Preko granice može se ili ne

Manga Hilux

Legenda
Moderator
Poruka
51.018

Morate da znate pre nego pođete na put: Šta smo obavezni da prijavimo cariniku​

1630076254-Tan2021-8-27_165256101_0-750x500.jpg

Koliko je alkohola dozvoljeno preneti preko granice, da li smemo da ponesemo jedan ili dva boksa cigareta i kolika je svota novca koju možemo preneti, a da ne prijavimo - pitanja su koja nas more pred svaku sezonu odmora. Kako ne biste došli u situaciju da doživite neprijatnost prilikom putovanja, podsećamo vas šta je to šta smete, a šta ne smete, preneti preko granice.

Novac

Unos novca u Srbiju
Unos novca u Srbiju je slobodan, što znači da možete da unesete sumu koliku god želite. Međutim, ukoliko je to iznos veći od 10.000 evra (bilo da je reč o evrima ili drugoj valuti), morate prijaviti carinicima. To možete učiniti tako što ćete sod carinika zatražitI Obrazac prijave prenose fizički prenosivih sredstava plaćanja preko državne granice, koji je svakom putniku dostupan na ulazu ili izlazu iz zemlje.
„Važno je da to uradite jer ukoliko kasnije neutrošenim delom novca (iznad 10.000 evra) budete želeli da izađete iz zemlje, a nemate potvrdu da ste ga prethodno uneli, rizikujete da vam on bude oduzet“, poručuju iz Uprave carina.
Takođe, ukoliko oklevate da prijavete novac jer strahujete za svoju bezbednost, slobodno to objasnite cariniku i zatražite diskreciju, on će vam je obezbediti.
Iznos novca iz Srbije
Za razliku od unosa, postoje određena ograničenja kada je reč o iznosu novca iz Srbije. Rezidenti iz Republike Srbije mogu izneti strani novac iznad 10.000 evra samo na osnovu dokaza o iseljenju i to uz – iseljeničku vizu utisnutu u pasoš i potvrdom o odjavi prebivališta koju izdaje Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije.
Nerezidenti, odnosno strani državljani sa prebivalištem u inostranstvu (uključujući i diplomatsko-konzularne predstavnike stranih zemalja i članove njihovih porodica) kao i domaći državljani koji na osnovu dozvole za boravak, odnosno radne vize borave u inostranstvu duže od godinu dana) to mogu učiniti na osnovu:


  • potvrde o unosu efektivnog stranog novca – do iznosa naznačenog u potvrdi (potvrdu izdaje carinska služba pri ulasku u zemlju);
  • potvrde banke daje novac koji iznosi iz zemlje podigao sa svog deviznog računa ili devizne štedne knjižice kod banke u Srbiji;
  • potrde menjača da je novac koji iznosi stekao prodajom dinara dobijenih prethodnim korišćenjem platne kartice u Republici Srbiji – do iznosa naznačenog na toj potvrdi
Navedene potvrde carinski službenici poništavaju prilikom prvogh izlaska iz Srbije.
„Vodite računa to znači da potvrda više neće biti važeća, kada prvi put izađete sa teritorije Srbije, pa čak iako je to zbog kratke posete rođacima ili odmora u nekoj od susednih država. Ako posle toga, na putu do svog krajnjeg odredišta, budete putovali preko Srbije, moraćete ponovo da prođete kroz istu proceduru i dobijate novu overenu potvrdu“, naglašavaju u Upravi carina.
Treba napomenuti i da je unos i iznos platnih kartica slobodan.

Alkohol i cigarete

Jedna od većih nedoumica putnika gotovo svake sezone jeste koliko alkohola i cigareta mogu izneti ili uneti preko državne granice. U okviru ličnog prtljaga, koji podrazumeva predmete koje su neophodni tokom putovanja, mogu se naći i cigarete, ali u količini od 50 cigareta, 25 cigarilosa (cigare do tri grama po komadu), 10 cigara, 50 grama duvana ili odgovarajuća kombinacija navedenih proizvoda.
1630076241-Tan2021-8-27_165250494_0-scaled.jpg

Uz to, sa sobom možete imati i litar žestokog alkoholnog pića ili litar penušavih i likerskih vina ili odgovarajuća kombinacija navedenih prića i jedan litar ostalih vina. Jedan parfem do 50 mililitara i jednu toaletnu vodu do 25 mililitara i jedan laptop, pod uslovom da nije tek kupljeni uređaj.
Državljani Srbije pored ličnog prtljaga, oslobođeni su od plaćanja carine na robu za ličnu upotrebu koju unose u zemlju, a čija je vrednost do 100 evra.

Hrana i lekovi

Putnik sa sobom može uneti i izneti hranu u razumnoj količini, za koju je očigledno da je namenjena za lične potrebe i potrebe članova porodice, a koja je fabrički upakovana. Ukoliko unosite hranu životinjskog porekla i tu postoji ograničenje – najviše jedan kilogram.
Osim toga, kao deo ličnog prtljaga mogu se naći i lekovi za ličnu upotrebu i lekovi za kućnog ljubimca, ukoliko putuju sa vama i to za terapiju ne dužu od 15 dana. U tom slučaju mišljenje nije neophodno.
Granični prelaz Gradina Foto:TANJUG/ MILOS MILIVOJEVIC
Ukoliko se radi o većoj količini lekova (koja ne može biti veća od one koja vam je potrebna za šest meseci), dužni ste da carinskom službeniku pokažete na uvid odobrenje od nadležnog ministarstva.
Ukoliko unosite/iznosite lekove za uobičajenu terapiju, koji sadrže psihoaktivne kontrolisane supstance, dužni ste da na zahtev carinskog službenika pokažete dokaz o neophodnosti korišćenja takve vrste lekova u svrhu terapije.

Oružje

Putnicima nije dozvoljeno prenošenje oružja preko granice, osum u situacijama kada za to poseduju određene dozvole nadležnih reklama – Ministarstva trgovine, turizma i telekomunikacija. Drugi slučaj kada je unošenje oružja dozvoljeno jeste kada dolaze ili odlaze u lov u organizaciji Lovačkog saveza Srbije ili druge za to ovlašćene organizacije, kao i radi učestvovanja na sportskoj manifestaciji.
Radi lakšeg utvrđivanja istovetnosti robe pri izlasku iz zemlje, detalje o oružju i municiji putnik pri ulasku u zemlju upisuje u Prateću ispravu uz usmenu deklaraciju za privremeni uvoz. Carinski službenik proverava da li su u taj dokument uneti tačni podaci, potpisuje ga, overava i vraća putniku.
 

Back
Top