Quantcast

Poznati američki reper na Tviteru podelio fotografiju jugoslovenske partizanke

Poruka
15.335
Draza je bio za Kralja, a Tito je vodio revoluciju. Slagali su se u prvih mjesec dana dok se nije uspostavilo da banditi ratuju za revoluciju. Dakle, ne sviraj.
Draza je svjetlost, a Tito je terorista, dakle ne more nikako zajedno.
Bili su saveznici, medjusobno su se postovali.
Draza je NA SVOJU RUKU usao u savez sa TERORISTIMA, SA ISIS-om 1941. godine. Protivno kralju i protivno najvisim drzavnim zakonima.

Po zakonu, kralja i drzave, komunisti su bili gori od ISISa danas.
 
Poruka
15.335
Netacno. Nisu se medjusobno postovali. Nemoguce je.
Prouci to malo bolje.

Cak i nakon raspada saveza, i nakon otvoreni masovni sukoba sa komunistima, Draza je nastojao izgladiti stvari. Sve dok Njemci nijesu najurili i njega i Titu iz Srbije.

U selu BA, 1944. u ime Drazinog AVNOJ-a Draza poziva Titu i KPJ neka mu se pridruze za zajedno avnojuju! Goli fakti.
 

Scott Isle

Poznat
Poruka
7.613
Prouci to malo bolje.
Tito je Drazi otkino glavu covjece!
U Kraljevini politicke slobode su zagaratovne. Kraljevina moze saradjivati sa politickim subjektima jer su politicki subjekti drustveni subjekti a Drazina vojska je Drzava. Drzava moze saradjivati sa drustvom. Medjutim, suprotno nije moguce, cilj naoruzane politicke partije je da otme drzavu. To je teroristicka organizacija.
 
Poruka
15.335
Tito je Drazi otkino glavu covjece!
U Kraljevini politicke slobode su zagaratovne. Kraljevina moze saradjivati sa politickim subjektima jer su politicki subjekti drustveni subjekti a Drazina vojska je Drzava. Drzava moze saradjivati sa drustvom. Medjutim, suprotno nije moguce, cilj naoruzane politicke partije je da otme drzavu. To je teroristicka organizacija.
To je bila teroristicka organizacija sve ljepo po zakonu, kad je Draza dogovarao se i ulazio u savez i drugovao s njima.
Draza je izgubio glavu jer je tako moralo biti. Sukob interesa.

Tito nije mogao da mu spasi glavu, jer bi to njegovu poziciju uzdrmalo mozda i srusilo. Intimno vjerujem da je to htio uraditi ali nije mogao bojeci se za se.
 

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
Ovo nije tacno. Jovanka je iz Like a ne iz Knina, Knin je u Dalmaciji. Partizani nijesu mogli u Knin sve do kraja 1944. godine.

Drazini komandanti su poceli otpor komunistima na svoju ruku. To je bilo mimo i protiv Drazinog naredjenja. Komunisti su poceli sprovoditi revoluciju, ubijati ljude i to je izazvalo otpor na svim stranama.
Jeste Ličanka, ovdje kaže u Lici.
MEMOARI JOVANKE BROZ / Susreti Josip Broz Tito Draža Mihajlović

Draža Mihailović na suđenju obavješten ko Koštunica.
1592139458307.png

Mihailović je bio optužen po 47 tačaka. Sudilo im se za predaju zarobljenih partizana Nemcima u Slovcu, napad na Užice i masakre u Vraniću i Drugovcu…

"Islednik: Da li je okupator u to vreme išao sa domaćim izdajnicima u borbu protiv partizana i četnika?

DM:
Ja na frontu prema četnicima nisam tada primetio domaće izdajnike. Mislim da uopšte nisu bili na frontu ni prema jednoj strani. Međutim, poznato mi je da je Marisav Petrović učestvovao u hvatanju boraca protiv Nemaca i to onih koji su bili u gradu i predavao ih Nemcima. Poznato mi je da su njegove jedinice hvatale ljude koji su streljani prilikom masovnog uništenja u Kragujevcu.

Islednik:
Da li je Tito izvršio sve ono na šta se sporazumom obavezao?

DM:
Prema sporazumu, i jedna i druga strana vršile su mobilizaciju. Sa mobilizacijom je išlo dobro. Bilo je koškanja između četničkih i partizanskih rukovodstava jer je svaki gledao da pribavi što više obveznika. Ljudstvo koje smo mi mobilisali, a za koje nismo imali oružje, nismo svrstavali u vojničke formacije, već smo davali legitimacije i upućivali kući, s tim što je to ljudstvo smatrano mobilisanim i čekalo kada će se pozvati. Jedan veliki deo nenaoružanih ljudi pošao je u napad na Milanovac.

Što se tiče pušaka i municije, dobio sam sve, kako je Tito obećao. Osnivanje mesne vlasti izvedeno je po sporazumu. Novac nisam dobio. Što se tiče borbe protiv Nemaca, ja sam obilazeći front prema Valjevu primetio da tamo nema ranjenih partizana, u onoj jačini kako su bile, već su te snage pošle u pravcu doline Zapadne Morave. Tih dana Nemci su vršili ispade od pravca Valjeva i Kragujevca, i od pravca Valjeva bili su odbijeni. Međutim, od Kragujevca su pokušali da se probiju do Milanovca koji su Nemci spalili, no drugi dan borbom su izbačeni iz zapaljenog Milanovca. Dobio sam izveštaj da se izvesni deo partizanskih snaga, koje su opsađivale Kraljevo, pomera u pravcu Dragačevca.

