnika) koji ga je podstakao da napiše takvu pesmu.

Neko voli da priča i o Bogorodici, odnosno o crkvi Gospe od spasa.

Bilo bi lepo podvući da je ova pesma i himna, i molitva, i ljubavna pesma, i elegija, i refleksija, ali is noviđenje, jer postoji nekakva... spiritualna fantastika.

Dakle, psihološki, kad čovek ne može da se ispuni neku želju, on se zadovoljava zamišljanjem događaja. Halucinacije nisu samo odraz lucidnih i ludih stanja, već nas naša mašta mnogo puta spašava i čuva da ne potonemo pred katkad grubom realnošću.

Ja bih lično (ali zato što ja to volim) išla na neki metafizički i filozofski pristup, jer se na taj način učenicima (ako su srednja škola, naravno) daje mogućnost da razvijaju svoju misao, da je saopštavaju, razmenjuju.

Moralna drama: Da li neko u tim starim godinama zaslužuje ljubav mlade devojke?
Onda - šta su prednosti takve ljubavi, šta je ono što je nedozvoljeno, kako se sada na to gleda, kako je sada to svedeno na interes (sponzor-sponzoruša), a šta je danas sa ljubavlju? Šta ako se stvarno između takvih osoba desi ljubav, koje su, da kažemo, opasnosti po tu vezu=

Neka od tema za raspravu može biti sukob mozga i srca. Čak i medicinski je dokazano da kod svih ljudi postoji manja ili veća neusaglašenost ova dva organa. Suština čovekovog života, preduslov sreće jeste da se misao dobro uskladi, da pomiri mozak i srce u jednu celinu. Kada toga nema, čovek pati.

Možeš đake ovde da pitaš u kojim situacijama oni to osećaju sukov mozga i srca.

Moje omiljeno - transcendentalna tema - mrtva draga - komuniciranje sa mrtvima - da li je to stvarno moguće ili je u pitanju iluzija, razgovor sa onim delom sebe koji smo nekom posvetili.

Da li posle smrti ostaju ljudi da žive u nama?

LJUBAV. Zašto donosi patnju, koju patnju? Ovo bi trebalo povezati sa Apsolutom, sa verovanjem da se preko čiste i iksrene ljubavi dolazi do kosmosa, do proširenja svesti.

Jedan deo časa obavezno posvetiti Kostićevim kovanicama. Ja bih dala zadatak da svaki učenik smisli neku svoju kovanicu.
 
Govoriti i o zančaju refrena. Njima sve, a naročito neke intelektualnije i složenije stvari, treba približiti preko banalnih. Recimo, iz pesama koje slušaju kad izađu u grad, šta bi mogli da kažu za refren - što on postoji, šta on predstavlja.
Terati ih da sami razmišljaju.

Zašto spominje baš Bogorodicu? Kada se čovek obraća Bogu, bićima koja nisu sa ovog sveta?
Simbol, kult majke - višeznačan: majka nam daje prvobitnu sigurnost, voli nas i prašta nam sve.

On je preobrazio Lenku Dunđersku u hram, na taj način joj je dao večnost, naznačio njenu svetost i svetlost koju ona ima u njegovom životu.

Može se i u ovoj pesmi reći nešto o srpstvu.
 

Back
Top