Potrebna pomoc za izradu jednostavne jsp web aplikacije!!!

ogi.za.forum

Početnik
Poruka
1
Potrebno je kreirati web aplikaciju koja prikazuje Malih oglasa na internetu. Osnovne funkcije aplikacije treba da budu postavljanje i brisanje oglasa, kao i pretraživanje oglasa. Potrebno je napraviti rješenje web sajta u html-u. Dakle web sajt treba da ima početnu stranicu index.jsp , koja vodi na dvije stranice dodajOglas.jsp i pretražiOglase.jsp
1. Potrebno je napraviti html forme za unos oglasa (kakav je oglas u pitanju) i za pretraživanje oglasa.
a. Svaka forma mora da ima java klasu, bean¸ koji je opslužuje. Unutar klasa nalaze se funkcije koje rade sa formama.
2. Na stranici login.jsp napraviti formu koja omogućava logovanje za username=admin, password=lozinka. Ova login forma vodi na drugu stranicu brisanjeOglasa.jsp koja omogućava da se jednim klikom obrišu svi oglasi iz baze podataka.
a. Napraviti bazu podataka i osmisliti tabele koje opslužuju forme i klase koje rade sa malim oglasima.

Hvala!:)
 

Back
Top