Islednik:
Kako je došlo i zašto je ubijen partizanski komandant odreda Milan Blagojević i gde ste se vi tada nalazili?

DM:
Nalazio sam se na komunikacijskom pravcu Valjevo – Ravna gora – Gornji Milanovac. Kako je došlo do ubistva Blagojevića nije mi poznato. A nije mi ni u sećanju ni da mi je posle toga taj slučaj objašnjen. Činjenica je da sam slušao da je ubistvo izvršio moj komandant Vučko Ignjatović, kapetan. Razlozi mi nisu poznati.

Islednik:
Da li je posle ovog ubistva došlo do kontakta delegata maršala Tita i vas?

DM:
Došlo je do kontakta i to preko Mitića, mog delegata koji je bio u Užicu. Sigurno su pred mog delegata postavili da se odreknem kapetana Ignjatovića, no ja ga se nisam odrekao, uzeo sam ga na odgovornost i nisam ga kaznio. Jedina kazna mogla je biti da mu oduzmem orden, što ja nisam učinio plašeći se da mi se ne pobuni odred.

Islednik:
Kako je i zašto došlo do iznenadnog napada noću 1-2. ili 1. izjutra u novembru 1941. godine na partizane od strane vaših komandanata?

DM:
Za ovaj napad nisam znao dok nije Požega pala. Po saznanju bio je pripremljen koncentričan napad na Užice. Napad je pripremljen od strane požeškog garnizona u pravcu Užica, po dvama putevima koji vode ka Užicu iz oblasti Čajetine, gde je bio komandant potpukovnik Andrija Jevremović; sa pravca Kremne gde je bio komandant Čeda Zaharić. Sve ovo daje sliku jednog organizovanog napada, a mislim da je glavni organizator tog napada mogao biti jedino kapetan Vučko Ignjatović koji je imao najjači odred.
Dnevnik Draže Mihailovića priložen je kao dokazni materijal tokom suđenja. Nažalost, veliki deo rukopisa nije čitljiv.

Dnevnik Draže Mihailovića priložen je kao dokazni materijal tokom suđenja. Nažalost, veliki deo rukopisa nije čitljiv.

Islednik: Jeste li vi u to vreme imali telefonske veze sa pomenutim komandantima kolona za napad na Užice?

DM:
Telefonska veza išla je preko Požege za Užice. Znači da sam imao vezu sa Vučkom Ignjatovićem, ali sa ostalima nisam. Moj delegat Mitić iz Užica intervenisao je kod Vučka Ignjatovića da se napad na Užice obustavi.

Islednik:
Kakav je bio ishod ove kombinovane operacije napada na Užice i ko vas je o tome obavestio?

DM:
Rezultat pohoda bio je razbijanje Ignjatovića i gubitak Požege koju su partizani zauzeli u borbi protiv četnika.

Islednik:
Kako je došlo do novog napada na Užice od strane vaših jedinica?

DM:
Ignjatović je bio odbačen u pravcu sela Glušca. Zbog zauzeća Požege povukao sam svoje snage Račića do valjevskog fronta i dao mu zadatak da napadne Užice da bih naterao partizansku komandu da mi ustupi Požegu. Istovremeno, Ignjatović je dobio zadatak da povrati Požegu. Račić je od Valjeva došao do Karana gde se odigrala odlučujuća borba između njega i partizana. Račić se kolebao tih dana i nije izvršavao moja naređenja, te je u sudaru bio odbačen. Kao posledica svega ovoga dolazi do stvaranja fronta i koncentričnog partizanskog napada na Ravnu goru. Ignjatović napušta front i odlazi u Kačar; ja Račića prebacujem da zatvori pravac od Gornjeg Milanovca, a na isti pravac stavljam majora Smiljanića sa Gružanima; u Pranjane u kuću Zvonimira Vučkovića sa Takovskim odredom. Na istom delu fronta je i Milutin Janković sa Dragačevcima. Ovako pritešnjen bio sam prinuđen da povučem moje snage koje su opsađivale Kraljevo, a Kraljevo nisam mogao inače zauzeti jer je dotadanja opsada to pokazala. Komandant tih trupa Đurić dobio je naređenje da zauzme Čačak, koji zajedno drže moji ljudi i partizani. Đurić isto kao i Račić okleva i naređenje pokazuje partizanskom komandantu. Pokušaj zauzeća Čačka je propao.
U tom teškom momentu za mene, dobijam od maršala Tita ponudu pismom da se obustave neprijateljstva, da se formira sud koji će ispitati slučaj i kazniti krivce. Ovaj sud bio je mešovit i lica su bila određena kako od strane moje, tako i od strane Titove. Ja to prihvatam. Neprijateljstva se obustavljaju i sklapa se nov sporazum koji se bazira na starim dogovorima, a bio je pismen. Ovaj sporazum su nedićevci objavili u svojoj štampi. Formirani sud nije mogao da radi, jer ga je omeo napad Nemaca na oslobođenu teritoriju.

Islednik: Kako se dalje razvija situacija?

DM:
Nemci su počeli ofanzivu na Užice i Čačak. Maršal Tito mene zove telefonom i to je bio naš poslednji razgovor. Maršal me pita šta ću raditi u ovoj ofanzivi, pošto mi je izložio da će on prihvatiti borbu protiv Nemaca. Ja sam mu odgovorio da frontalno ne mogu prihvatiti borbu i da se moram vratiti sa svim odredima na njihove terene, a ja sam sa jedno 200 ljudi ostao na Ravnoj gori. Moji se ljudi povlače kroz nemačke divizije i uzimaju pravac za svoj teren, a partizanske snage prihvataju borbu na Bukovima, Ponikovici i dalje preko Zlatibora.

Islednik:
Šta je bilo sa više od 300 zarobljenih partizana od strane vaših jedinica u borbama kod Mionice?

DM:
Ja sam bio u Struganiku kada su me izvestili da ovi zarobljenici dolaze u Struganik. Major Mišić je pošao da ih vidi i razgovara sa njim. Upućeni su na Ravnu goru, ali tamo nisu mogli da ostanu zbog ishrane i naredio sam da se vrate na sektor Aleksandra Mišića. On ih šalje u Mionicu. Komandant mojih snaga u Mionici bio je Petar Brajević. Brajević ih je predao Jovi Škavi, puškaru iz Valjeva, a ovaj ih je predao Nemcima i dobio nagradu. Zbog ovog slučaja i Brajević i Škavo stavljeni su pod slovo “Z”, i to je objavljeno preko Radio Londona.

Islednik:
Ko je stavljao pod slovo “Z”?

DM:
Ja sam stavljao pod slovo “Z”. Stavljao sam samo domaće izdajnike. Naravno da sam to radio po podacima i predlozima svojih komandanata."
https://www.ekspres.net/vesti/saslusanje-draze-mihailovica-ii-deo-kako-je-tito-prevario-vodu-cetnika
 
Poruka
15.335
Jeste Ličanka, ovdje kaže u Lici.
MEMOARI JOVANKE BROZ / Susreti Josip Broz Tito Draža Mihajlović

Draža Mihailović na suđenju obavješten ko Koštunica.
Pogledajte prilog 713474
Mihailović je bio optužen po 47 tačaka. Sudilo im se za predaju zarobljenih partizana Nemcima u Slovcu, napad na Užice i masakre u Vraniću i Drugovcu…

"Islednik: Da li je okupator u to vreme išao sa domaćim izdajnicima u borbu protiv partizana i četnika?

DM: Ja na frontu prema četnicima nisam tada primetio domaće izdajnike. Mislim da uopšte nisu bili na frontu ni prema jednoj strani. Međutim, poznato mi je da je Marisav Petrović učestvovao u hvatanju boraca protiv Nemaca i to onih koji su bili u gradu i predavao ih Nemcima. Poznato mi je da su njegove jedinice hvatale ljude koji su streljani prilikom masovnog uništenja u Kragujevcu.

Islednik: Da li je Tito izvršio sve ono na šta se sporazumom obavezao?

DM: Prema sporazumu, i jedna i druga strana vršile su mobilizaciju. Sa mobilizacijom je išlo dobro. Bilo je koškanja između četničkih i partizanskih rukovodstava jer je svaki gledao da pribavi što više obveznika. Ljudstvo koje smo mi mobilisali, a za koje nismo imali oružje, nismo svrstavali u vojničke formacije, već smo davali legitimacije i upućivali kući, s tim što je to ljudstvo smatrano mobilisanim i čekalo kada će se pozvati. Jedan veliki deo nenaoružanih ljudi pošao je u napad na Milanovac.

Što se tiče pušaka i municije, dobio sam sve, kako je Tito obećao. Osnivanje mesne vlasti izvedeno je po sporazumu. Novac nisam dobio. Što se tiče borbe protiv Nemaca, ja sam obilazeći front prema Valjevu primetio da tamo nema ranjenih partizana, u onoj jačini kako su bile, već su te snage pošle u pravcu doline Zapadne Morave. Tih dana Nemci su vršili ispade od pravca Valjeva i Kragujevca, i od pravca Valjeva bili su odbijeni. Međutim, od Kragujevca su pokušali da se probiju do Milanovca koji su Nemci spalili, no drugi dan borbom su izbačeni iz zapaljenog Milanovca. Dobio sam izveštaj da se izvesni deo partizanskih snaga, koje su opsađivale Kraljevo, pomera u pravcu Dragačevca.

Islednik: Kako je došlo i zašto je ubijen partizanski komandant odreda Milan Blagojević i gde ste se vi tada nalazili?

DM: Nalazio sam se na komunikacijskom pravcu Valjevo – Ravna gora – Gornji Milanovac. Kako je došlo do ubistva Blagojevića nije mi poznato. A nije mi ni u sećanju ni da mi je posle toga taj slučaj objašnjen. Činjenica je da sam slušao da je ubistvo izvršio moj komandant Vučko Ignjatović, kapetan. Razlozi mi nisu poznati.

Islednik: Da li je posle ovog ubistva došlo do kontakta delegata maršala Tita i vas?

DM: Došlo je do kontakta i to preko Mitića, mog delegata koji je bio u Užicu. Sigurno su pred mog delegata postavili da se odreknem kapetana Ignjatovića, no ja ga se nisam odrekao, uzeo sam ga na odgovornost i nisam ga kaznio. Jedina kazna mogla je biti da mu oduzmem orden, što ja nisam učinio plašeći se da mi se ne pobuni odred.

Islednik: Kako je i zašto došlo do iznenadnog napada noću 1-2. ili 1. izjutra u novembru 1941. godine na partizane od strane vaših komandanata?

DM: Za ovaj napad nisam znao dok nije Požega pala. Po saznanju bio je pripremljen koncentričan napad na Užice. Napad je pripremljen od strane požeškog garnizona u pravcu Užica, po dvama putevima koji vode ka Užicu iz oblasti Čajetine, gde je bio komandant potpukovnik Andrija Jevremović; sa pravca Kremne gde je bio komandant Čeda Zaharić. Sve ovo daje sliku jednog organizovanog napada, a mislim da je glavni organizator tog napada mogao biti jedino kapetan Vučko Ignjatović koji je imao najjači odred.
Dnevnik Draže Mihailovića priložen je kao dokazni materijal tokom suđenja. Nažalost, veliki deo rukopisa nije čitljiv.

Dnevnik Draže Mihailovića priložen je kao dokazni materijal tokom suđenja. Nažalost, veliki deo rukopisa nije čitljiv.

Islednik: Jeste li vi u to vreme imali telefonske veze sa pomenutim komandantima kolona za napad na Užice?

DM: Telefonska veza išla je preko Požege za Užice. Znači da sam imao vezu sa Vučkom Ignjatovićem, ali sa ostalima nisam. Moj delegat Mitić iz Užica intervenisao je kod Vučka Ignjatovića da se napad na Užice obustavi.

Islednik: Kakav je bio ishod ove kombinovane operacije napada na Užice i ko vas je o tome obavestio?

DM: Rezultat pohoda bio je razbijanje Ignjatovića i gubitak Požege koju su partizani zauzeli u borbi protiv četnika.

Islednik: Kako je došlo do novog napada na Užice od strane vaših jedinica?

DM: Ignjatović je bio odbačen u pravcu sela Glušca. Zbog zauzeća Požege povukao sam svoje snage Račića do valjevskog fronta i dao mu zadatak da napadne Užice da bih naterao partizansku komandu da mi ustupi Požegu. Istovremeno, Ignjatović je dobio zadatak da povrati Požegu. Račić je od Valjeva došao do Karana gde se odigrala odlučujuća borba između njega i partizana. Račić se kolebao tih dana i nije izvršavao moja naređenja, te je u sudaru bio odbačen. Kao posledica svega ovoga dolazi do stvaranja fronta i koncentričnog partizanskog napada na Ravnu goru. Ignjatović napušta front i odlazi u Kačar; ja Račića prebacujem da zatvori pravac od Gornjeg Milanovca, a na isti pravac stavljam majora Smiljanića sa Gružanima; u Pranjane u kuću Zvonimira Vučkovića sa Takovskim odredom. Na istom delu fronta je i Milutin Janković sa Dragačevcima. Ovako pritešnjen bio sam prinuđen da povučem moje snage koje su opsađivale Kraljevo, a Kraljevo nisam mogao inače zauzeti jer je dotadanja opsada to pokazala. Komandant tih trupa Đurić dobio je naređenje da zauzme Čačak, koji zajedno drže moji ljudi i partizani. Đurić isto kao i Račić okleva i naređenje pokazuje partizanskom komandantu. Pokušaj zauzeća Čačka je propao.
U tom teškom momentu za mene, dobijam od maršala Tita ponudu pismom da se obustave neprijateljstva, da se formira sud koji će ispitati slučaj i kazniti krivce. Ovaj sud bio je mešovit i lica su bila određena kako od strane moje, tako i od strane Titove. Ja to prihvatam. Neprijateljstva se obustavljaju i sklapa se nov sporazum koji se bazira na starim dogovorima, a bio je pismen. Ovaj sporazum su nedićevci objavili u svojoj štampi. Formirani sud nije mogao da radi, jer ga je omeo napad Nemaca na oslobođenu teritoriju.

Islednik: Kako se dalje razvija situacija?

DM: Nemci su počeli ofanzivu na Užice i Čačak. Maršal Tito mene zove telefonom i to je bio naš poslednji razgovor. Maršal me pita šta ću raditi u ovoj ofanzivi, pošto mi je izložio da će on prihvatiti borbu protiv Nemaca. Ja sam mu odgovorio da frontalno ne mogu prihvatiti borbu i da se moram vratiti sa svim odredima na njihove terene, a ja sam sa jedno 200 ljudi ostao na Ravnoj gori. Moji se ljudi povlače kroz nemačke divizije i uzimaju pravac za svoj teren, a partizanske snage prihvataju borbu na Bukovima, Ponikovici i dalje preko Zlatibora.

Islednik: Šta je bilo sa više od 300 zarobljenih partizana od strane vaših jedinica u borbama kod Mionice?

DM: Ja sam bio u Struganiku kada su me izvestili da ovi zarobljenici dolaze u Struganik. Major Mišić je pošao da ih vidi i razgovara sa njim. Upućeni su na Ravnu goru, ali tamo nisu mogli da ostanu zbog ishrane i naredio sam da se vrate na sektor Aleksandra Mišića. On ih šalje u Mionicu. Komandant mojih snaga u Mionici bio je Petar Brajević. Brajević ih je predao Jovi Škavi, puškaru iz Valjeva, a ovaj ih je predao Nemcima i dobio nagradu. Zbog ovog slučaja i Brajević i Škavo stavljeni su pod slovo “Z”, i to je objavljeno preko Radio Londona.

Islednik: Ko je stavljao pod slovo “Z”?

DM: Ja sam stavljao pod slovo “Z”. Stavljao sam samo domaće izdajnike. Naravno da sam to radio po podacima i predlozima svojih komandanata."
https://www.ekspres.net/vesti/saslusanje-draze-mihailovica-ii-deo-kako-je-tito-prevario-vodu-cetnika
Ni Draza ni Tito nijesu bili ni u Lici ni u Kninu. Prema tome, to ne more nikako biti istina. Sastajali su se u Srbiji 1941 do 1942. kad su ih njemci istjerali i jedne i druge.
 
Poruka
7.411
Мислиш је да је хејтер Коцкицка, скоцао поенту?

Мржња тотално помрачује, ту помаже само Бог Реч.
Ма у суштини није он уопште неки хејтер, јер музичка индустрија је озбиљан бизнис тамо и увек је потребан неки публицитет како би се скренула пажња и зарадило више, посебно када се ради о реперима старе школе, које је време прегазило, тачније нова дебилна генерација.
Својевремено Изи И, лидер чувене групе NWA је изјавио ''ми репујемо о социјалним и генгста темама, које ви медији осуђујете, јер то клинци желе да слушају, да желе да слушају о пливању, ми бисмо реповали о пливању''. Дакле прост закон понуде и потражње.
 

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
Ni Draza ni Tito nijesu bili ni u Lici ni u Kninu. Prema tome, to ne more nikako biti istina. Sastajali su se u Srbiji 1941 do 1942. kad su ih njemci istjerali i jedne i druge.
Uglavnom , pregovarali su i četnici pobili partizane. Isto kao što je bilo četnika koji su prešli u partizane, bilo je i prvobitno partizana koji su prešli u četnike, to kad su vidjeli da partizanima nije cilj da ubijaju muslimane.
 

ИПХ ЗИЛОТ

Iskusan
Banovan
Poruka
5.382
Ма у суштини није он уопште неки хејтер, јер музичка индустрија је озбиљан бизнис тамо и увек је потребан неки публицитет како би се скренула пажња и зарадило више, посебно када се ради о реперима старе школе, које је време прегазило, тачније нова дебилна генерација.
Својевремено Изи И, лидер чувене групе NWA је изјавио ''ми репујемо о социјалним и генгста темама, које ви медији осуђујете, јер то клинци желе да слушају, да желе да слушају о пливању, ми бисмо реповали о пливању''. Дакле прост закон понуде и потражње.
Кхм... Ето и Лаки Е каже да су СОЦИЈАЛНЕ ТЕМЕ мантрали Ел Еј дрогираши и пимпови од малих ногу.

Ово ти је друштвена револуција тих мантри заглупљених црнаца УЖИВО, са све Ајсом на челу и све хејтер лириксе нигаз вид едитуд сам некад знао напамет, па и знам ''Ф ди полис'' милион тајмс рилоудед, је не само хит.

Тек касније сам схватио да нпр. деј еск оторити то КИЛ ДА МАЈНОРИТИ, имаш исто код и код Антифа дебила, који су дедли сиријус око рушења поретка и било кога кога виде да није у њиховој руљи.

Схвати, није више само бизнис, ови су мртви озбиљни, чим је то Сорош дебело подмазао парама да дивља по улицама.

ОВО ЈЕ САД ПОЛИТИКА тј. револуцијам. ту је бизнис само мотив, а не циљ.

Циљ је у БЛМ програмима БЕЗВЛАШЋА И ХАОСА.
 
Poruka
15.335
Uglavnom , pregovarali su i četnici pobili partizane. Isto kao što je bilo četnika koji su prešli u partizane, bilo je i prvobitno partizana koji su prešli u četnike, to kad su vidjeli da partizanima nije cilj da ubijaju muslimane.
Nijesu bas cetnici pobili partizane. Za ljubav kao i rat treba dvoje.

Prelazaka i iz cetnika u partizane i iz partizana u cetnike je bilo tokom cijelog rata. Krajem 1944. godine, 2 500 partizana sa Korduna, na celu sa partizanskim komandantom Korduna je preslo u cetnike.
 

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
Nijesu bas cetnici pobili partizane. Za ljubav kao i rat treba dvoje.

Prelazaka i iz cetnika u partizane i iz partizana u cetnike je bilo tokom cijelog rata. Krajem 1944. godine, 2 500 partizana sa Korduna, na celu sa partizanskim komandantom Korduna je preslo u cetnike.
Za ljubav je dovoljno da jedno voli, za rat dovoljno da jedno ubija, "drugo" je objekt ljubavi ili mržnje.

Ti prelasci nisu ništa čudno, partizani su nastojali da omasove pokret, isto kao i četnici, bilo je saradnje iz pragmatičnih razloga, a između njih su nepremostive ideološke razlike i pitanje vlasti. Četnici su uspostavili saradnju sa drugima (NDH, Nijemcima, Talijanima) radi zajedničke borbe protiv "kouminističkih bandita".
 
Poruka
15.335
Za ljubav je dovoljno da jedno voli, za rat dovoljno da jedno ubija, "drugo" je objekt ljubavi ili mržnje.

Ti prelasci nisu ništa čudno, partizani su nastojali da omasove pokret, isto kao i četnici, bilo je saradnje iz pragmatičnih razloga, a između njih su nepremostive ideološke razlike i pitanje vlasti. Četnici su uspostavili saradnju sa drugima (NDH, Nijemcima, Talijanima) radi zajedničke borbe protiv "kouminističkih bandita".
Nema to nidje da jedno ubija a drugo stoji.
I Hrvati i muslimani su ubijali Srbe 1941/1945 pa su se Srbi branili. Nije bilo samo jednostarno.

Isto ko i cetnici i partizani. Svak je nastojao da ovome zada teze udarce.
 

HEFESTOS 1

Elita
Poruka
22.639
Četnici su žive glave izvukli samo ako su kolaborisali sa ustašama i nemcima.
Ko nije njih su ustaše pobile na otvorenom polju ili u Jasenovcu.
Pop Đujić se sa ustašama izvukao, dok su Đurišić i njegovi od ustaša pobijeni.
Оно Срба, што ваши дедови нису побили- живот може да захвали углавном четницима; партизани су се правили блесави на усташка дивљања, све до '45.
Било је делова Босне где усташе нису смеле да уђу ни у подне; распитај се мало, чепркај по архивама...
 

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
Nema to nidje da jedno ubija a drugo stoji.
I Hrvati i muslimani su ubijali Srbe 1941/1945 pa su se Srbi branili. Nije bilo samo jednostarno.

Isto ko i cetnici i partizani. Svak je nastojao da ovome zada teze udarce.
To je isto kao da kažeš da je za tuču potrebno dvoje, a neko nasrne na tebe i prebijete te, ti možda uspio dići ruke da zaštitiš glavu.
I partizani i četnici su ubijali muslimane 1941/45., tj. oni što su na početku rata ubijali muslimanske civile Foče, primljeni u partizane da se omasovi pokret, nije ima se zagledalo u biografiju šta su do tad radili.
 
Poruka
15.335
To je isto kao da kažeš da je za tuču potrebno dvoje, a neko nasrne na tebe i prebijete te, ti možda uspio dići ruke da zaštitiš glavu.
I partizani i četnici su ubijali muslimane 1941/45., tj. oni što su na početku rata ubijali muslimanske civile Foče, primljeni u partizane da se omasovi pokret, nije ima se zagledalo u biografiju šta su do tad radili.
I muslimani su upali u Liku, donju Bosansku Krajinu i ubijali i po 1000 Srba na dan zajedno sa Hrvatima. Slicno je bilo i u Ist. Bosni, Hercegovini.

Sve ima svoje.
Nijesu cetnici bas se sjetili onako iznenada da ubijaju muslimane.

Zna se dobro da cak u Istocnoj Bosni, muslimanska sela koja nijesu ucestvovala u pokoljima Srba nikome ni dlaka sa glave nije falila.
Dje su ubijali Srbe, tacno je da se nije gledalo ko je kriv a ko prav kad su cetnici vracali.
 

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
I muslimani su upali u Liku, donju Bosansku Krajinu i ubijali i po 1000 Srba na dan zajedno sa Hrvatima. Slicno je bilo i u Ist. Bosni, Hercegovini.

Sve ima svoje.
Nijesu cetnici bas se sjetili onako iznenada da ubijaju muslimane.

Zna se dobro da cak u Istocnoj Bosni, muslimanska sela koja nijesu ucestvovala u pokoljima Srba nikome ni dlaka sa glave nije falila.
Dje su ubijali Srbe, tacno je da se nije gledalo ko je kriv a ko prav kad su cetnici vracali.
A šta je bilo u Šahovićima 1924. godine , u po mira ?
 

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
Hajducija.

Sta mislis sta bi bilo da su mjesto Srba bili Bugari ili Madjari gusili nemire i hajduciju?
Na znam na koju hajdučiju misliš, hajdučija je "u gori hajduk", ovdje je pobijeno stanovništvo Šahovića.

"ĐILAS O POKOLJU U ŠAHOVIĆIMA

Đilas piše da je kao glavni uzrok za ovako svirep i nečovječanski odnos prema Bošnjacima, svakako, ležao u mentalitetu stanovništva: urođena vjekovna mržnja prema Turcima, želja za osvetom svega što su navodno muslimani u prošlosti učinili Crnogorcima, kao i pohlepa za zemljom koju su porobili Turci poslije bitke na Kosovu u 14. stoljeću. Crnogorci se za ovo nisu naročito organizirali, oni su se spontano stavili pod komandu penzioniranih oficira koje su putem pronašli.

Đilasov otac Nikola, žandarmerijski oficir, i niz njegovih rođaka učestvovali su u genocidu.

U djelu Land Without Justice (London, 1958) Đilas je, između ostalog, napisao:

“Takvog osvetničkog pohoda nije nikada bilo. Čovjek nije mogao ni slutiti da je tako nešto moglo biti sakriveno u takozvanoj narodnoj duši. Pljačka iz 1918. godine bila je prema ovome nevina dječija igra. Većina ovih krstaša stidjela se kasnije svojih djela. Ali ona ih učinila. Takođe i moj otac, koji nije imao osobitih svirepih naklonosti, u najmanju ruku ne više od svih drugih Crnogoraca. Nikada poslije nije htio o ovome da razgovara. Žalio je svoje učestvovanje u ovoj akciji, kao jedan pijanac koji počini zločin i kasnije se otrijezni.

Žandari malog grada preko Tare, kao i većina činovnika opštine bili su uglavnom Crnogorci i činili su ono što je rulja od njih tražila. U Šahovićima su te vlasti dale obavještenja da će jedna grupa muslimana, koji su kao taoci pritvoreni, biti sprovedena u Bijelo Polje. Crnogorci su ovu kolonu taoca sačekali kraj groblja i masakrirali ih, kojom prilikom je poubijano preko pedeset istaknutih muslimana. Sličan prepad trebao je biti izvršen i prema muslimanima Bijelog Polja, inače miroljubivim i marljivim ljudima. Njih su takođe, kao taoci, pod stražom, trebali transportovati preko Šahovića. U zadnji momenat ovo je spriječio jedan srpski oficir jugoslovenske vojske.

Uništenje muslimanskih naselja i življa uzelo je takve mjere da je morala interevenisati vojska, jer je žandarmerija bila pasivna i nepouzdana. Ovi događaji su se pretvorili u malom u pravi vjerski rat, pri čemu je stvorena samo jedna strana bila ubijena… Oko trista pedeset osoba bilo je na bestijalni način ubijeno. Kod ove trke za ubistvom došlo je do silovanja žena, jednog zločina koji je do tada kod Crnogoraca važio kao nedopustiva sramota…

Čim je došlo do intervencije vojske uviđala je i rulja ozbiljnost situacije i povukla se. Ali potom opustiše muslimanska naselja. Muslimani prodadoše svoje posjede za bagatelu i odseliše u Tursku. Tako predio Bijelog Polja i Šahovića, što kroz masakr, što kroz strah opisuje i mjesto muslimana, doseliše Crnogorci.

Ova djela izazvaše opštu odvratnost, čak i kod učesnika. Iako je Jugoslavija imala tada parlamentarnu ustanovu, bila je čitava afera zabašurena. Da je provedena savjesna istraga, moglo se krivce i vođe ustanoviti. Ali uopšte nije bilo nikakve istrage. Dva ili tri žandara iz Šahovića kažnjeni su manjima kaznama, jer su taoci predali svjetini. Bila je najavljena jedna opšta istraga, koja se pokazala kao obična komedija.

Ono što je svaki moral i red poništilo nisu bila toliko samo ubistva, koliko način na koji su izvedena.

Nakon što su taoci u Šahovićima bili poklani, išao je jedan seljak iz našeg sela Sekula od jednog mrtvaca do drugog i prerezao im žile na nogama. Tako se radi na selu sa volovima nakon što ih se sjekirom oborilo, da se ne bi mogli ponovo dići, ukoliko su još živi. Neki su u džepovima mrtvaca našli komade šećera natopljene krvlju, kojeg su kasnije jeli. Đeca su bila trgana iz naručja majki i sestara i pred njihovim očima zaklata… Muslimanskim sveštenicima čupali su brade i urezivali krstove na čelo. U jednom selu zavezali su jednu grupu ljudi za plast sijena i zapalili. Neki su kasnije tvrdili da je plamen iz zapaljenih tjelasa bio purpurno crven.

Ako čovjek hladno promisli, može da izgleda da nije bitno na koji način budu ljudi ubijeni i šta se poslije toga događa sa njihovim tjelesima. Ali nije tako. Upravo ta činjenica da su oni pronalazili tako zaprepašćujuće načine ubistva, da su ljude klali kao životinje, djeluje najužasnije i otkriva cijelu mračnu prošlost njihove duše ubica.

U ovoj zemlji ubistvo nije nešto zastrašavajuće. Na to se naučilo. Ali nečovječni način ovih ubistava i sadistički užitak u tome pobudili su otpor i jednodušnu osudu i ako se kod žrtava radilo o muslimanima…

Da nepravda bude potpuna, nisu muslimani oni koji su ubili Boška, nego crnogorski prvaci iz Kolašina. Moj otac je to kasnije saznao od jednog povjerljivog čovjeka.”

CRNI DANI ZA SANDŽAK

Prema riječima historičara i profesora na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru Redžepa Škrijelja, pokolj i strahovita nesreća koja je zadesila Bošnjake 1924. godine ni po čemu nije različita od nesreća koje su se Bošnjacima dešavale i ranije, posebno onih godina nakon stvaranja Kraljevine SHS, na Pešteri i ostalim dijelovima Sandžaka, uz poznatu Njegoševu poruku “trijebljenje gube i storine”.

Vasojevići su nameračili lijepu zemlju u Šahovićima i tražili način da do nje dođu zastrašivanjem i ubijanjem svojih susjeda.

Strahovito je bilo i raseljavanje koje je uslijedilo. Jedan dio stanovnika prešao je u druge dijelova Sandžaka, a većina je odselila za Brčko, u sela Gornji Islamovac i Rahići, a ima ih i u drugim dijelovima Bosne. Nakon zločina u Šahovićima, više od dvije hiljade ljudi iselilo se za Tursku u oblasti Sivas, Samsun.

“Sva dokumenta o ovom događaju ili su sakrivena ili su kao plod cenzure povučena zbog namjere da se ovaj zločin genocidnih razmjera prikrije. Osim tekstova režimskih listova Politike, donekle Vremena, najpouzdanije pisanje o ovim događajima imamo u listu Hak, kojeg je izdavala stranka Džemijet, koji pod naslovom Crni dani za Sandžak od 6. decembra 1924. govori o bilansu i tragičnim posljedicama ovog krvavog masakra čiji je cilj bilo etničko čišćenje.

Zbog pisanja o Šahovićima, u novembru 1924. godine čitava dva broja su zaplijenjena. Umjesto da se kazne počinioci, ukida se list Hak i otežava njegov rad, a kasnije i zabranjuje stranka Džemijet, koja se tada proklamirala kao organizacija za zaštitu muslimana južne Srbije.

“Zločin genocidnih razmjera u Šahovićima jedan je od najtežih kada je u pitanju zloglasna Kraljevina SHS, ona je krvavija tim više zbog toga što će se, dolaskom solunskih boraca, pokrenuti iseljavanje iz Brnjice (Pešter), odakle se najmanje sedamdeset porodica iselilo u različita mjesta, od Sandžaka do Anadolije. To se ništa ne razlikuje od onoga što su spjevovima pripremili neki ideolozi”, konstatira Škrijelj.

ZLOČINCI EGZEKUTORI NAGRAĐIVANI

Kada se pogledaju i analiziraju učesnici zločina, postaje sasvim jasno da su oni nakon počinjenog nagrađivani. Umjesto da ih čeka zaslužena kazna, jasno se vidi namjera države da taj prostor, koji je nekada pripadao Bošnjacima, etničkim čišćenjem ustupi egzekutorima i na taj način pokaže da će još gore proći svako onaj ko se bude osilio. To je poruka kako se najefikasnije može očistiti jedan prostor i steći benefit u vidu plodnih oranica, livada i šuma.

Škrijelj ocjenjuje da je po intenzitetu zločina to jedan od najkrvavijih, nalik na zločine “kerova rata”, jer ima slučajeva da je jedan od zločinaca oteo ženi bebu iz naručja i zaklao je. To govori o metodama pritiska nad nezaštićenim stanovništvom.

Na ovakve krvave događaje, poručuje Škrijelj, važno je gledati objektivno i na njih podsjećati javnost.

“Učimo historiju da nam se ne bi ponavljala, a ne gledamo na nju s razine osvetoljubivosti. S ove strane Sandžaka svom narodu dugujemo knjigu koja razobličava te zloglasne planove koji su po intenzitetu i načinu izvršenja slični onima koji su u Bosni i Sandžaku rađeni devedesetih godina i zbog kojih i dan danas strahujemo. Kroz ovu priču eliminirat ćemo uvjerenost većinskog naroda da je ratovanje i ubijanje tradicija ovih krajeva i naroda. Pišući o jednom ovakvom strašnom zločinu, nastojimo stvoriti predstave za potrebom da se živi mirno i bez ugrožavanja nezaštićenih, da se tako može živjeti i stvarati”, zaključio je profesor Škrijelj."
https://stav.ba/istraga-poturica-provedena-je-u-crnoj-gori-1924-godine/
 
Poslednja izmena:

lil_moon

Iskusan
Poruka
6.954
Davno sam o tome citao, sjecam se da je bilo jos par slicni stvari. Mozda je to samo radi pljacke, ne znam. Znam da je bilo hajducije medju muslimanima i Arbanasima i da je to uguseno na surov nacin.

Ako je u pitanju genocid, zasto je onda bio jedan takav incident a ne posvuda ili na sirem prostoru bar?
Možda zbog ovoga - "Žandari malog grada preko Tare, kao i većina činovnika opštine bili su uglavnom Crnogorci i činili su ono što je rulja od njih tražila."
Nije ni svugdje bilo povoda.
 

ИПХ ЗИЛОТ

Iskusan
Banovan
Poruka
5.382
Sledeće: Kool Moe Dee stavlja sliku Milunke Savić na zid.
Сад тек схватих да је луди Коцкица, са симпатијом гледао на бешење белкиње од стране белаца Немаца, да тако склапа савез са антифом која мрзи Немце. Брига њега за смрт и убијање, њему је циљ мржња и рат.

Тек данас схватих, погани нига лајкс ријалити килс то би шовн...

појачајмо мржњу Рече коцкица, ја ћу због тога више пара и тапшања по рамену да добијем и одрадим послића за Сороша јеврејина...

Мржња, дајте људи да се мрзимо рече Ајс кјуб
 

Top
  Blokirali ste reklame
Dragi prijatelju, nemojte da blokirate reklame - isključite Ad Blocker na Forumu, jer će tako mesto vaših susreta na Krstarici ostati besplatno za korišćenje.